Selectează o Pagină

Novenă în cinstea Lui  „ Isus, Rege al Tuturor Naţiunilor”pentru ROMĂNIA 1-9 AUGUST 2018

Novenă pentru Romănia în cinstea Lui „ Isus, Rege al Tuturor Naţiunilor”! 1-9 august 2018

Deoarece este foarte multă tensiune în țară și se pregăteste un mare miting la Bucuresti in data de 10 august,Inspirată de Duhul Sfănt m-am găndit că ar fi foarte indicat să începem o nouă NOVENĂ ăn cinstea Lui „ Isus, Rege al Tuturor Naţiunilor”pentru ROMĂNIA.

Si vom incepe de miercuri  1 august cu zi de post si rugăciune pină in 9 august(miercuri-vineri)vom posti cu păine si apa.

Ar fi indicat ca în această perioadă să se celebreze slujbe pentru ROMÂNIA în toate bisericile (indiferent de religie), cu scopul ca să se împlinescă Vointa Dumnezeiască si planul de mântuire si salvare a poporului român.

Rugăciune pentru Romănia și poporul romăn:

-În Romănia să se realizeze planul și voința lui Dumnezeu!

-Să fie UNITATE-RESPECT-IUBIRE!

-Poporul romăn trebuie să se uneasca si să lupte pentru tară, dreptate, adevăr, pentru viitorul si binele tării!!!

Toți crestinii să se roage și să postească împreună,pentru țară și popor,pentru salvarea și măntuirea sufletelor!

Este foarte important să ne Rugăm si să Postim.

Bunul Dumnezeu va asculta rugăciunile si ne va ajuta.

ORIGINEA DEVOŢIUNII

Isus, Regele Tuturor Naţiunilor i-a dăruit Revelaţiile Sale slujitoarei Lui. Directorul ei spiritual a sfătuit-o să rămână anonimă. Isus a revelat faptul că doreşte ca domnia Sa să fie recunoscută pe pământ. De asemenea El a mai revelat Imaginea Sa şi o scurtă invocaţie ca să ne ajute să recunoaştem Împărăţia Sa

„O Isuse, rege al Tuturor Naţiunilor, fie ca Împărăţia Ta să fie recunoscută pe pământ!”

Aceste cuvinte sunt gravate pe o medalie pe care ne-a revelat-o Isus ca să o păstrăm cu devoţiune.
Isus a spus: „Vreau să domnesc în toate inimile!!! (Jurnal 223). Tronul Meu de pe acest pământ rămâne în inimile tuturor oamenilor. Domnesc mai ales în Preasfânta Euharistie şi în inimile iubitoare care cred în Mine, care vorbesc cu Mine şi Îţi spun, fiica Mea, că Eu vorbesc în inimile tuturor oamenilor.” (Jurnal 197)
Domnia Sa este recunoscută prin acceptarea şi supunerea noastră faţă de suveranitatea Lui şi prin credinţă şi convertire. Domnia Sa este statornicită în inimile noastre prin consacrarea şi îndestularea Preasfintei Sale Inimi. Papa Pius al XII-lea a spus următoarele referitor la devotamentul către Inima Sfântă: „ Aceasta presupune o determinare deplină şi absolută de abandonare de sine şi consacrare către iubirea Mântuitorului Dumnezeiesc.Inima rănită a Mântuitorului este semnul viu şi simbolul acestei iubiri. De asemenea este clar, chiar într-o mai mare măsură, că acest devotament declară mai ales faptul că noi trebuie să răspundem Iubirii Dumnezeieşti cu propria noastră iubire.” (Enciclica Haurietis Aquas)
Isus a promis că „El va uni întreaga omenire, chiar până la sfârşitul timpului, sub domnia Sa Dumnezeiască. (Jurnal 53). Domnia milostivă a Împărăţiei Sale va fi proclamată pretutindeni printre neamuri, prin care va veni salvarea omenirii, la sfârşitul timpului, în unitatea Sfintei Mele Biserici Catolice.” (Jurnal 155).
În această manieră, Isus Marele nostru Preot Jertfit, Profet Adevărat şi Rege Suveran, şi-a exprimat dorinţa ca El să fie recunoscut ca Rege al Tuturor Naţiunilor, pentru ca să domnească în toate inimile şi să aducă unitate.

