Selectează o Pagină

Pénteken, 2021. december. 10-én, NEMZETKÖZI IMA, és BÖJTI NAPOT javaslok a GONOSZSÁG TERJEDÉSÉNEK MEGFÉKEZÉSÉRE, AZ EGYHÁZ ÉS AZ EMBERISÉG MEGTÉRÉSÉÉRT ÉS MEGSZABADULÁSÁÉRT A GONOSZ KEZÉBŐL, A SZÚZANYA TISZTELETÉRE ÉS SZÁNDÉKÁRA, A SZEPLŐTELEN SZÍVE GYŐZELMÉÉRT.

-Kedves keresteny testvereim egy UJAB FELHIVAS IMARA,BOJT,ENGESZTELESRE ES EGYSEGRE!!!

Pénteken, 2021. december. 10-én, NEMZETKÖZI IMA, és BÖJTI NAPOT javaslok a GONOSZSÁG TERJEDÉSÉNEK MEGFÉKEZÉSÉRE, AZ EGYHÁZ ÉS AZ EMBERISÉG MEGTÉRÉSÉÉRT ÉS MEGSZABADULÁSÁÉRT A GONOSZ KEZÉBŐL, A SZÚZANYA TISZTELETÉRE ÉS SZÁNDÉKÁRA, A SZEPLŐTELEN SZÍVE GYŐZELMÉÉRT.

Ezt a nemzetközi ima és böjti napot ajánljuk ugyanazokra a szándékokra, amiért a kilencedet ajánlottuk.
Link Kilenced:
https://emilia.ro/kilenced-jezus-minden-nemzet-kiralyanak-tiszteletere-2021-december-1-9-kozott-a-szuzanya-a-vilag-kiralynoje-szandekara-es-tiszteletere-hogy-az-egesz-emberiseg-fogadja-el-mint-kiralyno-edesanya/

DRÁGA SZERETŐ TESTVÉREIM, EZ A NEMZETKÖZI IMA és BÖJT NAP, NAGYON FONTOS, MERT A MI ÉS AZ EMBERISÉG JÖVŐTŐL FÜGG, EZÉRT ÚJBÓL BUZDíTLAK ÉS BÁTORÍTLAK, HOGY MINNÉL TÖBBEN IMÁDKOZZUNK, BÖJTÖLJÜNK,ENGESZTELJÜNK, ÉS TÖBBET NE VÈTKEZZÜNK, HANEM EGYSÉGBE MINNÉL TÖBBEN KÖNYÖRÖGJÜNK A MENNYEI ATYÁHOZ-MINDENHATO ISTENHEZ,IRGALOMËRT,MEGBOCSATASERT, ES SEGITSEGERT.

GYERTEK, FOGJUNK ÚJRA ÖSSZE SZERETETBEN ÉS EGYSÉGBEN, EGY SZÍVVEL – LÉLEKKEL, HÁLATELT SZÍVVEL KÖSZÖNJÜK MEG ISTENNEK EZT A NAGY AJÁNDEKOT, HOGY A SZŰZANYA TOBB MINT 40 ÉVE MÉG MINDIG VELÜNK VAN, HOGY SEGÍTSEN RAJTUNK

HISZEN ISTEN VÉGTELEN JÓSÁGÁBÓL ES SZERETETÉBŐL, MÉG MINDIG TART A KEGYELMI IDŐ…

Nagyon fontos hogy az Egész Emberiség, Isten Anyját és a Mi drága Égi Édesanyánkat FOGADJA EL MINT KIRÁLYNŐ, ÉDESANYA, TÁRSMEGVÁLTÓ ÉS MINDEN KEGYELEM KÖZVETÍTŐJE, TISZTELJE ÉS SZERESSE. LEGYÜNK NAGYON HÁLÁSOK MINDAZÉRT, AMIT ÉRTÜNK ÉS AZ EGÉSZ EMBERISÉGÉRT NAGY SZERETETTEL TETT ÉS VÁLLALT.

