Selectează o Pagină

AZ ÚR JÉZUS, EGY ÚJABB 4 NEMZETKÖZI,IMA,BÖJT ÉS ENGESZTELŐ NAPOKAT AJÁL HOGY TARTSUNK, A SZENTHÁROMSÁG TISZTELETÉRE ÉS A SZŰZANYA TISZTELETÉRE,SZANDÉKÁRA ÉS AZ Ő SZEPLŐTELEN SZÍVE GYŐZELMÉÉRT

 –Kedves keresztény testvéreim egy ÚJABB FELHÍVÁS IMÁRA, BÖJTRE, ENGESZTELÉSRE ÉS EGYSÉGRE!!!

Ajanlom https://youtu.be/ux6-RHz0OmQ

4 NEMZETKÖZI IMA,ENGESZTELŐ,BÖJT(KENYÉR ES VIZ), NAPOT TARTSUNK,-SZERDÁN AGUSZTUS 11-KÉN KEZDJÜK,CSÜTÖRTÖK 12,PÉNTEK 13,ÉS SZOMBATON14 KÉN. KESZÜLJÜNK A SZŰZANYA MENNYBEVÉTELE ÜNNEPÉRE,AMI VASÁRNAP AGUSZTUS 15 ÉN LESZ.

IMÁDKOZZUNK AZ Ő SZEPLŐTELEN SZÍVE GYŐZELMÉÉRT,ÉS HÁLÁS SZÍVVEL KÖSZÖNJÜK MEG,MIND A 40 ÉVET,AMIKOR ISTEN VÉGTELEN IRGALMÁBÓL ÉS JÓSÁGÁBÓL ,VELÜNK VAN ,HOGY SEGÍTSEN RAJTUNK,ÜZENETEKET ADJON ÉS MEGSZABADÍTSON A GONOSZ KEZÉBŐL.

TUDOM, HOGY NEM KÖNNYŰ,DE A TÉT ÓRIÁSI,MERT AZ EMBERISÉG JÖVŐJÉRŐL VAN SZÓ,EZÉRT NAGYON FONTOS, HOGY MINÉL TÖBBEN EGYESÜLJÜNK IMÁBAN ÉS KÖNYÖRÖGJÜNK HOGY A MENNYEI ATYA, ÁLLITSA LE A GONOSZ OKKULT SZERVEZETEKET, HOGY TOVÁBB FOLYTASSÁK GONOSZ TERVEIKET.

CSAK IMA ÉS BÖJT ÁLTAL LEHET LEGYŐZNI A GONOSZT ÉS A GONOSZ ERŐKET A VILÁGBAN!!!

KÉRLEK, HOGY HOZZATOK EGY KIS ÁLDOZATOT ÉS 4 NAPON KERESZTÜL,IMÁDKOZZUNK,BÖJTÖLJÜNK ÉS MINÉL TÖBBEN EGYESÜLJÜNK, HOGY GYENGITSÜK A GONOSZ ERŐKET A FÖLDÖN (VILÁGBAN) ÉS A JÓ,AZ IGAZSÁG ÉS A SZERETET GYŐZŐN!!!

CSAK JÓ SZÁNDÉK ÉS AKARAT KELL, ÉS SIKERÜLNI FOG,MERT ISTEN VELÜNK VAN,ES SEGÍT,SZINTÉN AZ ÚR JÉZUS ÉS A SZŰZANYA MÉG VELÜNK VAN,.DE NEKÜNK IS KELL IMÁDKOZNI ÉS ÁLDOZATOT HOZNI.

4 NAPON KERESZTÜL IMÁDKOZZUNK ÉS BÖJTÖLJÜNK KENYÉRREL ÉS VÍZZEL…..DRÁGA TESTVÉREIM NAGYON FONTOS, HOGY AZ EGÉSZ VILÁGBA ELJUSSON EZ AZ ÜZENET, ÉS A FONTOS AJÁNLAT…HOGY MINÉL TÖBBEN EGYSÉGBEN,IMÁBAN,BÖJTBEN KÖNYÖRÖGJÜNK A MENNYEI ATYÁHOZ IRGALOMÉRT,SEGÍTSEN RAJTUNK,KERJÜNK BOCSÁNATOT ÉS TARTSUNK ŐSZINTE BŰNBÁNATOT.