Introducere la rugăciunile şi promisiunile devoţiunii

Isus, Regele Tuturor Naţiunilor este un titlu al lui Isus Cristos, provenit din Sfânta Scriptură şi în deplin acord cu Tradiţia şi Învăţăturile Bisericii. Isus este menţionat ca fiind “Conducătorul regilor pământului” ( Ap.1:5); „ Regele regilor şi Domnul domnilor” (Ap.19:16), în faţa Căruia toate naţiunile vor veni să se închine (Ap.15:14)”. „..atunci se va aşeza pe tronul gloriei Sale (Mt. 25:31)”.Papa Pius al XI-lea ne vorbeşte despre Regalitatea lui Isus în Enciclica „Quas Primas”.
Dorind să ne acorde haruri speciale în vremurile noastre grele, Isus le apare în anul 1988 la două femei din America pentru a cere răspândirea unei devoţiuni în care El să fie cinstit sub titlul de Isus, Rege al Tuturor Naţiunilor. Acestei devoţiuni i s-a acordat „Nihil Obstat”, prin care se declară că este liberă de erori doctrinare sau morale. Episcopul Hernandez Rivera, Episcop de Caguas, Puerto Rico, a acordat Nihil Obstat în 15 august 1993. Episcopul a spus că a recunoscut „ necesitatea de a favoriza mai mult devoţiunea către Domnul şi Mântuitorul nostru Isus Cristos, Adevăratul Rege al tuturor naţiunilor.” Niciun episcop sau o altă autoritate Eclesiastică nu a condamnat devăluirile sau nu a emis o hotărâre negativă asupra lor.
În această devoţiune, Isus ne dă rugăciuni şi promisiuni de convertire, vindecare, unitate, pace, protecţie şi statornicie în bine până la sfîrşit. El o numeşte o „devoţiune însoţitoare” extrem de importantă pentru aceia care cinstesc Inima Sa Preasfântă şi Milostivirea Sa Dumnezeiască.
Isus a spus: „ Această devoţiune către Mine, ca Isus, Rege al Tututor Naţiunilor, este spre a însoţi devoţiunea Milostivirii Mele, dată iubitei Mele fiice Faustina, şi cea a Sfintei Mele Inimi, dată multiubitei Mele fiice Maria Margareta.” În imaginea lui Isus, rege la Tuturor Naţiunilor îl vedem extrem de vulnerabil, cu braţele Sale larg deschise şi cu Inima Sa Sfântă rănită expusă, din care se revarsă Sângele Său plin de îndurare şi Apa, asupra lumii noastre bolnave în inimă.

ELEMENTELE DEVOTIUNII :

Devoţiunea are mai multe elemente:
– Imaginile şi medalia care Îl reprezintă pe „ Isus, Rege al Tuturor Naţiunilor” şi pe Isus, Regele nostru Euharistic, cu Sf. Arhanghel Mihail
– Coroniţa şi Novena Unităţii
– Novena Sfintelor Împărtăşanii
– Novena in cinstea lui Isus Regele Tuturor Natiunilor
– Litania în cinstea lui Isus, Rege al Tuturor Naţiunilor
– Binecuvântarea specială
Isus se referă la femeile cărora le-a revelat această devoţiune ca „slujitoare” a Sa şi „mama spirituală” a slujitoarei Sale. Relaţia dintre cele două femei ne aminteşte de relaţia spirituală pe care trebuie să o avem unii cu alţii, cu Maria „Mama noastră spirituală din Ceruri” şi cu Sfânta Treime.!