LEGYÜNK NAGYON HÁLÁSAK MINDEN SEGÍTSÉGÉRT, ÉS MINDEN KEGYELEMÉRT, AMIT Ő ÁLTALA KAPTUNK, A SOK KÖNNYÉRT, AMIT ÉRTÜNK ÉS AZ EGÉSZ EMBERISÉG BŰNE MIATT HULLAT, ÉS AZÉRT HOGY VÁLLALTA NAGY SZERETETTEL ISTEN VÉGTELEN JÓSÁGBÓL ÉS SZERETETÉBŐL, HOGY TÖBB MINT 40 ÉVE VELÜNK LEGYEN, HOGY SEGÍTSEN RAJTUNK ÉS AZ EGÉSZ EMBERISÉGEN, HOGY MEGSZABADULJON A GONOSZ KEZÉBŐL.

LEGYÜNK HÁLÁSAK A SZENTHÁROMSÁGNAK MINDENÉRT, amit értünk és az egész emberiségért tett, különösen ezért a kegyelmi időért, hogy a SZŰZANYA még velünk van, hogy segítsen rajtunk és az egész emberiségen.

HÁLA ÉS KÖSZÖNET MOST ÉS MINDÖRÖKKÖN ÖRÖKKÉ!. Ámen.

Drága szerető testvéreim, ez a NEMZETKÖZI IMA és BÖJT NAP, nagyon fontos, azért, hogy az egész emberiség ismerje és fogadja el a Szűzanyát, mint KIRÁLYNŐ, ÉDESANYA, TÁRSMEGVÁLTÓ, mert Isten Rábízta az egész emberiség megtérését és békéjét, és hogy a kígyó fejét széttiporja és ez által az Új Béke Korszakát felállítsa.

Ezért nagyon fontos hogy minél többen imádkozzunk, engeszteljünk és böjtöljünk, ÉS TÖBBET NE VÉTKEZZÜNK, és nagy hittel, reménnyel, bizalommal és szeretettel imádkozzunk és KÉRJÜNK BOCSÁNATOT, IRGALMAT ÉS SEGITSÉGET MENNYEI ATYÁNKTÓL, A MINDENHATÓ ISTENTŐL.

S.O.S!!!I IMÁDKOZZUNK, IMÁDKOZZUNK, IMÁDKOZZUNK, mert a kegyelem ideje hamarosan véget ér, és tegyünk meg minden lehetségest, hogy a gonosz erőknek a hatalma csökkenjen a világban, és segítsünk az egész emberiség megszabadulásáért a gonosz kezéből.

FONTOS IMA SZÁNDÉKOK A MENNYEI ATYÁHOZ:

-A SZŰZANYA TISZTELETÉRE, HOGY AZ EGÉSZ EMBERISÉG ISMERJE EL ÉS FOGADJA EL MINT A VILÁG KIRÁLYNŐJE, ÉDESANYA, TÁRSMEGVÁLTÓJA ÉS MINDEN KEGYELEM KÖZVETÍTŐJE.
-A SZŰZANYA SZÁNDÉKÁRA, HOGY A BÉKE ÉS A JÓ GYŐZZÖN, ÉS AZ Ő SZEPLŐTELEN SZÍVE GYŐZEDELMESKEDJEN

– AZ EMBERISÉG FELSZABADULÁSÁÉRT A GONOSZ KEZEIBŐL – A BŰNÖSÖK MEGTÉRÉSÉÉRT – AZ EGÉSZ VILÁG MEGTÉRÉSÉÉRT.
-IMADKOZZUNK A ROSSZ ELLEN, A GONOSZ VILÁGREND ELLEN.
-Imádkozzunk, hogy a Jó Isten akadályozza meg őket, hogy folytassák gonosz terveik megvalositását!
A HAMIS COVID –PANDÉMIA ÉS MINDEN HAZUGSÁG LEÁLLÍTÁSA
-KÖTELEZŐ OLTÁS LEÁLLÍTÁSA
– MINDEN
5G HIGH FREQUENCY SUGÁRZÁSI ADÓ LEÁLLÍTÁSA ÉS TELEPÍTÉSE
– A NÉPESSÉG MÉRGEZÉSÉNEK MEGÁLLÍTÁSA
CHEMTRAILS-N keresztül
– Az időjárás -manipuláció leállítása a
HAARP –technológia segítségével
A TELJES EMBERISÉG ÉBRESZTÉSE A VALÓSÁGRA ÉS AZ IGAZSÁGRA
– STOP A GYERMEKBÁNTALMAZÁSOKNAK, AZ EGYHÁZ ÉS A
SZENT EUCHARISZTIA MEGBECSTELENITÉSÉNEK !!!
-IMÁDKOZZUNK
AZ EGYHÁZ FELSZABADULÁSÁÉERT A GONOSZ KEZEIBŐL – AZ EGYHÁZ MEGMENTÉSÉÉRT
-IMÁDKOZZUNK HOGY LEGYEN – BÉKE – SZERETET – TISZTELET ÉS EGYSÉG AZ ORSZÁGBAN LEVŐ KERESZTÉNYEK KÖZÖTT ÉS AZ EGÉSZ VILÁG KERESZTÉNYEI KÖZÖTT.
–IMÁDKOZZUNK A SZEPLŐTELEN SZŰZ MÁRIA GYŐZELMÉÉRT, A SZENT SZAKRAMENTBEN AZ ÚR JÉZUS KRISZTUSÉRT.

