Selectează o Pagină

Novenă pentru ţară și poporul romăn în cinstea lui „ Isus, Rege al Tuturor Naţiunilor”
23 noiembrie-1 decembrie 2018

Dragi fraţi creştini,

Ne apropiem de sfârşitul anului liturgic şi calendaristic, de aceea, în lumina mesajelor în care cei din Ceruri ne îndeamnă să ne rugăm fiecare pentru ţările noastre, propunem o novenă pentru ţară şi poporul român în cinstea lui Cristos-Rege, a cărei sărbătoare o vom prăznui în data de 25 noiembrie.

Deoarece este foarte multă tensiune în țară și ne pregătim de Sărbătorirea Centenarului, 1 DECEMBRIE,Inspirată de Duhul Sfănt m-am găndit că ar fi foarte indicat ACUMA,să începem o nouă NOVENĂ în cinstea Lui „ Isus, Rege al Tuturor Naţiunilor” pentru RONIA.
Novena va începe vineri, 23 noiembrie cu o zi de post şi rugăciune si se va termina în data de 1 decembrie a.c.
În zilele de (miercuri-vineri)vom posti cu păine și apă

În data de vineri 30 NOIEMBRIE, de ziua SFÂNTULUI ANDREI, apostolul care a încreștinat țara noastră, propunem o ZI NAŢIONALĂ DE POST ŞI RUGĂCIUNE.

 

Ar fi indicat ca în această perioadă să se celebreze slujbe pentru ROMÂNIA în toate bisericile (indiferent de religie), cu scopul ca să se împlinescă:
Vointa Dumnezeiască și planul de mântuire si salvare a poporului român.

Rugăciune pentru Romănia și poporul romăn:

În Romănia să se realizeze planul și voința lui Dumnezeu

-Să fie UNITATE-RESPECT-IUBIRE între toții cetățenii țării.

-Romănia să se elibereze de sub puterea și dominația celui rău ca să-și poată continua misiunea spirituală.

-Romănia să fie condusă de oameni credincioși,drepți și cinstiți cu bun simț și iubire de Dumnezeu și de oameni,adevărați patrioți.

-Pentru viitorul glorios al țării

-Pentru toate sufletele care vor cădea victimă în timpul Revoluției care va avea loc în Romănia,ca să fie salvate de la osănda veșnică.

-Nușfalău,Muntele Sfintei Treimi să-și continue Misiunea care i-a fost încredințată de Sfănta Treime,Unitate în țară și în lume.

Rugăciunile propuse conţin: Novena către Cristos, Rege Adevărat,Coronita Unității, oferirea a nouă Sfinte Împărtăşanii succesive, în onoarea lui Isus, Regele Tuturor Naţiunilor,Consacrare la Preasfântul Sânge al lui Isus Cristos,precum şi alte rugăciuni specifice pentru ţară, dar fireşte că fiecare se poate ruga ce consideră de cuviinţă.

Novena în cinstea lui Isus ca Rege Adevărat

Această novenă simplă este un dar extrem de generos din partea lui Dumnezeu. Isus a dat aceste extraordinare promisiuni: „ Eu vă promit vouă că de fiecare dată când veţi spune rugăciunile acestei novene, voi converti 10 păcătoşi, voi aduce 10 suflete la unica Credinţă adevărată, voi elibera 10 suflete din Purgatoriu, dintre care multe vor fi suflete de Preoţi şi voi fi mai puţin sever când voi judeca naţiunea voastră.”

Novena constă în a vă ruga o dată pe zi, timp de 9 zile:

1 Tatăl nostru

1 Bucură-te, Marie sau Născătoare de Dumnezeu…

1 Slavă Tatălui….

La care se adaugă rugăciunea novenei:

O, Doamne, Dumnezeul nostru, Tu singur eşti Preasfântul Rege şi Domn al Tuturor naţiunilor! Ne rugăm Ţie, Doamne, cu mare speranţă, pentru a primi de la Tine, o, Rege Dumnezeiesc, milostivire, pace, dreptate şi toate lucrurile bune!

Protejează o, Doamne, Regele nostru, familiile noastre şi pământul nostru natal.

Te rugăm, apără-ne, Unule Preacredincios, de duşmanii noştri şi de judecata Ta dreaptă!

Iartă, o, Rege Suveran, păcatele noastre comise împotriva Ta.

Isuse, Tu eşti Rege al Milostivirii. Noi merităm judecata Ta dreaptă. Ai milă de noi, Doamne şi ne iartă. Ne încredem în marea Ta milostivire.

O, Rege Preamărit, ne plecăm înaintea Ta şi ne rugăm: Fie ca domnia Ta, Împărăţia Ta să fie recunoscută pe pământ. AMIN

Coroniţa Unităţii este o serie de rugăciuni care se recită pe boabele unui rozar obişnuit.

