Selectează o Pagină

Novenă în Cinstea lui Isus, Regele Tuturor Naţiunilor, 1-9 noiembrie 2023 pentru eliberarea sufletelor care ispășesc în Purgator.

„O Isuse, Rege al Tuturor Naţiunilor, fie ca Împărăţia Ta să fie recunoscută pe pământ!”

Dragi fraţi creştini, propun o nouă NOVENĂ (9 zile) în Cinstea lui Isus, Regele Tuturor Naţiunilor, în perioada 1-9 noiembrie 2023 pentru eliberarea sufletelor care ispășesc în Purgator.

Rugați-vă în special în această lună NOIEMBRIE pentru eliberarea cât mai multor suflete din Purgator.

În data de 1 noiembrie când sărbătorim ”Solemnitatea Tuturor Sfinților”, să nu uităm să ne rugăm și să cerem ajutorul și mijlocirea lor atât pentru noi, familiile noastre, preoți, biserică cât și pentru țară și întreaga omenire.

De asemeni, să mulțumim, cu inimile pline de recunoștință și iubire, Tuturor Sfinților care ne-au ajutat și au mijlocit pentru noi.

Intențiile sunt:

 • Rugați-vă pentru sufletele sfinte din Purgator, în special pentru cei dragi pe care nu-i mai avem lângă noi și pentru care suntem datori să ne rugăm!
 • Pentru toate sufletele: episcopilor, cardinalilor, preoților, călugărilor, călugărițelor, toate sufletele consacrate care încă ispășesc în Purgator să fie eliberate și să ajungă căt mai curând în Fericirea Veșnică.
 • Pentru toate sufletele din Purgator pentru care nu se roagă nimeni și suferă de mult timp așteptând ajutor ca să se poate elibera
 • Pentru sufletele care au murit în timpul revoluției din decembrie 1989

Este foarte important să le ajutăm să se elibereze prin rugăciunile noastre, fapte bune și ispășire, etc.
Și nu uitați, dacă aveți posibilitate,
să oferiți Liturghii pentru eliberarea acestor suflete sfinte din Purgator.

ESTE CEA MAI NOBILĂ FAPTĂ ȘI CEA MAI BUNĂ INVESTITIE‼️‼️‼️

Nu uitati, dacă ajutăm ca sufletele din purgator să se elibereze, la răndul nostru și ele ne vor ajuta la nevoie.
HAIDEȚI SĂ LE AJUTĂM, SĂ LE UȘURĂM SUFERINȚELE ȘI SĂ-I ELIBERĂM CÂT MAI REPEDE DIN PURGATOR.‼️

Isus i-a destăinuit Sfintei Gertruda, cât de mult dorește ca noi să ne rugăm pentru ușurarea suferințelor sufletelor din Purgatoriu și pentru eliberarea lor:

” Ori de câte ori eliberați unul din aceste suflete prizoniere, acest lucru îmi este la fel de plăcut ca și cum M-ați răscumpăra pe Mine din captivitate si voi ști să vă răsplătesc cum se cuvine.”

Sfânta Gertruda ne-a lăsat o minunată rugăciune care, spusă din inimă și cu iubire, poate obține eliberarea unui mare număr de suflete din Purgatoriu.

” Părinte Veșnic, Îți ofer Preaprețiosul Sânge al Divinului Tău Fiu Isus, în unire cu toate Liturghiile celebrate astăzi în lume, pentru toate sfintele suflete din Purgatoriu, pentru păcătoșii din întreaga lume, pentru păcătoșii din Biserica Universală, pentru cei din anturajul meu și pentru cei din familia mea.” AMIN.

„O Isuse, Rege al Tuturor Naţiunilor, fie ca Împărăţia Ta să fie recunoscută pe pământ!”

Această novenă simplă este un dar extrem de generos din partea lui Dumnezeu. Isus a dat aceste extraordinare promisiuni: „ Eu vă promit vouă că de fiecare dată când veţi spune rugăciunile acestei novene, voi converti 10 păcătoşi, voi aduce 10 suflete la unica Credinţă adevărată, voi elibera 10 suflete din Purgatoriu, dintre care multe vor fi suflete de Preoţi şi voi fi mai puţin sever când voi judeca naţiunea voastră.”

Novena constă în a vă ruga o dată pe zi, timp de 9 zile:

1 Tatăl nostru
1 Bucură-te, Marie sau Născătoare de Dumnezeu…
1 Slavă Tatălui….

La care se adaugă rugăciunea novenei:

O, Doamne, Dumnezeul nostru, Tu singur eşti Preasfântul Rege şi Domn al Tuturor naţiunilor! Ne rugăm Ţie, Doamne, cu mare speranţă, pentru a primi de la Tine, o, Rege Dumnezeiesc, milostivire, pace, dreptate şi toate lucrurile bune!Protejează o, Doamne, Regele nostru, familiile noastre şi pământul nostru natal.
Te rugăm, apără-ne, Unule Preacredincios, de toți duşmanii noştri văzuți și nevăzuți şi de judecata Ta dreaptă!
Iartă, o, Rege Suveran, păcatele noastre comise împotriva Ta.
Isuse, Tu eşti Rege al Milostivirii. Noi merităm judecata Ta dreaptă. Ai milă de noi, Doamne şi ne iartă. Ne încredem în marea Ta milostivire.
O, Rege Preamărit, ne plecăm înaintea Ta şi ne rugăm: Fie ca domnia Ta, Împărăţia Ta să fie recunoscută pe pământ. AMIN!

ROZARUL-CORONIŢA UNITĂŢII

Coroniţa Unităţii este o serie de rugăciuni care se recită pe boabele unui rozar obişnuit. Isus a spus: „ Promit să dau acestei Coroniţe a Unităţii o mare putere asupra Sfintei Mele Inimi Rănite, când este spusă cu credinţă şi încredere, pentru a vindeca rănile poporului Meu…” (Jurnal 47)
Eu vin din nou să vă învăţ şapte intenţii, câte una pentru fiecare zi a săptămânii, pentru care vă rog să oferiţi.