               Különleges ima szándékok

            Nagy szeretettel ajánljuk fel imáinkat:

A SZENT SZÜZ MÁRIA BÉKE KIRÁLYNÉJÉNAK SZÁNDÉKÁÉRT – A PÁPÁÉRT, PAPOKÉRT, ÉRSEKEKÉRT, PÜSPÖPÖKÉRT, SZERZETESEKÉRT – APÁCÁKÉRT, ELKÖTELELZETT SZEMÉLYEKÉRT, HOGY MINDHALÁLIG MARADJANAK HŰSÉGESEK AZ ÚRNAK ÉS HARCOLJANAK AZ EGYHÁZÉRT – AZ IGAZSÁGÉRT – A SZENT SZAKRAMENTÉRT, HA SZÜKSÉGES AZ ÉLETÜKET FELÁLDOZVA.
– AZ EGYHÁZ ÉS A SZENT EUCHARISZTIA MEGBECSTELINITÉSÉNEK LEÁLLITÁSÁÉRT
– A
SZENTELTVIZ ÁLDÁSÁNAK VISSZAÁLLITÁSÁÉRT, SZÜKSÉGÜNK VAN A ROSZTÓL VALÓ TISZTULÁSUNKÉRT
A KÉZBEN ÁLDOZÁS MEGTILTÁSÁÉRT – EZ A GONOSZ TÁMADÁSA AZ EUCHARISZTIA ELLEN
STOP A VILÁGBAN TÖRTÉNŐ MINDEN ROSSZNAK
STOP A GONOSZ VILÁGRENDNEK
– STOP TEMPLOMOK LEROMBOLÁSÁNAK
– ELTÁVOLITANI A GONOSZ LELKEKET A TEMPLOMOKBÓL!!!

MEGÁLLITANI A ROSSZT A VILÁGBAN-A GONOSZ OKKULT SZERVEZETEKET A VILÁGBAN-AZ EGYHÁZ PUSZTITÁSÁT!!!

Imádkozzuk szivből a RÓZSAFÜZÉRT,hogy a gonosz ereje gyengüljön,hiszen ez a mi FEGYVERÜNK!

Nagyon fontos hogy imáinkat ajánljuk a Szúzanya szándékára,hogy minél több lelkeken tudjunk segiteni és megmenteni.

Nagyon fontos hogy ezen a napon imádkozzuk:

Mindennap az Irgalmasság Rózsafüzérét ‘3 órakor‘ – Jézusom bízom Benned

-Imádkozzuk a Szeretetláng Rózsafüzért

-Imádkozzuk a Béke Rózsafüzért Medjugorjéből

-Imádkozzuk MIND a 4 RÓZSAFÜZÉRT

-Imádkozzuk a Keresztutat pénteken elmélkedve Jézus szenvedésein, nagy szeretettel és hálás szívvel.
Imádkozni fogunk még különböző fontos imákat ezen a fontos napon.

Jézus, Mária szeretünk benneteket,
Irgalmazzatok nekünk,
Mentsetek lelkeket,
Mentsétek meg a világot!

