Selectează o Pagină

Mesaj Foarte Important de la Domnul Isus, 26 octombrie 2022 , Medjugorje, transmis prin Emilia Mezei

Mesaj de la Domnul Isus, miercuri, 26 octombrie 2022, noaptea, în jurul orei 1, în timpul Adorației Euharistice, în biserica Sfântul Iacob din Medjugorje, Domnul Isus ne transmite:

Voi pregăti și un videoclip cu acest Mesaj Important!

„Dragii mei, din nou vă îndemn pe toți , să luați în serios acest TIMP FOARTE IMPORTANT, PREȚIOS, DE HAR ȘI DE MARI BINECUVÂNTĂRI , PRINTR-O CĂINȚĂ SINCERĂ, CONVERTIRE DEPLINĂ, ABANDONAREA DEFINITIVĂ A TUTUROR PĂCATELOR.

Consfinţire la inimile unite ale lui Isus şi Maria
Consacrare la Inimile Unite ale lui Isus şi Maria

VĂ ÎNDEMN SĂ VĂ CONSACRAȚI; VIAȚA, SUFLETELE, FAMILIILE VOASTRE, PE CEI DRAGI, ORAȘUL , ȚARA, CHIAR ȘI PE DUȘMANII ȘI RĂUFĂCĂTORII VOȘTRI, CELOR DOUĂ INIMI SFINTE…INIMII MELE ȘI INIMII IUBITEI MELE MAME…ACOLO VEI FI ÎN SIGURANȚĂ ȘI PROTEJAȚI DE ATACURILE CELUI RĂU, VICLEAN ȘI MINCINOS.

DE ASEMENEA , DIN NOU VĂ REAMINTESC, CA ÎN FIECARE ZI SĂ CEREȚI CA PREASFÂNTUL MEU SÂNGE SĂ VĂ PURIFICE DE RĂU ȘI SĂ VĂ ACOPERE, CA SĂ FIȚI ÎN SIGURANȚĂ…PESTE PREASFÂNTUL SÂNGE CEL RĂU , DUȘMANUL, NU POATE TRECE.

ESTE FOARTE IMPORTANT CA SĂ VĂ PROCURAȚI; APĂ SFINȚITĂ, TĂMÂIE, MIR ȘI SĂ PURTAȚI LA VOI LUCRURI SFINIȚITE ȘI BINECUVÂNTATE( ROZAR, MEDALIE MIRACULOASĂ, CRUCEA LUI BENEDICT…), PENTRU CĂ DRAGII MEI, ACUM, ÎN ACEST ULTIM TIMP DE HAR, CEL RĂU ESTE FOARTE FURIOS ȘI DISPERAT , SĂ FACĂ CÂT MAI MULT RĂU POSIBIL, SĂ VĂ ATACE, SĂ VĂ FURE PACEA, CREDINȚA, SPERANȚA ȘI ÎN SPECIAL IUBIREA…DOREȘTE SĂ PROVOACE HAOS, DEZBINARE, CERTURI, DUȘMĂNIE…ÎN SPECIAL ÎN FAMILII, ÎNTRE CREȘTINI…DE ACEEA, RUGAȚI-VĂ ȘI POSTIȚI CA SĂ PUTEȚI FACE FAȚĂ TUTUROR RELELOR , ÎNCERCĂRILOR, ISPITELOR…NU CEDAȚI ÎN FAȚA RĂULUI…RÂMÂNEȚI FERMI ȘI STATORNICI ÎN CREDINȚĂ ȘI IUBIRE .

DORESC, DRAGII MEI, SĂ VĂ UNIȚI CU TOȚII ȘI SĂ LUPTAȚI ÎMPOTRIVA TUTUROR RELELOR.

NU ACCEPTAȚI RĂUL, MINCIUNILE, DEZBINAREA, DUȘMĂNIA…CA SĂ NU VĂ POATĂ CONTROLA , DOMINA ȘI DISTRUGE CEL RĂU…RĂMÂNEȚI HOTĂRÂȚI ÎN CREDINȚĂ ȘI IUBIRE…LUPTAȚI PÂNĂ LA CAPĂT ȘI VEȚI AVEA DOAR DE CÂȘTIGATPENTRU CĂ CEL CE VA RÂBDA ȘI VA LUPTA PÂNĂ LA CAPĂT, VA AVEA PARTE DE O MARE RĂSPLATĂ ȘI ÎN SPECIAL SUFLETUL VA FI SALVAT, MÂNTUIT ȘI VA CÂȘTIGA TROFEUL SUPREM, COROANA VIEȚII ȘI A FERICIRII ETERNE.

„Cel ce va răbda până la sfârșit, acela se va mântui” (Matei 24, 13).

LUPTAȚI CU MULT CURAJ ÎMPOTRIVA RĂULUI , RUGAȚI-VĂ ȘI NU VĂ TEMEȚI…EU SUNT CU VOI , LUPT ALĂTURI DE VOI …NU UITAȚI , DOAR V-AM PROMIS, CURAJ ! NU VĂ TEMEȚI!

„Iată Eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului” ( Matei 28:20)

EU AM BIRUIT LUMEA , AM ÎNVINS RĂUL, MOARTEA ȘI V-AM DESCHIS PORTILE PARADISULUI, UNDE VĂ AȘTEPT CU MULTĂ IUBIRE PE TOȚI.

Îndrăzniţi, eu am biruit lumea (Ioan 16:33) a zis Domnul Isus Cristos, Biruitorul satanei, al păcatului şi-al morţii.

FIȚI TARI ȘI VEGHEAȚI! NU VĂ TEMEȚI …ATENȚIE! DUȘMANUL STĂ LA PÂNDĂ CA SĂ ÎNGHITĂ CÂT MAI MULTE SUFLETE.

Fiţi treji şi vegheaţi! Pentru că potrivnicul vostru, Diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte şi caută pe cine să înghită. Împotriviţi-vă lui tari în credinţă. ‘ (1 Petru 5:8-9)


Rugați-vă și nu vă temeți .

Nu vă îngrijorați de viitor, de ce va urma… Îngrijorați-vă de sufletul vostru. ..Aveți grijă ca să nu-l pierdeți… ESTE SINGURA VOASTRĂ COMOARĂ ADEVĂRATĂ…SUFLETUL.

Hrăniți-vă sufletul cu multă iubire, bunătate, fapte bune, smerenie, gânduri bune… și cu tot ce este pozitiv și înălțător.

DEBARASAȚI-VĂ DE RĂU ȘI DE INFLUENȚELE NEGATIVE , TOXICE ȘI MALEFICE.

RUGAȚI-VĂ ȘI POSTIȚI ȘI VEȚI REUȘI SĂ ÎNVINGEȚI RĂUL ȘI SLĂBICIUNILE DIN SUFLETUL VOSTRU .

TREBUIE DOAR SĂ VĂ DECIDEȚI, ȘI SĂ VĂ DORIȚI CU ADEVĂRAT SĂ ÎNVINGEȚI RĂUL ȘI SĂ DEVENIȚI ZI DE ZI MAI BUNI, MAI SMERIȚI, MAI UMILI…DEMNI DE ÎMPĂRĂȚIA CEREASCĂ, FERICIREA ETERNĂ.

Rugați-vă și nu vă temeți!
Rămâneți în Pace și Iubire. Vă iubesc pe toți.
Iubitul vostru Domn și Salvator, Isus, Regele omenirii. ”

Vă rog să Distribuiți!
Vă mulțumesc!
Fiți binecuvântați,Emilia Mezei