Selectează o Pagină

NOVENĂ, 2-10 MARTIE 2022, LA „ISUS, REGELE TUTUROR NAȚIUNILOR!”,PENTRU CONVERTIREA ÎNTREGII OMENIRI ȘI SALVAREA EI DIN MÂINILE RĂULUI, PENTRU BISERICĂ, PENTRU PACE, TRIUMFUL INIMII NEPRIHĂNITE A SFINTEI FECIOARE MARIA, VINERI 11 MARTIE 2022 ZI INTERNAȚIONALĂ DE POST ȘI RUGĂCIUNE PENTRU PACE, INTENȚIILE SFINTEI FECIOARE MARIA.

Dragi frați creștini, facem un NOU APEL LA RUGĂCIUNE, POST, ISPĂȘIRE ȘI UNITATE!!!

S.O.S!!!PACEA ESTE ÎN PERICOL!!!

RUGAȚI-VĂ PENTRU UCRAINA, DAR ÎN SPECIAL PENTRU RUSIA ȘI PUTIN!

Dragii mei, la îndemnul Domnului Isus propun o Nouă Novenă în Cinstea lui „ ISUS REGELE TUTUROR NAȚIUNILOR ” perioada 2-10 MARTIE 2022 ,urmat de O NOUĂ ZI INTERNAȚIONALĂ DE POST-RUGĂCIUNE ȘI ISPĂSIRE, în data de 11 MARTIE 2022 PENTRU PACE, ÎN INIMI, FAMILII, NAȚIUNI ȘI PACE ÎN LUME, INTENȚIILE SFINTEI FECIOARE MARIA.

Dragii mei, deoarece începe și POSTUL PAȘTELUI este foarte important să luăm în serios acest TIMP PREȚIOS DE HAR ȘI DE MARI BINECUVÂNTĂRI, PRINTR-O CĂINȚĂ SINCERĂ, CONVERTIRE DEPLINĂ, ABANDONAREA ÎN TOTALITATE A TUTUROR RELELOR, PĂCATELOR, RESPECTAREA PORUNCILOR CEREȘTI …ÎN SPECIAL RESPECTAREA NOI PORUNCI:

IUBIREA FAȚĂ DE DUMNEZEU ȘI FAȚĂ DE APROAPELE.

ESTE FOARTE IMPORTANT SĂ FACEM PACE CU SEMENII, SĂ IERTĂM DIN INIMĂ, SĂ NE ÎNTĂRIM ÎN CREDINȚĂ ȘI IUBIRE CA SĂ PUTEM FACE FAȚĂ, TUTUROR EVENIMENTELOR ȘI ÎNCERCĂRILOR CARE NE AȘTEAPTĂ.

ESTE FOARTE IMPORTANT, SĂ-I AJUTĂM PE SEMENII NOȘTRI, ÎN SPECIAL PE CEI CARE ÎNCĂ NU AU CUNOSCUT IUBIREA ȘI ÎNDURAREA INFINITĂ A BUNULUI DUMNEZEU, NU-L CUNOSC PE DOMNUL ISUS ȘI IUBIREA LUI IMENSĂ PENTRU NOI ȘI ÎNTREAGA OMENIRE.

NE RUGĂM PENTRU CONVERTIREA ÎNTREGII OMENIRI ȘI SALVAREA EI DIN MÂINILE RĂULUI.

DE ASEMENI, CEREM TATĂLUI CERESC SĂ OPREASCĂ TOATE PLANURILE CELOR RĂI, CARE VOR SĂ OTRĂVEASCĂ, SĂ DOMINE ȘI SĂ DISTRUGĂ ÎNTREAGA OMENIRE.

CEREM IERTARE PENTRU TOATE PĂCATELE COMISE, PENTRU CĂ NU AM ȚINUT CONT DE TOATE MESAJELE ȘI AVERTIZĂRILE PRIMITE…ȘI PENTRU STAREA CRITICĂ ÎN CARE A AJUNS BISERICA ȘI ÎNTREAGA OMENIRE.

CEREM SĂ NE AJUTE ȘI SĂ ZĂDĂRNICEASCĂ TOATE PLANURILE CELUI RĂU… ȘI FECIOARA MARIA, REGINA UNIVERSULUI SĂ ZDROBEASCĂ CÂT MAI CURÂND CAPUL ȘARPELUI.