NEM LEHETÜNK KÖZÖMBÖSEK ,MIKOR A VILÁG NAGY VESZÉLYBEN VAN,HANEM IMÁDKOZZUNK ÉS BÍZUNK ISTENBEN-A MENNYEI ATYA VÉGTELEN JÓSÁGÁBAN ÉS SZERETETÉBEN.

BIZTOS, HOGY SOK GYÜMÖLCSÖT FOG HOZNI ÉS MINDEN JÓRA FOG FORDULNI.

DRÁGA TESTVÉREIM,KÉRLEK SZÉPEN VEGYÉTEK KOMOLYAN ÉS TARTSATOK 4 NAPOT,IMÁVAL,BÖJTTEL,ENGESZTELÉSSEL… MERT A JÖVŐNKRŐL VAN SZÓ.

AZ ÚR JÉZUS DIKTÁLTA EZEKET A GONDOLATOKAT ELSŐ PÉNTEKEN AUGUSZTUS 6.2021,SZENTMISE UTÁN.

FONTOS IMA SZÁNDÉKOK A MENNYEI ATYÁHOZ:

STOPBAD!!!

 – AZ EMBERISÉG FELSZABADULÁSÁÉRT A GONOSZ KEZEIBŐL – A BŰNÖSÖK MEGTÉRÉSÉÉRT –  AZ EGÉSZ VILÁG MEGTÉRÉSÉÉRT.
 -IMADKOZZUNK A ROSSZ ELLEN, A GONOSZ VILÁGREND ELLEN.
 -Imádkozzunk, hogy a Jó Isten akadályozza meg őket, hogy folytassák gonosz terveik megvalositását!
-A HAMIS COVID -PANDÉMIA ÉS MINDEN HAZUGSÁG LEÁLLÍTÁSA
 –KÖTELEZŐ OLTÁS LEÁLLÍTÁSA
 – MINDEN 5G HIGH FREQUENCY SUGÁRZÁSI ADÓ LEÁLLÍTÁSA ÉS TELEPÍTÉSE
 – A NÉPESSÉG MÉRGEZÉSÉNEK MEGÁLLÍTÁSA CHEMTRAILS-N keresztül
 – Az időjárás -manipuláció leállítása a HAARP –technológia segítségével
 – A TELJES EMBERISÉG ÉBRESZTÉSE A VALÓSÁGRA ÉS AZ IGAZSÁGRA
 – STOP A GYERMEKBÁNTALMAZÁSOKNAK, AZ EGYHÁZ ÉS A SZENT EUCHARISZTIA MEGBECSTELENITÉSÉNEK !!!
 -IMÁDKOZZUNK AZ EGYHÁZ FELSZABADULÁSÁÉERT A GONOSZ KEZEIBŐL – AZ EGYHÁZ MEGMENTÉSÉÉRT
 -IMÁDKOZZUNK HOGY LEGYEN – BÉKE – SZERETET – TISZTELET ÉS EGYSÉG AZ ORSZÁGBAN LEVŐ KERESZTÉNYEK KÖZÖTT ÉS AZ EGÉSZ VILÁG KERESZTÉNYEI KÖZÖTT.
 –IMÁDKOZZUNK A SZEPLŐTELEN SZŰZ MÁRIA GYŐZELMÉÉRT,  A SZENT SZAKRAMENTBEN AZ ÚR JÉZUS KRISZTUSÉRT.

 Különleges ima szándékok:

 Nagy szeretettel ajánljuk fel imáinkat:
 A SZENT SZÜZ MÁRIA BÉKE KIRÁLYNÉJÉNAK SZÁNDÉKÁÉRT – A PÁPÁÉRT, PAPOKÉRT, ÉRSEKEKÉRT, PÜSPÖPÖKÉRT, SZERZETESEKÉRT – APÁCÁKÉRT, ELKÖTELELZETT SZEMÉLYEKÉRT, HOGY MINDHALÁLIG MARADJANAK HŰSÉGESEK AZ ÚRNAK ÉS HARCOLJANAK AZ EGYHÁZÉRT – AZ IGAZSÁGÉRT – A SZENT SZAKRAMENTÉRT, HA SZÜKSÉGES AZ ÉLETÜKET FELÁLDOZVA.
 – AZ EGYHÁZ ÉS A SZENT EUCHARISZTIA MEGBECSTELINITÉSÉNEK LEÁLLITÁSÁÉRT

