Selectează o Pagină

NOVENĂ DE MULȚUMIRE, LAUDĂ ȘI RECUNOȘTINȚĂ, perioada 1-9 APRILIE 2023, ÎN Cinstea lui „ISUS, REGELE TUTUROR NAȚIUNILOR!”, și pentru TRIUMFUL INIMII NEPRIHĂNITE A SFINTEI FECIOARE MARIA, REGINA PĂCII, REGINA UNIVERSULUI.

Dragi frați creștini, facem un NOU APEL LA RUGĂCIUNE, POST, ISPĂȘIRE ȘI UNITATE!!!

DRAGII MEI ESTE FOARTE IMPORTANT SĂ NU UITĂM ÎN PRIMUL RÂND SĂ MULȚUMIM, SĂ FIM RECUNOSCĂTORI ȘI PE URMĂ SĂ CEREM!!!

Dragii mei, la îndemnul Domnului Isus propun o Nouă Novenă în perioada 1-9 aprilie 2023, în Cinstea lui „ ISUS, REGELE TUTUROR NAȚIUNILOR ” DE LAUDĂ, MULȚUMIRE ȘI RECUNOȘTINȚĂ, PENTRU TOT CE A FĂCUT DOMNUL ISUS DIN IUBIRE PENTRU RĂSCUMPĂRAREA ȘI MÂNTUIREA SUFLETELOR NOASTRE ȘI A ÎNTREGII OMENIRI, și de asemenea, CEREM IERTARE ȘI ÎNDURARE PENTRU TOATE PĂCATELE NOASTRE ȘI A ÎNTREGII OMENIRI, și cu inimile pline de încredere și iubire, CEREM AJUTOR PENTRU SALVAREA ȘI ELIBERAREA OMENIRII DIN MÂINILE RĂULUI, și ne mai rugăm la Intențiile SFINTEI FECIOARE MARIA, REGINA PĂCII-REGINA UNIVERSULUI și PENTRU TRIUMFUL INIMII EI NEPRIHĂNITE.

MULȚUMIM SFINTEI TREIMI PENTRU ACEST TIMP PREȚIOS DE GRAȚIE ȘI DE MARI BINECUVÂNTĂRI, CĂ ÎNCĂ SE MAI ÎNDURĂ DE NOI ȘI NE MAI ACORDĂ TIMP DE HAR, CA SĂ AIBĂ POSIBILITATE CÂT MAI MULTE PERSOANE SĂ SE DECIDĂ CA SĂ SE CONVERTEASCĂ, CA SĂ-ȘI POATĂ SALVA SUFLETELE DE LA OSÂNDA VEȘNICĂ, ȘI CREȘTINII SĂ SE ÎNTĂREASCĂ ÎN CREDINȚĂ ȘI IUBIRE…SĂ FIE MAI BUNI, SĂ FACĂ CÂT MAI MULTE FAPTE BUNE…SĂ REPARE RĂUL FĂCUT…CA SĂ-ȘI POATĂ ASIGURA UN VIITOR FRUMOS.

Dragii mei, să fim cu inimile pline de mulțumire și recunoștință pentru tot ce a făcut Domnul Isus din iubire, pentru răscumpărarea și mântuirea sufletelor noastre și a întregii omeniri.
În special, în acest timp foarte important și prețios, să medităm mai mult la toate chinurile și suferințele îndurate de Domnul Isus pentru noi.
Să fim recunoscători că DOMNUL ISUS NE-A DĂRUIT TOTUL…și ultima picătură de sânge…ȘI PE MAMA LUI FECIOARA MARIA, NE-A DĂRUIT-O CA MAMĂ, CO-RĂSCUMPĂRĂTOARE, MIJLOCITOAREA TUTUROR HARURILOR, CĂ ÎNCĂ ESTE PREZENTĂ CU NOI PE PĂMÂNT, DE PESTE 41 DE ANI CA SĂ NE AJUTE.

