Selectează o Pagină

Mesaj Ceresc de la Domnul Isus, prima joi, 3. 02.2022, Medugorje, transmis prin Emilia Mezei

Mesaj Ceresc de la Domnul Isus, prima joi, 3. 02.2022, în Biserica din Medugorje în timpul Adorației Euharistice, după Sfânta Liturghie de seară, Domnul Isus transmite:

Dragii mei, Inima Mea și a Iubitei Mele Mame este zilnic foarte rănită din cauză, că voi dragii mei copii NU VREȚI SĂ VĂ DESCHIDEȚI INIMILE, NU RESPECTAȚI LEGILE CEREȘTI ( CELE ZECE PORUNCI)…NU VĂ IUBIȚI UNII PE ALȚII…Dimpotrivă, foarte mulți în acest ultim timp de har și de mari binecuvântări prin prezența Iubitei Mele Mame… mulți creștini și-au închis și și-au împietrit inimile…cu toate că zi de zi se roagă…dar inimile lor sunt dominate de ură, dușmănie, invidie, răutate…

Dragii mei, din nou vă îndemn; SĂ FACEȚI PACE UNII CU ALȚII, IUBIȚI-VĂ UNII PE ALȚII…Nu uitați că voi cu toții sunteți frați, MOȘTENITORII PARADISULUI…Dar dacă NU IUBIȚI…NU VEȚI PUTEA INTRA ÎN PARADIS.


Pentru că DUMNEZEU ESTE IUBIRE…ȘI TOT CE VĂ CERE ESTE SĂ IUBIȚI SINCER, DEZINTERESAT PE DUMNEZEU ȘI PE APROAPELE…STRĂDUIȚI-VĂ SĂ IUBIȚI …ca să aveți PACE și să fiți liberi cu adevărat și pe deplin fericiți.


Din nou vă cer tuturor, în special ispășitorilor…lăsați orgoliile, invidia, răutățile…acceptați-i pe semenii voștri și iubiți-i așa cum sunt, fără să-i judecați.
Cine nu-și iubește aproapele sincer, NU MĂ IUBEȘTE NICI PE MINE CU ADEVĂRAT.

Nu poate să-l iubească pe Dumnezeu pe care nu-L vede, dacă nu-și iubește aproapele pe care îl vede. (1Ioan 4:20)

Dragii mei, EU VĂ IUBESC PE TOȚI…ȘI PRECUM EU VĂ IUBESC PE VOI, AȘA DORESC SĂ VĂ IUBIȚI ȘI VOI UNII PE ALȚII…IUBIȚI SINCER, IERTAȚI DIN INIMĂ ȘI RUGAȚI-VĂ PENTRU RĂUFĂCĂTORII VOSTRI DIN INIMĂ…TOT CE VĂ CER DIN NOU ESTE SĂ IUBIȚI!!!

IUBIREA VĂ FACE LIBERI ȘI VĂ CONDUCE SIGUR ÎN PARADIS, FERICIREA VEȘNICĂ.

„Imnul Iubirii“ 1 Corinteni, capitolul 13:

 1. De aş grăi în limbile oamenilor şi ale îngerilor, iar dragoste nu am, făcutu-m-am aramă sunătoare şi chimval răsunător.
 2. Şi de aş avea darul proorociei şi tainele toate le-aş cunoaşte şi orice ştiinţă, şi de aş avea atâta credinţă încât să mut şi munţii, iar dragoste nu am, nimic nu sunt.
 3. Şi de aş împărţi toată avuţia mea şi de aş da trupul meu ca să fie ars, iar dragoste nu am, nimic nu-mi foloseşte.
 4. Dragostea îndelung rabdă; dragostea este binevoitoare, dragostea nu pizmuieşte, nu se laudă, nu se trufeşte.
 5. Dragostea nu se poartă cu necuviinţă, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândeşte răul.
 6. Nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr.
 7. Toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduieşte, toate le rabdă.
 8. Dragostea nu cade niciodată. Cât despre proorocii – se vor desfiinţa; darul limbilor va înceta; ştiinţa se va sfârşi;
 9. Pentru că în parte cunoaştem şi în parte proorocim.
 10. Dar când va veni ceea ce e desăvârşit, atunci ceea ce este în parte se va desfiinţa.
 11. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simţeam ca un copil; judecam ca un copil; dar când m-am făcut bărbat, am lepădat cele ale copilului.
 12. Căci vedem acum ca prin oglindă, în ghicitură, iar atunci, faţă către faţă; acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaşte pe deplin, precum am fost cunoscut şi eu.
 13. Şi acum rămân acestea trei: credinţa, nădejdea şi dragostea. Iar mai mare dintre acestea este dragostea

Dragii mei, vă tot îndemn și vă PORUNCESC SĂ VĂ IUBIȚI UNII PE ALȚII…NU VĂ MAI DUȘMĂNIȚI, NU VĂ MAI RĂNIȚI UNII PE ALȚII, pentru că MĂ RĂNIȚI ȘI PE MINE…și ÎNTRISTAȚI INIMA PLINĂ DE IUBIRE ȘI ÎNDURARE A TATĂLUI CERESC ȘI A IUBITEI MELE MAME.
Nu uitați că fiecare om este creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, și în fiecare om este Duhul lui Dumnezeu…în unii oameni este aprinsă scânteia divină…în unii oameni încă nu…sau nu vor să trăiască conform voinței și legilor Divine.

Fiți exemplu unii pentru alții în bunătate și iubire.

Dacă Iubiți și Respectați Legile Divine, nu aveți motive să vă îngrijorați de viitor…indiferent ce va fi și cum va fi…IMPORTANT ESTE CA SUFLETUL VOSTRU SĂ FIE MÂNTUIT ȘI LIBER.

NU VĂ ÎNGRIJORAȚI DE VIITOR…ÎNGRIJORAȚI-VĂ MAI DEGRABĂ SĂ NU VĂ PIERDEȚI SUFLETUL…SĂ NU AJUNGĂ ÎN FOCUL IADULUI!!!

Rămâneți în Pace și Iubire.

Fiți binecuvântați cu toții,
Isus, Regele Universului.