Selectează o Pagină

MESAJE CEREȘTI FOARTE IMPORTANTE,TRANSMISE LA MEDUGORJE ÎN LUNA DECEMBRIE 2022, prin Emilia Mezei

Mesaj de la Domnul Isus, prima joi, 1 decembrie 2022,Medugorje,transmis prin Emilia Mezei

Mesaj de la Domnul Isus, prima joi, 1 decembrie 2022,în biserica Sfântul Iacob, din Medjugorje, în timpul
Adorației Euharistice, după Sfânta Liturghie, Domnul Isus, ne transmite:
„Dragii mei, din nou vă îndemn pe toți în acest timp foarte important, „ADVENT”, când în curând
veți sărbători iarăși Nașterea Mea, „CEL MAI MARE DAR DĂRUIT DE TATĂL CERESC PENTRU
SALVAREA ȘI MÂNTUIREA SUFLETELOR,
să vă decideți ACUM, DACĂ ACCEPTAȚI ACUM DARUL LUI DUMNEZEU , MĂ ACCEPTAȚI ÎN VIAȚA ȘI ÎN SUFLETELE VOASTRE ….ȘI RESPECTAȚI PORUNCILE CEREȘTI, ÎN SPECIAL NOUA PORUNCĂ, PORUNCA IUBIRII. Este foarte important să vă debarasați de orice rău, orice influență negativă și să luptați mai mult împotriva slăbiciunilor voastre , să luptați zi de zi pentru a învinge răul, orgoliile, invidia, gelozia…și tot ce este toxic și dăunător trupului și sufletului . Luptați să deveniți zi de zi mai buni, mai umili, mai puternici în fața răului și a încercărilor , suferințelor prin care veți trece…TOTUL ESTE PENTRU BINELE ȘI EVOLUȚIA SUFLETULUI VOSTRU . Nu uitați, din nou vă repet, că EU SUNT MEREU CU VOI ȘI DORESC SĂ VĂ AJUT , SĂ VĂ RIDIC DACĂ AȚI CĂZUT , SĂ VĂ ÎNTĂRESC ÎN CREDINȚĂ ȘI
IUBIRE ȘI SĂ VĂ REDAU PACEA , SPERANȚA, ÎNCREDEREA ȘI ÎN SPECIAL IUBIREA…
.Iubiți
și iertați din inimă, ca să aveți pace în inimi și să dobândiți haruri și tot ce aveți nevoie pentru a rămâne
puternici și statornici în credință și iubire până la moarte. Dragii mei, este un timp foarte important și
hotărâtor pentru voi , viitorul vostru , sufletul vostru. Veniți acum la Mine! Rugați-vă mai mult , postiți și
preocupați-vă mai mult de sufletul vostru . Este cel mai important lucru. Din nou vă reamintesc: ca
sufletul vostru să fie salvat , mântuit, eliberat de rău , păcate și să ajungă în paradis. DE ACEEA DIN
NOU ÎNDEMN: FACEȚI PACE CU DUMNEZEU ȘI FACEȚI PACE CU SEMENII VOȘTRI… LĂSAȚI
ORGOLIILE ,MÂNDRIA, DUȘMĂNIILE, GELOZIA , INVIDIILE ȘI FIȚI BUNI , DARNICI ȘI CU
INIMILE SMERITE. Nu vă temeți de viitor !!! Trăiți fiecare zi ca și cum ar fi ultima, mereu pregătiți
pentru a apărăsi acest pământ. DECIDEȚI-VĂ URGENT DACĂ VREȚI CA SUFLETUL VOSTRU SĂ
FIE SALVAT.
Indiferent de încercări, ispite, suferințe, nu vă descurajați , nu vă pierdeți speranța ,
încrederea și iubirea …TOTUL ESTE TRECĂTOR PE ACEST PAMÂNT. GÂNDIȚI-VĂ MEREU LA
PARADIS , FERICIREA ETERNĂ.
Și luptați ca numele vostru să fie încris în Cartea Vieții și a Fericirii
Eterne. Nu vă necăjiți , căiți-vă sincer de păcate și încercați să reparați tot răul făcut, ca să nu-i mai puteți
da celui rău putere asupra voastră
, a sufletului vostru și a vieților voastre . Învingeți răul cu bine. Nu lăsa
să te învingă răul, ci învinge răul prin bine.
(Romani 12:21) Să nu vă îndoiți niciodată de iubirea și îndurarea infinită a Tatălui Ceresc , Dumnezeu Atotputernic , Creatorul cerului și al pământului. Advent binecuvântat.
Rămâneți în Pace și Iubire .Isus, Regele Universului.”