Isus a spus: „Promit să dau acestei Coroniţe a Unităţii o mare putere asupra Sfintei Mele Inimi Rănite, când este spusă cu credinţă şi încredere, pentru a vindeca rănile poporului Meu…”

Intenţiile:Pentru Romănia………….!

Isuse, Te invoc ca Rege al Tuturor Naţiunilor, implor Inima Ta Regească, prin această (ROZARUL) Coroniţă a Unităţii pe care Tu Însuti, Domnul nostru ne-ai dăruit-o. Prin rugăciunea noastra i-ţi cerem integritate spirituală şi vindecarea sufletelor noastre, unirea voinţei noastre cu Voinţa lui Dumnezeu, vindecarea familiilor noastre, a prietenilor şi duşmanilor noştri, a relaţiilor noastre, a ordinelor religioase, comunităţilor musulmanilor, ţărilor şi naţiunilor lumii. Te rugăm pentru unitate în interiorul Bisericii Tale, sub conducerea Sfântului Părinte!

Rugaţi-vă pe fiecare din boabele mari înaintea celor cinci decade:

-Dumnezeule Tatăl nostru Ceresc, prin Fiul Tău Isus, al nostru Mare Preot Jertfit, Profet Adevărat şi Rege Suveran, revarsă asupra noastră puterea Duhului Tău Sfânt şi deschide inimile noastre. În marea Ta Îndurare, prin mijlocirea maternă a Binecuvântatei Fecioare Maria, Regina noastră, iartă mulţimea păcatelor noastre, vindecă-ne rănile şi reînnoieşte-ne inimile în credinţa, pacea, iubirea şi bucuria Împărăţiei Tale, ca să fim uniţi în Tine!

Rugaţi-vă pe cele zece bobiţe mici ale fiecăreia dintre cele 5 decade:

-În marea Ta Îndurare, iartă-ne păcatele, vindecă-ne rănile şi reînnoieşte-ne inimile ca să fim uniţi în Tine!

Încheiaţi Coroniţa cu următoarele rugăciuni:

-Ascultă, O Israel! Domnul Dumnezeul nostru este Singurul Dumnezeu!
-O, Isuse, Rege al Tuturor Naţiunilor, fie ca Domnia Ta să fie recunoscută pe pământ!
-Marie, Maica noastră şi Mijlocitoarea tuturor harurilorroagă-te şi mijloceşte pentru noi, copiii tăi!
-Sfinte Mihail, Mare Prinţ şi Apărător al poporului lui Dumnezeu, vino cu Sfinţii Îngeri şi cu Sfinţii şi ne ocroteşte! Amin.

Isus a promis multe vindecări spirituale, fizice, emoţionale şi psihice acelora care se roagă această rugăciune, dacă este în beneficiul mântuirii lor şi în acord cu Voinţa Sa Sfântă.Unitatea şi Unirea în Duh a fost rugăciunea Sa proprie pentru omenire şi pentru Biserica Sa („ca toţi să fie una”, Ioan 17), ultimul Sau Testament înainte de a-si da Viaţa ca Mântuitor al omenirii.”Aşa cum Eu sunt Una cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt, Voinţa mea este ca întreaga omenire să fie Una în Mine, pentru ca o singură Credinţă, o singură turmă şi un singur Păstor să fie adunate sub Regalitatea Mea Suverană ca Domn!”

„ Eu, Isus, Fiul lui Dumnezeu Cel Preaînalt..promit că voi ţine Sceptrul Meu Regesc asupra sufletelor care se roagă această Coroniţă a Unităţii, şi le voi acorda milostivire, iertare şi protecţie în timpuri cu vreme năprasnică şi epidemii. Eu extind această promisiune nu numai asupra voastră ci şi asupra celor pentru care vă rugaţi. Voi ocroti aceste suflete de orice rău sau pericol, spiritual sau fizic, care ameninţă sufletul, mintea şi trupul lor şi le voi înveşmânta în însăşi Mantia Mea a Milostivirii Regeşti.”

NOVENA SFINTELOR ÎMPĂRTĂŞANII -IMPORTANT!!

