Selectează o Pagină

Döbbenetes, hogy a sátán mire képes, és még az embereket is fel tudja használni ennyi rosszra!!!

Figyeld meg, hogy fokról fokra távolította el az embereket a Krisztus által alapított Egyháztól.
Elõször a Sziklától, aztán Isten Szavától, majd Magától az Istentõl, végül pedig a hittõl.

Már pedig Szent Péter apostol ezt írta: „Józanok legyetek és vigyázzatok. Ellenségetek, a sátán, ordító oroszlán módjára ott kószál mindenütt, és keresi, kit nyeljen el  Erõsen álljatok neki ellen a hitben...” (1 Pt 5, 8-9.)
Jézus pedig ezt mondta: „Aki nem hisz, az elkárhozik.” Kész az emberiség elbuktatása.
De Istené az utolsó szó.

A sátán akárhogy igyekszik, õ az örök vesztes, és CSAK annyit tehet, amennyit Isten megenged neki, hogy a rosszból is jót hozzon ki.

Végül Égi Édesanyánk Szeplõtelen Szíve gyõzedelmeskedni fog. Az Õ gyõzelme pedig nem más, mint Szent Fia, az Oltáriszentség diadala.

Ez lesz az ezer éves béke uralmában, amikor ezer évre meg lesz kötözve a sátán.

Dicsõség Istennek mindörökkön örökké!!!

                           Imádkozz, hogy sok lélek megmenekülhessen!