CEREM SĂ AJUTE BISERICA ȘI OMENIREA SĂ SE ELIBEREZE DIN GHEARELE RĂULUI ȘI NE RUGĂM PENTRU TRIUMFUL INIMII EI NEPRIHĂNITE, ÎN INIMI ȘI ÎN LUME.

NE RUGĂM CA PACEA, CREDINȚA, IUBIREA, BUNĂTATEA ȘI BINELE SĂ TRIUMFE ÎN INIMILE OAMENILOR ȘI ÎN LUME.

Totodată să fim cu inimile pline de recunoștință față de Tatăl Ceresc-Sfânta Treime că încă mai permite prezența Sfintei Fecioare Maria,Regina Păcii pe pământ și pentru acest timp de Har și cerem cu inimile pline de încredere, speranță și iubire să oprească ca cei răi(oculta malefică mondială) să-și continue planurile malefice, care vor să înrobească și să distrugă întreaga omenire prin toate mijloacele…

Să continuăm să facem cât mai multe Novene, Rugăciuni, Post ( miercuri și vineri cu pâine&apă) că astfel vom putea ajuta la salvarea omenirii și la slăbirea forțelor malefice din lume, care sunt foarte agresive că simt că se apropie sfârșitul lor …
DE ACEEA ESTE FOARTE IMPORTANTĂ RUGĂCIUNEA,POSTUL, ISPĂȘIREA,etc… ȘI ACUM CÂT MAI ȚINE TIMPUL DE HAR SĂ ÎNCERCĂM SĂ FACEM CÂT MAI MULTE FAPTE BUNE DIN IUBIRE, DEZINTERESAT…

Este foarte important să luăm în serios CONVERTIREA DEPLINĂ, CĂINȚA SINCERĂ, IAR PRIN POST, RUGĂCIUNE, ISPĂȘIRE, UNITATE PUTEM DIMINUA RĂUL DIN LUME, PUTEM ÎNDUIOȘA INIMA ÎNTRISTATĂ A TATĂLUI CERESC DIN CAUZA PĂCATELOR ÎNTREGII OMENIRI ȘI PUTEM AJUTA LA TRIUMFUL INIMII NEPRIHĂNITE A SFINTEI FECIOARE MARIA, REGINA PĂCII.

ÎN CADRUL NOVENEI CONSACRĂM ÎNTREAGA OMENIRE CELOR DOUĂ INIMI SFINTE ȘI CONSACRĂM INIMA LUMII LA INIMILE UNITE.

La sfârșitul Novenei veți găsi și rugăciunile de consacrare la CELE DOUĂ INIMI SFINTE ȘI CONSACRAREA INIMII LUMII LA INIMILE UNITE.

Fiind prima miercuri 2 martie 2022, MIERCUREA CENUȘII, pentru romano-catolici, prima zi a POSTULUI MARE.
În această zi se pune Cenușă pe capetele credincioșilor, prezenți la slujbă, ca semn de pocăință și de angajament de a ține postul cu curățenie,în timp ce preotul spune:

„Adu-ți aminte omule,că din țărână ești, și în țărână te vei întoarce” (Geneza, 3:19) , cuvintele pe care Dumnezeu i le-a spus lui Adam cu ocazia izgonirii sale din rai.

Fiind prima joi 3 martie 2022, ne rugăm și pentru TRIUMFUL INIMII NEPRIHĂNITE A SFINTEI FECIOARE MARIA care este DOMNUL ISUS ÎN PREASFÂNTUL SACRAMENT.

De asemenea fiind și prima vineri 4 martie 2022 ne vom consacra pe noi, familiile noastre, țara și întreaga omenire Preasfintei Inimi a lui Isus.

Sâmbătă, 5 martie 2022 ne vom consacra Inimii Sfintei Fecioare Maria, Mijlocitoarea tuturor harurilor.

Deoarece este prima duminică 6 martie 2022, consacrăm întreaga omenire Sfintei Treimi, TATĂL, FIUL ȘI DUHUL SFÂNT.