Să fim recunoscători Iubitei noastre Mame Cerești, pentru toate harurile, ajutorul și binecuvântările primite în toți acești peste 41 de ani.
Cerem iertare și îndurare pentru toate păcatele noastre și a întregii omeniri, și cu inimile pline de speranță, încredere și iubire, cerem să ne ajute, ca să ne elibereze de sub puterea și influența forțelor malefice.
De asemenea cerem haruri, care să ne ajute, să ne putem deschide complet inimile…și să ne putem purifica (curăța) pe deplin,… și cu inimile purificate să putem sărbători Sfintele Sărbători Pascale…reînnoindu-ne pe deplin viața și sufletele conform Voinței Divine.

Dragii mei, deoarece suntem în POSTUL PAȘTELUI și vom Sărbătorii ”Sfintele Sărbători Pascale” este foarte important să luăm în serios acest TIMP PREȚIOS DE HAR ȘI DE MARI BINECUVÂNTĂRI, PRINTR-O CĂINȚĂ SINCERĂ, CONVERTIRE DEPLINĂ, ABANDONAREA ÎN TOTALITATE A TUTUROR RELELOR, PĂCATELOR, RESPECTAREA PORUNCILOR CEREȘTI …ÎN SPECIAL RESPECTAREA NOI PORUNCI;
IUBIREA FAȚĂ DE DUMNEZEU ȘI FAȚĂ DE APROAPELE.
ESTE FOARTE IMPORTANT SĂ FACEM PACE CU SEMENII, SĂ IERTĂM DIN INIMĂ, SĂ NE ÎNTĂRIM ÎN CREDINȚĂ ȘI IUBIRE CA SĂ PUTEM FACE FAȚĂ, TUTUROR EVENIMENTELOR ȘI ÎNCERCĂRILOR CARE NE AȘTEAPTĂ.

ESTE FOARTE IMPORTANT, SĂ-I AJUTĂM PE SEMENII NOȘTRI, ÎN SPECIAL PE CEI CARE ÎNCĂ NU AU CUNOSCUT IUBIREA ȘI ÎNDURAREA INFINITĂ A BUNULUI DUMNEZEU, NU-L CUNOSC PE DOMNUL ISUS ȘI IUBIREA LUI IMENSĂ PENTRU NOI ȘI ÎNTREAGA OMENIRE.
SĂ-I MULȚUMIM TATĂLUI CERESC-DUMNEZEU ATOTPUTERNIC CĂ ESTE UN TATĂ AȘA DE BUN, ÎNDURĂTOR, MILOSTIV, RĂBDĂTOR…NE IUBEȘTE…ȘI SĂ CEREM SĂ NE MAI ACORDE TIMP DE HAR (GRAȚIE), CA SĂ AIBĂ POSIBILITATE ȘI TIMP SĂ SE CONVERTEASCĂ ȘI CEI CARE ÎNCĂ NU AU CUNOSCUT IUBIREA INFINITĂ A TATĂLUI CERESC ȘI NU-L CUNOSC PE DOMNUL ISUS…SĂ NE RUGĂM, SĂ FIM BUNI ȘI SĂ NE AJUTĂM UNII PE ALȚII CA ADEVĂRAȚI FRAȚI.

DE ASEMENI, CEREM TATĂLUI CERESC SĂ OPREASCĂ TOATE PLANURILE CELOR RĂI, CARE VOR SĂ OTRĂVEASCĂ, SĂ DOMINE ȘI SĂ DISTRUGĂ ÎNTREAGA OMENIRE.

NE RUGĂM PENTRU CONVERTIREA ÎNTREGII OMENIRI ȘI SALVAREA EI DIN MÂINILE RĂULUI.

CEREM IERTARE PENTRU TOATE PĂCATELE COMISE, PENTRU CĂ NU AM ȚINUT CONT DE TOATE MESAJELE ȘI AVERTIZĂRILE PRIMITE…ȘI PENTRU STAREA CRITICĂ ÎN CARE A AJUNS BISERICA ȘI ÎNTREAGA OMENIRE.