Coroniţa Unităţii.(intenția pentru fiecare zi)

După efectuarea intenţiei: eliberarea tuturor sufletelor din purgator, veţi adăuga intenţia specială (luni, marți,etc…..)

Luni – În această zi oferim Coroniţa Unităţii pentru sărmanele suflete din Purgator, pentru Biserica Suferindă. Ne rugăm pentru alinarea şi eliberarea lor, pentru a putea intra cât mai curând în Împărăţia Ta şi pentru a domni veşnic cu Tine. „ Să intrăm în locuinţa lui, să ne prosternăm înaintea scăunelului picioarelor sale! (Psalmi 132:7).

Marţi – În această zi oferim Coroniţa Ta pentru cei care propovăduiesc devoţiunea Ta ca Isus, Rege al Tuturor Naţiunilor. („Aceste suflete sunt foarte speciale în faţa Mea, şi lor le voi da să cunoască în Rai tainele Iubirii Mele într-un mod special. Ei vor împărtăşi în mod lăuntric slava Regalităţii Mele. Bucuria va fi a lor pe măsură ce vor fi martorii subjugării tuturor duşmanilor Mei. Ei vor domni veşnic cu Mine, Regele şi Domnul lor. „Ridică-te, luminează-te, căci lumina ta vine şi slava Domnului răsare deasupra ta!” (Isaia 60:1) . Binecuvântarea Mea asupra voastră şi asupra celor pe care îi iubiţi.”)

Miercuri – În această zi ne rugăm Milostivirii Tale Regeşti pentru toţi cei care suferă deznădăjduiţi în aceste zile de pe urmă, pentru acele suflete care sunt biruite în minte, trup şi suflet de întunericul care învăluie în prezent lumea, de întunericul păcatului ce mistuie naţiunile în care materialismul şi egoismul fac ca sufletele să fie surde la sunetul Glasului Tău, şi le orbesc ochii ca să nu vadă Lumina Adevărului. Tu eşti Adevărul! Tu eşti Lumina! Tu eşti Calea pentru toate sufletele, pentru toate naţiunile. Ne rugăm ca acest mare număr de suflete să nu cedeze ispitei de a deznădăjdui.

Joi – În această zi oferim Coroniţa Unităţii pentru o mai mare devoţiune către Tine Isuse, Rege al Tuturor Naţiunilor, în Sfânta Euharistie. Lumina care luminează lumea sufletelor, ce luminează naţiunile, se revarsă din Sfânta Euharistie. Tu esti cu noi! Venim la Tine Isuse! În această zi Tu ai instituit Taina Sfintei Euharistii. Ne rugăm ca sufletele să Te cinstească în Preasfântul Sacrament, pentru că acolo unde este adorată Prezenţa Ta reală, harurile abundă! („ Căci aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul meu: Voi sta liniştit şi voi privi din locuinţa mea ca dogoarea fierbinte de la lumina soarelui, ca norul de rouă în arşiţa secerişului. (Isaia 19: 4) Iubiţi-Mă în Sacramentul Meu de Iubire!”)

Vineri – În această zi oferim Coroniţa Unităţii pentru o adevărată căinţă de păcate în toate sufletele. Fie ca sufletele să caute şi să obţină marea Ta Milostivire, prin iertarea păcatelor lor în Sfânta Taină a Spovedaniei.(„ Nu au nevoie de medic cei sănătoşi, ci bolnavii. Nu am venit să îi chem pe cei drepţi, ci pe cei păcătoşi.” (Marcu 2:17) Aceasta este ziua în care Mi-am dat viaţa pentru mântuirea tuturor. Fie ca Pătimirea şi Moartea Mea să nu mai fie în zadar pentru un număr de suflete. Iată! Regele Slavei atârnat pe o cruce. Toată frumuseţea Sa Dumnezeiască este atinsă, ascunsă. Totul din dragoste pentru voi, copiii Mei.)

Sâmbătă – În această zi oferim Coroniţa Unităţii pentru proclamarea dogmei Mariei, Mijlocitoarea tuturor harurilor şi Co-Răscumpărătoare. („Sfânta Mea Mamă va primi această cinste din partea Bisericii Mele. Este Voinţa Mea. Şi aşa va fi. „… iată, acestea sunt scrise în cartea cronicilor marii sale preoţii…” (1Macabei 16:24) Această dogmă va deveni o mare lumină pentru naţiuni şi va inaugura Era de Pace. Duşmanul este furios la perspectiva acestei dogme şi luptă cu ferocitate pentru a o împiedica. Legiuni de demoni sunt însărcinate cu distrugerea aceastei lucrări, atât de frică le este de Maria, Femeia din Apocalipsă. Porţile iadului nu vor birui Voia Mea Sfântă. Amin, amin, aşa spun Eu, şi aşa va fi. Căci EU SUNT, Cel Veşnic, Unul, Domnul tuturor.”Ei vor duce război împotriva Mielului, dar Mielul îi va învinge pentru că este Domnul domnilor şi Regele regilor şi cei care sunt împreună cu El sunt chemaţi, aleşi şi credincioşi”. (Apocalipsa 17:14) Binecuvântarea Mea pentru voi.

Duminica – În această zi, închinată Tie Isuse, primeste rugăciunea noastra pentru Sfânta Ta Biserică de pe pământ, Biserica militantă şi în mod special pentru Vicarul Tau, Papa, pentru toţi cardinalii, episcopii şi preoţii, pentru ca împreună cu credincioşii să fie una în Tine, aşa cum Tu esti Una cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt.(„ Eu sunt în Tatăl Meu, iar voi în Mine şi Eu în voi.” (Ioan 14:20)

Novenă 1-9 noiembrie 2021 Isus Regele Universului

Cum ne rugăm ROZARUL UNITĂȚII

Isuse, Te invoc ca Rege al Tuturor Naţiunilor, implor Inima Ta Regească, prin această Coroniţă a Unităţii pe care Tu Însuti, Domnul nostru ne-ai dăruit-o.
Prin rugăciunea noastra îţi cerem integritate spirituală şi vindecarea sufletelor noastre, unirea voinţei noastre cu Voinţa lui Dumnezeu, vindecarea familiilor
noastre, a prietenilor şi duşmanilor noştri, a relaţiilor noastre, a ordinelor religioase, comunităţilor musulmanilor, ţărilor şi naţiunilor lumii.
Te rugăm pentru unitate în interiorul Bisericii Tale, sub conducerea Sfântului Părinte!