Mondjátok naponta ezt a rövid fohászt!
Ne felejtsétek hogy az IMA CSODÁKAT TESZ ÉS MEGMENTI AZ EMBERISÉGET

Imádkozzuk és Kérjük Szent Mihály Arkangyalt és az Angyalok segitségét

Ne féljetek a gonosztól ,imádkozzatok’!!!


Imádkozunk minden nap és kérjük Szent Mihály Arkangyal, védelmet és segítséget.

Szent Mihály arkangyal,
védelmezz minket a küzdelemben;

a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk!
Esedezve kérjük: „Parancsoljon neki az Isten!”
Te pedig, mennyei seregek vezére,
a sátánt és a többi gonosz szellemet,
akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban,
Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére!
Amen.

AJÁNLOK MÉG NÉHÁNY FONTOS IMÁT

Szentlélek hívó ima (Szeretetláng)
Jöjj Szentlélek Úristen és töltsd be lelkemet a Te Lelkeddel.
Járja át lelkemet a Te kegyelmed és annak hét ajándéka.
Tedd lelkemet befogadóvá a kegyelmek és a Szeretetláng iránt,
amely Szűz Mária legszeretetreméltóbb ajándéka.
Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön
Szűz Mária Szeplőtelen Szíve szeretetének lángolásával.
Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel,
amely Szűz Mária Szeplőtelen Szívét átjárta és betöltötte.
Jöjj Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét,
hogy Szűz Mária Szeplőtelen Szívének Szeretetláng lobogjon benne most és mindörökké.
Ámen.

Csodálatos erejű felajánló Ima

Örök Atya, Szűz Mária Szeplőtelen Szíve által felajánlom Neked a Te szeretett Fiadat. Az ő keserves kínszenvedése, drága Vére és kereszthalála által térítsd meg a bűnösöket, mentsd meg a haldoklókat, szabadítsd ki a tisztítótűzből a szenvedő lelkeket, tedd szentté a papokat és a szerzeteseket, valamint a családokat! Kérünk Téged a mi Urunk, Jézus Krisztus által, aki Veled és a Szentlélekkel egységben él és uralkodik most és mindörökké. Ámen.

Felajánlás Mária Szeplőtelen Szívének (Medjugorje)

Ó, Mária, jóságtól túlcsorduló Szeplőtelen Szíve,
Mutasd meg irántunk való szereteted.

Szíved lángja, ó, Mária,
Szálljon le minden népre.
Végtelenül szeretünk,
Írj szívünkbe igazi szeretetet,
Hogy szívünk vágyakozzék utánad.
Ó, Mária, szelíd és alázatos szívű,
Emlékezz meg rólunk, ha bűnt követünk el,
Tudod, hogy mi emberek bűnösek vagyunk.
Végtelenül szent és anyai szíved által
Gyógyítsd minden lelki bajunkat.
Tégy bennünket képessé,
Hogy rátekinthessünk anyai szíved jóságára,
És így megtérhessünk,
Szíved lángjához.
Ámen.

A Szűzanya kérte ezt az imát Medjugorje-ben.
Önmagunk átadása Máriának, a jóság, a szeretet és az irgalmasság Édesanyjának (Medjugorje)

Ó, Édesanyám!
Jóság, szeretet és irgalmasság Édesanyja!
Végtelenül szeretlek, és neked ajánlom magam,
Jóságod, szereteted és irgalmasságod által
Ments meg engem!
A tied akarok lenni.
Végtelenül szeretlek,
És azt kívánom, hogy oltalmazz.
Ó, jóság Édesanyja, add szívembe
A te jóságodat,
Hogy a mennybe mehessek.
Kérem végtelen szereteted.
Add nekem azt a kegyelmet,
Hogy mindenkit úgy szerethessek,
Ahogy te szeretted Jézus Krisztust.
Azt az ajándékot kérem,
Hogy nyíltszívű legyek feléd:
Abban is szeressem a te akaratodat,
amiben az enyémtől eltér.
Egészen átadom magam neked,
S azt kívánom, hogy velem légy minden lépésemnél,
Mert te kegyelemmel teljes vagy,
S ha én elveszítem a kegyelmet,
Kérlek téged, add, hogy újra rátaláljak.
Ámen.