PROMISIUNILE ACESTEI DEVOTIUNI:

ISUS A PROMIS HARURI EXTRAORDINARE CELOR CARE ÎL CINSTESC PRIN ACEASTĂ DEVOŢIUNE. Vă îndemnăm să vă procuraţi broşura completă a devoţiunii şi Jurnalul (în care sunt consemnate cronologic toate mesajele), deoarece materialul de faţă conţine doar un rezumat al bogăţiilor sale).
1. „ Eu promit să ofer preţiosul har al perseverenţei finale.”
2. „ Eu promit să ofer…pacea Mea în inimile şi căminele lor.”
3. „ Voi revărsa harul Meu în ei, făcând ca sufletul lor să înflorească în ochii Mei ca o floare preţioasă.”
4. „ Eu promit să ofer harul unei căinţe zilnice, până la convertire, până la salvare şi spre viaţa veşnică.”
5. „Promit că acele suflete vor primi o putere specială asupra Preasfintei Mele Inimi şi a Inimii Imaculate a Mamei Mele. Voi asculta cu uşurinţă cererile şi rugăciunile lor şi voi revărsa asupra lor harul Meu, conform Preasfintei Mele Voinţe. Aceste suflete vor fi cele mai speciale în faţa Mea.”
6. „Promit să ofer…harul de a primi în abundenţă şi de a folosi darurile Duhului Sfânt. Li se va da harul de a înţelege eficacitatea rugăciunii către Mine ca Rege precum şi cel al încrederii în Milostivirea Mea.”
7. „Promit să ofer harul protecţiei în vremurile de restrişte şi pericole. Aceasta va fi adevărat mai ales în pericolul ce vine din dezastre naturale.”
8. „Toţi cei care vor îmbrăţişa cu credinţă această devoţiune vor primi în Rai un grad special de glorie. Aceste suflete vor fi încununate de Mine şi vor domni cu Mine, Regele lor veşnic.”
9. „Promit harul năzuinţei de a-Mi fi pe plac Mie în toate şi astfel a atinge perfecţiunea.”
10. „Promit solemn harul de a ajunge la cunoaşterea tainelor Iubirii Mele.”

Isus, Regele Tuturor Naţiunilor a dat de asemenea mai multe promisiuni preoţilor Săi care îmbrăţişează şi propovăduiesc devoţiunea Sa.

1. „Promit slujitorilor Mei, preoţilor Mei, harul unei mai mari devoţiuni în administrarea Sacramentelor.” (Jurnal 181)
2. „De asemenea promit acelor preoţi ai Mei, care propovăduiesc această devoţiune către Mine ca Isus, Rege al Tuturor Naţiunilor, harul convertirii sufletelor în număr mare. Lăsaţi-i să predice turmelor lor că EU SUNT Regele peste toţi şi toate!” (Jurnal 181)
3. „Le voi acorda acelor preoţi ai Mei, dacă îl doresc, harul de a înţelege sfânta ascultare, şi cum această virtute nu numai că Imi este plăcută Mie, dar este absolut necesară pentru ca aceşti fraţi ai Mei să trăiască în pace şi unitate.” (Jurnal 186)

IMAGINILE ŞI MEDALIA
Isus le-a apărut „slujitoarei” Sale şi „mamei sale spirituale” ca un Rege Măreţ, purtând o mare coroană de aur pe cap şi o mantie roşie, tivită cu fir de aur. Raze de lumină, simbolizând Harurile Sale Milostive, izvorau de la încheieturile Mâinilor Sale şi acopereau globul pământesc care era suspendat în faţa Sa. Din Inima Sa Preasfântă cădeau picături de Sânge pe pământ.
Isus a cerut să fie făcută o imagine a Sa ca „Rege al Tuturor Naţiunilor” şi a spus că rugăciunile devoţiunii sunt „ eficace în mod deosebit” când sunt spuse în faţa acestei imagini. Isus a spus: „această imagine a Mea…să fie pentru voi un dar al Marii Mele Milostiviri, un vas din care se revarsă haruri, precum şi o reamintire a obligaţiilor pe care omenirea le are faţă de Mine, Domnul şi Regele ei Suveran”.
Mai târziu El a cerut să se facă o medalie după imaginea Sa, arătându-i-o. Pe partea din faţă era imaginea lui Isus, Rege al Tuturor Naţiunilor. Dorinţa Lui a fost ca această invocaţie să împrejumuiască imaginea.