CEREM SĂ NE AJUTE ȘI SĂ ZĂDĂRNICEASCĂ TOATE PLANURILE CELUI RĂU… ȘI SĂ ZDROBEASCĂ CÂT MAI CURÂND CAPUL ȘARPELUI.

CEREM SĂ AJUTE BISERICA ȘI OMENIREA SĂ SE ELIBEREZE DIN GHEARELE RĂULUI ȘI NE RUGĂM PENTRU ”TRIUMFUL INIMII NEPRIHĂNITE A SFINTEI FECIOARE MARIA” ÎN INIMI ȘI ÎN LUME.

NE RUGĂM CA PACEA, CREDINȚA, IUBIREA, BUNĂTATEA ȘI BINELE SĂ TRIUMFE ÎN INIMILE OAMENILOR ȘI ÎN LUME.

Totodată să fim cu inimile pline de recunoștință față de Tatăl Ceresc-Sfânta Treime că încă mai permite prezența Sfintei Fecioare Maria, Regina Păcii pe pământ și pentru acest timp de Har și cerem cu inimile pline de încredere, speranță și iubire să oprească ca cei răi (oculta malefică mondială) să-și continue planurile malefice, care vor să înrobească și să distrugă întreaga omenire prin toate mijloacele…

Să continuăm să facem cât mai multe Novene, Rugăciuni, Post ( miercuri și vineri cu pâine&apă) că doar astfel vom putea ajuta la salvarea omenirii și la slăbirea forțelor malefice din lume, care sunt foarte agresive că simt că se apropie sfârșitul lor …
DE ACEEA ESTE FOARTE IMPORTANTĂ RUGĂCIUNEA,POSTUL, ISPĂȘIREA,etc… ȘI ACUM CÂT MAI ȚINE TIMPUL DE HAR SĂ ÎNCERCĂM SĂ FACEM CÂT MAI MULTE FAPTE BUNE DIN IUBIRE, DEZINTERESAT…

Este foarte important să luăm în serios CONVERTIREA DEPLINĂ, CĂINȚA SINCERĂ, IAR PRIN POST, RUGĂCIUNE, ISPĂȘIRE, UNITATE PUTEM DIMINUA RĂUL DIN LUME, PUTEM ÎNDUIOȘA INIMA ÎNTRISTATĂ A TATĂLUI CERESC DIN CAUZA PĂCATELOR ÎNTREGII OMENIRI ȘI PUTEM AJUTA LA TRIUMFUL INIMII NEPRIHĂNITE A SFINTEI FECIOARE MARIA, REGINA PĂCII.

ÎN CADRUL NOVENEI CONSACRĂM ÎNTREAGA OMENIRE CELOR DOUĂ INIMI SFINTE ȘI CONSACRĂM INIMA LUMII LA INIMILE UNITE. La sfârșitul Novenei veți găsi și rugăciunile de consacrare la CELE DOUĂ INIMI SFINTE ȘI CONSACRAREA INIMII LUMII LA INIMILE UNITE.

Vom începe Novena prima sâmbătă, 1 aprilie 2023, și ne vom consacra Inimii Sfintei Fecioare Maria, Mijlocitoarea tuturor harurilor.

Deoarece este prima duminică 2 aprilie 2023 și totodată Sărbătorim (romano catolicii) DUMINICA FLORIILOR, consacrăm întreaga omenire SFINTEI TREIMI, TATĂL, FIUL ȘI DUHUL SFÂNT.

Fiind și prima joi 6 aprilie 2023, ”Joia Mare”, în această zi s-a instituit TAINA SFINTEI ÎMPĂRTĂȘANII ”EUHARISTIA”, aducem LAUDĂ, MULȚUMIRE ȘI RECUNOȘTINȚĂ DOMNULUI ISUS PENTRU ACEST MARE DAR.

