Selectează o Pagină

NOVENĂ DE MULȚUMIRE, LAUDĂ ȘI RECUNOȘTINȚĂ, perioada 1-9 APRILIE 2022, ÎN Cinstea lui „ISUS, REGELE TUTUROR NAȚIUNILOR!”, și pentru TRIUMFUL INIMII NEPRIHĂNITE A SFINTEI FECIOARE MARIA, REGINA PĂCII, REGINA UNIVERSULUI.

Dragi frați creștini, facem un NOU APEL LA RUGĂCIUNE, POST, ISPĂȘIRE ȘI UNITATE!!!

Dragii mei, la îndemnul Domnului Isus propun o Nouă Novenă în perioada 1-9 aprilie 2022, în Cinstea lui „ ISUS, REGELE TUTUROR NAȚIUNILOR ” DE MULȚUMIRE ȘI RECUNOȘTINȚĂ, PENTRU TOT CE A FĂCUT DOMNUL ISUS DIN IUBIRE PENTRU RĂSCUMPĂRAREA ȘI MÂNTUIREA SUFLETELOR NOASTRE ȘI A ÎNTREGII OMENIRI.

De asemenea, CEREM IERTARE ȘI ÎNDURARE PENTRU TOATE PĂCATELE NOASTRE ȘI A ÎNTREGII OMENIRI, și cu inimile pline de încredere și iubire, CEREM AJUTOR PENTRU SALVAREA ȘI ELIBERAREA OMENIRII DIN MÂINILE RĂULUI, și ne mai rugăm pentru TRIUMFUL INIMII NEPRIHĂNITE A SFINTEI FECIOARE MARIA, REGINA PĂCII-REGINA UNIVERSULUI.

Dragii mei, să fim cu inimile pline de mulțumire și recunoștință pentru tot ce a făcut Domnul Isus din iubire, pentru răscumpărarea și mântuirea sufletelor noastre și a întregii omeniri.
În special, în acest timp foarte important și prețios, Postul Paștelui, să medităm mai mult la toate chinurile și suferințele îndurate de Domnul Isus pentru noi.

Să fim recunoscători că DOMNUL ISUS NE-A DĂRUIT TOTUL…și ultima picătură de sânge…ȘI PE MAMA LUI FECIOARA MARIA, NE-A DĂRUIT-O CA MAMĂ, CO-RĂSCUMPĂRĂTOARE, MIJLOCITOAREA TUTUROR HARURILOR, CĂ ÎNCĂ ESTE PREZENTĂ CU NOI PE PĂMÂNT, DE PESTE 40 DE ANI CA SĂ NE AJUTE.

Să fim recunoscători Iubitei noastre Mame Cerești, pentru toate harurile, ajutorul și binecuvântările primite în toți acești 40 de ani.
Cerem iertare și îndurare pentru toate păcatele noastre și a întregii omeniri, și cu inimile pline de speranță, încredere și iubire, cerem să ne ajute, ca să ne elibereze de sub puterea și influența forțelor malefice.
De asemenea cerem haruri, care să ne ajute, să ne putem deschide complet inimile…și să ne putem purifica (curăța) pe deplin,… și cu inimile purificate să putem sărbători Sfintele Sărbători Pascale…reînnoindu-ne pe deplin viața și sufletele conform Voinței Divine.

Dragii mei, deoarece suntem în POSTUL PAȘTELUI este foarte important să luăm în serios acest TIMP PREȚIOS DE HAR ȘI DE MARI BINECUVÂNTĂRI, PRINTR-O CĂINȚĂ SINCERĂ, CONVERTIRE DEPLINĂ, ABANDONAREA ÎN TOTALITATE A TUTUROR RELELOR, PĂCATELOR, RESPECTAREA PORUNCILOR CEREȘTI …ÎN SPECIAL RESPECTAREA NOI PORUNCI; IUBIREA FAȚĂ DE DUMNEZEU ȘI FAȚĂ DE APROAPELE.


ESTE FOARTE IMPORTANT SĂ FACEM PACE CU SEMENII, SĂ IERTĂM DIN INIMĂ, SĂ NE ÎNTĂRIM ÎN CREDINȚĂ ȘI IUBIRE CA SĂ PUTEM FACE FAȚĂ, TUTUROR EVENIMENTELOR ȘI ÎNCERCĂRILOR CARE NE AȘTEAPTĂ.

ESTE FOARTE IMPORTANT, SĂ-I AJUTĂM PE SEMENII NOȘTRI, ÎN SPECIAL PE CEI CARE ÎNCĂ NU AU CUNOSCUT IUBIREA ȘI ÎNDURAREA INFINITĂ A BUNULUI DUMNEZEU, NU-L CUNOSC PE DOMNUL ISUS ȘI IUBIREA LUI IMENSĂ PENTRU NOI ȘI ÎNTREAGA OMENIRE.

DE ASEMENI, CEREM TATĂLUI CERESC SĂ OPREASCĂ TOATE PLANURILE CELOR RĂI, CARE VOR SĂ OTRĂVEASCĂ, SĂ DOMINE ȘI SĂ DISTRUGĂ ÎNTREAGA OMENIRE.

NE RUGĂM PENTRU CONVERTIREA ÎNTREGII OMENIRI ȘI SALVAREA EI DIN MÂINILE RĂULUI.

CEREM IERTARE PENTRU TOATE PĂCATELE COMISE, PENTRU CĂ NU AM ȚINUT CONT DE TOATE MESAJELE ȘI AVERTIZĂRILE PRIMITE…ȘI PENTRU STAREA CRITICĂ ÎN CARE A AJUNS BISERICA ȘI ÎNTREAGA OMENIRE.

CEREM SĂ NE AJUTE ȘI SĂ ZĂDĂRNICEASCĂ TOATE PLANURILE CELUI RĂU… ȘI SĂ ZDROBEASCĂ CÂT MAI CURÂND CAPUL ȘARPELUI.