MULȚUMIM SFINTEI TREIMI PENTRU TOT ce a făcut pentru noi și întreaga omenire, pentru Timpul de Har. Mulțumim pentru toate lacrimile vărsate de Sfânta Fecioară Maria, Regina Păcii, pentru noi și păcatele întregii omeniri.
Laudă și mulțumire în vecii vecilor!

Foarte IMPORTANT, în zilele de miercuri și vineri să ținem post cu pâine și apă ca Novena să fie și mai eficientă.
În zilele de vineri să medităm la Calea Sfintei Cruci.
La sfârșitul Novenei veți găsi și rugăciunile de consacrare și pentru Ziua Internațională.

Dragii mei, această NOVENA „ISUS, REGELE TUTUROR NAȚIUNILOR!”, este foarte importantă ca întreaga Omenire să O Recunoască și să O Accepte pe Fecioara Maria ca Regină, Mamă, Co-Răscumpărătoare deoarece Dumnezeu I-a încredințat misiunea de Convertire și Pace a Lumii și de a Zdrobi Capul Șarpelui și de asemenea Instaurarea Noii Ere de Pace.


Haideți să ne UNIM căt mai mulți în POST și RUGĂCIUNE, abandonați tot RĂUL, TOT CE NU ESTE DE FOLOS SUFLETULUI și din nou cu inimile pline de încredere, speranță și iubire să ne rugăm, CERÂND IERTARE, ÎNDURARE ȘI AJUTOR DE LA TATĂL CERESC, DUMNEZEU ATOTPUTERNIC.

S.0.S.!!! RUGAȚI-VĂ, RUGAȚI-VĂ, RUGAȚI-VĂ pentru că Timpul de Har se apopie de SFÂRȘIT și să încercăm să facem tot ce mai putem ca să diminuăm răul în lume si să ajutăm la salvarea omenirii și oprirea tuturor planurilor malefice!

UNDE ESTE UNITATE ACOLO ESTE PUTERE!

INTENȚIILE PRINCIPALE PENTRU CARE NE RUGĂM TATĂLUI CERESC:

 • CONVERTIREA ÎNTREGII OMENIRI ÎN SPECIAL A CELOR CARE NU AU CUNOSCUT ÎNCĂ IUBIREA INFINITĂ A LUI DUMNEZEU
 • ELIBERAREA ȘI SALVAREA OMENIRII DIN MÂINILE OCULTEI MALEFICE MONDIALE
  LA INTENȚIILE SFINTEI FECIOARE MARIA, REGINA PĂCII, VICTORIA BINELUI ȘI PENTRU TRIUMFUL INIMII EI NEPRIHĂNITE
  -PENTRU PACE,ÎN INIMI, FAMILII, NAȚIUNI ȘI PACE ÎN LUME
 • SĂ ELIBEREZE ȘI SĂ SALVEZE BISERICA DIN MÂINILE RĂULUI
 • SĂ SE REINTRODUCĂ DE URGENȚĂ APA SFINȚITĂ ÎN BISERICĂ ȘI SĂ SE OPREASCĂ BATJOCORIREA SFINTEI EUHARISTII PRIN ÎMPĂRTĂȘANIA ÎN MÂNĂ
  • SĂ OPREASCĂ PLANURILE DE DISTRUGERE A OMENIRII
 • PENTRU CONDUCĂTORII LUMII
  -PENTRU TOȚI DUȘMANII NOȘTRI ȘI A ÎNTREGII OMENIRI
 • ÎNLĂTURAREA DE LA PUTERE ȘI CONDUCEREA ȚĂRILOR A SLUGILOR CELUI RĂU (FORȚELE MALEFICE OCULTE).
 • OPRIREA FALSEI PANDEMII COVID ȘI A TUTUROR MINCIUNILOR
  -OPRIREA VACCINĂRII OBLIGATORII!!!
 • TREZIREA ÎNTREGII OMENIRI LA REALITATE ȘI ADEVĂR
 • OPRIREA ȘI DEZINSTALAREA TUTUROR EMIȚĂTOARELOR DE RADIAȚII DE ÎNALTĂ FRECVENȚĂ 5G
 • OPRIREA INTOXICĂRII POPULAȚIILOR PRIN CHEMTRAILS
 • OPRIREA MANIPULĂRII VREMII PRIN TEHNOLOGIA HAARP
 • ȘI TOATE MIJLOACELE DE ÎMBOLNĂVIRE ȘI DISTRUGERE A OMENIRII