Felajánlás Mária Szeplőtelen Szívének (Medjugorje)

Ó, Mária, jóságtól túlcsorduló Szeplőtelen Szíve,
Mutasd meg irántunk való szereteted.
Szíved lángja, ó, Mária,
Szálljon le minden népre.
Végtelenül szeretünk,
Írj szívünkbe igazi szeretetet,
Hogy szívünk vágyakozzék utánad.
Ó, Mária, szelíd és alázatos szívű,
Emlékezz meg rólunk, ha bűnt követünk el,
Tudod, hogy mi emberek bűnösek vagyunk.
Végtelenül szent és anyai szíved által
Gyógyítsd minden lelki bajunkat.
Tégy bennünket képessé,
Hogy rátekinthessünk anyai szíved jóságára,
És így megtérhessünk,
Szíved lángjához.
Ámen.

Mindennapi imádság Jézus Szívéhez


Jézus Szentséges Szíve,
a mai napon Tebenned, a Te kegyelmedben akarok élni, benne megmaradni, akármi történik is.
Tarts távol a bűntől, és erősítsd akaratomat, hogy ügyelni tudjak érzékeimre, képzeletemre és szívemre.
Segíts, hogy megszabaduljak bűnre vezető hibáimtól. Kérlek, add meg ezt nekem a Szeplőtelen Szűzanya által.

Felajánlás Jézus Szívének (Medjugorje)

Ó, Jézus, tudjuk, hogy te szelíd vagy,
Hogy nekünk adtad szívedet,
Bűneinkért tövissel koszorúztak.
Tudjuk, hogy ma is imádkozol értünk,
Hogy ne vesszünk el.
Jézus, emlékezz meg rólunk, ha a bűnben elesünk.
A te szent szíved által
Add, hogy mindnyájan szeressük egymást.
Add, hogy megszűnjön a gyűlölet az emberek között.
Mutasd meg nekünk szeretetedet.
Mindnyájan szeretünk téged.
És azt kívánjuk, hogy oltalmazz minket,
Jó pásztor, szíveddel.
Lépj be minden szívbe, Jézus!
Zörgess szívünk ajtaján.

Légy türelmes és kitartó velünk,
Mi még bezárkózunk magunkba,
Mert nem értettük meg akaratodat.
Zörgess folyton, ó, Jézus,
Add, hogy szívünk megnyíljon előtted,
Legalább kínhalálod emlékére,
Amelyet értünk szenvedtél.

Ámen.

Jézus és Szűz Mária egyesült Szívének tiszteletere

Consfinţire la inimile unite ale lui Isus şi Maria

Jézus és Szűz Mária egyesült Szívének tiszteletere
Felajánló ima:
Keresztvetés
Örök Atya, Te a legnagyobb dicsőítést Jézus és Szűz Mária Szívéből kaptad.
A Te isteni, emberré lett Fiad Édesanyjával együtt a szerető engesztelés szellemében
tökéletesen teljesítette akaratodat.
Mi újból felajánljuk Neked ezt a dicsőítést, hogy az Ő Szent Szívük által áldj meg és gyógyíts meg minket,
és küldd el a Szentlelket, hogy megújuljon a föld színe.
Isteni Megváltónk, megvallunk Téged, mint az örök Atya Fiát, az egyetlen közvetítőt Istenhez.
Az Atya tetszése szerint Szent Édesanyádat, mint Közvetítőt és Segítőt bevontad a megváltás művébe.
Az élő bizalom szellemében ajánljuk fel magunkat (családunkat, közösségünket)
Jézus és Szűz Mária Szentlélekben egyesült Szívének,
hogy ígéreteidnek részesei lehessünk, hogy elnyerjük az egység ajándékát a szeretetben.
Ezáltal kötelezzük magunkat arra, hogy Jézus és Szűz Mária Szíve lelkületében éljünk
és azon munkálkodjunk, hogy az ima kérései, melyet Te magad tanítottál nekünk, beteljesedhessenek:
Törekedni fogunk arra, hogy mindenütt, ahol befolyást gyakorolhatunk, tiszteljék Isten nevét,
hogy elérkezhessen Isten országa, és minden a Te isteni akaratod szerint történjék.
Akkor Isten meg fogja áldani a földet mindennapi kenyérrel mindenki számára.

