Selectează o Pagină

MESAJE ȘI INSPIRAȚII CEREȘTI TRANSMISE LA MEDUGORJE ÎN LUNA FEBRUARIE 2021, prin Emilia Mezei

Mesaj Ceresc de la Domnul Isus, prima joi, 04.02.2021, Medugorje

Mesaj Ceresc de la Domnul Isus, în timpul Adorației Euharistice in capela din Medugorje ora 15.35

Draga mea copilă, sunt foarte trist și insetat după suflete.

Omenirea se află în întuneric datorită păcatelor și răutăților.

Ura și dezbinarea domnește peste tot.

Cel rău, pervers și mincinos continuă să-și ducă la indeplinire planurile malefice.

Frica, minciuna, deznădejdea stăpânește sufletele multor oameni.

Cerul plânge și suferă pentru că zi de zi cel rău câștigă mii de suflete.


Din păcate, oamenii in loc să se întărească în credință și iubire,să ia în serios acest timp de har și mari încercări,dimpotrivă, foarte mulți și-au asprit inimile și și-au slăbit credința, chiar și din răndul preoților și a persoanelor consacrate.
Ura, invidia, lăcomia, dușmănia, minciuna au pus stăpânire pe sufletele multora.

Eu sufăr împreună cu Iubita Mea Mamă și cu Tatăl Ceresc care devine tot mai mânios din cauza păcatelor, răutăților, nerecunoștinței și necredinței oamenilor.

Cel rău, cum am mai transmis, este foarte furios și disperat ca să câștige cât mai multe suflete și să creeze cât mai mult haos și teroare in lume, că știe că se apropie sfârșitul lui.

În curând va avea loc Marele Avertisment, „ILUMINAREA CONȘTIINȚEI” un ultim DAR dăruit de Tatăl Ceresc pentru a ajuta la salvarea sufletelor și a omenirii din mâinile răului.

Pregătiți-vă și rugați-vă cu multă credință, iubire și speranță in Victoria Binelui și a celor 2 INIMI SFINTE,INIMA IUBITEI MELE MAME ȘI SFÂNTA MEA INIMĂ.

Din nou vă îndemn la CĂINȚĂ SINCERĂ ȘI CONVERTIRE DEPLINĂ.

Se apropie sfârșitul timpului de har dăruit din Iubirea și Bunătatea Tatălui Ceresc.


Rugați-vă mai mult, ajutați la salvarea sufletelor și oferiți rugăciunile, jertfele, postul și orice faptă făcută din iubire pentru binele semenilor, ÎN CINSTEA ȘI LA INTENȚIA IUBITEI MELE MAME.


Luptați pentru apărarea Bisericii, a sufletelor și eliberarea omenirii din mâinile răului cu ARMA ROZARULUI în mână ca să slăbiți forțele malefice care urlă de durere cănd vă rugați cu multă credință și iubire.


LUPTAȚI ȘI NU VĂ TEMEȚI!


LA SFÂRȘIT BINELE ȘI INIMILE NOASTRE UNITE VOR TRIUMFA ȘI VOR ADUCE O NOUĂ ERĂ DE PACE ȘI FERICIRE!!!
Rugați-vă și încredeți-vă pe deplin în Dumnezeu și în Iubirea Lui infinită pentru întreaga omenire.

Iubitul vostru Domn si Salvator, Isus Regele Universului.

Mesaj Ceresc de la Domnul Isus, în timpul Adorației Euharistice in capela din Medugorje, duminică 7.02.2021 

Linkul videoclipului
https://youtu.be/z6DeJYo3uRk

Dragii mei,  astăzi în sfânta zi de duminică, 7.02.2021, mă aflu aici la Medjugorje, în Capela Adorației, să mă rog,să ispășesc pentru salvarea bisericii, a țării, a întregii omeniri din mâinile răului  și să mă rog pentru Triumful Sfintei Fecioare Maria și a celor doua Inimi Sfinte
Domnul Isus transmite:

Draga mea copilă, te rog să te rogi foarte mult pentru preoții mei pentru că sufăr foarte mult din cauza lor,
RUGAȚI-VĂ, aveți nevoie de ei, ei au nevoie de rugăciunile voastre pentru că în aceste vremuri ei sunt foarte atacați,
RUGAȚI-VĂ pentru ei, iubiți-i așa cum sunt și nu-i judecați, DOAR EU AM ACEST DREPT SĂ-I JUDEC, dreptul vostru este să vă rugați pentru preoții voștri și să-i iubiți așa cum sunt.