ACUM MAI MULT CA NICIODATĂ, ESTE FOARTE IMPORTANT SĂ NE UNIM CU TOȚII ÎMPOTRIVA RĂULUI PENTRU CĂ SITUAȚIA ÎN LUME DEVINE TOT MAI CRITICĂ ȘI DRAMATICĂ. SOLUȚIA NOASTRĂ ESTE CONVERTIREA SINCERĂ, RUGĂCIUNEA, POSTUL ȘI TOATE JERTFELE DE ISPĂȘIRE PE CARE SĂ LE OFERIM CU MULTĂ ÎNCREDERE ȘI IUBIRE TATĂLUI CERESC.


MEREU IUBITA NOASTRĂ MAMĂ CEREASCĂ, FECIOARA MARIA, NE-A ÎNCURAJAT ȘI NE-A ÎNDEMNAT LA POST (MIERCURI ȘI VINERI CU PÂINE ȘI APĂ), RUGĂCIUNE ȘI DACĂ FOLOSIM ARMA NOASTRĂ ROZARUL VOM SLĂBI PUTEREA RĂULUI ÎN LUME. FORȚELE ÎNTUNECATE URLĂ DE DURERE ORI DE CÂTE ORI NE RUGĂM ROZARUL DIN INIMĂ!

Fecioara MARIA NE OFERĂ INIMA SA, CA UN REFUGIU SIGUR, ÎN TIMP CE NE ARATĂ CUM, ÎN ACESTE VREMURI PARTICULARE, DUMNEZEU A DORIT CA TRIUMFUL SĂ VINĂ PRIN EA:”SPUNE TUTUROR CĂ HARURILE MARI VIN PRIN INIMA NEPRIHĂNITĂ A MARIEI” ȘI ”CĂ DUMNEZEU A ÎNCREDINȚAT INIMII NEPRIHĂNITE PACEA ȘI CONVERTIREA LUMII”

De asemenea, ESTE FOARTE IMPORTANT SĂ-I Mulțumim SFINTEI TREIMI pentru prezența Sfintei Fecioare Maria, Regina Păcii, pentru cei 40 ani de apariții zilnice pe Pământ, PENTRU TOATE HARURILE, BINECUVÂNTĂRILE, MESAJELE ȘI TOT AJUTORUL PRIMIT DIN MILA, BUNĂTATEA ȘI IUBIREA INFINITĂ A TATĂLUI CERESC ÎN TOT ACEST TIMP DE HAR.

DUMNEZEU A TRIMIS-O PE IUBITA NOASTRĂ MAMĂ CA SĂ NE PROTEJEZE, SĂ NE AJUTE ȘI SĂ NE AVERTIZEZE DE PERICOLELE ÎN CARE SE AFLĂ OMENIREA CUFUNDATĂ ÎN ÎNTUNERIC DATORITĂ PĂCATELOR, A VIEȚII TRĂITE ÎN MODERNISM FĂRĂ DUMNEZEU, FĂRĂ CREDINȚĂ ȘI FĂRĂ IUBIRE. SĂ NU UITĂM CĂ MESAJUL PRINCIPAL CU CARE A VENIT PE PĂMÂNT ESTE PACEA;

„FACEȚI PACE CU DUMNEZEU ȘI FACEȚI PACE CU SEMENII VOȘTRI”.

VĂ ÎNCURAJEZ ȘI VĂ ÎNDEMN SĂ NE RUGĂM & POSTIM, SĂ NE UNIM CÂT MAI MULȚI ÎN RUGĂCIUNE, SĂ-I OFERIM DOMNULUI NOSTRU ISUS CRISTOS PE TOȚI DUȘMANII NOȘTRI VĂZUȚI ȘI NEVĂZUȚI ȘI PE TOȚI RĂUFĂCĂTORII ȚĂRII, A BISERICII ȘI A ÎNTREGII OMENIRI.