Urunk, Jézus Krisztus, Te meg fogod bocsátani vétkeinket, és szívünket a béke felé fogod hajlítani.
Irgalmasan megóvsz az újabb bűnöktől, s végül minden gonosztól megszabadítasz minket.
S ha már majd felismerhettük, hogy Szűz Mária közbenjárására üdvösséget ajándékoztál nekünk,
ahogy az első csodát is Kánában Vele az Atya akaratában egyesülve tetted,
akkor az egész földkerekség az Egyházzal együtt fogja imádkozni az Angyali Üdvözletet
:


„Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre most és halálunk óráján. Amen.
Így bizalommal szövetséget kötünk Istennel, a „Szeretet Nagyhatalmával”, és azt soha nem bontjuk fel.
Uram, a Szentlélek által vezess minket, amíg az örök mennyei haza kapuját el nem értük. Ámen.

Az Úr Jézus által tanított imádságok:
(különösen hatásosak testi, lelki betegségek, szenvedések, kísértések idején)

Mennyei Atyánk, bízunk Benned!
Felajánljuk Neked Jézus és Szűz Mária egyesült Szent Szívét,
Jézus győzedelmes, Vérző Sebeit és égi Édesanyánk könnyeit.
Uram, legyen meg a Te akaratod!
Mennyei Atyám, bízom Benned!
Felajánljuk Neked Jézus és Szűz Mária egyesült Szent Szívét,
és erőterébe helyezem magamat (családomat stb.). Uram, legyen meg a Te akaratod!
Mennyei Atyám, bízom Benned!
Felajánljuk Neked Jézus és Szűz Mária egyesült Szent Szívét,
és erőterébe helyezem gondolataimat, munkámat, lépteimet, cselekedeteimet, testemet, minden szervemet
(betegség esetén a beteg szervet, szerveket külön is soroljuk fel), stb. Uram, legyen meg a Te akaratod!

TÖRTÉNETE:
(Kivonatok egy engesztelésre hivatott léleknek adott kinyilatkoztatásokból – 1977. október 17.)
Az Úr megmutatta nekem, mily nagy kegyelem a világ számára, hogy ezt az imát tanította nekünk.
Jézus mondja:
‘Közöld a világgal, hogy ennek az imának az egész földön el kell terjednie.
Meg fogja újítani a föld színét.’”

„Láthattam a Két egyesült Szívet, mint a fényesség és az üdvözítő kegyelem országát,
amelybe a gonosz nem lehelhet bele. Ebben vannka tárolva a gyógyító erők,
paradicsomi légkör, amelyben minden egészséges.
Ezért helyezzük magunkat, szándékainkat, gondjainkat imádságos bizalommal ebbe a gyógyhajlékba.
Ezzel az üzenettel nagy erővel jött Isten szeretete a világba. Jézus és Szűz Mária egyesült Szívének tisztelete
áttöri a természet és az öröklődés törvényeit.”

A két Szent Szív tisztelete (Kerizinen)
A Szűzanya tanította a látnoknak a következő fohászokat:

Jézusom, átadom magamat Neked
Szűz Mária Fájdalmas és Szeplőtelen Szíve által,
hogy mindenkor vigasztaljam Szent Szívedet!
Jézus Szentséges Szíve,
jöjjön el a Te országod
Szűz Mária Fájdalmas és Szeplőtelen Szíve által!

Minden népek Asszonya által kért ima (Amszterdam)

„Minden Népek Asszonya“

„Minden Népek Asszonya“
Úr Jézus Krisztus, az Atya Fia,
küldd el most Lelkedet az egész Földre.
A Szentlélek éljen minden nép szívében,
hogy megmeneküljenek a romlástól,
a pusztulástól és a háborútól.
A Minden népek Asszonya,
aki egykor Mária volt,
legyen a mi Közbenjárónk.
Ámen.

