Selectează o Pagină

Propun vineri 13.09.2019 Zi de Post&Rugăciune în CINSTEA ȘI INTENȚIILE SFINTEI FECIOARE MARIA ȘI MULȚUMIM SFINTEI TREIMI PENTRU PREZENȚA SFINTEI FECIOARE MARIA PE PÂMĂNT,PRINTRE NOI,PENTRU TOATE HARURILE PRIMITE ȘI PENTRU TOT.

Vom oferi TOATE Rugăciunile,Postul,(păine+apă)faptele bune,încercările,suferințele,etc.. la aceste intenții.
Ne vom ruga diferite rugăciuni, în special ROZARUL și la ora 15:00 ne vom ruga Rozarul Îndurării Divine.
Vom oferi Sfânta Liturghie și Sfânta Împărtășanie la intenția Sfintei Fecioare Maria,în acest fel vom putea ajuta și salva căt mai multe suflete.

Toți cei care o iubesc sincer pe Fecioara Maria să asculte de cerințele Ei.
Iubita noastră Mamă Cerească mereu ne încurajează să ne rugăm, că prin Post&Rugăciune putem opri răul,catastrofele naturale,războiul.
Haideți să ne UNIM ÎN RUGĂCIUNE ȘI POST să facem o mică jertfă pentru iubita noastră Mamă Cerească care plînge și suferă pentru noi,păcatele lumii,sufletele osăndite.

FECIOARA MARIA NE-A CERUT RUGĂCIUNI!

Haideți să ne UNIM în POST&RUGĂCIUNE!
RUGAȚI-VĂ ROZARUL!!!


HAIDEȚI SĂ NE RUGĂM!!!

Nu uitați:Vom oferi TOATE rugăciunile noastre de ispăşire la intenția Sfintei Fecioare Maria!

Vă recomand căteva rugăciuni:

„La ora trei imploră-Mi Îndurarea, în special pentru păcătoşi.“Ne rugăm ROZARUL ÎNDURĂRII DIVINE

„La ora trei imploră-Mi Îndurarea, în special pentru păcătoşi.“
„Omenirea nu va găsi pacea atît timp cît nu se va întoarce la izvorul îndurării Mele.“

BUCURĂ-TE, MARIE

Bucură-te; Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată eşti tu între femei, şi binecuvântat este rodul trupului tău Isus.
Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoşii, acum şi în ceasul morţii noastre. Amin

BUCURĂ-TE REGINĂ

Bucură-te Regină, maica milei, viaţa, mângâierea şi nădejdea noastră, Bucură-te. Către tine strigăm surghiuniţi fii ai Evei. Către tine suspinăm, gemând şi plângând în această vale de lacrimi. Aşadar, mijlocitoarea noastră, întoarce spre noi ochii tăi cei milostivi şi după surghiunul acesta, aratâ-ni-l nouă pe Isus, binecuvântat rod al trupului tău. O milostivă, o blândă, o dulce Fecioară Maria.

RUGĂCIUNE CĂTRE SFÂNTA FECIOARA MARIA

Adu-ti aminte o preablanda Fecioara Marie, ca nu s-a auzit niciodata sa fi fost parasit cel ce a alergat sub ocrotirea ta, cel ce a cerut ajutorul si mijlocirea ta. Insufletit de aceasta incredere, alerg la tine, o Maică, Fecioară a fecioarelor. La tine vin si stau gemand inaintea ta ca un pacatos. Maică a Cuvantului nu dispretui cuvintele mele, dar auzi-ma cu mila si asculta-ma. Amin.

Rugăciune către Născătoarea de Dumnezeu Împărăteasa mea preabună şi nădejdea mea, Născătoare de Dumnezeu, primitoarea străinilor şi ajutătoarea săracilor, bucuria celor mâhniţi, acoperitoarea necăjiţilor, vezi-mi nevoia, vezi-mi necazul; ajută-mă ca pe un neputincios, hrăneşte-mă ca pe un străin. Necazul meu îl ştii: dezleagă-l precum vrei, că nu am alt ajutor în afară de tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună în afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzeşti şi să mă acoperi în vecii vecilor. Amin.