„ O, ISUSE, REGE AL TUTUROR NAŢIUNILOR, FIE CA DOMNIA TA SĂ FIE RECUNOSCUTĂ PE PĂMÂNT.” (Jurnal 192)
Isus a spus secretarei Sale: „ Copila Mea, te-ai întrebat dacă promisiunea pe care ţi-am făcut-o odată pentru recitarea rugăciunilor către Mine ca `Isus, Rege al Tuturor Naţiunilor` (cea a protecţiei Mele împotriva furtunilor mari şi a tuturor formelor Dreptăţii Mele) va fi acordată de asemenea şi celor care poartă cu credinţă medalia Mea. Copila Mea, iţi spun că Eu extind această promisiune a Mea şi asupra celor care poartă cu credinţă medalia Mea. Promit sufletelor care poartă cu credinţă medalia Mea, harul protecţiei împotriva vătămării ce ar putea decurge din orice formă a dreptăţii Mele. Aceasta este adevărat mai ales pericolelor ce provin din dezastre naturale”. (Jurnal 188, 189).
Pe reversul medaliei se găseşte imaginea Sf. Arhanghel Mihail.
Sf. Arhanghel Mihail a spus că a fost „ Voinţa Preasfântă a lui Dumnezeu să fie făcută o medalie pentru a mă cinsti în mod particular ca protector al Bisericii lui Cristos pe pământ” (Jurnal 79) şi „ ca o aducere aminte că Cel Preaînalt m-a numit în mod deosebit păzitor al Bisericii Sale şi al Preasfântului Sacrament.” (Jurnal 85).
A fost revelat că în jurul medaliei, pe margini, trebuie să apară cuvintele: „ În acel timp, se va ridica Mihail, marele conducător care stă peste fiii poporului Tău” (Daniel 12:1), (Jurnal 88) şi sub picioarele sale să fie cuvintele: „Protejează-ne!” (Jurnal 107).

                Sfinte Arhanghel Mihail- „Protejează-ne!”

Sfântul Mihail a mai spus: „ Eu însumi voi însoţi aceste suflete care se apropie cu respect, credinţă şi iubire de Domnul nostru în Sfânta Împărtăşanie.”
Deşi Isus cere ca medalia să fie purtată la gât, El permite să o avem doar la noi sau să o păstrăm în casă, cu evlavie; promisiunile Sale se vor aplica şi în aceste cazuri.

Sfăntul Arhanghel Mihail aruncă curănd in iad pe Lucifer

CORONIŢA UNITĂŢII (vom spune zilnic,timp de 9 zile)

„O Isuse, rege al Tuturor Naţiunilor, fie ca Împărăţia Ta să fie recunoscută pe pământ!”Amin!

Coroniţa Unităţii este o serie de rugăciuni care se recită pe boabele unui rozar obişnuit.

Isus a spus: „Promit să dau acestei Coroniţe a Unităţii o mare putere asupra Sfintei Mele Inimi Rănite, când este spusă cu credinţă şi încredere, pentru a vindeca rănile poporului Meu…”

Intenţiile:Pentru Romănia………….!

Isuse, Te invoc ca Rege al Tuturor Naţiunilor, implor Inima Ta Regească, prin această Coroniţă a Unităţii pe care Tu Însuti, Domnul nostru ne-ai dăruit-o. Prin rugăciunea noastra i-ţi cerem integritate spirituală şi vindecarea sufletelor noastre, unirea voinţei noastre cu Voinţa lui Dumnezeu, vindecarea familiilor noastre, a prietenilor şi duşmanilor noştri, a relaţiilor noastre, a ordinelor religioase, comunităţilor musulmanilor, ţărilor şi naţiunilor lumii. Te rugăm pentru unitate în interiorul Bisericii Tale, sub conducerea Sfântului Părinte!

Rugaţi-vă pe fiecare din boabele mari înaintea celor cinci decade:

Dumnezeule Tatăl nostru Ceresc, prin Fiul Tău Isus, al nostru Mare Preot Jertfit, Profet Adevărat şi Rege Suveran, revarsă asupra noastră puterea Duhului Tău Sfânt şi deschide inimile noastre. În marea Ta Îndurare, prin mijlocirea maternă a Binecuvântatei Fecioare Maria, Regina noastră, iartă mulţimea păcatelor noastre, vindecă-ne rănile şi reînnoieşte-ne inimile în credinţa, pacea, iubirea şi bucuria Împărăţiei Tale, ca să fim uniţi în Tine!