Această novenă constă în oferirea a nouă Sfinte Împărtăşanii succesive, în onoarea lui Isus, Regele Tuturor Naţiunilor.
Isus a spus:„ Eu doresc ca sufletele credincioase care îmbrăţişează această devoţiune către Mine… să facă o novenă de Sfinte Împărtăşanii. Deci, vreau ca ele să-Mi ofere 9 Sfinte Împărtăşanii succesive în onoarea Mea, a lui Isus, Rege al Tuturor Naţiunilor şi să se spovedească în timpul novenei dacă e posibil.
Isus a indicat faptul că prin cuvântul „succesive” vrea să spună: 9 Sfinte Împărtăşanii oferite doar la această intenţie (în onoarea lui Isus, Rege al Tuturor Naţiunilor), primite una după alta, dar nu neapărat în 9 zile calendaristice succesive.
Efectele puternice şi fără precedent ale aceste Novene au fost arătate „slujitoarei” lui Isus într-o viziune. Ea L-a văzut pe Isus privind în sus, spre Cer. De 9 ori, El a dat o poruncă şi, de fiecare dată, un Înger se cobora pe pământ. Isus a explicat: „ Fiica Mea, acelui suflet care Îmi va oferi această Novenă, Eu îi voi trimite Îngeri din Cele Nouă Coruri Cereşti, câte unul la fiecare Sfântă Împărtăşanie, pentru a-l proteja în tot restul vieţii sale de pe pământ.”
Isus vrea ca noi să ne rugăm (să oferim) Novena şi pentru alţii şi explică necesitatea ei în aceste timpuri: „ Această Novenă poate fi oferită şi pentru un alt suflet, iar acel suflet va primi şi el protecţia din partea Îngerilor. Eu îi îndemn pe credincioşii Mei să Îmi ofere această Novenă în repetate rânduri pentru ca Eu să pot continua să trimit Sfinţii Mei Îngeri pentru a ajuta şi a proteja alte suflete, care nu pot face aceasta pentru ele însele. În aceste timpuri din urmă,puterea duşmanului a sporit foarte mult. Eu văd cât de multă nevoie au copiii Mei de protecţia Mea.”
În marea Sa Generozitate, Isus a promis că, pe lângă protecţia Îngerilor, mai acordă o favoare: cei care se roagă Novena pot să formuleze şi o dorinţă personală! „ Ceea ce Îmi vor cere prin această Novenă, cu siguranţă le voi acorda, dacă este în acord cu Voinţa Mea Preasfântă.Aceste suflete pot să Îmi ceară orice, fără rezerve.”

Consacrare la Preasfântul Sânge al lui Isus Cristos

„Isuse drag, Te rog aşează-mă pe mine, familia mea, prietenii mei şi naţiunea noastră sub protecţia Prea Scumpului Tău Sânge. Tu ai murit pentru mine, iar Rănile Tale sunt rănile mele, deoarece accept cu demnitate suferinţa pe care o voi îndura până la a Doua Ta Venire. Sufăr cu Tine, Isuse, în timp ce Tu încerci să-i aduni laolaltă în Inima Ta pe toţi copiii lui Dumnezeu, pentru a avea viaţă veşnică. Acoperă-mă cu Sângele Tău Preasfânt, pe mine şi pe toţi cei care au nevoie de ocrotirea Ta. Amin.”

Preţios Sânge a lui Isus Cristos, salvează-ne pe noi şi lumea-ntreagă !

 

Rugăciunea Păcii pentru naţiuni (rugăciunea păcii pentru România – n. tr)

O, Isuse, adu-mi pace. Adu pace naţiunii mele şi tuturor acelor ţări sfâşiate în bucăţi din cauza războiului şi a divizării. Sădeşte seminţele păcii printre cei cu inimile împietrite, care provoacă suferinţă celorlaţi în numele dreptăţii. Dă tuturor copiilor lui Dumnezeu Harurile de a primi Pacea Ta, pentru ca iubirea şi armonia să înflorească; pentru ca iubirea pentru Dumnezeu să triumfe asupra răului şi pentru ca sufletele să poată fi salvate de putregaiul minciunilor, cruzimii și ambițiilor diabolice. Fie ca pacea să domnească şi asupra tuturor celor care şi-au dedicat viaţa Adevărului Sfântului Tău Cuvânt, şi asupra celor care nu Te cunosc deloc. Amin.

”Pentru a învinge răul în ţara nostră”

“O Mamă a salvării, vino în mijlocul nostru şi acoperă ţara noastră cu protecţia ta. Zdrobeşte capul fiarei şi alungă influenţa sa diabolică dintre noi. Ajută-i pe bieţii tăi copii rătăciţi să se ridice şi să spună Adevărul atunci când sunt înconjuraţi de minciuni. Te rugăm, o Maică a lui Dumnezeu, ocroteşte ţara noastră şi păstrează-ne puternici, pentru a putea rămâne loiali Fiului tău în timpul persecuţiei noastre. Amin.

Ajută-mă, acum, Marie, O, milostivă Maică Fecioară. A tristeții şi-a necazului durere, Tu s-o-mprăştii ai putere. Când omul nu mai poate ajuta, Nu, nu se frânge puterea ta. A copiilor fierbinţi rugi, Tu, întotdeauna le asculţi. Când chinul nevoii e mare Arată-ţi materna îndurare. Ajută-mă, acum, Marie, O, milostivă Maică Fecioară.