 –
A SZENTELTVIZ ÁLDÁSÁNAK VISSZAÁLLITÁSÁÉRT, SZÜKSÉGÜNK VAN A ROSZTÓL VALÓ TISZTULÁSUNKÉRT
 –
A KÉZBEN ÁLDOZÁS MEGTILTÁSÁÉRT – EZ A GONOSZ TÁMADÁSA AZ EUCHARISZTIA ELLEN
 STOP A VILÁGBAN TÖRTÉNŐ MINDEN ROSSZNAK
 – STOP A GONOSZ VILÁGRENDNEK
 – STOP  TEMPLOMOK LEROMBOLÁSÁNAK
 – ELTÁVOLITANI A GONOSZ LELKEKET A TEMPLOMOKBÓL!!!

-Ajánljátok imáitokat a Boldogságos Szűz Mária szándékára, igy képesek leszünk sok lelket segíteni és megmenteni.
 
Imádkozzunk és ajánljuk fel önmagunkat, családunkat, városunkat, az egyházat, az országot és az összes ellenségeinket és gonosztevőket, mindazokat akik még nem ismerték meg Istent és az Ő végtelen szeretetét, felajánljuk az egész emberiséget, Jézus Legszentebb Szívének és a Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szívének.

Minél többen egyesüljünk imában és böjtben,kérve Mennyei Atyánkat,hogy akadályozza meg a gonosz terveinek megvalósulását.

MEGÁLLITANI A ROSSZT A VILÁGBAN-A GONOSZ OKKULT SZERVEZETEKET A VILÁGBAN-AZ EGYHÁZ PUSZTITÁSÁT!!!

S.O.S.!!! IMADKOZATOK,IMADKOZATOK,IMADKOZATOK MERT A KEGYELEM IDO HAMAROSAN VEGET ER, ES PROBALJUNK MEG MINDEN MEGTENNI HOGY CSÖKENTSÛK A ROSSZAT A VILAÁGBAN ÉS SEGÍTSŪNK AZ EMBERISÉG MEGMENTÉSÉÉRT ÉS AZ EGÉSZ GONOSZ OKKULT SZERVEZETNEK A TERVÉT MEGÁLLÍTANI.

HOL VAN EGYSEG VAN HATALOM!

AZ ÚR JÉZUS AZT JAVASOLJA HOGY IMÁDKOZZUK:

 -Mindennap imádkozzuk az Irgalmasság Rózsafüzért '3 órakor'Jézusom,bizom Benned
 -Imádkozzuk a Szeretetláng Rózsafüzért
 -Imádkozzuk a Béke Rózsafüzért Medjugorbol
 -Imádkozzuk MIND A 4 ROZSAFUZERT Rózsafüzért
 -Imádkozzuk a Keresztutat penteken elmélkedve Jézus szenvedésein.

Imádkozzuk szivből a RÓZSAFÜZÉRT,hogy a gonosz ereje gyengüljön,hiszen ez a mi FEGYVERÜNK!
Nagyon fontos hogy imáinkat ajánljuk a Szúzanya szándékára,hogy minél több lelkeken tudjunk segiteni és megmenteni.

Jézus, Mária szeretünk benneteket,
Irgalmazzatok nekünk,
Mentsetek lelkeket, 
Mentsétek meg a világot! 
Mondjátok naponta ezt a rövid fohászt! 


       Ne felejtsétek hogy az IMA CSODÁKAT TESZ ÉS MEGMENTI AZ EMBERISÉGET

Imádkozzuk és Kérjük Szent Mihály Arkangyalt és az Angyalok segitségét.

 Ne féljetek a gonosztól ,imádkozzatok'!!!


Imádkozunk minden nap és kérjük Szent Mihály arkangyal, védelmet és segítséget.

Szent Mihály arkangyal,
védelmezz minket a küzdelemben;
a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk!
Esedezve kérjük: „Parancsoljon neki az Isten!”
Te pedig, mennyei seregek vezére,
a sátánt és a többi gonosz szellemet,
akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban,
Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére!
Amen.

AJÁNLOK NÉHÁNY FONTOS IMÁT!