Rugaţi-vă pe cele zece bobiţe mici ale fiecăreia dintre cele 5 decade:

În marea Ta Îndurare, iartă-ne păcatele, vindecă-ne rănile şi reînnoieşte-ne inimile ca să fim uniţi în Tine!

Încheiaţi Coroniţa cu următoarele rugăciuni:

Ascultă, O Israel! Domnul Dumnezeul nostru este Singurul Dumnezeu!
O, Isuse, Rege al Tuturor Naţiunilor, fie ca Domnia Ta să fie recunoscută pe pământ!
Marie, Maica noastră şi Mijlocitoarea tuturor harurilorroagă-te şi mijloceşte pentru noi, copiii tăi!
Sfinte Mihail, Mare Prinţ şi Apărător al poporului lui Dumnezeu, vino cu Sfinţii Îngeri şi cu Sfinţii şi ne ocroteşte! Amin.

Isus a promis multe vindecări spirituale, fizice, emoţionale şi psihice acelora care se roagă această rugăciune, dacă este în beneficiul mântuirii lor şi în acord cu Voinţa Sa Sfântă.Unitatea şi Unirea în Duh a fost rugăciunea Sa proprie pentru omenire şi pentru Biserica Sa („ca toţi să fie una”, Ioan 17), ultimul Sau Testament înainte de a-si da Viaţa ca Mântuitor al omenirii.”Aşa cum Eu sunt Una cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt, Voinţa mea este ca întreaga omenire să fie Una în Mine, pentru ca o singură Credinţă, o singură turmă şi un singur Păstor să fie adunate sub Regalitatea Mea Suverană ca Domn!”

„ Eu, Isus, Fiul lui Dumnezeu Cel Preaînalt..promit că voi ţine Sceptrul Meu Regesc asupra sufletelor care se roagă această Coroniţă a Unităţii, şi le voi acorda milostivire, iertare şi protecţie în timpuri cu vreme năprasnică şi epidemii. Eu extind această promisiune nu numai asupra voastră ci şi asupra celor pentru care vă rugaţi. Voi ocroti aceste suflete de orice rău sau pericol, spiritual sau fizic, care ameninţă sufletul, mintea şi trupul lor şi le voi înveşmânta în însăşi Mantia Mea a Milostivirii Regeşti.”

NOVENA
Coroniţa Unităţii poate fi spusă şi ca o novenă, nouă zile la rând, sau ca novenă spusă de nouă ori pe parcursul unei zile, din oră în oră, în nouă ore consecutive. Isus a spus: „ Faceţi o novenă cu Coroniţa Unităţii către Mine iar Eu voi răspunde rugăciunilor voastre rapid şi cu putere, potrivit Voinţei Mele Preasfinte şi Suverane.”
 Eu vin din nou să vă învăţ şapte intenţii, câte una pentru fiecare zi a săptămânii, pentru care vă rog să oferiţi

Coroniţa Unităţii.(intentia pentru fiecare zi)

După efectuarea intenţiei (PENTRU ROMĂNIA) veţi adăuga inteţia specială:

Luni – În acastă zi oferim Coroniţa Unităţii pentru sărmanele suflete din Purgator, pentru Biserica Suferindă. Ne rugăm pentru alinarea şi eliberarea lor, pentru a putea intra cât mai curând în Împărăţia Ta şi pentru a domni veşnic cu Tine. „ Să intrăm în locuinţa lui, să ne prosternăm înaintea scăunelului picioarelor sale! (Psalmi 132:7).

Marţi – În acastă zi oferim Coroniţa Ta pentru cei care propovăduiesc devoţiunea Ta ca Isus, Rege al Tuturor Naţiunilor. („Aceste suflete sunt foarte speciale în faţa Mea, şi lor le voi da să cunoască în Rai tainele Iubirii Mele într-un mod special. Ei vor împărtăşi în mod lăuntric slava Regalităţii Mele. Bucuria va fi a lor pe măsură ce vor fi martorii subjugării tuturor duşmanilor Mei. Ei vor domni veşnic cu Mine, Regele şi Domnul lor. „Ridică-te, luminează-te, căci lumina ta vine şi slava Domnului răsare deasupra ta!” (Isaia 60:1) . Binecuvântarea Mea asupra voastră şi asupra celor pe care îi iubiţi.”)