Rugaţi-vă pe fiecare din boabele mari înaintea celor cinci decade:

Dumnezeule Tatăl nostru Ceresc, prin Fiul Tău Isus, al nostru Mare Preot Jertfit, Profet Adevărat şi Rege Suveran, revarsă asupra noastră puterea Duhului Tău Sfânt şi deschide inimile noastre. În marea Ta Îndurare, prin mijlocirea maternă a Binecuvântatei Fecioare Maria, Regina noastră, iartă mulţimea păcatelor noastre, vindecă-ne rănile şi reînnoieşte-ne inimile în credinţa, pacea, iubirea şi bucuria Împărăţiei Tale, ca să fim uniţi în Tine!

Rugaţi-vă pe cele zece bobiţe mici ale fiecăreia dintre cele 5 decade:

În marea Ta Îndurare, iartă-ne păcatele, vindecă-ne rănile şi reînnoieşte-ne inimile ca să fim uniţi în Tine!

Încheiaţi Coroniţa cu următoarele rugăciuni:

Ascultă, O Israel! Domnul Dumnezeul nostru este Singurul Dumnezeu!
-O, Isuse, Rege al Tuturor Naţiunilor, fie ca Domnia Ta să fie recunoscută pe pământ!
-Marie, Maica noastră şi Mijlocitoarea tuturor harurilor, roagă-te şi mijloceşte pentru noi, copiii tăi!
-Sfinte Mihail, Mare Prinţ şi Apărător al poporului lui Dumnezeu, vino cu Sfinţii Îngeri şi cu Sfinţii şi ne ocroteşte! Amin.

Isus a spus: Doresc ca în cadrul acestei devoţiuni în care Mă invocaţi ca Isus, Rege al Tuturor Naţiunilor, să imploraţi Inima Mea Regească, prin această Coroniţă a Unităţii pe care Eu Însumi, Domnul vostru Isus Cristos v-am dăruit-o! Rugaţi-vă şi cereţi integritatea spirituală şi vindecarea sufletelor voastre, unirea voinţei voastre cu Voinţa lui Dumnezeu, vindecarea familiilor voastre, a prietenilor şi duşmanilor voştri, a relaţiilor voastre, a ordinelor religioase, comunităţilor, ţărilor şi naţiunilor lumii. Rugaţi-vă pentru unitate în interiorul Bisericii Mele, sub conducerea Sfântului Părinte! Voi acorda multe vindecări spirituale, fizice, emoţionale şi psihice acelora care se roagă această rugăciune, dacă este în beneficiul mântuirii lor şi în acord cu Voinţa Mea Sfântă! Unitatea şi Unirea în Duh a fost rugăciunea Mea proprie pentru omenire şi pentru Biserica Mea („ca toţi să fie una”, Ioan 17), ultimul Meu Testament înainte de a-Mi da Viaţa ca Mântuitor al omenirii! Aşa cum Eu sunt Una cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt, Voinţa mea este ca întreaga omenire să fie Una în Mine, pentru ca o singură Credinţă, o singură turmă şi un singur Păstor să fie adunate sub Regalitatea Mea Suverană ca Domn!”

Eu, Isus, Fiul lui Dumnezeu Cel Preaînalt..promit că voi ţine Sceptrul Meu Regesc asupra sufletelor care se roagă această Coroniţă a Unităţii, şi le voi acorda milostivire, iertare şi protecţie în timpuri cu vreme năprasnică şi epidemii. Eu extind această promisiune nu numai asupra voastră ci şi asupra celor pentru care vă rugaţi. Voi ocroti aceste suflete de orice rău sau pericol, spiritual sau fizic, care ameninţă sufletul, mintea şi trupul lor şi le voi înveşmânta în însăşi Mantia Mea a Milostivirii Regeşti.”

Coroniţa Unităţii poate fi spusă şi ca o novenă, nouă zile la rând, sau ca novenă spusă de nouă ori pe parcursul unei zile, din oră în oră, în nouă ore consecutive. Isus a spus: „ Faceţi o novenă cu Coroniţa Unităţii către Mine iar Eu voi răspunde rugăciunilor voastre rapid şi cu putere, potrivit Voinţei Mele Preasfinte şi Suverane.”

Isus a cerut celor care îmbrăţişează această devoţiune să se consacre pe ei înşişi Mamei Sale, Maria, Mijlocitoarea Tuturor Harurilor.

Maria, Mijlocitoarea Tuturor Harurilor


Consacrare la Maria, Mijlocitoarea Tuturor Harurilor!


O, Marie, Preasfântă şi Neprihănită Maică a Lui Dumnezeu, a lui Isus, Marele nostru Preot Jertfit, Profet Adevărat şi Rege Suveran, eu vin la tine, ca la Mijlocitoarea Tuturor Harurilor, pentru că aceasta eşti tu, cu adevărat! O, Fântână al Tuturor Harurilor! O, cel mai Frumos Trandafir! Izvor Preacurat! Canal Sfânt prin care se revarsă asupra noastră toate Harurile lui Dumnezeu! Primeşte-mă, Preasfântă Mamă! Prezintă-mă Preasfintei Treimi pe mine şi toate nevoile mele! Purifică şi sfinţeşte cererile mele. Fă-le plăcute în faţa lui Dumnezeu, oferă-I-le prin mâinile tale, ca ele să se întoarcă la mine, prin tine, ca Haruri şi binecuvântări! Eu mă dăruiesc şi mă consacru ţie, Marie, Mijlocitoarea Tuturor harurilor, pentru ca Isus, Unul şi Adevăratul Mijlocitor, care este Regele Tuturor Naţiunilor, să domnească în fiecare inimă. Amin.