Mesaj Important transmis de Fecioara Maria,Regina Păcii,de Sărbătoarea Neprihănitei Zămisliri,8 decembrie 2022, Medugorje,prin Emilia Mezei

(Mesaj înregistrat video,transmis în limba maghiară 9 minute și 42 secunde și tradus în limba română)

Dragii mei, în seara asta 8 decembrie 2022, din Medugorje, prin mine Emilia Mezei, Fecioara Maria dorește să
ne transmită un mesaj. Dragii mei copii. Am venit din nou la iubita mea copilă, ca prin ea să vă transmit
un mesaj.
Dragii mei,Inima mea de Mamă este foarte întristată, sufăr foarte mult din cauza multor răutăți, păcate…nu este iubire și pace între voi. Sunt aici cu voi de peste 41 de ani, sunt aici cu voi ca să vă ajut, să vă conduc la
Iubitul Meu Fiu… să vă învăț ca să iubiți, pentru că Dumnezeu este Iubire, și doar dacă iubiți vă veți putea
dezvolta spiritual…și doar dacă iubiți, veți putea deveni mai puternici… și doar dacă iubiți, veți putea
înainta, și cu siguranță ajunge în Paradis.

Dragii mei copii, în curând cu inima îndurerată îmi voi lua rămas bun de la voi. Acesta este ultimul Crăciun
petrecut alături de voi pe pământ…voi pleca… și timpul de har se apropie de sfârșit.
De aceea, cel rău acuma este foarte turbat, pentru că știe că timpul de har, dar totodată și timpul lui, se
apropie în curând de sfârșit. De aceea, încearcă acum să facă tot posibilul,ca să distrugă Planul lui Dumnezeu, și să distrugă cât mai multe suflete,familii,etc.
Este foarte multă răutate, dezbinare pe pământ, pentru că nu aveți iubire în inimi.
Nu vreți să vă dezvoltați spiritual. Nu aveți Pace în Inimi, pentru că NU AVEȚI IUBIRE!
NU-L IUBIȚI SINCER PE DUMNEZEU, PE IUBITUL MEU FIU,SEMENII VOȘTRI…NU VREȚI SĂ VĂ DEZVOLTAȚI SPIRITUAL…NU VREȚI SĂ DEVENIȚI MAI BUNI…NU VĂ DORIȚI CU ADEVĂRAT SĂ AJUNGEȚI ÎN PARADIS.
CEL MAI IMPORTANT ESTE CA SĂ LUPTAȚI PENTRU SUFLETUL VOSTRU!!!
Sunt foarte tristă, că nu ați luat în considerare mesajele transmise…este foarte multă răutate,dușmănie,
invidie, dezbinare între voi. NU ESTE UNITATE ȘI IUBIRE ÎNTRE VOI, ȘI DE ACEEA INIMA MEA DE MAMĂ ESTE FOARTE ÎNTRISTATĂ, PENTRU CĂ EU VĂ IUBESC PE TOȚI AȘA CUM SUNTEȚI.
Dragii mei copii, din nou vă îndemn să luați în serios acest ultim timp de har, în special acum, acest timp
foarte important ”ADVENTUL” și purificați-vă inimile, ca Iubitul Meu Fiu din nou să se nască în inimile
voastre, să vă aducă Pace, Bucurie, Speranță și Iubire.
Deschideți-vă inimile pe deplin, ca să vă pot mijloci
multe haruri…pentru că aveți nevoie de haruri, acum, în acest ultim timp de har, ca să puteți rămâne
statornici până la sfârșit lîngă Dumnezeu, Adevăr și Iubitul Meu Fiu.