Rugăciune de consfinţire a ţării

Tată Ceresc, în această clipă prezentă pe care Tu ai creat-o şi ai voit-o, eu (nume), consfinţesc prin aceasta, inima acestei ţări, România, Inimilor Unite ale Sfintei Treimi, în unire cu Inima Neprihănită a Mariei. AMIN.

„Ocroteşte naţiunea noastră de cel rău”

„O, Tată, în numele Fiului Tău, salvează-ne de elita malefică mondială.Protejează țara noastră de păgânism. Protejează-i pe copiii noștri de tot răul. Ajută-ne să vedem Lumina lui Dumnezeu. Deschide-ne inimile față de învățăturile Fiului Tău. Ajută toate Bisericile să rămână fidele Cuvântului lui Dumnezeu. Te rugăm să protejezi țările noastre de persecuție. Domnul nostru preaiubit, privește către noi cu îndurare, indiferent cât de mult Te rănim. Isuse, Fiul Omului, acoperă-ne cu Preasfântul Tău Sânge. Salvează-ne de capcanele celui rău. Te implorăm, Dumnezeule Drag, să intervii și să oprești răul care în aceste vremuri e pe cale să acopere lumea. Amin.

Şi încheiem cu rugăciunea către Sf. Arhanghel Mihail

RUGĂCIUNE CU O MARE PUTERE DE EXORCIZARE PE CARE ÎNSUȘI ARHANGHELUL MIHAIL A DAT-O POLONIEI ȘI ÎNTREGII LUMI

Sfântă Treime un singur Dumnezeu, cu umilință Te rugăm dă-ne acel mare har, ca prin mijlocirea Sfintei Fecioare Maria, a Sfântului Arhanghel Mihail, a tuturor îngerilor și sfinților să putem învinge puterile întunericului în România și în întreaga lume, pentru meritele Domnului nostru Isus Cristos obţinute prin Pătimirea pe Calea Crucii, pentru vărsarea Preasfântului Său Sânge pentru noi, pentru Sfintele Sale Răni, pentru Patima Sa de pe Cruce, pentru toate suferințele îndurate de Mântuitorul nostru Isus Cristos în timpul Pătimirii Sale și a vieții Sale de pe Pământ.

Doamne Isuse Cristoase Te rugăm, trimite-i pe Sfinții Tăi Îngeri, să alunge în iad, la osândă veșnică, forțele întunericului, pentru ca să vină Împărăția lui Dumnezeu, iar harul Lui să umple toate inimile și pacea Ta să se reverse în România și în toate țările din lume.

Preasfântă Marie, Mama și Regina noastră, din toată inima te implorăm trimite Sfinții Tăi Îngeri să alunge în iad și la osânda veșnică, toate duhurile rele care trebuie să se piardă.

Sfinte Arhanghele Mihail, conducătorul oștirilor cerești, Domnul te-a trimis să înfăptuiești această mare lucrare, pentru ca harul Domnului să rămână pururea cu noi. Condu oștirile tale cerești pentru ca puterile întunericului să ajungă definitiv în locul de osândă. Unește-ți toate puterile ca să-l învingi pe Lucifer și pe îngerii lui căzuți care s-au răzvrătit împotriva Voinței lui Dumnezeu, iar acum se străduiesc să ducă sufletele la pieire. Fii victorios pentru că ai putere și autoritate și cere de la Dumnezeu pentru noi harul Păcii și-al Iubirii Sale, ca întotdeauna să-l urmăm pe Domnul nostru spre Împărăția lui Dumnezeu. Amin.

P.S. Totodată îi rugăm pe fraţii catolici, care participă zilnic la Sfânta Litughie şi care se roagă Sfântul Rozar, să pună şi această intenţie de rugăciune la celelalte intenţii ale lor.Si să ofere Sfănta Împărtăsanie pentru țară și popor.

La ora 15 ne vom ruga Rozarul Îndurării Divine!

Rugăciune zilnică la ora 15:00: Isuse, mă încred în tine!

Rugati-vă pentru Romănia! UNIȚI VOM FI PUTERNICI!!!

Rugati-vă pentru Romănia!

Este foarte important pentru Romănia să ne unim cu totii in rugăciune+post,în acest fel vom ajuta foarte mult să se implineasca Vointa lui Dumnezeu.
Cu Dumnezeu inainte si vom căstiga si se va elibera țara odată pentru totdeauna de sub dominatia si puterea răului.
Doamne ajută-ne!

Romănia este Grădina Maicii Domnului-Regina Cerului,va fi salvată și curățată de tot răul.Rugați-vă cu credință din inimă și va fi bine.NU VĂ FIE FRICĂ!!! Romănia este o țară protejată de Dumnezeu,Isus,Fecioara Maria și de Îngeri puternici. RUGAȚI-VĂ!!!

Transmite-ti mai departe tuturor,la toti preotii,in toată țara!!!

Cu DUMNEZEU înainte!!!