NOVENA SFINTELOR ÎMPĂRTĂŞANII -IMPORTANT!!

Domnul meu şi Dumnezeul meu!
(Isaia 19: 4) Iubiţi-Mă în Sacramentul Meu de Iubire!”
Domnul meu şi Dumnezeul meu!
(Isaia 19: 4) Iubiţi-Mă în Sacramentul Meu de Iubire!”

Această Novenă constă în oferirea a Nouă Sfinte Împărtăşanii succesive, în onoarea lui Isus, Regele Tuturor Naţiunilor.
Isus a spus:„ Eu doresc ca sufletele credincioase care îmbrăţişează această devoţiune către Mine… să facă o novenă de Sfinte Împărtăşanii. Deci, vreau ca ele să-Mi ofere 9 Sfinte Împărtăşanii succesive în onoarea Mea, a lui Isus, Rege al Tuturor Naţiunilor şi să se spovedească în timpul novenei dacă e posibil.
Isus a indicat faptul că prin cuvântul „succesive” vrea să spună: 9 Sfinte Împărtăşanii oferite doar la această intenţie (în onoarea lui Isus, Rege al Tuturor Naţiunilor), primite una după alta, dar nu neapărat în 9 zile calendaristice succesive.
Efectele puternice şi fără precedent ale aceste Novene au fost arătate „slujitoarei” lui Isus într-o viziune. Ea L-a văzut pe Isus privind în sus, spre Cer. De 9 ori, El a dat o poruncă şi, de fiecare dată, un Înger se cobora pe pământ. Isus a explicat: „ Fiica Mea, acelui suflet care Îmi va oferi această Novenă, Eu îi voi trimite Îngeri din Cele Nouă Coruri Cereşti, câte unul la fiecare Sfântă Împărtăşanie, pentru a-l proteja în tot restul vieţii sale de pe pământ.”

Isus vrea ca noi să ne rugăm (să oferim) Novena şi pentru alţii şi explică necesitatea ei în aceste timpuri: „ Această Novenă poate fi oferită şi pentru un alt suflet, iar acel suflet va primi şi el protecţia din partea Îngerilor. Eu îi îndemn pe credincioşii Mei să Îmi ofere această Novenă în repetate rânduri pentru ca Eu să pot continua să trimit Sfinţii Mei Îngeri pentru a ajuta şi a proteja alte suflete, care nu pot face aceasta pentru ele însele. În aceste timpuri din urmă, puterea duşmanului a sporit foarte mult. Eu văd cât de multă nevoie au copiii Mei de protecţia Mea.”
În marea Sa Generozitate, Isus a promis că, pe lângă protecţia Îngerilor, mai acordă o favoare: cei care se roagă Novena pot să formuleze şi o dorinţă personală! „ Ceea ce Îmi vor cere prin această Novenă, cu siguranţă le voi acorda, dacă este în acord cu Voinţa Mea Preasfântă. Aceste suflete pot să Îmi ceară orice, fără rezerve.”

Ioan 6:54 – “Dar Isus le-a zis: ‘Adevăr, adevăr vă spun vouă: dacă nu mâncați trupul Fiului Omului și nu beți sângele lui, nu aveți viață în voi. ’”

LITANIA ÎN CINSTEA LUI ISUS, REGE AL TUTUROR NAŢIUNILOR (VOM SPUNE ZILNIC CELE 9 ZILE)


„O Isuse, rege al Tuturor Naţiunilor, fie ca Împărăţia Ta să fie recunoscută pe pământ!”

Isus a spus slujitoarei Sale: „Eu promit că cei care se vor ruga această Litanie în cinstea Mea vor muri în braţele Mele, cu zâmbetul Meu asupra lor. Înaintea morţii lor Eu Însumi voi apărea acestor suflete ca Rege al Tuturor Naţiunilor. “
Răspunsurile Litaniei sunt indicate cu
litera „R” şi se adaugă după fiecare invocaţie.

Doamne, miluieşte-ne!
Cristoase, miluieşte-ne!
Doamne, miluieşte-ne!

Dumnezeu, Tatăl nostru Ceresc, care ai întărit Tronul Fiului Tău pentru veşnicie,
R: ai milă de noi! (*)
Dumnezeu Fiule, Isuse, Marele nostru Preot Jertfit, Profet Adevărat şi Rege Suveran, *
Dumnezeu Duhule Sfânt, ce Te reverşi asupra noastră pentru a ne reînnoi neîncetat, *
Sfântă Treime, Trei Persoane într-un singur Dumnezeu în Frumuseţea Unităţi Tale Veşnice, *
O, Isuse, Regele nostru Veşnic,

R: Domneşte în inimile noastre! (*)
O, Isuse, Rege Preamilostiv, *
O, Isuse, care ne întinzi Sceptrul de aur al Milostivirii Tale, *
O, Isuse, din a cărui Mare Îndurare am primit Sacramentul Spovezii,*
O, Isuse, Rege iubitor, Care ne dăruişti harul Tău vindecător, *
O, Isuse, Regele nostru Euharistic, *
O, Isuse, Rege prevestit de profeţi, *
O, Isuse, Rege al Cerului şi al Pământului, *