Rugați-vă cât mai ține timpul de har, zilele de har sunt pe sfârșite și se apropie Marele Avertisment, ILUMINAREA CONȘTIINȚEI.
Pregătiți-vă sufletele pentru acest Mare Eveniment și rugați-vă și pentru cei care încă nu au cunoscut
Iubirea Infinită a lui Dumnezeu, pe care cel rău i-a păcălit și care nu vor putea face față acestui Mare Dar, acestui șoc emoțional și vor muri.
Rugați-vă pentru ei ca să fie salvați. Rugați-vă și pregătiți-vă de acest Mare Eveniment,
și nu vă fie frică că vine ca un dar, un Mare Dar din partea lui Dumnezeu ca să lumineze omenirea care se află în întuneric din cauza răului și a păcatelor.
Rugați-vă și fiți recunoscători Tatălui Ceresc pentru acest TIMP DE HAR, că încă zi de zi
iubita Mea Mamă coboară din Cer ca să vă ajute să vă mijlocească multe haruri, să vă transmită mesaje.

Din nou vă transmit și eu, ca de fiecare dată, IUBIȚI-VĂ UNII PE ALȚII
pentru că IUBIREA ESTE CEA MAI PUTERNICĂ ARMĂ ÎMPOTRIVA RĂULUI.


Fiți răbdători și buni unii cu alții și iubiți-vă, că unde este Iubire acolo este Pace și acolo este Dumnezeu.

Îți voi mai transmite, momentan transmite acest mesaj, acest videoclip, astăzi în sfântă zi de duminică,7 februarie 2021, din Capela Adorației din Medugorje.


Sunt Emilia Mezei, vă iubesc pe toți.

Domnul Isus să vă Binecuvânteze pe toți cu multă Pace, cu o credință puternică,
cu iubire sinceră și curată față de Dumnezeu și față de semeni, statornicie în bine, credință și iubire până la moarte.
Fiți binecuvântați cu toții, vă iubesc pe toți.
Amin!

Inspirație Divină, 11.02.2021, la statuia miraculoasă a Domnului Isus cel Înviat, Medugorje 

linkul videoclipului
https://youtu.be/vMtws9Raiug

Dragii mei, sunt Mezei Emilia și filmez pentru voi și vă transmit multe salutări și multe binecuvântări, astăzi, 11.02.2021 de aici de la Medjugorje, de la statuia binecuvântată a Domnului Isus care și acum lăcrimează pentru noi, pentru păcatele întregii omeniri.
Sunt lacrimi reale, au fost testate în laborator. Fiți binecuvântați cu toții și vă aștept la Medjugorje, dacă puteți să veniți, cât mai ține timpul de har. Convertiți-vă pe deplin, abandonați-vă în totalitate inimile, viața, TOTUL Domnului Isus și nu vă temeți de viitor, că Dumnezeu este cu noi. Domnul Isus a transmis: „Eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului”(Biblie).
Așa că NU VĂ TEMEȚI, doar de păcate să fugiți, pentru că păcatele vă despart de Dumnezeu, prin păcate vă pierdeți pacea, liniștea. Prin păcate cel rău are putere asupra omului, de aceea este așa puternic cel rău, oamenii trăiesc în păcate, în ură, în invidie, lăcomie, dezbinare, dușmănie, de aceea diavolul este puternic și domnește triumfător în sufletele oamenilor. Chiar și mulți care se roagă au inimile împietrite pentru că nu au iubire sinceră și curată față de Dumnezeu și față de semeni. În toate mesajele Sfânta Fecioară Maria transmite: IUBIȚI-VĂ UNII PE ALȚII. Domnul Isus a transmis: VĂ DAU O NOUĂ PORUNCĂ: AȘA CUM V-AM IUBIT EU PE VOI, AȘA SĂ VĂ IUBIȚI ȘI VOI UNII PE ALȚII. Nu să ne dușmănim, nu să bârfim, nu să ne invidiem, ci să iubim. Chiar dacă nu puteți iubi pe toți oamenii, dar măcar nu gândiți rău, nu faceți rău, acceptați-i pe toți așa cum sunt
și RUGAȚI-VĂ, RUGAȚI-VĂ ȘI RUGAȚI-VĂ pentru că numai rugăciunea, postul, ispășirile mai pot salva această lume care se află în Păcat, în Întuneric, dominată de rău, nu pentru că cel rău ar fi foarte puternic, ci pentru că noi oamenii îi dăm putere diavolului prin Păcatele noastre, prin Răutățile noastre. Noi îi dăm putere diavolului! Dacă ne-am ruga și am respecta Legile lui Dumnezeu, diavolul n-ar avea putere, un sfert, dar noi trăim în păcate, în ură, invidie, răutate, dușmănie, de aceea diavolul are putere. Și astăzi, ca și în fiecare zi, uitați și voi, acest miracol, sunt lacrimi adevărate, testate în laborator, Lacrimile Domnului nostru Isus Cristos, lacrimi adevărate.
Din marea iubire și îndurare a Tatălui Ceresc, a Domnului nostru Isus Cristos care suferă neîncetat pentru răutățile și păcatele noastre. Din nou vă zic, abandonați răul, convertiți-vă pe deplin pentru că timpul de har se apropie de sfârșit și veți regreta pentru totdeauna. Uitați și voi (min.05:24), acestea sunt lacrimi de har, lacrimi adevărate a Domnului nostru Isus Cristos, din iubire față de noi și față de întreaga omenire nerecunoscătoare față de IUBIREA LUI DUMNEZEU.
Convertiți-vă și credeți în Evanghelie că se apropie Împărăția lui Dumnezeu.
Fiți buni, respectați Legile Divine și va fi bine!
Medugorje, astăzi, 11 februarie 2021.
Sunt Emilia Mezei, fiți binecuvântați cu toții!