CEREM SĂ AJUTE BISERICA ȘI OMENIREA SĂ SE ELIBEREZE DIN GHEARELE RĂULUI ȘI NE RUGĂM PENTRU TRIUMFUL INIMII NEPRIHĂNITE A SFINTEI FECIOARE MARIA, ÎN INIMI ȘI ÎN LUME.

NE RUGĂM CA PACEA, CREDINȚA, IUBIREA, BUNĂTATEA ȘI BINELE SĂ TRIUMFE ÎN INIMILE OAMENILOR ȘI ÎN LUME.

Totodată să fim cu inimile pline de recunoștință față de Tatăl Ceresc-Sfânta Treime că încă mai permite prezența Sfintei Fecioare Maria,Regina Păcii pe pământ și pentru acest timp de Har și cerem cu inimile pline de încredere, speranță și iubire să oprească ca cei răi(oculta malefică mondială) să-și continue planurile malefice, care vor să înrobească și să distrugă întreaga omenire prin toate mijloacele…

Să continuăm să facem cât mai multe Novene, Rugăciuni, Post ( miercuri și vineri cu pâine&apă) că doar astfel vom putea ajuta la salvarea omenirii și la slăbirea forțelor malefice din lume, care sunt foarte agresive că simt că se apropie sfârșitul lor …
DE ACEEA ESTE FOARTE IMPORTANTĂ RUGĂCIUNEA,POSTUL, ISPĂȘIREA,etc… ȘI ACUM CÂT MAI ȚINE TIMPUL DE HAR, SĂ ÎNCERCĂM SĂ FACEM CÂT MAI MULTE FAPTE BUNE DIN IUBIRE, DEZINTERESAT.

Este foarte important să luăm în serios CONVERTIREA DEPLINĂ, CĂINȚA SINCERĂ, IAR PRIN POST, RUGĂCIUNE, ISPĂȘIRE, UNITATE PUTEM DIMINUA RĂUL DIN LUME, PUTEM ÎNDUIOȘA INIMA ÎNTRISTATĂ A TATĂLUI CERESC DIN CAUZA PĂCATELOR ÎNTREGII OMENIRI ȘI PUTEM AJUTA LA TRIUMFUL INIMII NEPRIHĂNITE A SFINTEI FECIOARE MARIA, REGINA PĂCII.

ÎN CADRUL NOVENEI CONSACRĂM ÎNTREAGA OMENIRE CELOR DOUĂ INIMI SFINTE ȘI CONSACRĂM INIMA LUMII LA INIMILE UNITE.

La sfârșit veți găsi și rugăciunile de consacrare la CELE DOUĂ INIMI SFINTE ȘI CONSACRAREA INIMII LUMII LA INIMILE UNITE.

Fiind prima vineri 1 aprilie 2022, ne vom consacra pe noi, familiile noastre, țara și întreaga omenire Preasfintei Inimi a lui Isus.

Sâmbătă, 2 aprilie 2022, ne vom consacra Inimii Sfintei Fecioare Maria, Mijlocitoarea tuturor harurilor.

Deoarece este prima duminică 3 aprilie 2022, consacrăm întreaga omenire Sfintei Treimi, TATĂL, FIUL ȘI DUHUL SFÂNT.

Fiind și prima joi 7 aprilie 2022, ne rugăm și pentru TRIUMFUL INIMII NEPRIHĂNITE A SFINTEI FECIOARE MARIA care este DOMNUL ISUS ÎN PREASFÂNTUL SACRAMENT.

MULȚUMIM SFINTEI TREIMI PENTRU TOT ce a făcut pentru noi și întreaga omenire, pentru Timpul de Har. Mulțumim pentru toate lacrimile vărsate de Sfânta Fecioară Maria, Regina Păcii, pentru noi și păcatele întregii omeniri.
Laudă și mulțumire în vecii vecilor!

Foarte IMPORTANT, în zilele de miercuri și vineri să ținem post cu pâine și apă ca Novena să fie și mai eficientă.
În zilele de vineri să medităm la Calea Sfintei Cruci.

Haideți să ne UNIM cât mai mulți în POST și RUGĂCIUNE, abandonați tot RĂUL, TOT CE NU ESTE DE FOLOS SUFLETULUI și din nou cu inimile pline de încredere, speranță și iubire să ne rugăm, CERÂND IERTARE, ÎNDURARE ȘI AJUTOR DE LA TATĂL CERESC, DUMNEZEU ATOTPUTERNIC.

Este foarte important ca întreaga Omenire să O Recunoască și să O Accepte pe Fecioara Maria ca Regină, Mamă, Co-Răscumpărătoare deoarece, Dumnezeu I-a încredințat misiunea de Convertire și Pace a Lumii și de a Zdrobi Capul Șarpelui și de asemenea Instaurarea Noii Ere de Pace.

S.0.S.!!! RUGAȚI-VĂ, RUGAȚI-VĂ, RUGAȚI-VĂ pentru că Timpul de Har se apopie de SFÂRȘIT și să încercăm să facem tot ce mai putem ca să diminuăm răul în lume si să ajutăm la salvarea omenirii și oprirea tuturor planurilor malefice!

UNDE ESTE UNITATE ACOLO ESTE PUTERE!