CEREM AJUTOR ȘI OCROTIRE DE LA ÎNGERI ȘI SFINȚI PENTRU ELIBERAREA SEMENILOR, A BISERICII, A ȚĂRILOR ȘI A ÎNTREGII OMENIRI DIN MÂINILE ȘI PUTEREA RĂULUI ȘI A CELOR DOMINAȚI DE EL.

CU DUMNEZEU ÎNAINTE!!!

Ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să se îndure de sufletele fraților noștri aflați sub stăpânirea celui rău pervers și viclean, cerem ca să-i lumineze, să-i elibereze și să le salveze sufletele.

RUGAȚI-VĂ ȘI ÎNCREDEȚI-VĂ ÎN DUMNEZEU TATĂL NOSTRU CERESC ȘI NU VĂ TEMEȚI DE CEL RĂU!!!

RUGAȚI-VĂ CU MULTĂ ÎNCREDERE, IUBIRE ȘI RECUNOȘTINȚĂ

RUGĂCIUNE PENTRU PACE ÎN TOATĂ LUMEA, O PACE NĂSCUTĂ DIN IUBIRE ȘI RESPECT PENTRU DUMNEZEU!

Ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să purifice Biserica și pe toți preoții, cardinalii, episcopii, călugării, persoanele consacrate,etc, să-i întărească în credință, iubire, să rămână fideli Bisericii și Sfintei Treimi până la moarte.


Credincioșii trebuie să ia OSTIA CONSACRATĂ cu umilință, încredere și iubire, să nu uităm că este vorba de TRUPUL ȘI SÂNGELE DOMNULUI NOSTRU ISUS CRISTOS… NU este un aliment oarecare.


Noi creștinii adevărați avem încredere deplinâ în Dumnezeu, Biserică și ne simțim obligați să luăm atitudine și să apărăm SFÂNTA BISERICĂ ȘI SFÂNTUL TRUP AL SCUMPULUI NOSTRU MÂNTUITOR-”SFÂNTA EUHARISTIE”

Ne rugăm pentru toți oamenii aflați în suferință, ca Bunul Dumnezeu să se îndure de ei, să-i purifice de păcate și să le salveze sufletele.

STOPBAD!!!


Rugăciune către TATĂL CERESC:

DOAMNE DUMNEZEULE, TATĂ CERESC, TE RUGĂM CU MULTĂ ÎNCREDERE, SPERANȚĂ ȘI IUBIRE AJUTĂ-NE ȘI ELIBEREAZĂ BISERICA ȘI ÎNTREAGA OMENIRE DE SUB VICLENIA, DOMINAȚIA ȘI PUTEREA FORȚELOR MALEFICE!
-TE RUGĂM TATĂ CERESC-DUMNEZEU ATOTPUTERNIC, TRIMITE ÎNGERI PUTERNICI, PE SFÂNTUL ARHANGHEL MIHAIL SĂ LEGE ȘI SĂ AZVĂRLE ÎN FUNDUL IADULUI TOATE FORȚELE MALEFICE ȘI SĂ PURIFICE BISERICA ȘI ÎNTREAGA OMENIRE DE ORICE RĂU CA ADEVĂRUL, PACEA ȘI IUBIREA SĂ TRIUMFE ÎN INIMI ȘI ÎN LUME, TE RUGĂM ÎN NUMELE DOMNULUI NOSTRU ISUS CRISTOS.
Amin!

Rugăciune către Isus Rege:


ISUSE, REGELE TUTUROR NAȚIUNILOR TE RUGĂM PREIA TU CONTROLUL ASUPRA BISERICII ȘI A ÎNTREGII OMENIRI.
VINO ISUSE, SALVEAZĂ OMENIREA DIN MĂINILE RĂULUI!!!
MARANATHA!!!

HAIDEȚI SĂ LEGĂM ȘI SĂ SLĂBIM FORȚELE ÎNTUNECATE-MALEFICE DIN LUME, SĂ CEREM AJUTOR ȘI ÎNDURARE DE LA IUBITUL NOSTRU TATĂ CERESC, ȘI CU SIGURANȚĂ BUCUROS NE VA AJUTA ȘI VA SALVA OMENIREA DIN GHEARELE RĂULUI.

Nu uitați de prezența Îngerilor, să cerem protecția și ajutorul lor zilnic.