Dragii mei copii, din nou vă rog; SĂ VĂ IUBIȚI UNII PE ALȚII, SĂ VĂ IERTAȚI DIN INIMĂ,FIȚI BUNI,FACEȚI MULTE FAPTE BUNE…ȘI LUPTAȚI PENTRU SUFLETUL VOSTRU.
LUPTAȚI PENTRU ADEVĂR, LUPTAȚI PENTRU BINELE COMUN, PENTRU IUBITUL MEU FIU!
LUPTAȚI, NU FIȚI NEPĂSĂTORI,INDIFERENȚI…NU-I DAȚI PUTERE CELUI RĂU…CE LUPTAȚI!
LUPTAȚI, CA SĂ-I AJUTAȚI PE TOȚI SEMENII VOȘTRI, ÎN SPECIAL PE CEI CARE ÎNCĂ NU L-AU CUNOSCUT PE IUBITUL MEU FIU, CARE SUNT ÎN ÎNTUNERIC,FRICĂ,DEZNĂDEJDE…AJUTAȚI-I! VOI CU TOȚII SUNTEȚI FRAȚI, AJUTAȚI-VĂ, FIȚI BUNI. Nu vă temeți!!! Eu încă sunt cu voi. DE ACEEA SUNT CU VOI, CA SĂ VĂ AJUT, SĂ VĂ CONDUC LA IUBITUL MEU FIU, CĂ DOAR PRIN EL VEȚI PUTEA AJUNGE ÎN PARADIS…VENIȚI LA EL CU MULT CURAJ, FĂRĂ FRICĂ… VENIȚI…EL ESTE ÎNSETAT DUPĂ SUFLETUL VOSTRU… VENIȚI LA IUBITUL MEU FIU, AȘA CUM SUNTEȚI ACUM. Căiți-vă sincer de păcate.Respectați Poruncile lui Dumnezeu,în special PORUNCA IUBIRII. Din nou vă repet: IUBIȚI, ȘI NU VĂ TEMEȚI,EU ÎNCĂ SUNT ALĂTURI DE VOI!
Vă mulțumesc dragii mei copii. Doresc să le mulțumesc celor care suferă, au ținut Novenele, luptă pentru
dreptate. Vă mulțumesc! Știu că acum, în acest timp de har,cel rău vă atacă foarte tare și suferiți foarte mult. Nu vă temeți! OFERIȚI SUFERINȚA PENTRU CONVERTIREA PĂCĂTOȘILOR ȘI TOTUL VA FI BINE…GÂNDIȚI-VĂ LA PARADIS! NU VĂ TEMEȚI, EU ÎNCĂ SUNT ALĂTURI DE VOI!
FIȚI CURAJOȘI ȘI LUPTAȚI…NU RENUNȚAȚI(NU CEDAȚI) LA LUPTĂ…LUPTAȚI, ȘI NU VĂ TEMEȚI!
PENTRU CĂ TOTUL VA FI SPRE BINELE CELOR CARE ÎL IUBESC PE DUMNEZEU!(Romani 8:28) LUPTAȚI!
DACĂ LUPTAȚI, ATUNCI MEREU VEȚI FI ÎNVINGĂTORI… ȘI VEȚI PUTEA ÎNVINGE RĂUTĂȚILE, PE CEL RĂU, PENTRU CĂ EU SUNT CU VOI, IUBITUL MEU FIU ESTE ALĂTURI DE VOI.
Vă doresc un timp de Advent Binecuvântat!
Pregătiți-vă, și purificați-vă sufletele ca să fie curate, printr-o căință sinceră, și deschideți-vă inimile
ca Iubitul Meu Fiu să poată să se nască, ESTE CEL MAI IMPORTANT…DACĂ ÎL AVEȚI PE EL,ATUNCI AVEȚI TOTUL!
Nu vă temeți de viitor,ocoliți calea păcatului și atunci totul va fi bine.
Fiți binecuvântați!
Iubita voastră Mamă Cerească
Vă mulțumesc!