Ima Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Szeretetlángjának kiáradásáért (Szeretetláng

Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei Édesanyánk!
Te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni Fiadat,
Jézust, a kereszten függve a mennyei Atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad,
hogy aki Benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örökké élete legyen.
Gyermeki bizalommal kérünk, hogy Szeplőtelen Szívednek a Szentlélektől szított Szeretetlángjával
gyújtsd tökéletes isten-szeretetre gyarló emberi szívünket, hogy Veled együtt,
egy szívvel-lélekkel szüntelenül szeressük Istent és felebarátainkat.
Segíts, hogy ezt a szent lángot továbbadhassuk minden jóakaratú embertársunknak
s így a szeretet tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus,
a béke Fejedelme legyen szeretete szentségében, az Oltáriszentségben,
oltáraink trónján minden szív boldogító Királya és középpontja.
Ámen.

Imádkozunk, mert a világba a helyzet nagyon kritikus, és egyre rosszabb lesz, ha nem vesszük komolyan a megtérést és az őszinte bűnbánatot.

Imádkozzunk és próbáljunk sok áldozatot hozni és sok jót tenni a lelkünk/lelkek üdvösségéért, a családunkért, a városunkért, az egyházért és az egész emberiség megmentéséért es megszabadulásáért a világ okult szervezetek kezéből, és a Szűzanya Szeplőtelen Szíve Győzeleméért.

Ne felejtsük, hogy már csak az IMA & BÖJT MENTHETI MEG AZ EGÉSZ EMBERISÉGET A ROSSZTÓL ÉS GONOSZ KEZÉBŐL, IMÁDKOZZUNK ÉS TEGYÜNK SOK JÓT AMEDDIG CSAK LEHET, LEGYÜNK JÓK, SZÍVBŐL BOCSÁSSUNK MEG EMBERTÁRSAINKNAK, ŐSZINTÉN, ÖZTLENÜL SZERESSÜK ELSŐSORBAN ISTENT ÉS FELEBARÁTAINKAT.

LEGYÜNK ISTENNEK MINDENÉRT HÁLÁSAK !

Drága testvéreim, nagyon fontos hogy most ebben az utolsó kegyelem időbe, különösen ADVENT-BE, sokkal több időt szánjunk az imádságra, és sokkal többet foglalkozzunk a lelkünkkel, hogy megtisztítsuk, és a KARACSONYT TISZTA SZÍVVEL ÜNNEPELJÜK.

HÁLÁS SZÍVVEL FOGADJUK BE AZ ÚR JÉZUST A SZÍVÜNKBE ÉS A CSALUNDKA, HOGY Ő LEGYEN A MI SZÍVÜNK KIRÁLJA, ÉS A SZŰZANYÁT MINT SZÍVÜNK KIRÁLYNÉJA. ÉS AKKOR A JÖVŐNK BIZTOSÍTVA VAN!

IMÁDKOZZATOK NAGY HITTEL, REMÉNNYEL ÉS SZERETETTEL, ÉS TELJESEN ADJÁTOK ÁT MAGATOKAT A MENNYEI ATYA KEZÉBE, MINDENHATÓ ISTENNEK, ÉS NE FÉLJETEK A GONOSZTÓL!!!

KÉRLEK, HOGY ADJÁTOK TOVÁBB EZT A FONTOS ESEMÉNYT, HOGY MINÉL TÖBB HELYRE ELJUSSON, ÉS MINÉL TÖBBEN IMÁDKOZZUNK, MERT NAGYON FONTOS, MERT A JÖVŐNKRŐL VAN SZÓ.

IMÁDKOZZATOK, ÉS HOZZATOK SOK ÁLDOZATOT AMEDDIG LEHET, HOGY NE BÁNJUK MEG KÉSŐBB, HOGY NEM IMÁDKOZTUNK.

IMÁDKOZZATOK – IMÁDKOZZATOK – IMÁDKOZZATOK!!!

A Mennyország Létezik!!!
Ne felejtsd
Te Isten gyermeke vagy a Mennyország örököse
Imádkozz és Harcolj érte!
A BOLDOG ÖRÖK ÉLETÉRT’

Nagy szeretettel ajánlom figyelmetekbe: https://www.facebook.com/emilia.fitness/videos/441202974249410

Köszönöm

Legyetek áldottak!

Testvéri szeretettel, Emília Mezei