Fiind prima vineri 7 aprilie 2023, VINEREA SFÂNTĂ (MARE) ZIUA ÎN CARE DOMNUL ISUS A TRĂIT CEA MAI TRAGICĂ DINTRE EXPERIENȚELE UMANE: MOARTEA. Vom medita și ”Calea Sfintei Cruci” cu inimile pline de recunoștință și iubire pentru tot ce a făcut Domnul Isus din iubire pentru salvarea și mântuirea sufletului nostru și a întregii omeniri.
ÎN ACEASTĂ ZI VOM ÎNCEPE ȘI NOVENA ÎNDURĂRII DIVINE
Link: http://novena.ro/Novena-in-cinstea-Divinei-Indurari-6p.html

Jesus,I trust in you!

MULȚUMIM SFINTEI TREIMI PENTRU TOT ce a făcut pentru noi și întreaga omenire, pentru Timpul de Har. Mulțumim pentru toate lacrimile vărsate de Sfânta Fecioară Maria, Regina Păcii, pentru noi și păcatele întregii omeniri.
Laudă și mulțumire în vecii vecilor!

Foarte IMPORTANT, în zilele de miercuri și vineri să ținem post cu pâine și apă ca Novena să fie și mai eficientă și să medităm ”Calea Sfintei Cruci”.

Este foarte important ca întreaga Omenire să O Recunoască și să O Accepte pe Fecioara Maria ca Regină, Mamă, Co-Răscumpărătoare deoarece Dumnezeu I-a încredințat misiunea de Convertire și Pace a Lumii și de a Zdrobi Capul Șarpelui și de asemenea Instaurarea Noii Ere de Pace.

Haideți să ne UNIM cât mai mulți în POST și RUGĂCIUNE, abandonați tot RĂUL… TOT CE NU ESTE DE FOLOS SUFLETULUI și din nou cu inimile pline de încredere, speranță și iubire să ne rugăm, CERÂND IERTARE, ÎNDURARE ȘI AJUTOR DE LA TATĂL CERESC, DUMNEZEU ATOTPUTERNIC.

S.0.S.!!! RUGAȚI-VĂ, RUGAȚI-VĂ, RUGAȚI-VĂ pentru că Timpul de Har se apropie de SFÂRȘIT și să încercăm să facem tot ce mai putem ca să diminuăm răul în lume si să ajutăm la salvarea omenirii și oprirea tuturor planurilor malefice!

UNDE ESTE UNITATE ACOLO ESTE PUTERE!

INTENȚIILE PRINCIPALE PENTRU CARE NE MAI RUGĂM TATĂLUI CERESC:

 • CONVERTIREA ÎNTREGII OMENIRI ÎN SPECIAL A CELOR CARE NU AU CUNOSCUT ÎNCĂ IUBIREA INFINITĂ A LUI DUMNEZEU
 • ELIBERAREA ȘI SALVAREA OMENIRII DIN MÂINILE OCULTEI MALEFICE MONDIALE
  LA INTENȚIILE SFINTEI FECIOARE MARIA, REGINA PĂCII, VICTORIA BINELUI ȘI PENTRU TRIUMFUL INIMII EI NEPRIHĂNITE