O, Isuse, Rege şi Conducător al Tuturor Naţiunilor, *
O, Isuse, Desfătarea Curţii Cereşti, *
O, Isuse, Rege preamilostiv faţă de supuşii Tăi, *
O, Isuse, Rege de la Care provine toată Autoritatea, *
O, Isuse, în Care, cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt, suntem Una, *
O, Isuse, Rege al cărui Regat nu este din această lume, *
O, Isuse, Rege a Cărui Inimă Sfântă arde de iubire pentru întreaga omenire, *
O, Isuse, Rege Care Eşti Începutul şi Sfârşitul, Alfa şi Omega, *
O, Isuse, Care ne-ai dat-o pe Maria, Regină, pentru a fi Mama noastră dragă, *
O, Isuse, Rege Care vei veni pe norii Cerului cu Putere şi Mare Slavă, *:
O, Isuse, Rege de al Cărui Tron ne apropiem cu încredere, *
O, Isuse, Rege cu adevărat prezent în Preasfântul Sacrament, *
O, Isuse, Rege care ai făcut-o pe Maria Mijlocitoarea Tuturor Harurilor, *
O, Isuse, Rege care ai făcut-o pe Maria Co-Mântuitoare, Partenera Ta în planul de Mântuire*
O, Isuse, Rege Care doreşti să ne vindeci de toate dezbinările şi lipsa de unitate, *
O, Isuse, Rege rănit de indiferenţa lumii, *
O, Isuse, Rege Care ne dăruieşti mângâierea Iubirii Tale, cu care să consolăm Inima Ta Rănită, *
O, Isuse, Rege Care eşti Marele EU SUNT din noi, Izvorul Bucuriei Pure, *
Isuse, Rege al Tuturor Naţiunilor, Adevăratul Stăpân al tuturor puterilor pământeşti,
R:îngăduie-ne să Te slujim!
() Isuse, Rege al Tuturor Naţiunilor, Care supui sub picioarele Tale puterile iadului, pentru totdeauna,
Isuse, Rege al Tuturor Naţiunilor, Lumină mai presus de orice lumină, Care ne luminezi în întunericul ce ne înconjoară,
Isuse, Rege al Tuturor Naţiunilor, a cărui Milostivire este atât de Mare încât îmblânzeşte pedepsele pe care le merităm pentru păcatele noastre, *
Isuse, Rege al Tuturor Naţiunilor, recunoscut de Magi ca Adevăratul Rege,*
Isuse, Rege al Tuturor Naţiunilor, Singurul Remediu pentru o lume atât de bolnavă, *
Isuse, Rege al Tuturor Naţiunilor, Care binecuvântezi cu Pace acele suflete şi naţiuni ce Te recunosc ca Rege Adevărat, *
Isuse, Rege al Tuturor Naţiunilor, Care cu Milostivire ne trimiţi pe Sfinţii Tăi Îngeri să ne ocrotească,*
Isuse, Rege al Tuturor Naţiunilor, Care L-ai pus pe Sfântul Arhangel Mihail, Prinţ al Oştirilor Cereşti, *
Isuse, Rege al Tuturor Naţiunilor, Care ne înveţi că a domni înseamnă a sluji, *
Isuse, Rege al Tuturor Naţiunilor, Judecătorul Drept Care va separa pe cei răi de cei buni, *
Isuse, Rege al Tuturor Naţiunilor, înaintea Căruia toţi genunchii se vor pleca, *
Isuse, Rege al Tuturor Naţiunilor, a Cărui Împărăţie este veşnică, *
Isuse, Rege al Tuturor Naţiunilor, Mielul Care ne va fi Păstor, *
Isuse, Rege al Tuturor Naţiunilor, Care, după ce vei distruge orice altă suveranitate, autoritate şi putere, vei preda Împărăţia Dumnezeului şi Tatălui Tău,
Isuse, Rege al Tuturor Naţiunilor, a Cărui Domnie este fără de sfârşit, *
Isuse, Rege al Tuturor Naţiunilor, a Cărui Bunătate faţă de noi este de neclintit şi a Cărui Fidelitate durează veşnic, *
Veşnice Părinte, Care ni L-ai dat pe Fiul Tău Unul Născut, să fie Mântuitorul nostru, Unul Mijlocitor Adevărat şi Rege Suveran,
R:Te lăudăm şi Îţi mulţumim! (*)
Isuse, Iubitorule de oameni, Rege Suveran, Care din Iubire Te-ai umilit pentru noi, luând chip de slujitor, *
Duhule Sfinte, a Treia Persoană a Preasfintei Treimi, Iubire a Tatălui şi a Fiului, Care ne sfinţeşti şi ne dai Viaţă, *
Marie, Regina şi Mama noastră, care mijloceşti la Isus în numele nostru,roagă-te pentru noi.
Marie, Regina şi Mama noastră, prin care vin la noi toate Harurile, roagă-te pentru noi.
Maria, Regina şi Mama noastră, Giuvaer nepereche al Sfintei Treimi, roagă-te pentru noi.
Sfinţi Îngeri şi Sfinţi ai Regelui nostru Dumnezeiesc, vă iubim, rugaţi-vă pentru noi şi ocrotiţi-ne.

„O Isuse, rege al Tuturor Naţiunilor, fie ca Împărăţia Ta să fie recunoscută pe pământ!”

BINECUVÂNTAREA SPECIALĂ!

Binecuvântarea Specială a lui Isus, Rege al Tuturor Naţiunilor, a fost revelată de către Maica noastră atunci când ea a apărut „mamei spirituale” a slujitoarei lui Isus. Maica noastră Îl ţinea în braţe pe Pruncul Isus care scotea trandafiri, unul câte unul, din Inima Sa Sfântă, îi săruta şi-i ducea la buzele Mamei Sale. Maica Domnului îi săruta pe fiecare, îi lua din mâinile lui Isus, îi atingea de Inima ei, apoi îi dădea „maicii spirituale”, care punea fiecare trandafir în Inima Neprihănită a Sfintei Fecioare. De acolo, trandafirii erau împărţiţi oamenilor din toate naţiunile, din toate timpurile – miliarde şi miliarde de trandafiri. Trandafirii sunt Harurile Binecuvântării Speciale, iar trecerea Harurilor de la Isus la Maria, iar apoi către copiii ei, ilustrează rolul Maicii Domnului ca Mijlocitoare a Tuturor Harurilor.