INTENȚIILE PRINCIPALE PENTRU CARE NE MAI RUGĂM TATĂLUI CERESC:

 • CONVERTIREA ÎNTREGII OMENIRI ÎN SPECIAL A CELOR CARE NU AU CUNOSCUT ÎNCĂ IUBIREA INFINITĂ A LUI DUMNEZEU
 • ELIBERAREA ȘI SALVAREA OMENIRII DIN MÂINILE OCULTEI MALEFICE MONDIALE
  LA INTENȚIILE SFINTEI FECIOARE MARIA, REGINA PĂCII, VICTORIA BINELUI ȘI PENTRU TRIUMFUL INIMII EI NEPRIHĂNITE
  -PENTRU PACE,ÎN INIMI, FAMILII, NAȚIUNI ȘI PACE ÎN LUME
 • SĂ ELIBEREZE ȘI SĂ SALVEZE BISERICA DIN MÂINILE RĂULUI
 • SĂ SE REINTRODUCĂ DE URGENȚĂ APA SFINȚITĂ ÎN BISERICĂ ȘI SĂ SE OPREASCĂ BATJOCORIREA SFINTEI EUHARISTII PRIN ÎMPĂRTĂȘANIA ÎN MÂNĂ
  • SĂ OPREASCĂ PLANURILE DE DISTRUGERE A OMENIRII
 • PENTRU CONDUCĂTORII LUMII
  -PENTRU TOȚI DUȘMANII NOȘTRI ȘI A ÎNTREGII OMENIRI
 • ÎNLĂTURAREA DE LA PUTERE ȘI CONDUCEREA ȚĂRILOR A SLUGILOR CELUI RĂU (FORȚELE MALEFICE OCULTE).
 • OPRIREA FALSEI PANDEMII COVID ȘI A TUTUROR MINCIUNILOR
  OPRIREA VACCINĂRII OBLIGATORII!!!
 • TREZIREA ÎNTREGII OMENIRI LA REALITATE ȘI ADEVĂR
 • OPRIREA ȘI DEZINSTALAREA TUTUROR EMIȚĂTOARELOR DE RADIAȚII DE ÎNALTĂ FRECVENȚĂ 5G
 • OPRIREA INTOXICĂRII POPULAȚIILOR PRIN CHEMTRAILS
 • OPRIREA MANIPULĂRII VREMII PRIN TEHNOLOGIA HAARP
 • ȘI TOATE MIJLOACELE DE ÎMBOLNĂVIRE ȘI DISTRUGERE A OMENIRII

ACUM MAI MULT CA NICIODATĂ, ESTE FOARTE IMPORTANT SĂ NE UNIM CU TOȚII ÎMPOTRIVA RĂULUI PENTRU CĂ SITUAȚIA ÎN LUME DEVINE TOT MAI CRITICĂ ȘI DRAMATICĂ. SOLUȚIA NOASTRĂ ESTE CONVERTIREA SINCERĂ, RUGĂCIUNEA, POSTUL ȘI TOATE JERTFELE DE ISPĂȘIRE PE CARE SĂ LE OFERIM CU MULTĂ ÎNCREDERE ȘI IUBIRE TATĂLUI CERESC.


MEREU IUBITA NOASTRĂ MAMĂ CEREASCĂ, FECIOARA MARIA, NE-A ÎNCURAJAT ȘI NE-A ÎNDEMNAT LA POST (MIERCURI ȘI VINERI CU PÂINE ȘI APĂ), RUGĂCIUNE ȘI DACĂ FOLOSIM ARMA NOASTRĂ ROZARUL, VOM SLĂBI PUTEREA RĂULUI ÎN LUME.

FORȚELE ÎNTUNECATE URLĂ DE DURERE ORI DE CÂTE ORI VĂ RUGAȚI ROZARUL DIN INIMĂ!

Fecioara MARIA NE OFERĂ INIMA SA, CA UN REFUGIU SIGUR, ÎN TIMP CE NE ARATĂ CUM, ÎN ACESTE VREMURI PARTICULARE, DUMNEZEU A DORIT CA TRIUMFUL SĂ VINĂ PRIN EA: ”SPUNE TUTUROR CĂ HARURILE MARI VIN PRIN INIMA NEPRIHĂNITĂ A MARIEI” ȘI ”CĂ DUMNEZEU A ÎNCREDINȚAT INIMII NEPRIHĂNITE PACEA ȘI CONVERTIREA LUMII”

De asemenea, ESTE FOARTE IMPORTANT SĂ-I Mulțumim SFINTEI TREIMI pentru prezența Sfintei Fecioare Maria, Regina Păcii, pentru cei 40 de ani de apariții zilnice pe Pământ, PENTRU TOATE HARURILE, BINECUVÂNTĂRILE, MESAJELE ȘI TOT AJUTORUL PRIMIT DIN MILA, BUNĂTATEA ȘI IUBIREA INFINITĂ A TATĂLUI CERESC ÎN TOT ACEST TIMP DE HAR.

DUMNEZEU A TRIMIS-O PE IUBITA NOASTRĂ MAMĂ CA SĂ NE PROTEJEZE, SĂ NE AJUTE ȘI SĂ NE AVERTIZEZE DE PERICOLELE ÎN CARE SE AFLĂ OMENIREA CUFUNDATĂ ÎN ÎNTUNERIC DATORITĂ PĂCATELOR, A VIEȚII TRĂITE ÎN MODERNISM, MATERIALISM, FĂRĂ DUMNEZEU, FĂRĂ CREDINȚĂ ȘI FĂRĂ IUBIRE. SĂ NU UITĂM CĂ MESAJUL PRINCIPAL CU CARE A VENIT PE PĂMÂNT ESTE PACEA;

„FACEȚI PACE CU DUMNEZEU ȘI FACEȚI PACE CU SEMENII VOȘTRI”.

VĂ ÎNCURAJEZ ȘI VĂ ÎNDEMN SĂ NE RUGĂM & POSTIM, SĂ NE UNIM CÂT MAI MULȚI ÎN RUGĂCIUNE, SĂ-I OFERIM DOMNULUI NOSTRU ISUS CRISTOS PE TOȚI DUȘMANII NOȘTRI VĂZUȚI ȘI NEVĂZUȚI ȘI PE TOȚI RĂUFĂCĂTORII ȚĂRII, A BISERICII ȘI A ÎNTREGII OMENIRI.

CEREM AJUTOR ȘI OCROTIRE DE LA ÎNGERI ȘI SFINȚI PENTRU ELIBERAREA SEMENILOR, A BISERICII, A ȚĂRILOR ȘI A ÎNTREGII OMENIRI DIN MÂINILE ȘI PUTEREA RĂULUI ȘI A CELOR DOMINAȚI DE EL.