  PENTRU PACE,ÎN INIMI, FAMILII, NAȚIUNI ȘI PACE ÎN LUME
 • SĂ ELIBEREZE ȘI SĂ SALVEZE BISERICA DIN MÂINILE RĂULUI;
  SĂ SE OPREASCĂ BATJOCORIREA SFINTEI EUHARISTII PRIN ÎMPĂRTĂȘANIA ÎN MÂNĂ
 • SĂ OPREASCĂ PLANURILE DE DISTRUGERE A OMENIRII
 • PENTRU CONDUCĂTORII LUMII
  PENTRU TOȚI DUȘMANII NOȘTRI ȘI A ÎNTREGII OMENIRI
 • ÎNLĂTURAREA DE LA PUTERE ȘI CONDUCEREA ȚĂRILOR A SLUGILOR CELUI RĂU (FORȚELE MALEFICE OCULTE).
 • TREZIREA ÎNTREGII OMENIRI LA REALITATE ȘI ADEVĂR
 • OPRIREA ȘI DEZINSTALAREA TUTUROR EMIȚĂTOARELOR DE RADIAȚII DE ÎNALTĂ FRECVENȚĂ 5G
 • OPRIREA INTOXICĂRII POPULAȚIILOR PRIN CHEMTRAILS
 • OPRIREA MANIPULĂRII VREMII PRIN TEHNOLOGIA HAARP
 • ȘI TOATE MIJLOACELE DE ÎMBOLNĂVIRE ȘI DISTRUGERE A OMENIRII

ACUM MAI MULT CA NICIODATĂ, ESTE FOARTE IMPORTANT SĂ NE UNIM CU TOȚII ÎMPOTRIVA RĂULUI PENTRU CĂ SITUAȚIA ÎN LUME DEVINE TOT MAI CRITICĂ ȘI DRAMATICĂ… SOLUȚIA NOASTRĂ ESTE CONVERTIREA SINCERĂ, RUGĂCIUNEA, POSTUL ȘI TOATE JERTFELE DE ISPĂȘIRE PE CARE SĂ LE OFERIM CU MULTĂ ÎNCREDERE ȘI IUBIRE TATĂLUI CERESC.


MEREU IUBITA NOASTRĂ MAMĂ CEREASCĂ, FECIOARA MARIA, NE-A ÎNCURAJAT ȘI NE-A ÎNDEMNAT LA
POST (MIERCURI ȘI VINERI CU PÂINE ȘI APĂ), RUGĂCIUNE ȘI DACĂ FOLOSIM ARMA NOASTRĂ ”ROZARUL” VOM SLĂBI PUTEREA RĂULUI ÎN LUME. FORȚELE ÎNTUNECATE URLĂ DE DURERE ORI DE CÂTE ORI NE RUGĂM ROZARUL DIN INIMĂ!

Fecioara MARIA NE OFERĂ INIMA SA, CA UN REFUGIU SIGUR, ÎN TIMP CE NE ARATĂ CUM, ÎN ACESTE VREMURI PARTICULARE, DUMNEZEU A DORIT CA TRIUMFUL SĂ VINĂ PRIN EA:”SPUNE TUTUROR CĂ HARURILE MARI VIN PRIN INIMA NEPRIHĂNITĂ A MARIEI” ȘI ”CĂ DUMNEZEU A ÎNCREDINȚAT INIMII NEPRIHĂNITE PACEA ȘI CONVERTIREA LUMII”

De asemenea, ESTE FOARTE IMPORTANT SĂ-I Mulțumim SFINTEI TREIMI pentru prezența Sfintei Fecioare Maria, Regina Păcii, pentru cei peste 41 de ani de apariții zilnice pe Pământ, PENTRU TOATE HARURILE, BINECUVÂNTĂRILE, MESAJELE ȘI TOT AJUTORUL PRIMIT DIN MILA, BUNĂTATEA ȘI IUBIREA INFINITĂ A TATĂLUI CERESC ÎN TOT ACEST TIMP DE HAR.

DUMNEZEU A TRIMIS-O PE IUBITA NOASTRĂ MAMĂ CA SĂ NE PROTEJEZE, SĂ NE AJUTE ȘI SĂ NE AVERTIZEZE DE PERICOLELE ÎN CARE SE AFLĂ OMENIREA CUFUNDATĂ ÎN ÎNTUNERIC DATORITĂ PĂCATELOR, A VIEȚII TRĂITE ÎN MODERNISM FĂRĂ DUMNEZEU, FĂRĂ CREDINȚĂ ȘI FĂRĂ IUBIRE. SĂ NU UITĂM CĂ MESAJUL PRINCIPAL CU CARE A VENIT PE PĂMÂNT ESTE PACEA, „FACEȚI PACE CU DUMNEZEU ȘI FACEȚI PACE CU SEMENII VOȘTRI”.