Pentru a da Binecuvântarea Specială:(VOM SPUNE)

Binecuvântarea Specială poate fi transmisă prin rugăciune, de către oricine, către orice altă persoană, sau la distanţă. Dacă se transmite personal, puneţi mâinile voastre pe capul persoanei respective, cu degetul vostru mare de la mâna dreaptă pe fruntea sa. Dacă se face la distanţă, puneţi mâinile peste, sau în direcţia persoanei sau a grupului de persoane şi rugaţi-vă astfel:

Fie ca Domnia lui Isus, Rege al Tuturor Naţiunilor, să fie recunoscută în inima ta!
Fie ca Domnia lui Isus, Rege al Tuturor Naţiunilor, să trăiască în inima ta!
Fie ca Domnia lui Isus, Rege al Tuturor Naţiunilor, să fie dată prin inima ta altor inimi!
Pentru ca Domnia lui Isus, Rege al Tuturor Naţiunilor, să fie trăită în fiecare inimă, în lumea întreagă.
Eu cer această Binecuvântare Specială, prin Maica noastră, Mijlocitoarea Tuturor Harurilor, care în calitatea sa de Regină şi Mamă a Tuturor Naţiunilor, a obţinut-o pentru tine, ca un Har extraordinar, de la Preasfânta Inimă a Dumnezeiescului ei Fiu, în numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin.

Cu degetul mare, faceţi semnul crucii pe fruntea persoanei, sau cu mâna faceţi semnul crucii în direcţia ei (dacă este vorba despre o persoană aflată la distanţă – n.r.).

Darurile Binecuvântării Speciale sunt:

1.Darul de a primi, a înţelege şi a trăi Cuvântul lui Dumnezeu din Sfânta Scriptură;
2.Darul intimităţii cu Isus, cu Maria şi cu toate sufletele care sunt părtaşi în Trupul lui Cristos;
3.Darul de a cunoaşte tainele Iubirii lui Dumnezeu.

De asemenea, Binecuvântarea aduce vindecări sufleteşti şi trupeşti precum şi unitatea Trupului lui Cristos, care este Biserica.

Isus doreşte ca toţi să primească Harurile acestei Binecuvântări Speciale Regeşti.

Spuneţi-o pentru familia voastră, pentru prietenii voştri, pentru preoţii voştri, pentru toţi cei care s-au îndepărtat de Dumnezeu, pentru bolnavi şi muribunzi şi pentru oricine care are nevoie de Îndurarea lui Dumnezeu.

Nota:CITITI TOT ARTICOLUL CA SĂ INTELEGETI DESPRE CE ESTE VORBA SI TIMP DE 9 ZILE VOM SPUNE DOAR RUGĂCIUNILE CARE SUNT CU CULOARE ROSIE,VOM MERGE ZILNIC LA BISERICA SI VOM OFERII SFÂNTA ÎMPĂRTĂȘANIE ÎN CINSTEA LUI ISUS REGE AL TUTUROR NATIUNILOR.

RUGĂCIUNI (cu indulgență) PENTRU SUFLETELE DIN PURGATORIU:

RUGĂCIUNE CĂTRE FECIOARA MARIA, REGINA PURGATORULUI

O, Preasfântă Fecioară Maria, Regina Purgatoriului, care în dragostea Ta de Mamă, cuprinzi într-o singură îmbrățișare toate Sufletele răscumpărate cu Sângele Fiului Tău Isus, cu inima îndurerată din pricina aducerii aminte a acelor ce ne-au părăsit, dar si cu nețărmurită încredere în mijlocirea Ta, ne prezentăm înaintea tronului Tău Regesc.
Moartea, care a rupt lanțurile pământești, nu a putut distruge dragostea ce ne leagă de cei ce au trăit și ei, în aceeași credință ca și noi. O, Marie, nenumărate sunt sufletele în locul de ispășire, ce așteaptă cu nespusă nerăbdare, ajutorul rugăciunilor noastre și meritul faptelor noastre. Îndemnați de dragoste către Isus Cristos, rugători îndreptăm privirea și inima către Tine, Maica îndurătoare a tuturor credincioșilor, ca să vii în ajutorul acestor suflete.
Fă, o Marie, ca rugăciunile noastre, prin mijlocirea Ta de Mamă, să aibă puterea de a mișca Inima Preaiubitului Tău Fiu, spre ajutorarea acestor suflete. Sfințenia Ta cea neasemănată, să înlocuiască mizeria noastră. Dragostea Ta să înlocuiască afectul cel rece al nostru. Puterea Ta să înlocuiască slăbiciunea noastră. Îndeplinește, o, Regina Cerului, dorința cea arzătoare a Sufletelor celor răposați, de a fi primite în fericirea cea veșnică.
Te rugăm o, Maria, în chip deosebit pentru sufletele rudelor noastre, ale Preoților, ale acelora care au râvnit cinstirea Ta, ale acelora care au făcut bine altor Suflete, ale acelora care au plâns cu ele și pentru ele și, în sfârșit, ale acelor ce sunt uitate.
Fă, o, Marie, ca într-o zi, uniți cu toții în Cer, pătrunși de bucuria plăcutei Tale prezențe și în tovărășia Sfinților, să-Ți mulțumim în toată veșnicia, pentru multele binefaceri ce ni le-ai dobândit, spre nepieritoarea noastră mulțumire și să ne putem bucura de vederea Lui Dumnezeu. Amin.
De trei ori: Bucură-Te Marie…
O dată: Odihna cea veșnica dă-le-o lor, Doamne
Și Lumina cea fără de sfârșit să le strălucească.
Să se odihnească în pace. Amin.