CU DUMNEZEU ÎNAINTE!!!

Ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să se îndure de sufletele fraților noștri aflați sub stăpânirea celui rău pervers și viclean, cerem ca să-i lumineze, să-i elibereze și să le salveze sufletele.

RUGAȚI-VĂ CU MULTĂ ÎNCREDERE, IUBIRE ȘI RECUNOȘTINȚĂ

RUGĂCIUNE PENTRU PACE ÎN TOATĂ LUMEA, O PACE NĂSCUTĂ DIN IUBIRE ȘI RESPECT PENTRU DUMNEZEU!

Ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să purifice Biserica și pe toți preoții, cardinalii, episcopii, călugării, persoanele consacrate,etc,să-i întărească în credință, iubire, să rămână fideli Bisericii și Sfintei Treimi până la moarte.
Ne rugăm pentru toți oamenii aflați în suferință, ca Bunul Dumnezeu să se îndure de ei, să-i purifice de păcate și să le salveze sufletele.

Credincioșii trebuie să ia OSTIA CONSACRATĂ cu umilință, încredere și iubire, să nu uităm că este vorba de TRUPUL ȘI SÂNGELE DOMNULUI NOSTRU ISUS CRISTOS… NU este un aliment oarecare.
Noi creștinii adevărați avem încredere deplinâ în Dumnezeu, Biserică și ne simțim obligați să luăm atitudine și să apărăm SFÂNTA BISERICĂ ȘI SFÂNTUL TRUP AL SCUMPULUI NOSTRU MÂNTUITOR-”SFÂNTA EUHARISTIE”


Rugăciune către TATĂL CERESC:

 • DOAMNE DUMNEZEULE, TATĂ CERESC, TE RUGĂM CU MULTĂ ÎNCREDERE, SPERANȚĂ ȘI IUBIRE AJUTĂ-NE ȘI ELIBEREAZĂ BISERICA ȘI ÎNTREAGA OMENIRE DE SUB VICLENIA, DOMINAȚIA ȘI PUTEREA FORȚELOR MALEFICE!
  -TE RUGĂM TATĂ CERESC-DUMNEZEU ATOTPUTERNIC, TRIMITE ÎNGERI PUTERNICI, PE SFÂNTUL ARHANGHEL MIHAIL SĂ LEGE ȘI SĂ AZVĂRLE ÎN FUNDUL IADULUI TOATE FORȚELE MALEFICE ȘI SĂ PURIFICE BISERICA ȘI ÎNTREAGA OMENIRE DE ORICE RĂU, CA ADEVĂRUL, PACEA ȘI IUBIREA SĂ TRIUMFE ÎN INIMI ȘI ÎN LUME, TE RUGĂM ÎN NUMELE DOMNULUI NOSTRU ISUS CRISTOS.
  Amin!

  Rugăciune către Isus Rege:
  ISUSE, REGELE TUTUROR NAȚIUNILOR TE RUGĂM PREIA TU CONTROLUL ASUPRA BISERICII ȘI A ÎNTREGII OMENIRI.
  VINO ISUSE, SALVEAZĂ OMENIREA DIN MĂINILE RĂULUI!!!
  MARANATHA!!!

HAIDEȚI SĂ LEGĂM ȘI SĂ SLĂBIM FORȚELE ÎNTUNECATE-MALEFICE DIN LUME, SĂ CEREM AJUTOR ȘI ÎNDURARE DE LA IUBITUL NOSTRU TATĂ CERESC, ȘI CU SIGURANȚĂ BUCUROS NE VA AJUTA ȘI VA SALVA OMENIREA DIN GHEARELE RĂULUI.

Nu uitați de prezența Îngerilor, să cerem protecția și ajutorul lor zilnic.

Nu uitați că Iubita noastră Mamă Cerească, Regina Universului, încă este prezentă cu noi pe Pământ să ne ajute și DOMNUL NOSTRU ISUS ESTE MEREU PREZENT ÎN SFÂNTA EUHARISTIE.

Rugați-vă cu multă încredere, iubire și recunoștință.

Foarte important: SĂ OFERIM RUGĂCIUNILE NOASTRE ȘI LA INTENȚIA SFINTEI FECIOARE MARIA, ÎN ACEST FEL VOM PUTEA AJUTA ȘI SALVA MULTE SUFLETE!!!

VĂ RECOMAND CĂTEVA RUGĂCIUNI FOARTE IMPORTANTE!!!

Rugăciune la Adorarea Chipului Sfânt!

Doamne, arată-ne Fața Ta și ne mântuim !!!

      Chipul Iubitului meu Isus care ești demn de adoratie !

Te ador si te iubesc din toată puterea sufletului meu.
Te rog cu umilință , să refaci în sufletul meu imaginea Lui Dumnezeu ! Crează o inimă curată în mine Doamne !
Nu mă îndepărta de la Fața Ta!
Să se petreacă totul în mine din Voința Ta, Isuse, spre Slava Ta, din Iubire pentru Tine ! Amin

Părinte veșnic !

Îti ofer Ție Doamne Fața Fiului Tău demnă de adorare, spre slava Sfântului Tău Nume și vindecarea sufletului (telor)……………………………sau a tuturor sufletelor …….. Amin

Aici puteți citi mai multe informații:

https://emilia.ro/mesaj-important-pentru-timpurile-ce-vor-urma/

Stiți câte lovituri a primit Domnul Isus pentru păcatele noastre?
5480 de LOVITURI!!!
Domnul Isus i-a revelat Sfintei Brigitta la dorința ei:

ISUS RASTIGNIT

„Fiica mea, am primit pe Trupul meu 5480 de lovituri.“
Am acceptat cu mare drag din IUBIRE pentru tine,ca să fi cu MINE ÎN PARADIS pentru Veșnicie!

Îţi mulţumim, Te iubim şi Te slăvim, Doamne, acum şi în vecii vecilor!