VĂ ÎNCURAJEZ ȘI VĂ ÎNDEMN SĂ NE RUGĂM & POSTIM, SĂ NE UNIM CÂT MAI MULȚI ÎN RUGĂCIUNE, SĂ-I OFERIM DOMNULUI NOSTRU ISUS CRISTOS PE TOȚI DUȘMANII NOȘTRI VĂZUȚI ȘI NEVĂZUȚI ȘI PE TOȚI RĂUFĂCĂTORII ȚĂRII, A BISERICII ȘI A ÎNTREGII OMENIRI.

CEREM AJUTOR ȘI OCROTIRE DE LA ÎNGERI ȘI SFINȚI PENTRU ELIBERAREA SEMENILOR, A BISERICII, A ȚĂRILOR ȘI A ÎNTREGII OMENIRI DIN MÂINILE ȘI PUTEREA RĂULUI ȘI A CELOR DOMINAȚI DE EL.

CU DUMNEZEU ÎNAINTE!!!

Ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să se îndure de sufletele fraților noștri aflați sub stăpânirea celui rău pervers și viclean, cerem ca să-i lumineze, să-i elibereze și să le salveze sufletele.

RUGAȚI-VĂ CU MULTĂ ÎNCREDERE, IUBIRE ȘI RECUNOȘTINȚĂ

SĂ NE RUGĂM PENTRU PACE ÎN TOATĂ LUMEA, O PACE NĂSCUTĂ DIN IUBIRE ȘI RESPECT PENTRU DUMNEZEU!

Ne rugăm pentru toți oamenii aflați în suferință, ca Bunul Dumnezeu să se îndure de ei, să-i purifice de păcate și să le salveze sufletele.

Ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să purifice Biserica și pe toți preoții, cardinalii, episcopii, călugării, persoanele consacrate,etc,să-i întărească în credință, iubire, să rămână fideli Bisericii și Sfintei Treimi până la moarte.

Credincioșii trebuie să ia OSTIA CONSACRATĂ cu umilință, încredere și iubire, să nu uităm că este vorba de ”TRUPUL ȘI SÂNGELE DOMNULUI NOSTRU ISUS CRISTOS”… NU este un aliment oarecare.


Noi creștinii adevărați avem încredere deplinâ în Dumnezeu, Biserică și ne simțim obligați să luăm atitudine și să apărăm
SFÂNTA BISERICĂ ȘI SFÂNTUL TRUP AL SCUMPULUI NOSTRU MÂNTUITOR”SFÂNTA EUHARISTIE”

Rugăciune către TATĂL CERESC:

DOAMNE DUMNEZEULE, TATĂ CERESC, TE RUGĂM CU MULTĂ ÎNCREDERE, SPERANȚĂ ȘI IUBIRE AJUTĂ-NE ȘI ELIBEREAZĂ BISERICA ȘI ÎNTREAGA OMENIRE DE SUB VICLENIA, DOMINAȚIA ȘI PUTEREA FORȚELOR MALEFICE!
TE RUGĂM TATĂ CERESC-DUMNEZEU ATOTPUTERNIC, TRIMITE ÎNGERI PUTERNICI, PE SFÂNTUL ARHANGHEL MIHAIL SĂ LEGE ȘI SĂ AZVĂRLE ÎN FUNDUL IADULUI TOATE FORȚELE MALEFICE ȘI SĂ PURIFICE BISERICA ȘI ÎNTREAGA OMENIRE DE ORICE RĂU CA ADEVĂRUL, PACEA ȘI IUBIREA SĂ TRIUMFE ÎN INIMI ȘI ÎN LUME, TE RUGĂM ÎN NUMELE DOMNULUI NOSTRU ISUS CRISTOS.
Amin!

