Selectează o Pagină

Égi Üzenet az ÚR JÉZUSTÓL, 2021.08.07.Medugorje,Emilia Mezei által
Különösen a
Papoknak szól!

Üzenet az Úr Jézustól, 2021.08.07., Első szombaton, a Szentségimádás közben, amely a Szentmise után következett.

Ez az üzenet különösen a Papoknak szól.
A Szentmise alatt éreztem az Úr Jézus Szenvedését, mert láttam, hogy a papok kézbe adták a Szentostyát a
híveknek,
és nagy szomorúságot és fájdalmat éreztem, ugyanakkor Szentségimádás közben is sokat sírtam, mert
átéreztem az Úr Jézus fájdalmát és szenvedését.

Az Úr Jézus üzeni:
Drága gyermekem, az Én és a nagyon szeretett Édesanyám Szíve naponta mélyen megsebződik az emberiség
bűneitől
és szeretett papjaim tudatlanságától, akik tisztelet és szeretet nélkül szolgáltatják ki
Szent Testemet a hívek kezébe adván, és emiatt sok áldás és kegyelem vész el.

STOP-a kézbe áldozás!
STOP maszkviselés szentmise közbe !
https://youtu.be/bRxqFI3BRUM

Kérlek, hogy figyelmeztesd újra őket, hogy ne adják többé a hívek kezébe a Szentostyát, mert ezzel nagyon megbántanak engem, és e tettük miatt bűnhődni és szenvedni fognak, mivel ez szentségtörés, és ismét megkérek minden papot, ha őszintén
szeretnek engem, hogy harcoljanak, addig, amíg még tart a kegyelmi idő az Egyház, a lelkek, az igazság
számára, és
sürgősen hozzák vissza a szenteltvizet minden templomba, és hagyjanak fel minden olyan
visszaéléssel, amelyet különösen az Egyházban követnek el.

Arra kérem őket, hogy legyenek bátrak és harcoljanak, mert velük és mellettük vagyok és együtt harcolok velük,
ne féljenek, mert én vagyok az Isten!


Ismét üzenem nekik,
inkább féljenek a bűntől és tetteik következményeitől.

Az ítélet szörnyű szenvedést hoz majd rájuk.

Ismét megkérem őket, hogy sok bátorsággal, bizalommal és szeretettel hozzák helyre a rosszat.
Imádkozzatok, böjtöljetek, engeszteljetek, minél előbb tegyétek jóvá bűneiteket, mert a kegyelem utolsó napjait
élitek.

A papok és az emberiség hite meg van próbálva, vagy jól átjutnak a vizsgán, vagy elbuknak!!


A Szeretett Anyám által adott üzeneteket nem veszik komolyan. Éppen ezért az Ő SZÍVE rettenetesen szenved,
mert naponta sok lélek ragadtatik el és ítéltetik szenvedésre; olyan lelkek, akik szentségre, mennyországra
lettek megteremtve,
a gonosz kezébe kerültek.

A Szűzanya rettenetesen szenved és sír amiatt az állapot miatt, amelybe az emberiség került.

JÉZUS RETTENETESEN SZENVED, KÜLÖNLEGESEN A PAPOK MIATT.

Köszönöm, legyetek áldottak,
Jézus, a ti Uratok és Megváltótok, a Világmindenség Királya

Ez az üzenet román nyelven érkezett az Úr Jézustól, angolra is lefordították, de JÉZUS KÉRÉSÉRE magyarul is lefordítottam

https://emilia.ro/mesaj-ceresc-de-la-domnul-isus-07-08-2021medugorje-transmis-prin-emilia-mezei-special-pentru-preoti/

https://emilia.ro/message-from-the-lord-jesus-07-08-2021-medugorje-trasmitted-by-emilia-mezei-especially-for-the-priests/

Arra kérek minden Papot.hogy fontolja meg az üzenetet!

Ajánlom figyelmetekbe ezt a videót: https://youtu.be/bmWRbnsUHVI

Köszönöm szépen,Emilia Mezei