Csodálatos erejű felajánló ima

Örök Atya, Szűz Mária Szeplőtelen Szíve által felajánlom Neked a Te szeretett Fiadat. Az ő keserves kínszenvedése, drága Vére és kereszthalála által térítsd meg a bűnösöket, mentsd meg a haldoklókat, szabadítsd ki a tisztítótűzből a szenvedő lelkeket, tedd szentté a papokat és a szerzeteseket, valamint a családokat! Kérünk Téged a mi Urunk, Jézus Krisztus által, aki Veled és a Szentlélekkel egységben él és uralkodik most és mindörökké. Ámen.

Felajánlás Mária Szeplőtelen Szívének (Medjugorje)

Ó, Mária, jóságtól túlcsorduló Szeplőtelen Szíve,
Mutasd meg irántunk való szereteted.
Szíved lángja, ó, Mária,
Szálljon le minden népre.
Végtelenül szeretünk,
Írj szívünkbe igazi szeretetet,
Hogy szívünk vágyakozzék utánad.
Ó, Mária, szelíd és alázatos szívű,
Emlékezz meg rólunk, ha bűnt követünk el,
Tudod, hogy mi emberek bűnösek vagyunk.
Végtelenül szent és anyai szíved által
Gyógyítsd minden lelki bajunkat.
Tégy bennünket képessé,
Hogy rátekinthessünk anyai szíved jóságára,
És így megtérhessünk,
Szíved lángjához.
Ámen.

A Szűzanya kérte ezt az imát Medjugorje-ben.

Önmagunk átadása Máriának, a jóság, a szeretet és az irgalmasság Édesanyjának (Medjugorje)

Ó, Édesanyám!
Jóság, szeretet és irgalmasság Édesanyja!
Végtelenül szeretlek, és neked ajánlom magam,
Jóságod, szereteted és irgalmasságod által
Ments meg engem!
A tied akarok lenni.
Végtelenül szeretlek,
És azt kívánom, hogy oltalmazz.
Ó, jóság Édesanyja, add szívembe
A te jóságodat,
Hogy a mennybe mehessek.
Kérem végtelen szereteted.
Add nekem azt a kegyelmet,
Hogy mindenkit úgy szerethessek,
Ahogy te szeretted Jézus Krisztust.
Azt az ajándékot kérem,
Hogy nyíltszívű legyek feléd:
Abban is szeressem a te akaratodat,
amiben az enyémtől eltér.
Egészen átadom magam neked,
S azt kívánom, hogy velem légy minden lépésemnél,
Mert te kegyelemmel teljes vagy,
S ha én elveszítem a kegyelmet,
Kérlek téged, add, hogy újra rátaláljak.
Ámen.

Felajánlás Mária Szeplőtelen Szívének (Medjugorje)

Ó, Mária, jóságtól túlcsorduló Szeplőtelen Szíve,
Mutasd meg irántunk való szereteted.
Szíved lángja, ó, Mária,
Szálljon le minden népre.
Végtelenül szeretünk,
Írj szívünkbe igazi szeretetet,
Hogy szívünk vágyakozzék utánad.
Ó, Mária, szelíd és alázatos szívű,
Emlékezz meg rólunk, ha bűnt követünk el,
Tudod, hogy mi emberek bűnösek vagyunk.
Végtelenül szent és anyai szíved által
Gyógyítsd minden lelki bajunkat.
Tégy bennünket képessé,
Hogy rátekinthessünk anyai szíved jóságára,
És így megtérhessünk,
Szíved lángjához.
Ámen.

Mindennapi imádság Jézus Szívéhez

Jézus Szentséges Szíve, a mai napon Tebenned, a Te kegyelmedben akarok élni, benne megmaradni, akármi történik is.
Tarts távol a bűntől, és erősítsd akaratomat, hogy ügyelni tudjak érzékeimre, képzeletemre és szívemre.
Segíts, hogy megszabaduljak bűnre vezető hibáimtól. Kérlek, add meg ezt nekem a Szeplőtelen Szűzanya által.

Felajánlás Jézus Szívének (Medjugorje)

Ó, Jézus, tudjuk, hogy te szelíd vagy,
Hogy nekünk adtad szívedet,
Bűneinkért tövissel koszorúztak.
Tudjuk, hogy ma is imádkozol értünk,
Hogy ne vesszünk el.
Jézus, emlékezz meg rólunk, ha a bűnben elesünk.
A te szent szíved által
Add, hogy mindnyájan szeressük egymást.
Add, hogy megszűnjön a gyűlölet az emberek között.
Mutasd meg nekünk szeretetedet.
Mindnyájan szeretünk téged.
És azt kívánjuk, hogy oltalmazz minket,
Jó pásztor, szíveddel.
Lépj be minden szívbe, Jézus!
Zörgess szívünk ajtaján.
Légy türelmes és kitartó velünk,
Mi még bezárkózunk magunkba,
Mert nem értettük meg akaratodat.
Zörgess folyton, ó, Jézus,
Add, hogy szívünk megnyíljon előtted,
Legalább kínhalálod emlékére,
Amelyet értünk szenvedtél.
Ámen.