Vă dați seama 5480 de lovituri pentru noi, pentru păcatele noastre……căt de mult a îndurat și suferit Domnul Isus din IUBIRE pentru noi.
Ce scump a fost prețul plătit pentru Păcatele și Salvarea Sufletelor Noastre.

Aici puteți citi mai multe informații:

https://emilia.ro/stiti-cate-lovituri-a-primit-domnul-isus-pentru-pacatele-noastre-5480-de-lovituri/

Stiți care a fost cea mai dureroasă rană a lui Isus Hristos?
Rana de la UMĂRUL DREPT!

Rugăciunea i-a fost revelată de Isus, Sfîntului Bernard, abate de Clairvaux (1090-1153).
El l-a întrebat pe Domnul care a fost cea mai mare durere pe care a suportat-o în timpul patimii sale.

Isus i-a spus: „Am avut, purtînd crucea, o rană profundă de trei degete şi trei oase descoperite pe umăr. Această rană, care nu este cunoscută de oameni, mi-a produs o durere mai mare decît toate celelalte.

Prin urmare, fă-o cunoscută creștinilor credincioși şi să ştii că, orice har care îmi va fi cerut în virtutea acestei răni, le va fi acordat.

Şi tuturor acelora care, amintindu-şi de ea, mă vor onora în fiecare zi prin trei Tatăl nostru, Bucură-te, Maria şi Mărire Tatălui, le voi ierta toate păcatele mortale şi veniale; nu vor muri de moarte neprevăzută, iar în ultima clipă a vieţii vor fi vizitaţi de Preafericita Fecioară şi vor obţine haruri şi îndurare.“

Rugăciune în Cinstea Sfintei Răni de la Umărul Drept!
Rugați-vă zilnic!!!

Preaiubite Doamne Isuse Cristoase, Mielul cel dulce al lui Dumnezeu, eu sărmanul păcătos ador şi venerez preasfînta ta rană pe care ai primit-o pe umăr cînd ai purtat pe calvar crucea atît de grea, care a lăsat descoperite trei oase sfinte, producîndu-ți o durere imensă.
Eu te implor, în virtutea meritelor acestei răni, să ai milă de mine, iertîndu-mi toate păcatele mortale şi veniale, să mă asişti în ora morţii şi să mă conduci în Împărăţia ta fericită. Amin.

3 Tatăl nostru, 3 Bucură-te, Maria, 3 Mărire Tatălui.

Aici puteți citi mai multe informații:

https://emilia.ro/stiti-care-a-fost-cea-mai-dureroasa-rana-a-lui-isus-hristosrana-de-la-umarul-drept/

VĂ MAI RECOMAND ȘI ALTE RUGĂCIUNI IMPORTANTE!!!

„Ocroteşte naţiunea noastră de cel rău”

„O, Tată, în numele Fiului Tău, salvează-ne de sub dominația celui rău. Protejează țara noastră de păgânism. Protejează-i pe copiii de tot răul.
Ajută-ne să vedem Lumina lui Dumnezeu. Deschide-ne inimile față de învățăturile Fiului Tău. Ajută toate Bisericile să rămână fidele Cuvântului lui Dumnezeu.
Te rugăm să protejezi țările noastre de persecuție. Domnul nostru preaiubit, privește către noi cu îndurare, indiferent cât de mult Te rănim.
Isuse, Fiul Omului, acoperă-ne cu Preasfântul Tău Sânge. Salvează-ne de capcanele celui rău. Te implorăm, Dumnezeule Drag, să intervii și să oprești răul care în
aceste vremuri e pe cale să acopere lumea.
Amin!

Rugăciune pentru a învinge răul în ţara noastră:

O Mamă a salvării, vino în mijlocul nostru şi acoperă ţara noastră cu protecţia ta. Zdrobeşte capul fiarei şi alungă influenţa sa diabolică dintre noi.
Ajută-i pe bieţii tăi copii rătăciţi să se ridice şi să spună Adevărul atunci când sunt înconjuraţi de minciuni. Te rugăm, o Maică a lui Dumnezeu, ocroteşte ţara
noastră şi păstrează-ne puternici, pentru a putea rămâne loiali Fiului tău în timpul persecuţiei noastre. Amin.

RUGĂCIUNE PENTRU PACE ÎN TOATĂ LUMEA, O PACE NĂSCUTĂ DIN IUBIRE ȘI RESPECT PENTRU DUMNEZEU!

          Rugăciunea Păcii pentru naţiuni: 

O, Isuse, adu-mi Pace. Adu Pace naţiunii mele şi tuturor acelor ţări sfâşiate în bucăţi din cauza războiului şi a divizării. Sădeşte seminţele păcii printre cei cu inimile împietrite, care provoacă suferinţă celorlaţi în numele dreptăţii.
Dă tuturor copiilor lui Dumnezeu Harurile de a primi Pacea Ta, pentru ca iubirea şi armonia să înflorească;
pentru ca iubirea pentru Dumnezeu să triumfe asupra răului şi pentru ca sufletele să poată fi salvate de putregaiul minciunilor, cruzimii și ambițiilor diabolice.
Fie ca pacea să domnească şi asupra tuturor celor care şi-au dedicat viaţa Adevărului Sfântului Tău Cuvânt, şi asupra celor care nu Te cunosc deloc.
Amin.

„Eu sunt Mama, Mama tuturor popoarelor.”

Rugăciunea care salvează omenirea!

Această rugăciune a provenit din Amsterdam în 1951 dată prin Vizionara Ida Peerdeman. Maica tuturor popoarelor a dat o rugăciune puternică pentru a ne apăra de pericolul unui război catastrofal. Ea a numit-o „Rugăciunea Mea” (31 mai 1955). Este o rugăciune pentru pace in lume, o rugăciune pentru venirea Spiritului Sfant, singurul care poate da lumii adevarata pace.