(Indulgență de 500 de zile)

               
          
             RUGĂCIUNE CARE SE ROSTEȘTE ÎN FIECARE ZI:

    Prea bunule Isuse, cu adâncă umilință te rog să jertfești Tu Insuți, Veșnicului Tău Părinte, Sângele cel preascump ce a curs din Rănile Preasfântului Tău Trup, împreună cu agonia și moartea Ta, pentru Sufletele Sfinte din Purgatoriu.
    Și Tu, o, Preaindurerată Fecioară Maria, împreună cu dureroasa Patimă a Preaiubitului Tău Fiu, jertfele suspinele, lacrimile si toate durerile ce Tu le-ai suferit în timpul Patimii, pentru ca prin mijlocul lor, să dobândeasca ușurare sufletele ce se află in flăcările arzătoare ale Purgatoriului, ca astfel, slobode de acea închisoare de chinuri, să fie învăluite de slava în Cer și să cânte în veci, milostivirile Lui Dumnezeu. Amin.
    Dezleagă Doamne, sufletele tuturor credincioșilor răposați, de orice legătură a păcatelor, pentru ca ajutați de Tine, să poată scăpa de strașnica judecată și să se bucure de Lumina fericirii veșnice.
    Odihna cea veșnică dă-le-o lor, Doamne
    Si Lumina cea fără de sfârșit să le strălucească.
    De la poarta iadului indepărtează, Doamne, sufletele lor,
    Să se odihnească în pace. Amin 
    Doamne ascultă rugăciunea mea
    Și strigarea mea să vină laTine.


    Să ne rugăm:
  Dumnezeule, Făcătorul si Răscumpărătorul tuturor credincioșilor, iartă toate păcatele sufletelor robilor și roabelor Tale, pentru ca, prin rugăciunile evlavioase, să dobândească iertarea ce pururea au dorit-o. Tu, care viețuiesti și domnești în vecii vecilor. Amin.
    Odihna cea veșnica dă-le-o lor, Doamne
    Și Lumina cea fără de sfârșit să le strălucească.
    Să se odihnească în pace. Amin.
                                               
         (Indulgență de trei ani)

RUGĂCIUNI PENTRU FIECARE ZI A SĂPTĂMĂNII (pentru răposați)  

   Luni
    Doamne Dumnezeule, Atotputernice, pentru Sângele cel scump pe care Dumnezeiescul Tău Fiu Isus, l-a vărsat în timpul crudei biciuiri, Te rog eliberează Sufletele din Purgatoriu, și dintre toate mai cu seamă pe acela, care ar trebui să intre mai curând în slava Ta, pentru ca îndată să înceapă a Te lăuda si binecuvânta în veci. Amin
    Tatăl nostru..., Bucură-Te Marie..., Odihna cea veșnică...

    Marți
    Doamne Dumnezeule, Atotputernice, pentru Sângele cel scump pe care Dumnezeiescul Tău Fiu Isus, l-a vărsat în timpul dureroasei încununări cu spini, Te rog eliberează Sufletele din Purgatoriu și intre toate mai cu seama pe acela care ar avea mai mare nevoie de ajutor pentru ca să nu mai întârzie a Te lăuda în slava Ta și să Te binecuvânteze în veci. Amin.
    Tatăl nostru..., Bucură-Te Marie..., Odihna cea veșnică...

    Miercuri
    Doamne Dumnezeule, Atotputernice, pentru sângele cel scump pe care Dumnezeiescul Tău Fiu Isus, l-a vărsat pe străzile Ierusalimului pe când purta Crucea pe Sfinții Săi Umeri, Te rog eliberează Sufletele din Purgatoriu și mai cu seamă pe acela care este mai bogat în vrednicii înaintea Ta, pentru ca în mărețul loc de slavă ce-l așteaptă, să Te poată lăuda cât mai mult și să Te binecuvânteze în toată veșnicia. Amin.
    Tatăl nostru..., Bucură-Te Marie..., Odihna cea veșnică...

    Joi
    Doamne Dumnezeule, Atotputernice, pentru prețiosul Trup și Sânge al Dumnezeiescului Tău Fiu Isus, pe care El Insuși L-a dat în ajunul Pătimirii Sale, drept hrană și băutura scumpilor Săi Apostoli, și L-a lăsat întregii Sale Biserici ca jertfă neîntreruptă, iar credincioșilor Săi, drept hrană, Te rog eliberează Sufletele din Purgatoriu și mai cu seamă pe cel mai evlavios față de acest mister de dragoste nemărginită, pentru ca împreună cu Dumnezeiescul Tău Fiu și cu Spiritul Sfânt, să Te laude în veci, în slava Ta. Amin.
    Tatăl nostru..., Bucură-Te Marie..., Odihna cea veșnică...

    Vineri
    Doamne Dumnezeule, Atotputernice, pentru Sângele cel scump, pe care Dumnezeiescul Tău Fiu Isus, l-a vărsat în această zi pe lemnul Crucii, mai cu seamă din mâinile și picioarele Sale Preasfinte, Te rog eliberează Sufletele din Purgatoriu și mai cu seamă pe acela pentru care eu am o deosebită datorie de a mă ruga, pentru ca nu din vina mea să nu-l lași să intre cât mai curând în strălucirea cerească, spre a Te lăuda și binecuvânta în veci. Amin.
    Tatăl nostru..., Bucură-Te Marie..., Odihna cea veșnică...

    Sâmbăta
    Doamne Dumnezeule, Atotputernice, pentru Sângele scump ce a curs din coasta Dumnezeiescului Tău Fiu Isus, fiind de față prea îndurerata Sa Maică, Te rog eliberează Sufletele din Purgatoriu, dintre toate mai cu seamă pe acela ce a fost cel mai evlavios către această mare Stăpână, pentru ca să intre de grabă în slava ta, ca printr-Însa să Te laude pe Tine și prin Tine pe Dânsa, în vecii vecilor. Amin.
    Tatăl nostru..., Bucură-te Marie..., Odihna cea veșnică...

 Duminica
    Doamne Dumnezeule, Atotputernice, pentru Sângele cel scump pe care Dumnezeiescul Tău Fiu Isus, l-a vărsat în Grădina Măslinilor, Te rog eliberează Sufletele din Purgatoriu și mai ales pe acela mai uitat dintre toate și du-l în Slava Ta, unde el să Te laude și să te binecuvânteze în veci. Amin.
    Tatăl nostru..., Bucură-Te Marie..., Odihna cea veșnică...