Jézus és Szűz Mária egyesült Szívének tisztelete

Consfinţire la inimile unite ale lui Isus şi Maria


Felajánló ima:
Keresztvetés

Örök Atya, Te a legnagyobb dicsőítést Jézus és Szűz Mária Szívéből kaptad.
A Te isteni, emberré lett Fiad Édesanyjával együtt a szerető engesztelés szellemében
tökéletesen
teljesítette akaratodat.
Mi újból felajánljuk Neked ezt a dicsőítést, hogy az Ő Szent Szívük által áldj meg és gyógyíts meg minket,
és küldd el a Szentlelket, hogy megújuljon a föld színe.
Isteni Megváltónk, megvallunk Téged, mint az örök Atya Fiát, az egyetlen közvetítőt Istenhez.
Az Atya tetszése szerint Szent Édesanyádat, mint Közvetítőt és Segítőt bevontad a megváltás művébe.
Az élő bizalom szellemében ajánljuk fel magunkat (családunkat, közösségünket)
Jézus és Szűz Mária Szentlélekben egyesült Szívének,
hogy ígéreteidnek részesei lehessünk, hogy elnyerjük az egység ajándékát a szeretetben.
Ezáltal kötelezzük magunkat arra, hogy Jézus és Szűz Mária Szíve lelkületében éljünk
és azon munkálkodjunk, hogy az ima kérései, melyet Te magad tanítottál nekünk, beteljesedhessenek:
Törekedni fogunk arra, hogy mindenütt, ahol befolyást gyakorolhatunk, tiszteljék Isten nevét,
hogy elérkezhessen Isten országa, és minden a Te isteni akaratod szerint történjék.
Akkor Isten meg fogja áldani a földet mindennapi kenyérrel mindenki számára.
Urunk, Jézus Krisztus, Te meg fogod bocsátani vétkeinket, és szívünket a béke felé fogod hajlítani.
Irgalmasan megóvsz az újabb bűnöktől, s végül minden gonosztól megszabadítasz minket.
S ha már majd felismerhettük, hogy Szűz Mária közbenjárására üdvösséget ajándékoztál nekünk,
ahogy az első csodát is Kánában Vele az Atya akaratában egyesülve tetted,
akkor az egész földkerekség az Egyházzal együtt fogja imádkozni az Angyali Üdvözletet.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre most és halálunk óráján. Amen.

Így bizalommal szövetséget kötünk Istennel, a „Szeretet Nagyhatalmával”, és azt soha nem bontjuk fel.
Uram, a Szentlélek által vezess minket, amíg az örök mennyei haza kapuját el nem értük. Ámen.

Az Úr Jézus által tanított imádságok:
(különösen hatásosak testi, lelki betegségek, szenvedések, kísértések idején)

Mennyei Atyánk, bízunk Benned!
Felajánljuk Neked Jézus és Szűz Mária egyesült Szent Szívét,
Jézus győzedelmes, Vérző Sebeit és égi Édesanyánk könnyeit.
Uram, legyen meg a Te akaratod!

Mennyei Atyám, bízom Benned!
Felajánljuk Neked Jézus és Szűz Mária egyesült Szent Szívét,
és erőterébe helyezem magamat (családomat stb.). Uram, legyen meg a Te akaratod!

Mennyei Atyám, bízom Benned!
Felajánljuk Neked Jézus és Szűz Mária egyesült Szent Szívét,
és erőterébe helyezem gondolataimat, munkámat, lépteimet, cselekedeteimet, testemet, minden szervemet
(betegség esetén a beteg szervet, szerveket külön is soroljuk fel), stb. Uram, legyen meg a Te akaratod!