RUGAȚI-VĂ ZILNIC ACEASTĂ RUGĂCIUNE FOARTE IMPORTANTĂ!

Maica tuturor Popoarelor!

Doamne Isuse Cristoase, Fiul Tatălui, trimite acum Spiritul Tău peste întregul pământ. Fă ca Spiritul Sfânt să locuiască în inimile tuturor popoarelor, pentru ca să fie ocrotite de depravare, de calamităţi şi de război. Fie ca Maica tuturor popoarelor, Preasfânta Fecioară Maria, să fie Avocata noastră. Amin.

RUGĂCIUNE CU O MARE PUTERE DE EXORCIZARE PE CARE ÎNSUȘI ARHANGHELUL MIHAIL A DAT-O POLONIEI ȘI ÎNTREGII LUMI

Sfântă Treime un singur Dumnezeu, cu umilință Te rugăm dă-ne acel mare har, ca prin mijlocirea Sfintei Fecioare Maria, a Sfântului Arhanghel Mihail, a tuturor îngerilor și sfinților să putem învinge puterile întunericului în România
și în întreaga lume, pentru meritele Domnului nostru Isus Cristos obţinute prin Pătimirea pe Calea Crucii,
pentru vărsarea Preasfântului Său Sânge pentru noi, pentru Sfintele Sale Răni, pentru Patima Sa de pe Cruce, pentru toate suferințele îndurate de Mântuitorul nostru Isus Cristos în timpul Pătimirii Sale și a vieții Sale de pe Pământ.

Doamne Isuse Cristoase Te rugăm, trimite-i pe Sfinții Tăi Îngeri, să alunge în iad, la osândă veșnică, forțele întunericului, pentru ca să vină Împărăția lui Dumnezeu, iar harul Lui să umple toate inimile și pacea Ta să se reverse în România și în toate țările din lume.

Preasfântă Marie, Mama și Regina noastră, din toată inima te implorăm trimite Sfinții Tăi Îngeri să alunge în iad și la osânda veșnică, toate duhurile rele care trebuie să se piardă.

Sfinte Arhanghele Mihail, conducătorul oștirilor cerești, Domnul te-a trimis să înfăptuiești această mare lucrare, pentru ca harul Domnului să rămână pururea cu noi. Condu oștirile tale cerești pentru ca puterile întunericului să ajungă definitiv în locul de osândă. Unește-ți toate puterile ca să-l învingi pe Lucifer și pe îngerii lui căzuți care s-au răzvrătit împotriva Voinței lui Dumnezeu, iar acum se străduiesc să ducă sufletele la pieire. Fii victorios pentru că ai putere și autoritate și cere de la Dumnezeu pentru noi harul Păcii și Iubirii Sale, ca întotdeauna să-l urmăm pe Domnul nostru spre Împărăția lui Dumnezeu. Amin.

„Fiecare rugăciune trimite în iad 50.000 de demoni. Este un har uriaș, așadar rugați-vă cât mai des! Acesta este un mare dar de la Dumnezeu dat cu ocazia sărbătorii mele. Prin această rugăciune puteți obține foarte multe eliberări pentru țara voastră. Puterile întunericului tremură în fața acestei rugăciuni pentru că vor trebui să dispară pentru totdeauna.”Sf. Arhanghel Mihail, 29 septembrie 2011

Rugați-vă zilnic la Sfântul Arhanghel Mihail:

“Sfinte Mihail Arhanghelul, apără-ne în luptă, ocrotește-ne împotriva răutăţii şi curselor Diavolului; ne rugăm cu smerenie ca Dumnezeu să-l pedepsească;
iar tu, prinţ al oştirilor cereşti, prin puterea dumnezeiască, aruncă-l în Iad pe Satana şi pe celelalte duhuri rele, care rătăcesc prin lume căutând să ruineze sufletele. Amin.”

RUGĂCIUNI PUTERNICE DE PROTECȚIE PENTRU ACESTE VREMURI LA SÂNGELE PREAPREȚIOS

Sfânta Fecioară Maria i-a apărut vizionarei Antonia Lamberger în Klagenfurt ca Regina Prețiosului Sânge și i-a spus:
„Puneți ca o bandă de protecție a Preasfântului Sânge în jurul vostru, casei voastre, localității voastre, țării voastre. Peste Preasfântul Sânge, vrăjmașul nu poate trece”: Mama cerească dorește oferirea deasă a Preasfântului Sânge cu următoarea rugăciune:

Atotputernice, Veșnice Părinte, Tată Ceresc, Îți oferim prin Mâinile și Inima Neprihănită și Îndurerată a Preasfintei Fecioare Maria, cu Lacrimile Ei, Preaprețiosul Sânge și Rănile Domnului nostru Isus Christos, pentru ca Mama Cerească să distrugă puterea satanei, cu Sfântul Arhanghel Mihael și cu toți Îngerii să alunge duhurile rele, să nimicească lucrările și planurile lor, mai ales acum și în acest ceas și în țara noastră. Amin.
„Jertfește și consacră fiecare activitate a ta, să o faci cu și pentru iubitul nostru Mântuitor Isus, să o oferi ca ispășire pentru păcatele ce Îi rănesc Inima Preasfântă; vei dobândi meritele Dragostei Preasfinte pentru acum și în veșnicie.

RUGĂCIUNE PENTRU VRĂJMAȘII NOȘTRI.