Miercuri  În această zi ne rugăm Milostivirii Tale Regeşti pentru toţi cei care suferădeznădăjduiţi în aceste zile de pe urmă, pentru acele suflete care sunt biruite în minte, trup şi suflet de întunericul care învăluie în prezent lumea, de întunericul păcatului ce mistuie naţiunile în care materialismul şi egoismul fac ca sufletele să fie surde la sunetul Glasului Tău, şi le orbesc ochii ca să nu vadă Lumina Adevărului. Tu eşti Adevărul! Tu eşti Lumina! Tu eşti Calea pentru toate sufletele, pentru toate naţiunile. Ne rugăm ca acest mare număr de suflete să nu cedeze ispitei de a deznădăjdui.

Joi – În această zi oferim Coroniţa Unităţii pentru o mai mare devoţiune către Tine Isuse, Rege al Tuturor Naţiunilor, în Sfânta Euharistie. Lumina care luminează lumea sufletelor, ce luminează naţiunile, se revarsă din Sfânta Euharistie. Tu esti cu noi! Venim la Tine Isuse! În acastă zi Tu ai instituit Taina Sfintei Euharistii. Ne rugăm ca sufletele să Te cinstească în Preasfântul Sacrament, pentru că acolo unde este adorată Prezenţa Ta reală, harurile abundă! („ Căci aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul meu: Voi sta liniştit şi voi privi din locuinţa mea ca dogoarea fierbinte de la lumina soarelui, ca norul de rouă în arşiţa secerişului. (Isaia 19: 4) Iubiţi-Mă în Sacramentul Meu de Iubire!”)

Vineri – În acastă zi oferim Coroniţa Unităţii pentru o adevărată căinţă de păcate în toate sufletele. Fie ca sufletele să caute şi să obţină marea Ta Milostivire, prin iertarea păcatelor lor în Sfânta Taină a Spovedaniei.(„ Nu au nevoie de medic cei sănătoşi, ci bolnavii. Nu am venit să îi chem pe cei drepţi, ci pe cei păcătoşi.” (Marcu 2:17) Aceasta este ziua în care Mi-am dat viaţa pentru mântuirea tuturor. Fie ca Pătimirea şi Moartea Mea să nu mai fie în zadar pentru un număr de suflete. Iată! Regele Slavei atârnat pe o cruce. Toată frumuseţea Sa Dumnezeiască este atinsă, ascunsă. Totul din dragoste pentru voi, copiii Mei.)

Sâmbătă – În acastă zi oferim Coroniţa Unităţii pentru proclamarea dogmei Mariei, Mijlocitoarea tuturor harurilor şi Co-Răscumpărătoare. („Sfânta Mea Mamă va primi această cinste din partea Bisericii Mele. Este Voinţa Mea. Şi aşa va fi. „… iată, acestea sunt scrise în cartea cronicilor marii sale preoţii…” (1Macabei 16:24) Această dogmă va deveni o mare lumină pentru naţiuni şi va inaugura Era de Pace. Duşmanul este furios la perspectiva acestei dogme şi luptă cu ferocitate pentru a o împiedica. Legiuni de demoni sunt însărcinate cu distrugerea aceastei lucrări, atât de frică le este de Maria, Femeia din Apocalipsă. Porţile iadului nu vor birui Voia Mea Sfântă. Amin, amin, aşa spun Eu, şi aşa va fi. Căci EU SUNT, Cel Veşnic, Unul, Domnul tuturor.”Ei vor duce război împotriva Mielului, dar Mielul îi va învinge pentru că este Domnul domnilor şi Regele regilor şi cei care sunt împreună cu El sunt chemaţi, aleşi şi credincioşi”. (Apocalipsa 17:14) Binecuvântarea Mea pentru voi.