TÖRTÉNETE:
(Kivonatok egy engesztelésre hivatott léleknek adott kinyilatkoztatásokból – 1977. október 17.)
„Az Úr megmutatta nekem, mily nagy kegyelem a világ számára, hogy ezt az imát tanította nekünk.
Jézus mondja:
‘Közöld a világgal, hogy ennek az imának az egész földön el kell terjednie.
Meg fogja újítani a föld színét.’”

„Láthattam a Két egyesült Szívet, mint a fényesség és az üdvözítő kegyelem országát,
amelybe a gonosz nem lehelhet bele. Ebben vannka tárolva a gyógyító erők,
paradicsomi légkör, amelyben minden egészséges.
Ezért helyezzük magunkat, szándékainkat, gondjainkat imádságos bizalommal ebbe a gyógyhajlékba.
Ezzel az üzenettel nagy erővel jött Isten szeretete a világba. Jézus és Szűz Mária egyesült Szívének tisztelete
áttöri a természet és az öröklődés törvényeit.”

A két Szent Szív tisztelete (Kerizinen)

A Szűzanya tanította a látnoknak a következő fohászokat:

Jézusom, átadom magamat Neked
Szűz Mária Fájdalmas és Szeplőtelen Szíve által,
hogy mindenkor vigasztaljam Szent Szívedet!

Jézus Szentséges Szíve,
jöjjön el a Te országod
Szűz Mária Fájdalmas és Szeplőtelen Szíve által!

Minden népek Asszonya által kért ima (Amszterdam)

„Minden Népek Asszonya“

„Minden Népek Asszonya“
Úr Jézus Krisztus, az Atya Fia,
küldd el most Lelkedet az egész Földre.
A Szentlélek éljen minden nép szívében,
hogy megmeneküljenek a romlástól,
a pusztulástól és a háborútól.
A Minden népek Asszonya,
aki egykor Mária volt,
legyen a mi Közbenjárónk.
Ámen.

Ima Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Szeretetlángjának kiáradásáért (Szeretetláng)

Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei Édesanyánk!
Te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni Fiadat,
Jézust, a kereszten függve a mennyei Atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad,
hogy aki Benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örökké élete legyen.
Gyermeki bizalommal kérünk, hogy Szeplőtelen Szívednek a Szentlélektől szított Szeretetlángjával
gyújtsd tökéletes isten-szeretetre gyarló emberi szívünket, hogy Veled együtt,
egy szívvel-lélekkel szüntelenül szeressük Istent és felebarátainkat.
Segíts, hogy ezt a szent lángot továbbadhassuk minden jóakaratú embertársunknak
s így a szeretet tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus,
a béke Fejedelme legyen szeretete szentségében, az Oltáriszentségben,
oltáraink trónján minden szív boldogító Királya és középpontja.
Ámen.

Szentlélek hívó ima (Szeretetláng)

Jöjj Szentlélek Úristen és töltsd be lelkemet a Te Lelkeddel.
Járja át lelkemet a Te kegyelmed és annak hét ajándéka.
Tedd lelkemet befogadóvá a kegyelmek és a Szeretetláng iránt,
amely Szűz Mária legszeretetreméltóbb ajándéka.
Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön
Szűz Mária Szeplőtelen Szíve szeretetének lángolásával.
Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel,
amely Szűz Mária Szeplőtelen Szívét átjárta és betöltötte.
Jöjj Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét,
hogy Szűz Mária Szeplőtelen Szívének Szeretetláng lobogjon benne most és mindörökké.
Ámen.

IMA ELLENSÉGEINKÉRT

A Szűzanya a Szentséges Vér Királynőjeként azt mondta az ausztriai Klagenfurtban egy kiválasztottjának, Lamberger Antóniának

A Szűzanya a Szentséges Vér Királynőjeként azt mondta az ausztriai Klagenfurtban egy kiválasztottjának, Lamberger Antóniának: “Vegyétek körül hazátokat a Szentséges Vér koszorújával!” Ezen nem tud áthatolni a gonosz. Gyakran mondjátok, ha lehet, óránként:

” Örök Atya! Felajánlom Neked Jézus Krisztus drága Szent Vérét és Sebeit, Szűz Mária fájdalmas és Szeplőtelen Szíve által, hogy a Szűzanya a sátán hatalmát megtörje, Szent Mihály Arkangyal és az összes angyalok segítségével a gonosz szellemeket elűzze, műveiket és terveiket megsemmisítse—különösen most, ebben az órában és hazánkban. Amen”