     (Se acordă indulgență de 500 de zile, pentru fiecare din aceste rugăciuni) 

Psalmul 129-130: Indulgență parțială
Dintru adâncuri strig către tine, Doamne. Doamne, ascultă glasul meu! Pleacă-ţi urechea ta la glasul rugăciunii mele. Dacă te-ai uita la fărădelegi, Doamne, Doamne, cine ar mai putea să stea în faţa ta? La tine însă este iertare, şi ne temem de tine. Eu nădăjduiesc în Domnul; sufletul meu se încrede în cuvântul său. Sufletul meu îl aşteaptă pe Domnul mai mult decât aşteaptă străjerii ivirea zorilor. Mai mult decât aşteaptă străjerii ivirea zorilor, să nădăjduiască Israel în Domnul, căci la Domnul este îndurare şi belşug de mântuire. El va mântui pe Israel de toate fărădelegile lui.


 Sfinte Arhanghele Mihail, apără-ne în luptă pentru a fi salvați la judecata finală.
      

         
 
Rugați-vă zilnic la Sfântul Arhanghel Mihail:

“Sfinte Mihail Arhanghelul, apără-ne în luptă, ocrotește-ne împotriva răutăţii şi curselor Diavolului; ne rugăm cu smerenie ca Dumnezeu să-l pedepsească;
iar tu, prinţ al oştirilor cereşti, prin puterea dumnezeiască, aruncă-l în Iad pe Satana şi pe celelalte duhuri rele, care rătăcesc prin lume căutând să ruineze sufletele. Amin.”

Promisiunile făcute Elisabethei Kindelmann, de Domnul nostru Isus Cristos si Preasfânta Fecioară Maria, legate de „Flacăra de Iubire a Inimii Neprihănite a Mariei”:

ELISABETHA KINDELMANN (născută în 6 iunie 1913 Kispest, Ungaria, și decedată în 11 aprilie 1985, se odihneste Erd/Ofalu, la 24 de kilometri de Budapesta)

Sfânta Fecioară Maria ne cere să ne rugăm rugăciunea „Bucură-Te Marie„, astfel:

„Bucură-Te Marie, Cea plină de har, Domnul este cu Tine, binecuvântată esti Tu intre femei si binecuvântat este Rodul trupului Tău, Isus.
Sfântă Marie, Maica Lui Dumnezeu, roagă-Te pentru noi, păcătoșii,
și inundă cu haruri intreaga omenire, prin acțiunea Flăcării Tale de Iubire, acum și-n ceasul mortii noastre. Amin.”

Ce este Flacăra de Iubire? Este Iubirea Sfintei Treimi unită cu a Sfintei Fecioare Maria. Nu a existat si nu va exista nimic mai puternic.

„Cel care – făcând apel la „Flacăra de Iubire” – se roagă trei „Bucură-Te Marie”, eliberează un suflet din Purgatoriu.
Cel care – făcând apel la „Flacăra Mea de Iubire” – se roagă un „Bucură-Te Marie” , in luna noiembrie, eliberează zece suflete din Purgatoriu.”
„Cel care postește cu pâine si apă intr-o zi de luni,
eliberează un suflet de preot, din locul ispăsirii.”

Domnul Isus transmite: „Oricine postește lunea cu pâine si apă, făcând apel la „Flacăra de Iubire a Inimii Neprihănite a Mariei”, elibereaza din Purgatoriu un suflet de preot.
Sfânta Fecioară ne promite că sufletele pe care le vom elibera din Purgatoriu prin rugăciunea noastră, ne vor ajuta din înaltul Cerurilor in eforturile noastre de a salva sufletele.

Sfântul Ioan Maria Vianney, parohul din Ars (1786-1859), ne cere: ,,Să ne rugăm mai mult pentru sufletele din Purgatoriu, pentru ca ele să se roage mai mult pentru noi”—Biserica ne învață că sufletele celor din Purgatoriu se roagă pentru noi și ne ajută.


RUGAȚI-VĂ ZILNIC LA ORA 15:00 ROZARUL ÎNDURĂRII DIVINE urmat de Rozarul Flăcării de Iubire!
De fiecare dată cînd auzi ceasul bătînd ora trei, cufundă-te în Îndurarea Mea, venereaz-o şi preamăreşte-o.“ îi spunea Isus Sfintei Faustina.
„La ora trei imploră-Mi Îndurarea, în special pentru păcătoşi.“
Ne vom ruga ZILNIC la ora 15:00 Ora Indurării Divine-Coronita Milostivirii lui Dumnezeu.

ISUSE, MĂ ÎNCRED ÎN TINE!!!

Fiți Binecuvântați!
„În numele Tatălui, al Fiului, şi al Sfântului Duh”
AMIN!

Indicat ar fi să ne rugăm Rugăciunea Rozarului cu toate cele 20 de mistere dacă puteți, dar vă recomand ca în această lună dedicată sufletelor din Purgator, să oferiți un rozar sau măcar o decadă de rozar pentru eliberarea acestor suflete și foarte important la Intenția Sfintei Fecioare Maria, Regina Purgatoriului.

Miercuri și vineri vom posti cu pâine și apă, iar vineri să se mediteze Calea Sfintei Cruci.

Dragii mei, este foarte important să ne rugăm și să facem tot ce putem ca să ajutăm la eliberarea sufletelor din Purgatoriu, în acest fel pe lângă faptul că ne vom îmbogăți sufletește, vom câștiga niște prieteni adevărați pentru totdeauna care odată eliberate din Purgatoriu, la rândul lor, ne vor ajuta la nevoie.

Rugați-vă pentru sufletele din Purgatoriu și cereți ajutorul lor.

VĂ ROG DISTRIBUIȚI CÂT MAI URGENT!!

Vă recomand să vizionați și acest videoclip realizat cu mare drag pentru voi https://www.facebook.com/poweroftheflameoflove/videos/319033717513526

RUGAȚI-VĂ PENTRU SUFLETELE DIN PURGATOR ZI DE ZI!!!

Faceți multe fapte bune: FIȚI BUNI ȘI DARNICI!!!
O lună binecuvântată și fericită vă doresc cu mare drag tuturor
!

Fiți binecuvântați cu toții!

Vă mulțumesc, Emilia Mezei