Rugăciune către Isus Rege:

ISUSE, REGELE TUTUROR NAȚIUNILOR TE RUGĂM PREIA TU CONTROLUL ASUPRA BISERICII ȘI A ÎNTREGII OMENIRI.
VINO ISUSE, SALVEAZĂ OMENIREA DIN MĂINILE RĂULUI!!!
MARANATHA!!!

HAIDEȚI SĂ LEGĂM ȘI SĂ SLĂBIM FORȚELE ÎNTUNECATE-MALEFICE DIN LUME, SĂ CEREM AJUTOR ȘI ÎNDURARE DE LA IUBITUL NOSTRU TATĂ CERESC, ȘI CU SIGURANȚĂ BUCUROS NE VA AJUTA ȘI VA SALVA OMENIREA DIN GHEARELE RĂULUI.

Nu uitați de prezența Îngerilor, să cerem protecția și ajutorul lor zilnic.

Foarte important: SĂ OFERIM RUGĂCIUNILE NOASTRE ȘI LA INTENȚIA SFINTEI FECIOARE MARIA, ÎN ACEST FEL VOM PUTEA AJUTA ȘI SALVA MULTE SUFLETE, zilnic un ”ROZAR“”!!

Dragii mei să nu uităm că Domnul nostru Isus Cristos, a plătit un preț uriaș pentru salvarea și mântuirea sufletelor noastre!

Cițiți, Isaia,Capitolul 53

Stiți câte lovituri a primit Domnul Isus pentru păcatele noastre?
5480 de LOVITURI!!!
Domnul Isus i-a revelat Sfintei Brigitta la dorința ei:

„Fiica mea, am primit pe Trupul meu 5480 de lovituri.“
Am acceptat cu mare drag din IUBIRE pentru tine,ca să fi cu MINE ÎN PARADIS pentru Veșnicie!

Îţi mulţumim, Te iubim şi Te slăvim, Doamne, acum şi în vecii vecilor!

ISUS RASTIGNIT

Vă dați seama 5480 de lovituri pentru noi, pentru păcatele noastre……cât de mult a îndurat și suferit Domnul Isus din IUBIRE pentru noi.
Ce scump a fost prețul plătit pentru Păcatele și Salvarea Sufletelor Noastre.

Aici puteți citi mai multe informații: https://emilia.ro/stiti-cate-lovituri-a-primit-domnul-isus-pentru-pacatele-noastre-5480-de-lovituri/

VĂ RECOMAND CĂTEVA RUGĂCIUNI zilnice FOARTE IMPORTANTE!!!

Rugăciune la Adorarea Chipului Sfânt!

Doamne, arată-ne Fața Ta și ne mântuim !!!

Chipul Iubitului meu Isus care ești demn de adoratie !
Te ador si te iubesc din toată puterea sufletului meu.
Te rog cu umilință , să refaci în sufletul meu imaginea Lui Dumnezeu ! Crează o inimă curată în mine Doamne !
Nu mă îndepărta de la Fața Ta!
Să se petreacă totul în mine din Voința Ta, Isuse, spre Slava Ta, din Iubire pentru Tine ! Amin

Părinte veșnic !

Îti ofer Ție Doamne Fața Fiului Tău demnă de adorare, spre slava Sfântului Tău Nume și vindecarea sufletului (telor)……………………………sau a tuturor sufletelor …….. Amin

Aici puteți citi mai multe informații: https://emilia.ro/mesaj-important-pentru-timpurile-ce-vor-urma/

Stiți care a fost cea mai dureroasă rană a lui Isus Hristos?
RANA de la UMĂRUL DREPT!

Rugăciunea i-a fost revelată de Isus, Sfîntului Bernard, abate de Clairvaux (1090-1153).
El l-a întrebat pe Domnul care a fost cea mai mare durere pe care a suportat-o în timpul patimii sale.

