Selectează o Pagină

ÉGI ÜZENET az ÚR JÉZUSTÓL, ÉS MENNYEI SUGALLAT, OKTÓBER 2021,MEDJUGORJE, Emilia Mezei altal,(magyar nyelven)

Égi Üzenet az ÚR JÉZUSTÓL, október 12, 2021, Medugorje, Emilia Mezei által, (magyar nyelven)

Égi Üzenet az ÚR JÉZUSTÓL, október 12, 2021, Medugorje, Szentmise után a Templomba, Szentségimádás közbe az ÚR JÉZUS ezt üzeni:

Drága gyermekeim, ahogy nézek rátok, nagyon sok fájdalmat érzek, nagyon sok reménytelenséget, nagyon sok félelmet….. De drága gyermekeim miért féltek, mikor a Szent Bibliába többször le van írva, NE FÉLJETEK, minden napra 365?!

Én mindig veletek vagyok, akkor miért féltek, miért nincs a szívetekbe remény, szeretet, bizalom?

Drága gyermekeim, adjátok át teljesen a szíveteket Istenek, és akkor nincs miért aggódjatok a jövőtől… Imádkozzatok, tartsátok be Isten Parancsait, de legfőképpen az ÚJ PARANCSAT: SZERESSÉTEK EGYMÁST, AHOGY ÉN SZERETLEK BENNETEKET, ÚGY SZERESSÉTEK TI IS EGYMÁST…”…amint Én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást…” (Ján. 13.34-35.)

“Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; a mint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást.

Ne aggódjatok a jövő miatt…, inkább a bűnt kerüljétek, mert ha bűnbe éltek, akkor a gonosznak hatalma van felettetek. Akkor tud rajtatok uralkodni, félrevezetni, becsapni és Istentől eltávolítani.

A BŰNT KERÜLJÉTEK…, ÉS TÖBBET SZERESSETEK, HOGY A SZERETET URALKODJON A SZÍVETEKBE ÉS NE A GONOSZSÁG, GYŰLÖLET, IRIGYSÉG.

ÚJBÓL MONDOM: SZERESSETEK, MERT ISTEN A SZERETET ÉS AZ EGYETLEN ÚT, AMI BIZTOSAN A MENNYORSZÁGBA VEZET, EZÉRT NAGYON FONTOS HOGY SZERESSETEK MINDENKIT SZERESSETEK.

SZERESSÉTEK AZ ELLENSÉGEITEKET, SZÍVVEL IMÁDKOZZATOK ÉS SZIVBŐL BOCSÁSSATOK MEG… HOGY ISTEN IS MEG TUDJA BOCSÁTANI A BŰNEITEKET, HOGY A BÉKE URALKODJÉK A SZÍVETEKBEN… IMÁDKOZZATOK AZ ELLENSÉGEITEKÉRT, HOGY ISTEN MEG TUDJA ŐKET IS SZABADÍTANI ÉS BENNETEKET MEGÓVNI TŐLÜK…

IMÁDKOZZATOK, ÉS SZÍVBŐL BOCSÁSSATOK MEG MINDENKINEK HOGY TELJESEN SZABADOK LEGYETEK, BÉKE ÉS ÖRÖM LEGYEN A SZÍVETEKBE.

Újból mondom: szeressetek, bízzatok Isten végtelen jóságába és irgalmába, és NE FÉLJETEK!!!

Imádkozzatok, és akkor minden jó lesz.

A szívetek legyen telve örömmel, hálával, szeretettel Isten iránt, mert ti Isten gyermekei vagytok és a Mennyország örökösei.

Vegyétek komolyan a MEGTÉRÉST, A BŰNBÁNATOT, ÉS TÖBBET NE VÉTKEZZETEK!!!

Többé ne adjatok helyet a gonosznak a szívetekbe, az életetekben… hogy ne tudjon többet rajtatok uralkodni! Inkább tápláljátok a jót, a jóságot, a szeretetet, hogy a gonosz gyengüljön és ne legyen ereje felettetek.

A GONOSZ ELAKARJA HOMÁLYOSÍTANI AZ ELMÉTEKET, HOGY NE LÁSSÁTOK AZ IGAZSÁGOT, ÉS HOGY TUDJON RAJTATOK URALKODNI.

DE TI DRÁGA GYERMEKEIM, NE FÉLJETEK, HANEM IMÁDKOZZATOK ÉS BÍZZATOK ISTENBEN. BÍZZATOK BENNEM, ÉS GYERTEK HOZZÁM BÁTRAN…., ÉS ÉN FELÜDÍTELEK, MEGMENTELEK A GONOSZTÓL… CSAK GYERTEK HOZZÁM, ŐSZINTE, TISZTA, BŰNBÁNÓ SZÍVVEL, GYERTEK MOST… MÉG TART A KEGYELEM IDŐ. VÁRLAK!