Totodată TATĂL CERESC i-a mai transmis vizionarei Antonia Lamberger „Voi, oameni ai sfârșitului timpului, sunteți supuși multor atacuri. Acestea vor crește în așa măsură, încât fără ajutorul meu veți fi doborâți. Din această cauză, vreau să vă învăț cum să faceți față și să învingeți ușor toate aceste atacuri cu ajutorul Harului Meu. Așadar, luați aminte: Cine se roagă pentru vrăjmașii săi, acela le ia acestora posibilitatea să-i dăuneze, să-i facă rău. Rețineți că trebuie să fie o rugăciune sinceră, în Duh și Adevăr. Această rugăciune are puterea să înfrângă întunericul absolut . Să vă rugați astfel:

Atotputernice, Veșnice Părinte, Doamne Dumnezeule, Te rugăm prin Fiul Tău Preaiubit, Isus Christos, Mântuitorul și Răscumpărătorul nostru, trimite Dragostea și Grija Ta Părintească peste tot întunericul, toată întunecimea, pentru convertirea sau îndepărtarea acestuia.
Părinte Ceresc, Te rugăm, trimite Iubirea Ta Părintească asupra tuturor celor care ne prigonesc, ne persecută, ne trădează, ne vor răul, ca prin Sfânta Ta Prezență să fie împiedecați și zădărniciți în planurile și lucrările lor.
Atotputernice, Veșnice Părinte, Te rugăm fierbinte, trimite Focul Iubirii Tale Preasfinte asupra tuturor înșelătorilor, demagogilor, perverșilor, să-i putem recunoaște, și apără-ne cu puterea Ta Preasfântă de ei și lucrările lor.
Atotputernice, Veșnice Părinte, Te rugăm să reverși Iubirea Ta asupra tuturor răufăcătorilor și lucrărilor lor, asupra tuturor violențelor, crimelor (avorturi, genocide), dorinței oarbe de putere, ca să nu ne poată dăuna nouă și omenirii.
Atotputernice, Veșnice Părinte, Te rugăm, trimite Puterea Sfinte Tale Iubiri ca un fulger asupra întregului pământ, când asasinii vor împânzi pământul și vor vrea să piardă toate popoarele.

Preaiubite, Veșnice Părinte, Te rugăm fii cu noi, fii Tu Apărătorul nostru, Domnul nostru Preaputernic, Conducătorul nostru, fii Tu Apărarea noastră, Puterea și Tăria noastră.
Preaiubite, Veșnice Părinte, Te rugăm să reverși Dragostea Ta Părintească peste toate popoarele, revarsă asupra acestora Focul Tău Sfânt, ca să recunoască pericolele timpurilor ce au fost provocate de viclenia șarpelui din vechime.
Atotputernice, Veșnice Părinte, fii Tu pretutindeni adevăratul Conducător al tuturor. Te rugăm să poruncești întunericului și hoardelor sale să plece la locul răutății lor și să cruțe oamenii.

Preaiubite, Veșnice Părinte, Te rugăm să înfăptuiești pretutindeni și în toți ceea ce Dragostea Ta Părintească consideră a fi în toate bun, adevărat și pentru mântuire. Aceasta este credinta noastră, siguranța dragostei noastre sfinte.”

Rugăciune dată prin Duhul Sfânt, rugați-vă așa pentru păcătoși:

Dragul meu Isus! Pentru scumpul Tău Sânge vărsat pentru noi, pentru cumplitele Tale patimi și moartea Ta pe cruce, Te rog salvează sufletele! Smulge păcătoșii din ghearele satanei! Ascunde-i în Inima Ta îndurătoare! Spală-i cu scumpul Tău Sânge vărsat pentru ei și astfel condu-i în fața Preasfântului Tău Tată! Iubitul meu Isus! Tu poți totul. Împiedică toate păcatele, zădărnicește toate ocaziile ce duc la păcat! Îndeamnă-i pe toți păcătoșii să aibă repulsie față de toate păcatele! Doar spre Tine să năzuiască, Cel care i-ai răscumpărat pe cruce! Scumpul meu Isus! Fă-ne sfinți, pentru a fi vrednici să Te primim cu inima curată în Preasfânta Euharistie. Sfântul meu Isus iubit! Implorând Te rog, mântuiește fiecare om! Amin.”

Domnul Isus spune: ”Cu această rugăciune se vor mântui foarte multe suflete.”

Rugăciune de consfinţire a ţării, întregii omeniri:

Tată Ceresc, în această clipă prezentă pe care Tu ai creat-o şi ai voit-o, eu (nume), consfinţesc prin aceasta, inima acestei țări, (nume…,întreaga omenire), Inimilor Unite ale Sfintei Treimi, în Unire cu Inima Neprihănită a Mariei. AMIN.

Vă mai recomand rugăciuni de Consfințire și Consacrare la CELE 2 INIMI SFINTE:

Consfinţire la inimile unite ale lui Isus şi Maria

Consfinţire la Inimile Unite ale lui Isus şi Maria

„Inimi unite ale Lui Isus şi Maria, vă consfinţesc şi vă încredinţez toate sufletele – în mod deosebit ale membrilor familiei mele şi familiilor rudelor noastre;
vă consfinţesc şi vă încredinţez sufletele episcopului şi preoţilor eparhiei noastre şi ale tuturor persoanelor consacrate;
vă consfinţesc şi vă încredinţez sufletele
vecinilor, cunoştinţelor, prietenilor, binefăcătorilor şi duşmanilor mei (dacă ei există); vă consfinţesc şi vă încredinţez sufletele cele mai abandonate şi părăsite pentru care nimeni nu se roagă; vă consfinţesc şi vă încredinţez sufletele finilor de botez şi cununie; vă consfinţesc şi vă încredinţez toate problemele mele de
fiecare zi; vă consfinţesc şi vă încredinţez voinţa mea, viaţa şi moartea mea. Vă consfinţesc şi vă încredinţez țara. … ( aici, înşiruire de persoane, probleme, boli, preocupări etc.)


Spuneți aceste 2 Rugăciuni scurte, dar foarte puternice, zilnic:

PREASFĂNTĂ INIMĂ A LUI ISUS, MILUIEȘTE-NE PE NOI!
-PREASFINTE INI MI UNITE A LUI ISUS ȘI A MARIEI, CĂLĂUZIȚI-NE ȘI APĂRATI-NE!