Isus i-a spus: „Am avut, purtînd crucea, o rană profundă de trei degete şi trei oase descoperite pe umăr. Această rană, care nu este cunoscută de oameni, mi-a produs o durere mai mare decît toate celelalte.

Prin urmare, fă-o cunoscută creștinilor credincioși şi să ştii că, orice har care îmi va fi cerut în virtutea acestei răni, le va fi acordat.

Şi tuturor acelora care, amintindu-şi de ea, mă vor onora în fiecare zi prin trei Tatăl nostru, Bucură-te, Maria şi Mărire Tatălui, le voi ierta toate păcatele mortale şi veniale; nu vor muri de moarte neprevăzută, iar în ultima clipă a vieţii vor fi vizitaţi de Preafericita Fecioară şi vor obţine haruri şi îndurare.“

Rugăciunea în Cinstea Sfintei Răni de la Umărul Drept!
Rugați-vă zilnic!!!

Preaiubite Doamne Isuse Cristoase, Mielul cel dulce al lui Dumnezeu, eu sărmanul păcătos ador şi venerez preasfînta ta rană pe care ai primit-o pe umăr cînd ai purtat pe calvar crucea atît de grea, care a lăsat descoperite trei oase sfinte, producîndu-ți o durere imensă.
Eu te implor, în virtutea meritelor acestei răni, să ai milă de mine, iertîndu-mi toate păcatele mortale şi veniale, să mă asişti în ora morţii şi să mă conduci în Împărăţia ta fericită. Amin.

3 Tatăl nostru, 3 Bucură-te, Maria, 3 Mărire Tatălui.

Aici puteți citi mai multe informații: https://emilia.ro/stiti-care-a-fost-cea-mai-dureroasa-rana-a-lui-isus-hristosrana-de-la-umarul-drept/

NOVENA

„O Isuse, Rege al Tuturor Naţiunilor, fie ca Împărăţia Ta să fie recunoscută pe pământ!”

AICI GĂSIȚI RUGĂCIUNILE NOVENEI CITITI DE UNDE ÎNCEPE NOVENA CU POZA PUSĂ și alte RUGĂCIUNI IMPORTANTE ; https://emilia.ro/s-o-snovena-importanta-1-9-februarie-2023-la-isus-regele-tuturor-natiunilor-pentru-conducatorii-lumii-pentru-toti-dusmanii-nostri-si-a-intregii-omeniri-pentru-pace-triumfu/

ÎN CADRUL NOVENEI NE VOM MAI RUGA:

Rozarul Îndurării Divine urmat de Rozarul Flăcării de Iubire
ROZARUL CU CELE 20 DE MISTERE
MEDITĂM CALEA SFINTEI CRUCI,CU INIMILE PLINE DE RECUNOȘTINȚĂ ȘI IUBIRE

RUGAȚI-VĂ CU MULTĂ RECUNOȘTINȚĂ, ÎNCREDERE ȘI IUBIRE!

VĂ DORESC TUTUROR CU MARE DRAG SĂRBĂTORI PASCALE LUMINATE ȘI BINECUVÂNTATE!

https://emilia.ro/inca-mai-este-loc-la-cruce-si-pentru-tine-nu-uitaurgent-la-convertire/

PAȘTE FERICIT!

Hristos a înviat din morţi,
Cu moartea pe moarte călcând
Şi celor din morminte
Viaţă dăruindu-le!
AMIN!

VĂ ROG DISTRIBUIȚI PESTE TOT ÎN ÎNTREAGA LUME CÂT MAI URGENT!!
RUGAȚI-VĂ, RUGAȚI-VĂ, RUGAȚI-VĂ!!!

Vă recomand să urmăriți și acest videoclip:https://www.facebook.com/poweroftheflameoflove/videos/942432216943243

Vă mulțumesc!

Fiți binecuvântați cu toții!
Emilia Mezei