Voi posta și videoclipul

Mesaj de la Domnul Isus, duminică 18 decembrie 2022, Medugorje,transmis prin Emilia Mezei

Mesaj de la Domnul Isus, duminică 18 decembrie 2022, în timpul Adorației Euharistice în Capela Adorației din
Medugorje, Domnul Isus ne transmite:

Dragii mei,în acest timp de Advent, și de mari haruri și binecuvântări, în special prin prezența Iubitei Mele
Mame pe pământ alături de voi ca și Regina Păcii, este un timp foarte important și decisiv pentru voi, viitorul
vostru,sufletul vostru și a întregii omeniri.

Este foarte important să fiți hotărâți și deciși dacă doriți să vă salvați sufletele de la osânda veșnică…
atunci, trebuie să vă purificați pe deplin sufletele printr-o căință sinceră,o spovadă sinceră și abandonarea
păcatelor,a relelor…
Rugați-vă cu multă speranță, încredere și iubire, și pregătiți-vă sufletele de Sfintele
Sărbători ale Crăciunului…NAȘTEREA MEA…MARELE DAR DĂRUIT DE TATĂL CERESC PENTRU VOI,SALVAREA ȘI MÂNTUIREA SUFLETULUI VOSTRU. Eu vin din nou, să vă readuc, PACEA,SPERANȚA,ÎNCREDEREA ȘI IUBIREA. Deschideți-vă pe deplin inimile și Primiți-MĂ în locuința sufletului vostru…curat, plin de iubire,bucurie, fericire și recunoștință.
EU VREAU SĂ LOCUIESC ÎN SUFLETELE VOASTRE, SĂ FIU MEREU CU VOI, SĂ VĂ AJUT, SĂ VĂ ÎNTĂRESC ÎN CREDINȚĂ ȘI IUBIRE, SĂ VĂ ACOPĂR CU SÂNGELE MEU PREASFÂNT ȘI SĂ VĂ OCROTESC DE ATACURILE CELUI RĂU,PERVERS,VICLEAN ȘI MINCINOS.
Dragii mei, trăiți vremuri foarte tulburi și nesigure…DE ACEEA TRĂIȚI MEREU ÎN PACE ȘI ARMONIE CU DUMNEZEU ȘI CU SEMENII…ȘI MEREU PREGĂTIȚI DE PĂRĂSIREA ACESTUI PĂMÂNT.
ACUMA PE PĂMÂNT NIMIC NU ESTE SIGUR, DOAR MOARTEA…DE ACEEA PREOCUPAȚI-VĂ MAI MULT DE SUFLETUL VOSTRU, CA SĂ FIE SALVAT DE LA OSÂNDA VEȘNICĂ.
Nu vă necăjiți de viitor! RUGAȚI-VĂ, FIȚI BUNI, RESPECTAȚI PORUNCILE CEREȘTI, IUBIȚI ȘI IERTAȚI SINCER DIN INIMĂ…ȘI ÎNCERCAȚI SĂ REPARAȚI RĂUL FĂCUT…PRIN FAPTE BUNE DEZINTERESATE, CA SĂ NU REGRETAȚI PE VIITOR.
DIN NOU VĂ ÎNDEMN ÎMPREUNĂ CU IUBITA MEA MAMĂ, REGINA PĂCII, REGINA UNIVERSULUI LA PACE. FIȚI FĂURITORI DE PACE…ȘI FACEȚI ACUM, PACE CU DUMNEZEU ȘI CU TOȚI SEMENII…CA SĂ AVEȚI CU ADEVĂRAT PACE, BUCURIE ȘI FERICIRE ÎN INIMĂ.