Szerető Megváltónk Jézus, Minden Nemzet Királya

Mennyei sugallat, 2021 October 29, Medugorje, Krizevac,Emilia Mezei

VIDEO: https://youtu.be/W5siR7b3u_0

Drága szerető testvéreim, Emilia Mezei vagyok, Nagyváradról, és nagy szeretettel üdvözlök mindenkit, ma október 29, 2021, innen Medjugorjéből a Krizsevácról, nagy szeretettel üdvözlök mindenkit.

Kérlek, vegyétek komolyan a megtérést, és minden jó lesz, ÉS NE FELEJTSÉTEK EL, HOGY ISTEN NAGYON SZERET MINKET, ÉS ARRA VÁR HOGY TELJESEN NYISSUK KI A SZÍVÜNKET, ÉS FOGADJUK EL AZ ÚR JÉZUST, MINT URUNKAT ÉS ÜDVÖZÍTŐNKET, ÉS AKKOR A JÖVŐNK BIZTOSÍTVA VAN.

Készüljünk a NAGYFIGYELMEZTETÉSRE IS, LELKILEG, TESTILEG, ÉS NE FÉLJETEK, MERT EZ EGY NAGY AJÁNDÉK ISTENTŐL, HOGY FELÉBRESSZE AZ EMBERISÉGET AZ IGAZSÁGA, ÉS HOGY ADJON EGY ÚJABB ESÉLYT AZ EMBEREKNEK, EGY UTOLSÓ ESÉLYT A TELJES MEGTÉRÉSRE.

Úgy hogy készüljetek erre az eseményre, és ne féljetek.

Imádkozzatok, böjtöljetek, engeszteljetek, különösképpen a RÓZSAFÜZÉRT IMÁDKOZZÁTOK.

És mivel közeledik Mindenszentek Ünnepe imádkozzatok, és kérjétek a Szentek közbenjárását, hogy segítsenek rajtunk, nagyon fontos hogy kérjük az Ő közbenjárásukat, imádkozzunk és LEGYÜNK HÁLÁSAK MINDENÉRT ISTENNEK.

A jövő hónapban többet imádkozzunk a tisztítótűzben szenvedő lelkekért, legalább egy Rózsafüzért, vagy egy tizedet mondjunk el értük.

Nekik szükségük van a mi imáinkra, hogy segítsünk rajtuk, higgyétek el, ez a legjobb befektetés, amit tehetünk.

Hogyha mi imádkozunk értük, engesztelünk, böjtölünk, Szentmisét ajánlunk az ő lelkük üdvösségéért, akkor, ha ők majd a mi segítségünk által a Mennyországba kerülnek, tudnak onnan nekünk ők is segíteni, amikor mi imádkozunk és bajba leszünk. És azon kívül, nagyon sok kincset fogunk gyűjteni ezáltal.

IMÁDKOZZATOK A TISZTÍTÓTŰZBEN SZENVEDŐ LELKEKÉRT KÜLÖNÖSEN A JÖVŐ HÓNAPBAN (NOVEMBER).

Legalább egy tizedet, ha nincs időtök, de nagyon jó lenne egy teljes Rózsafüzért felajánlani az ő lelkük üdvösségéért, és nagyon fontos drága testvéreim, imádkozzunk értük, mert szükségük van a mi imáinkra.

És a mi imánkat ajánljuk a Szűzanya szándékára, hogy Ő is tudjon rajtuk segíteni, és az egész emberiségen, és legyünk nagyon hálásak Istennek, hogy még köztünk van a Szűzanya, a Drága Mennyei Édesanyánk, immár több mint 40 éve, hogy segítsen rajtunk. Ez egy nagy ajándék, legyünk nagyon hálásak ezért, legyünk hálásak mindenért.

Imádkozzunk Istenhez: Köszönöm Mennyei Atyám, Szeretet Istene, hogy a Szűzanya még itt van köztünk, hogy segítsen rajtunk, Hála és Köszönet Mindenért!

Köszönöm.

Imádkozzatok, és legyetek hálásak.

Nagy szeretettel üdvözlök mindenkit innen Medjugorjéből,

Legyetek áldottak!

És ne féljetek, hanem imádkozzatok, és akkor minden jó lesz.

ÉS NE FELEJTSÉTEK EL, HOGY ISTEN NAGYON SZERET MINKET.

Legyetek áldottak!

Köszönöm.

Emilia Mezei