Nu uitați că Iubita noastră Mamă Cerească, Regina Universului, încă este prezentă cu noi pe Pământ să ne ajute și DOMNUL NOSTRU ISUS ESTE MEREU PREZENT ÎN SFÂNTA EUHARISTIE.

Rugați-vă cu multă încredere, iubire și recunoștință.

Foarte important: SĂ OFERIM RUGĂCIUNILE NOASTRE ȘI LA INTENȚIA SFINTEI FECIOARE MARIA, ÎN ACEST FEL VOM PUTEA AJUTA ȘI SALVA MULTE SUFLETE!!!

NOVENA

„O Isuse, Rege al Tuturor Naţiunilor, fie ca Împărăţia Ta să fie recunoscută pe pământ!”

AICI VEȚI GĂSI NOVENA CU TOATE RUGĂCIUNILE

https://emilia.ro/novena-5-13-ianuarie-2022-la-isus-regele-tuturor-natiunilor-in-cinstea-sfintei-treimi-si-pentru-triumful-inimii-neprihanite-a-sfintei-fecioare-maria-regina-pacii-vineri-14-i/

Zi-Internațională-de-Post-Rugăciune -Ispășire VINERI, 11 MARTIE 2022 PENTRU PACE, INTENȚIILE SFINTEI FECIOARE MARIA-REGINA PĂCII, ȘI PENTRU TRIUMFUL INIMII EI NEPRIHĂNITE.

Dragi creștini, propun O NOUĂ ZI INTERNAȚIONALĂ de post (pâine&apă), rugăciune și ispășire,Vineri 11 martie 2022. Vom oferi și această zi internațională tot la intențiile pentru care am oferit și Novena. Este foarte important ca și în această zi să ne rugăm:

 • Rozarul Îndurării Divine urmat de Rozarul Flăcării de Iubire
 • ROZARUL CU CELE 20 DE MISTERE
 • MEDITĂM CALEA SFINTEI CRUCI (11 martie 2022)
 • Ne mai rugăm și alte rugăciuni importante pe care le găsiți postate în Novenă și accesând link-ul de mai jos:

https://emilia.ro/zi-internationala-de-post-rugaciune-ispasire-vineri-11-februarie-2022-pentru-conducatorii-lumii-pentru-toti-dusmanii-nostri-si-a-intregii-omeniri-pentru-pace-triumful-inimii-neprihanite-a-sfint/

Dragii mei, este foarte important să oferim mai mult timp rugăciunii pentru că situația din lume este critică.


RUGAȚI-VĂ ROZARUL!
RUGAȚI-VĂ ROZARUL!!!!

PACEA ESTE ÎN PERICOL!!!


Doar în acest fel mai putem ajuta la Salvarea și Eliberarea Omenirii din mâinile răului. Nu uitați că doar prin post, rugăciune și ispășire mai putem diminua răul din lume și ajuta la Triumful Inimii Neprihănite a Sfintei Fecioare Maria, Regina Universului care este și Iubita noastră Mamă Cerească și Co-Răscumpărătoarea Sufletelor noastre.

RUGAȚI-VĂ ȘI ÎNCREDEȚI-VĂ ÎN DUMNEZEU TATĂL NOSTRU CERESC ȘI NU VĂ TEMEȚI DE CEL RĂU!!!


VĂ IMPLOR, ÎN NUMELE DOMNULUI NOSTRU ISUS, SĂ DISTRIBUIȚI URGENT ACESTE 2 EVENIMENTE, PESTE TOT, ÎN ÎNTREAGA LUME ȘI ÎN SPECIAL SĂ VĂ FACEȚI TIMP PENTRU RUGĂCIUNE, ATÂT CÂT MAI ȚINE TIMPUL DE HAR, CA SĂ NU REGRETĂM PE VIITOR.

Vă recomand să vizionați și acest videoclip foarte important:

https://www.facebook.com/emilia.fitness/videos/858376178198323

VĂ ROG DISTRIBUIȚI PESTE TOT ÎN ÎNTREAGA LUME CÂT MAI URGENT!!
RUGAȚI-VĂ, RUGAȚI-VĂ, RUGAȚI-VĂ,!!!

Vă mulțumesc!

Fiți binecuvântati cu toții, Emilia Mezei