RUGĂCIUNE DE CONSACRARE

O, Inimilor Unite ale lui Isus şi Maria, arzînd de iubire, Vouă Vă aparţinem de acum înainte şi în veşnicie. Vă rugăm puneţi-Vă Preasfintele Voastre Inimi în locul
inimilor noastre nenorocite, şovăielnice, înclinate spre păcat, pentru ca, trăind şi murind în Voi, toate gîndurile noastre, toate acţiunile noastre să fie sfinţite
prin Voi, cu Voi şi în Voi. Fiecare zi, fiecare oră, fiecare minut, fiecare secundă Vă aparţin. Faceţi din noi ceea ce doriţi, numai nu ne retrageţi niciodată
iubirea voastră, ca niciodată să nu mai păcătuim şi astfel viaţa noastră să contribuie la preamărirea Voastră. Amin.

Consacrarea la Inimile Unite

Preavrednice de laudă Inimi Unite ale lui Isus și Maria, mă consacru Vouă, de bunăvoie, astăzi. Vă încredințez tot ceea ce am, atât în interiorul meu cât și în afara mea. Viața mea să fie un imn continuu de laudă adus preasfintelor voastre Inimi Unite! Primiți fiecare victorie și fiecare înfrângere ale fiecarui moment în Inimile Voastre. Folosiți-le după nevoile Voastre, pentru venirea Domniei Voastre Triumfătoare! Amin.
Ps. Obținem o victorie atunci când alegem să gândim și să acționăm respectând porunca iubirii.

Consacrarea Inimii lumii la Inimile Unite

Preamilostive Inimi Unite ale Preasfintei Treimi cu Inima Neprihănita a Mariei, primiți această rugăciune pe care o fac în numele Inimii Lumii. Treziți inima lumii la Adevăr, ca să poată discerne între bine și rău. Inspirați fiecare suflet să își consacre inima și viața Inimilor Voastre Unite, întărind astfel inima lumii în această hotărâre. Vă implor, scumpe Inimi Unite, revărsați harul inspirației Voastre în inima lumii, întărind-o în Adevăr și în Iubire Sfântă. Prin această inspirație cerească, atrageți inima lumii la unirea cu Voința lui Dumnezeu!
Amin.

PS Iubirea Sfântă este porunca iubirii – să-l iubești pe Domnul Dumnezeu mai presus de orice, și pe aproapele ca pe tine însuți
PS” inima lumii – Include toate sufletele celor ce trăiesc în lume, de la concepție până la moartea naturală; pruncii din sânul mamelor, necredincioșii atei, și șefii guvernelor, conducătorii bisericilor, toate familiile. Nimeni nu este exclus când vă rugați astfel.”

Rugăciune la Inimile Unite a lui Isus și a Mariei

O, Inimi Unite a lui Isus și a Mariei, Voi sunteți numai har, milostivire și iubire! Uniți inima mea cu INIMILE VOASTRE, pentru ca fiecare nevoie a mea să fie prezentă în Inimile Voastre Unite! Mai ales, revărsați harul Vostru asupra acestei nevoi speciale: pentru Victoria Inimilor Unite în inima lumii
Ajutați-mă să recunosc și să accept Voința Voastră plină de iubire în viața mea!
Isuse, Marie, pentru Meritele Sfintelor Răni ale Inimilor Voastre Unite, răspundeți rugăciunii mele! Amin!

Isuse, Maria, Vă iubesc, Salvați Sufletele, Salvați România,Salvați Omenirea!“

Să spunem această rugăciune simplă și foarte puternică zilnic din inima și să o repetăm de mai multe ori, pentru a salva căt mai multe suflete,țara și întreaga omenire!

Pe lângă rugăciunile menționate mai sus, să ne mai rugăm zilnic:

 • Rozarul Îndurării Divine urmat de Rozarul Flăcării de Iubire
 • ROZARUL CU CELE 20 DE MISTERE
 • MEDITĂM CALEA SFINTEI CRUCI în special vineri ( 1-8 aprilie 2022)
RUGATI-VA ROZARUL

RUGAȚI-VĂ ZILNIC LA ORA 15:00 ROZARUL ÎNDURĂRII DIVINE urmat de Rozarul Flăcării de Iubire!
De fiecare dată cînd auzi ceasul bătînd ora trei, cufundă-te în Îndurarea Mea, venereaz-o şi preamăreşte-o.“ îi spunea Isus Sfinte Faustina. „La ora trei imploră-Mi Îndurarea, în special pentru păcătoşi.“

RUGAȚI-VĂ ȘI ÎNCREDEȚI-VĂ ÎN DUMNEZEU TATĂL NOSTRU CERESC, ȘI NU VĂ TEMEȚI DE CEL RĂU!!!

Precum la Profetul Iona, când Dumnezeu i-a transmis că va distruge Ninive, oamenii au luat în serios avertismentul și s-au CĂIT, la fel este și acum.


DUMNEZEU ARE ULTIMUL CUVÂNT, DAR ALEGEREA NE APARȚINE.

Nu uitați că avem Îngeri și Sfinți puternici care ne ajută.

Sf. Arh. Mihail spune: Cine este ca Dumnezeu?
Cînd Dumnezeu poruncește și diavolul se supune.

NOVENA

„O Isuse, Rege al Tuturor Naţiunilor, fie ca Împărăţia Ta să fie recunoscută pe pământ!”

GĂSIȚI PE BLOG NOVENA DE MULȚUMIRE CU TOATE RUGĂCIUNILE:

https://emilia.ro/novena-de-multumire1-9-07-2021-in-cinstea-lui-isus-rege-al-tuturor-natiunilor-si-in-cinstea-sfintei-fecioare-maria-regina-pacii/

VĂ ROG SĂ DISTRIBUIȚI!!!

RUGAȚI-VĂ, CĂ NUMAI POSTUL ȘI RUGĂCIUNEA SALVEAZĂ OMENIREA!!!

RUGAȚI-VĂ, RUGAȚI-VĂ, RUGAȚI-VĂ,!!!

Vă mulțumesc!

Fiți binecuvântati cu toții!,Emilia Mezei