Selectează o Pagină

MESAJ DE LA DOMNUL ISUS 15.06.2020 ora 16:40
FOARTE IMPORTANT ȘI URGENT!!!

DOMNUL ISUS A TRANSMIS:Toți cei care în această zi vineri 19.06.2020(este și ziua mea onomastică) se vor ruga,vor posti și se vor încredința Inimii Mele Sfinte și Inimii Neprihănite a Iubitei Mele Mame,vor fi ocrotiți și protejați de atacurile celui rău,și dacă își deschid inimile vor avea parte de Haruri Puternice ca să rămână statornici și puternici în credință și iubire.

La fel vor fi ocrotite și familiile lor și toți cei dragi.

ÎN ACEASTĂ ZI INIMA MEA SFÂNTĂ DOREȘTE SĂ ABUNDE OMENIREA CU MULTE HARURI!!

Toți cei care se încredințează Inimilor Noastre Sfinte vor fi salvați și protejați de cel rău.

Inima Mea Sfântă va fi ”Refugiul” tuturor celor care cu multă iubire,recunoștință,încredere și credință se încredințează și se roagă.

Doresc să transform inimile în inimi Sfinte,pline de iubire,bunătate,smerenie și îndurare.

Aveți încredere,credință,iubire….rugați-vă și nu vă temeți.


Eu sunt mereu cu voi,vă iubesc așa cum sunteți și aștept să vă hotărâți,să vă schimbați inimile,viața și atunci nu aveți nici un motiv să vă îngrijorați de viitor.
Viitorul vă este asigurat.

Rămâneți în Pace și Nu vă Temeți!

Iubitul vostru Domn și Mântuitor Isus Cristos

Isuse cu Inima blândă şi smerită ,

Fă inima noastră asemenea cu Inima ta .

De aceea vineri 19.06.2020 de Sărbătoarea ”Sfintei Inimi a lui Isus”,propun zi de post si rugaciune.


Să încredințăm rugăciunile noastre si la intentia Sfintei Fecioare Maria,in acest fel vom putea ajuta si salva multe suflete.

Să ne rugăm și să ne consacrăm atăt pe noi căt și familiile,Biserica,Orașul,Țara,chiar și pe toți dușmanii și răufăcătorii noștri,pe cei care încă nu l-au cunoscut pe Dumnezeu și iubirea Lui infinită și consacrăm întreaga omenire,
”Preasfintei Inimi a lui Isus” și ”Inimii Neprihănite a Preasfintei Fecioare Maria.”

PREASFINTE INIMI UNITE A LUI ISUS ȘI A MARIEI, CĂLĂUZIȚI-NE ȘI APĂRATI-NE!
Această consacrare va fi precum SĂNGELE MIELULUI PE PORTILE CASELOR ȘI ALE INIMILOR VOASTRE.

Răul va trece peste voi și pe lîngă voi!


Consfinţire la inimile unite ale lui Isus şi Maria
„Inimi unite ale Lui Isus şi Maria, vă consfinţesc şi vă încredinţez toate sufletele – în mod deosebit ale membrilor familiei mele şi familiilor rudelor noastre; vă consfinţesc şi vă încredinţez sufletele episcopului şi preoţilor eparhiei noastre şi ale tuturor persoanelor consacrate; vă consfinţesc şi vă încredinţez sufletele vecinilor, cunoştinţelor, prietenilor, binefăcătorilor şi duşmanilor mei (dacă ei există); vă consfinţesc şi vă încredinţez sufletele cele mai abandonate şi părăsite – pentru care nimeni nu se roagă; vă consfinţesc şi vă încredinţez sufletele finilor de botez şi cununie; vă consfinţesc şi vă încredinţez toate problemele mele de fiecare zi; vă consfinţesc şi vă încredinţez voinţa mea, viaţa şi moartea mea. Vă consfinţesc şi vă încredinţez… ( aici, înşiruire de persoane, probleme, boli, preocupări etc.)
RUGĂCIUNE DE CONSACRARE
O, Inimilor Unite ale lui Isus şi Maria, arzînd de iubire, Vouă Vă aparţinem de acum înainte şi în veşnicie. Vă rugăm puneţi-Vă Preasfintele Voastre Inimi în locul inimilor noastre nenorocite, şovăielnice, înclinate spre păcat, pentru ca, trăind şi murind în Voi, toate gîndurile noastre, toate acţiunile noastre să fie sfinţite prin Voi, cu Voi şi în Voi. Fiecare zi, fiecare oră, fiecare minut, fiecare secundă Vă aparţin. Faceţi din noi ceea ce doriţi, numai nu ne retrageţi niciodată iubirea voastră, ca niciodată să nu mai păcătuim şi astfel viaţa noastră să contribuie la preamărirea Voastră. Amin.

CONSFINŢIRE CĂTRE INIMA DUMNEZEIASCĂ A LUI ISUS
Preabunule Isuse, Mântuitorul neamului omenesc, priveşte spre noi, care îngenunchem cu smerenie înaintea altarului tău. Suntem ai tăi, voim să fim ai tăi şi ca să fim mai strâns uniţi cu tine, astăzi fiecare dintre noi se consfinţeşte de bunăvoie Inimii tale Preasfinte.
Mulţi nu te-au cunoscut niciodată, mulţi au dispreţuit poruncile tale şi s-au lepădat de tine. Fie-ţi milă şi de unii şi de alţii şi atrage-i pe toţi la Inima ta Preasfântă.
Doamne, fii regele nu numai al credincioşilor care nu s-au îndepărtat niciodată de tine, ci şi al fiilor rătăciţi, care te-au părăsit. Fă-i să se întoarcă în curând la casa părintească, pentru a nu pieri de lipsă şi de foame.
Fii regele acelora pe care i-au înşelat părerile greşite şi al acelora pe care i-a dezbinat neunirea. Cheamă-i la limanul adevărului şi al unirii în credinţă, ca în curând să nu fie decât o singură turmă şi un singur păstor.
Dă Doamne, Bisericii tale, libertate sigură şi fără piedici. Dă tuturor popoarelor liniştea bunei orânduiri şi fă ca de la un capăt la altul al pământului să răsune un singur glas: Lăudată să fie dumnezeiasca Inimă a lui Isus, care ne-a dobândit mântuirea! Ei să-i aducem slavă şi cinste în toţi vecii vecilor. Amin.

DISTRIBUIȚI URGENT!

Vă mulțumesc anticipat!

Fiți binecuvântati,Emilia Mezei