Fiți binecuvântați cu toții.
Sărbători Binecuvântate în Pace,Armonie și Iubire.
Rugați-vă și încredeți-vă în Mine, Atotputernicia Mea și în Iubirea și Îndurarea Infinită a Tatălui Ceresc,
Dumnezeul Păcii și a Iubirii.

Fiți buni,smeriți cu inima și recunoscători Tatălui Ceresc pentru tot!
Vă mulțumesc!
Iubitul vostru Domn și Salvator,
Isus,Regele Păcii și a Omenirii

Mesaj de la Domnul Isus, duminică 25 decembrie 2022,Medugorje,transmis prin Emilia Mezei

Mesaj de la Domnul Isus,duminică 25 decembrie 2022,în Capela Adorației Euharistice din Medugorje,în jurul orei 16:40, Domnul Isus ne transmite:

„Dragii mei, este foarte important ca în această perioadă sfântă , de har, prin prezenta Iubitei Mele
Mame pe pământ , alături de voi, când sărbătoriti ”Nasterea Mea”, cel mai mare dar dăruit de Tatăl Ceresc
pentu salvarea și mântuirea întregii omeniri, să vă preocupati mai mult de sufletul vostru și să
conștientizati cât de mult vă iubeste Tatăl Ceresc și cât de mult vă iubim , Eu împreună cu Iubita Mea
Mamă care suferă și plânge neîncetat pentru voi, pentru fiecare suflet osândit . Dragii mei, ACCEPTATI
DARUL , ACCEPTATI-MĂ ÎN INIMILE VOASTRE , ÎN FAMILIILE VOASTRE, CA SĂ VĂ REDAU
PACEA , SPERANTA, ÎNCREDEREA, FERICIREA ȘI IUBIREA…
TRĂITI IN PACE, RESPECT SI
ARMONIE CU TOTI SEMENII ȘI FITI RECUNOSCĂTORI PENTRU ACEST MARE DAR DĂRUIT
DIN MULTĂ IUBIRE PENTRU VOI ȘI PENTRU SALVAREA ȘI MÂNTUIREA ÎNTREGII
OMENIRI. LUATI ÎN SERIOS ACEST TIMP FOARTE PRETIOS, PRINTR-O CĂINTĂ SINCERĂ ȘI
ABANDONAREA ÎN TOTALITATE A TUTUROR RELELOR , PĂCATELOR….FACETI FAPTE
BUNE DIN IUBIRE ȘI MILOSTENIE.
FITI BUNI ȘI DARNICI…IERTATI DIN INIMĂ ȘI IUBITI
SNCER CA SĂ AVETI PACE ÎN INIMĂ ȘI SĂ PUTETI SI VOI FI IERTATI. RUGATI-VĂ,
ABANDONATI-VĂ ÎN TOTALITATE VIATA ȘI SUFLETELE VOASTRE ÎN MÂINILE TATĂLUI
CERESC.
NU VĂ TEMEȚI DE VIITOR. RUGATI-VĂ SI TOTUL VA FI BINE. NU UITATI CA EU
SUNT MEREU ALĂTURI DE VOI .RUGATI-VĂ SI ÎNTĂRITI-VĂ ÎN CREDINTA SI IUBIRE …NU
VĂ TEMETI !!!

RĂMÂNETI ÎN PACE SI IUBIRE. FITI BINECUVÂNTATI CU TOTII.

SĂRBĂTORI FERICITE ȘI BINECUVÂNTATE.

IUBITUL VOSTRU DOMN ȘI SALVATOR, ISUS, REGELE
OMENIRII.”

Acestea sunt toate Mesajele din luna decembrie 2022.

Îmi pare rău că nu am avut posibilitatea să le distribui la timp.

Vă rog să Distribuiți!!!

Vă mulțumesc!

Fiți binecuvântați,Emilia Mezei