Ajutorul crestinilor, roaga-te pentru noi – Bucura-te, Marie,…

Scaparea pacatosilor, roaga-te pentru noi – Bucura-te, Marie,…

Mangaietoarea mahnitilor, roaga-te pentru noi – Bucura-te, Marie,…

Rugăciune către Născătoarea de Dumnezeu Preacurată şi binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, Maria, Maica cea bună a Bunului Împărat, revarsă mila Fiului tău şi Dumnezeului nostru spre pătimaşul meu suflet şi, cu rugăciunile tale, mă îndreaptă spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieţii mele fără de prihană să o trec şi prin tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, ceea ce eşti una curată şi binecuvântată. Amin.

Rugăciune către Prea Sfânta Născătoare de Dumnezeu Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită şi prea nevinovată şi Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii şi mai slăvită fără de asemănare decât Serafimii, carea fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim. Amin.

“O Mamă a salvării, vino în mijlocul nostru şi acoperă ţara noastră și întreaga omenire cu protecţia ta. Zdrobeşte capul fiarei şi alungă influenţa sa diabolică dintre noi. Ajută-i pe bieţii tăi copii rătăciţi să se ridice şi să spună Adevărul atunci când sunt înconjuraţi de minciuni. Te rugăm, o Maică a lui Dumnezeu, ocroteşte ţara noastră şi păstrează-ne puternici, pentru a putea rămâne loiali Fiului tău în timpul persecuţiei noastre. Amin.

„Eu sunt Mama, Mama tuturor popoarelor.”
“The Lady of All Nations”
Rugăciunea care salvează omenirea!
https://www.de-vrouwe.info/

„O, Tată, în numele Fiului Tău, salvează-ne de sub dominația celui rău. Protejează țara noastră de păgânism. Protejează-i pe copiii noștri de tot răul. Ajută-ne să vedem Lumina lui Dumnezeu. Deschide-ne inimile față de învățăturile Fiului Tău. Ajută toate Bisericile să rămână fidele Cuvântului lui Dumnezeu. Te rugăm să protejezi țările noastre de persecuție. Domnul nostru preaiubit, privește către noi cu îndurare, indiferent cât de mult Te rănim. Isuse, Fiul Omului, acoperă-ne cu Preasfântul Tău Sânge. Salvează-ne de capcanele celui rău. Te implorăm, Dumnezeule Drag, să intervii și să oprești răul care în aceste vremuri e pe cale să acopere lumea. Amin!

Rugăciunea Păcii pentru naţiuni (şi pentru România – n. tr)

O, Isuse, adu-mi pace. Adu pace naţiunii mele şi tuturor acelor ţări sfâşiate în bucăţi din cauza războiului şi a divizării. Sădeşte seminţele păcii printre cei cu inimile împietrite, care provoacă suferinţă celorlaţi în numele dreptăţii. Dă tuturor copiilor lui Dumnezeu Harurile de a primi Pacea Ta, pentru ca iubirea şi armonia să înflorească; pentru ca iubirea pentru Dumnezeu să triumfe asupra răului şi pentru ca sufletele să poată fi salvate de putregaiul minciunilor, cruzimii și ambițiilor diabolice. Fie ca pacea să domnească şi asupra tuturor celor care şi-au dedicat viaţa Adevărului Sfântului Tău Cuvânt, şi asupra celor care nu Te cunosc deloc. Amin.

RUGĂCIUNE CU O MARE PUTERE DE EXORCIZARE PE CARE ÎNSUȘI ARHANGHELUL MIHAIL A DAT-O POLONIEI ȘI ÎNTREGII LUMI

Sfântă Treime un singur Dumnezeu, cu umilință Te rugăm dă-ne acel mare har, ca prin mijlocirea Sfintei Fecioare Maria, a Sfântului Arhanghel Mihail, a tuturor îngerilor și sfinților să putem învinge puterile întunericului în România și în întreaga lume, pentru meritele Domnului nostru Isus Cristos obţinute prin Pătimirea pe Calea Crucii, pentru vărsarea Preasfântului Său Sânge pentru noi, pentru Sfintele Sale Răni, pentru Patima Sa de pe Cruce, pentru toate suferințele îndurate de Mântuitorul nostru Isus Cristos în timpul Pătimirii Sale și a vieții Sale de pe Pământ.

“Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Treime Sfântă, mărire Ţie.”

Doamne Isuse Cristoase Te rugăm, trimite-i pe Sfinții Tăi Îngeri, să alunge în iad, la osândă veșnică, forțele întunericului, pentru ca să vină Împărăția lui Dumnezeu, iar harul Lui să umple toate inimile și pacea Ta să se reverse în România și în toate țările din lume.

Preasfântă Marie, Mama și Regina noastră, din toată inima te implorăm trimite Sfinții Tăi Îngeri să alunge în iad și la osânda veșnică, toate duhurile rele care trebuie să se piardă.

Sfinte Arhanghele Mihail, conducătorul oștirilor cerești, Domnul te-a trimis să înfăptuiești această mare lucrare, pentru ca harul Domnului să rămână pururea cu noi. Condu oștirile tale cerești pentru ca puterile întunericului să ajungă definitiv în locul de osândă. Unește-ți toate puterile ca să-l învingi pe Lucifer și pe îngerii lui căzuți care s-au răzvrătit împotriva Voinței lui Dumnezeu, iar acum se străduiesc să ducă sufletele la pieire. Fii victorios pentru că ai putere și autoritate și cere de la Dumnezeu pentru noi harul Păcii și Iubirii Sale, ca întotdeauna să-l urmăm pe Domnul nostru spre Împărăția lui Dumnezeu. Amin.

Rugăciune dată prin Duhul Sfânt. Rugați-vă așa pentru păcătoși:
Dragul meu Isus! Pentru scumpul Tău Sânge vărsat pentru noi, pentru cumplitele Tale patimi și moartea Ta pe cruce, Te rog salvează sufletele! Smulge păcătoșii din ghearele satanei! Ascunde-i în Inima Ta îndurătoare! Spală-i cu scumpul Tău Sânge vărsat pentru ei și astfel condu-i în fața Preasfântului Tău Tată! Iubitul meu Isus! Tu poți totul. Împiedică toate păcatele, zădărnicește toate ocaziile ce duc la păcat! Îndeamnă-i pe toți păcătoșii să aibă repulsie față de toate păcatele! Doar spre Tine să năzuiască, Cel care i-ai răscumpărat pe cruce! Scumpul meu Isus! Fă-ne sfinți, pentru a fi vrednici să Te primim cu inima curată în Preasfânta Euharistie. Sfântul meu Isus iubit! Implorând Te rog, mântuiește fiecare om! Amin.”
Domnul Isus spune: Cu această rugăciune se vor mântui foarte multe suflete.”

ACT DE CĂINŢĂ

Doamne Dumnezeul meu, mă căiesc din toată inima de toate păcatele mele, pentru că păcătuind m-am făcut vrednic de pedepsele Tale şi mai mult mă căiesc pentru că te-am mâniat pe Tine, Părintele meu, Mântuitorul meu şi Dumnezeul Meu, care eşti atât de mare şi bun. Pentru aceasta mă hotărăsc să nu mai păcătuiesc şi să fug de orice prilej de păcat. Amin.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, precum era la început şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Nu uitați:RUGĂCIUNILE,POSTURILE,IȘPĂSIRILE,ORICE JERTFĂ FĂCUTĂ DIN IUBIRE FAȚĂ DE DUMNEZEU,SEMENI,ȚARĂ,NU SE VA PIERDE NICIODATĂ,ȘI LA MOMENTUL POTRIVIT VA ADUCE ROADE BOGATE.

Continuați să vă rugați din inimă cu multă speranță și iubire.

Cu mare drag și cu multă iubire față de Sfănta Treime și iubita noastră Mamă Cerească -Regina Cerului-Regina Păcii dar și față de voi dragii mei,am pregătit acest articol,(pozele,videoclipul) acest EVENIMENT IMPORTANT .

Vă rog să DISTRIBUIȚI URGENT și RUGAȚI-VĂ!!!!!!

Fiți binecuvăntați!

Vă mulțumesc, Emilia Mezei