Mesaj Ceresc de la Domnul Isus, 13.02.2021 Medugorje

Mesaj Ceresc de la Domnul Isus, in timpul Adorației Euharistice, dupa Sfânta Liturghie, Medugorje ora 19.30

Draga mea copilă, sufăr foarte mult din cauză că pe pământ sunt foarte puține persoane sincere cu suflet curat care
sunt dispuse să-și dea și viața pentru Mine. Domnește URA, RĂUTĂȚILE, INVIDIA, PĂCATELE CARE AU ÎNTUNECAT SUFLETELE CA SĂ NU MAI VADĂ CLAR ADEVĂRUL.
Sufăr și plâng că zilnic pierd mii de suflete care au fost create pentru eternitate, fericirea veșnică.

Rugați-vă, ispășiți, faceți sacrificii din iubire pentru a ajuta la salvarea
fraților voștri care încă nu au cunoscut iubirea infinită a lui Dumnezeu și pe care cel rău i-a păcălit și i-a sedus.
Rugați-vă și iubiți-vă unii pe alții, fiți buni și răbdători unii față de alții. Nu lăsați ca cel rău să domine
în sufletele voastre prin păcate, ură, dușmănie, invidie, egoism, lăcomie…

Iertați din inimă și rugați-vă pentru răufăcătorii voștri, nu-i urâți și nu vă temeți de ei.
DOAR RUGAȚI-VĂ PENTRU EI CA SĂ-I POT PURIFICA ȘI SALVA DIN GHEARELE CELUI RĂU.
RUGAȚI-VĂ CU ÎNCREDERE ȘI IUBIRE.

Vă iubesc pe toți așa cum sunteți și aștept să vă eliberez din ghearele răului, dacă vă predați complet inimile
și viața voastră ca să vă pot reda PACEA, SPERANȚA, FERICIREA ȘI BUCURIA UNEI VIEȚI NOI, ÎN BINECUVĂNTĂRI ȘI IUBIRE SINCERĂ.
NU VĂ TEMEȚI!!!

DIN NOU VĂ ZIC, IUBIȚI-VĂ UNII PE ALȚII CĂ DOAR AȘA VEȚI AVEA PACE ȘI VEȚI FI PUTERNICI ÎN FAȚA RĂULUI! IUBIȚI-VĂ UNII PE ALȚII!

Omenirea nu va găsi PACE până nu se va converti și se va întoarce la Dumnezeu și va respecta Poruncile Sale.
Pregătiți-vă că în curând va avea loc MARELE AVERTISMENT și se va termina TIMPUL DE HAR.
Tatăl Ceresc nu mai oferă timp…, SE TERMINĂ!