Szintén Lamberger Antóniának mondta a MENNYEI ATYA:” Ti, a végső idő emberei sok támadásnak vagytok kitéve. Ezek még növekedni fognak oly módon, hogy segítségem nélkül csaknem reményvesztettek lennétek. Ez okból egy tanítást akarok adni nektek, hogy hogyan tujátok mindezeket a támadásokat az Én kegyelmemmel könnyen elhárítani.
Halljátok:”
Aki ellenségeiért imádkozik az elveszi a lehetőséget tőlük, hogy ártsanak neki.
De lélekben, és igazságban kell értük imádkoznotok(nem csak a szavakat kimondva!). Csak az ilyen imának van hatalma legyőzni a sötétséget.

Így imádkozzatok: IMA ELLENSÉGEINKÉRT

” Mennyei Atya, küldd le szeretett Fiaddal, Jézus Krisztussal, a mi Megváltónkkal és Boldogítónkkal szent atyai szeretetedet a sötétség minden terjesztőjére, hogy általa megtérjenek, vagy saját területükön maradjanak!
Atyánk, küldd le atyai szeretetedet, hogy mindazt aki üldözni akar minket ,vagy elárulni, vagy más rosszat forral ellenünk, jelenléted megakadályozza terve véghezvitelében!
Küldd le szent szeretet–tüzedet minden hazugra, rágalmazóra, képmutatóra, hogy helyesen ismerjük fel őket, és meg tudjuk védeni magunkat velük szemben!
Atyánk, áraszd ki szeretetedet minden bűnözőre, az erőszak, a gyilkosság, a vak hatalomvágy eszközeire, hogy ne tudjanak nekünk és az emberiségnek ártani!
Atyánk, bocsásd le szent szeretet–erődet, mint villámot a földre, ha gyilkosok vonulnak majd át a világon és rosszat akarnak tenni minden népnek!
Atyánk, légy akkor velünk, légy a mi védelmezőnk, a mi vezetőnk. Légy a mi oltalmunk, erőnk és erősségünk!
Atyánk,áraszd szent atyai szeretetedet minden népre! Töltsd el őket szent tüzeddel, hogy felismerjék ez idő veszedelmét, melyet az ősi kígyó ravaszsága okozott!
Atyánk, légy mindenütt az igaz parancsoló! Parancsolj a sötétségnek, hogy távozzék és kerülje az embereket!
Atyánk, Te legjobb Atya, tedd, ami atyai szereteted jónak, igaznak és üdvösnek talál!
Amen

IMADKOZATOK A ROSZAFUZERT
IMADKOZATOK A ROSZAFUZERT

Gyertek hogy minél többen imádkozunk, és a ‘Rózsafüzérrel’ KÖTÖZZÜK MEG A GONOSZ ERŐKET A VILÁGBAN.
ÉS KÉRJÜNK A Drága Mennyei Atyánktól IRGALMAT és SEGITSÉGET
.


Nagyon sok nehézségekkel szembesülök, EZÉRT KÉRLEK HOGY OLVASSÁTOK EL, OSSZÁTOK MEG ÉS NE FÉLJETEK!

KÉRLEK SZÉPEN SÜRGŐSEN OSSZÁTOK MEG EZT A FONTOS ESEMÉNYT…IMÁDKOZZUNK,IMÁDKOZZUNK,MERT HAMAROSAN VÉGET ÉR A KEGYELEM IDŐMOST ITT AZ IDEJE, HOGY MINDENT TEGYÜNK MEG AZ EMBERISÉG SZABADULÁSÁÉRT A GONOSZ KEZÉBŐL,ÉS A SZŰZANYA SZEPLŐTELEN SZÍVE GYŐZELMÉÉRT.

NE FÉLJETEK A JÖVŐTŐL, HANEM IMÁDKOZZUNK, BÖJTÖLJÜNK, ENGESZTELJÜNK ÉS VEGYÜK KOMOLYAN A MEGTÉRÉST ÉS A BŰNBÁNATOT.

ISTENNEL MINDEN LEHETSÉGES..NE FÉLJETEK,CSAK A BŰNT KERÜLJÉTEK…

Imádkozzatok és böjtöljetek,hitel és szeretettel!

Sok szeretettel ajánlom figyelmetekbe: https://youtu.be/1u_rVGP9fzE

Legyetek Áldottak,testvéri szeretettel
Köszönöm, Emilia Mezei