Pregătiți-vă!!!

Vă iubesc, Domnul și Salvatorul Vostru, Isus Regele Universului
Rămâi in Pace.

Mesaj Ceresc de la Fecioara Maria, sâmbătă 20.02.2021, Medugorje (video 06.57)

Linkul videoclipului
https://youtu.be/Qb_7S6Aqpg8

Dragii mei, sunt Mezei Emilia și astăzi sâmbătă 20.02.2021, filmez pentru voi și iubita noastră Mamă
vrea să vă transmită un mesaj de aici din Medugorje:
Draga mea copilă, te rog să-i încurajezi pe toți oamenii să ia foarte în serios acest Timp de Har și de mari Binecuvântări.
Oamenii nu trebuie să se ocupe cu alte lucruri care nu sunt foarte importante decât de suflet, cel mai mult de suflet pentru că este lucrul cel mai important.
Cel rău este foarte puternic și furios că se apropie sfârșitul lui, de aceea caută prin toate mijloacele să producă frică, teroare, nesiguranță și tot ce este rău, ca să câștige cât mai multe suflete, dar voi dragii mei copii nu trebuie să vă temeți că Eu sunt Mama voastră, Eu sunt aici cu voi, sunt aici să vă ajut, să vă mijlocesc multe haruri, multe binecuvântări, să vă eliberez din ghearele celui rău, nu vă fie frică, Eu sunt Mama voastră, Eu sunt aici, deschideți-vă pe deplin inimile ca să vă pot da multe haruri, să vă eliberez de frică, de cel rău.
Eu nu pot dacă voi nu vreți acest lucru și nu vă deschideți pe deplin inimile. Dragii mei copii, vă rog, vă implor, ÎNTOARCEȚI-VĂ LA DUMNEZEU, FACEȚI PACE CU EL, FACEȚI PACE CU SEMENII CA SĂ AVEȚI PACE ÎN VIITOR, este cel mai important lucru.
Preocupați-vă, în acest timp de post și de mari haruri și binecuvântări, de sufletele voastre să le purificați pe deplin, să muriți față de păcate ca să vă puteți renaște la o nouă viață, plină de fericire, speranță și iubire împreună cu iubitul Meu Fiu care vă iubește pe toți așa cum sunteți și SUFERĂ PENTRU CĂ NU ESTE IUBIT, NU ESTE ACCEPTAT, ESTE BATJOCORIT SI UMILIT CHIAR ÎN SÂNUL BISERICII.

Vreau să le cer și preoților SĂ LUPTE PENTRU DREPTATE, PENTRU ADEVĂR DACĂ ÎL IUBESC PE IUBITUL MEU FIU, SĂ LUPTE PENTRU EL,
PENTRU BISERICĂ CU CURAJ, CĂ DOAR AȚI PRIMIT UN DUH DE CURAJ, NU DE FRICĂ.

Nu vă lăsați păcăliți de cel rău și seduși.

Nu lăsați ca frica să domine în sufletele voastre, că doar Fiul Meu iubit are Putere Absolută atât în Cer cât și pe Pământ.

Dacă îl iubiți pe Fiul Meu luptați: pentru Biserică, pentru Adevăr, pentru Dreptate, pentru Iubire. Luptați, arătați-vă iubirea, nu prin vorbe ci prin fapte. E TIMPUL FAPTELOR!!!

VREAU SĂ VĂD FAPTE, FAPTE DE IUBIRE ȘI DE MULT CURAJ.

Vă mulțumesc, vă voi mai transmite…
Vă doresc tuturor post binecuvăntat prin iubita Mea fiică, de aici de la Medugorje.
Vă iubesc pe toți, vă mulțumesc, iubita voastră Mamă Cerească, Regina Păcii, Regina Universului.

Rămâneți în Pace și nu vă temeți. Vă mulțumesc.

Dragii mei frați, vă mulțumesc și eu, de aici de la Medugorje. Acesta a fost mesajul transmis astăzi, în direct de la iubita noastră Mamă Cerească.

Vă iubesc și eu, din nou vă încurajez, convertiți-vă, luați în serios acest timp de post, prin căință sinceră și va fi bine. Și vă aștept la Medugorje împreună cu iubita noastră Mamă.
Sunt Emilia Mezei, astăzi, 20.02.2021.

Rugați-vă și nu vă temeți.

Vă mulțumesc.

Eveniment Mistic petrecut în  Capela din Oaza Păcii, în 26 februarie 2021, Medugorje

Domnul Isus a lăcrimat pe Crucifixul de la Oaza Păcii din Medugorje (26 februarie 2021)

Dragii mei, doresc să vă împărtășesc un moment deosebit care a avut loc la capela din Oaza Păcii, la data de 26 februarie 2021, în Medugorje.

În această capela este expusă o Cruce mare cu Domnul Isus Răstignit.
În timpul celebrării Sfintei Liturghii la care a participat și un grup de români, veniți în pelerinaj, eu și încă 3 persoane din grup am fost martorii unui moment deosebit, dar în același timp și foarte trist.

Privirea ne-a căzut pe fața Domnului nostru Isus. O lacrimă se scurgea pe fața Sa.

În timp ce priveam chipul Lui am simțit o mare tristețe în suflet și am început să plâng la vederea acestui Semn Ceresc. Simțeam că Domnul Isus suferă foarte mult pentru păcatele omenirii, din cauză că nu este Pace, Iubire si Credință în sufletele oamenilor. Domină păcatele, invidia, răutățile, ura, etc.

Domnul Isus suferă și din cauza preoților, a multor suflete osândite, dezbinarea în Biserică și pentru comiterea multor profanări și sacrilegii.

Oamenii nu vor să accepte Pacea, nu vor să se reconcilieze cu Dumnezeu și să-l accepte pe Isus ca Domn și Salvator în sufletele și viețile lor și să-și ierte sincer aproapele.

Este multă mândrie, ură, dușmănie, dezbinare, invidie și răutate. Oamenii nu se roagă și nu au credință sinceră și curată în Dumnezeu, de aceea domnește FRICA, neîncrederea, neliniștea în lume.

Oamenii trebuie să se decidă urgent pentru Dumnezeu dacă vor să-și salveze sufletele, să respecte poruncile și să-l accepte pe Domnul Isus ca Domn și Mântuitor.

Zilnic se osândesc și ajung în focul Iadului mii de suflete. De aceea Domnul Isus și Fecioara Maria plâng și suferă foarte mult. Domnul Isus a răscumpărat fiecare păcat făcut de om.

Ar fi de ajuns doar aceste cuvinte: ISUSE, TE ACCEPT ÎN VIAȚA MEA! ISUSE, MĂ ÎNCRED ÎN TINE! Și sufletul acelui om este salvat. Atât de simplu este ca să-ți salvezi sufletul!

Domnul Isus a făcut TOTUL pentru noi!

A acceptat toate suferințele, umilințele, batjocorile, de dragul nostru. Răscumpărarea sufletelor noastre a fost plătită foarte scump. Domnul Isus i-a revelat Sfântei Brigitta, la cererea ei, câte răni a avut pe trupul său, numărul rănilor s-a ridicat la cifra de 5480.

Interesant este că acest moment impresionant a avut loc la Oaza Păcii.

Lipsa Păcii din sufletele oamenilor, din familii, dintre semeni și în întreaga lume, îndurerează cele două Inimi Sfinte.

Aici la Medugorje Sfânta Fecioară Maria a venit ca Regina Păcii, pentru că Dumnezeu dorește Pace și reconciliere.

Dar foarte puțini oameni și-au deschis sufletele la îndemurile cerești din toți acești 40 de ani de când Iubita noastră Mamă Cerească coboară zilnic din Rai pentru ca să ne ajute la salvarea și mântuirea sufletelor și eliberarea omenirii din mâinile răului.

Aici puteți viziona despre acest EVENIMENT MISTIC: https://youtu.be/fPqWzTAk6w4

Domnul Isus a lăcrimat pe Crucifixul de la Oaza Păcii din Medugorje 26 februarie 2021

Vă mulțumesc pentru vizionare și vă rog să DISTRIBUIȚI URGENT!

VIZIONAȚI VIDEOCLIPURILE CU MESAJELE ȘI INSPIRAȚIILE CEREȘTI ȘI ÎNSCRIEȚI-VĂ LA NOUL CANAL YOUTUBE:Voice of Divine Love

https://www.youtube.com/channel/UCVyq0sSIePsZ4B9wwPUgJcQ

Vă mulțumesc!

Fiți binecuvântați!Emilia Mezei