Duminica – În această zi, închinată Tie Isuse, primeste rugăciunea noastra pentru Sfânta Ta Biserică de pe pământ, Biserica militantă şi în mod special pentru Vicarul Tau, Papa, pentru toţi cardinalii, episcopii şi preoţii, pentru ca împreună cu credincioşii să fie una în Tine, aşa cum Tu esti Una cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt.(„ Eu sunt în Tatăl Meu, iar voi în Mine şi Eu în voi.” (Ioan 14:20)

Nota: La toate intenţiile generale se pot adauga intenţii personale pe care le aveti în inima voastra şi pentru care oferiti coroniţa. Domnul nostru revarsă haruri uriaşe cu puterea Duhului Său Sfânt prin această Coroniţă a Unităţii.

NOVENA ÎN CINSTEA LUI ISUS CA REGE ADEVĂRAT (vom spune zilnic)

Această Novenă simplă este un dar extrem de generos din partea lui Dumnezeu.

Isus a dat aceste promisiuni extraordinare: „ Eu vă promit că, de fiecare dată când vă veţi ruga rugăciunile acestei novene, voi converti 10 păcătoşi, voi aduce 10 suflete la unica Credinţă adevărată, voi elibera 10 suflete din Purgatoriu, şi voi fi mai puţin sever când voi judeca naţiunea voastră.” (Jurnal 41)
Novena constă în a vă ruga o dată pe zi, timp de nouă zile, următoarele:
Un Tatăl nostru, o Bucură-te, Marie… şi Slavă Tatălui…,
la care se adaugă Rugăciunea Novenei:
O, Doamne, Dumnezeul nostru, Tu singur eşti Preasfântul Rege şi Domn al Tuturor Naţiunilor! Ne rugăm Ţie, Doamne, cu mare speranţă, pentru a primi de la Tine, o, Rege Dumnezeiesc, milostivire, pace, dreptate şi toate lucrurile bune!
Protejează, o, Doamne, Regele nostru, familiile noastre şi pământul nostru natal!
Te rugăm, apără-ne, Unule Preacredincios! Apără-ne de duşmanii noştri(elita malefică mondială,musulmani,dușmanii văzuți și nevăzuți……) şi de judecata Ta dreaptă!
Iartă-ne, o Rege Suveran, păcatele noastre comise împotriva Ta. Isuse, Tu eşti Rege al Milostivirii. Noi merităm Judecata Ta Deaptă. Ai milă de noi, Doamne şi iartă-ne. Ne încredem în Marea Ta Milostivire.
O, Rege Preamărit, ne plecăm înaintea Ta şi ne rugăm: Fie ca Domnia Ta, Împărăţia Ta să fie recunoscută pe pământ. Amin.
Isus a spus: „ Eu doresc ca această novenă să fie spusă în cele 9 zile care preced solemnitatea `Cristos, Regele Universului`, dar încurajez sufletele să se roage această novenă în oricare timp al anului. Promisiunile Mele vor fi acordate oricând este rostită.”

CONSACRARE LA SFÂNTA FECIOARĂ MARIA,MIJLOCITOAREA TUTUROR HARURILOR

MARIA,MIJLOCITOAREA TUTUROR HARURILOR!

 

(Este foarte important să ne consacrăm pe noi,familiile noastre,tara,etc…..)

Isus a cerut celor care îmbrăţişează această devoţiune să se consacre pe ei înşişi Mamei Sale,

`Maria, Mijlocitoarea Tuturor Harurilor`.

Slujitoarea Sa a consemnat cuvintele spuse de Isus:
„Mult iubita Mea fiică, Domnul Dumnezeul Tău vine la tine pentru a-ţi da un mesaj de mare importanţă. Eu doresc ca sufletele care îmbrăţişează devoţiunea la `Isus, Regele Tuturor Naţiunilor`, să facă o consacrare specială la Preasfânta Mea Mamă, sub titlul ei de `Maria, Mijlocitoarea Tuturor Harurilor` , titlu pe care am dorit să i-l acord, în marea Mea Iubire pentru ea. Oamenii TREBUIE să recunoască rolul ei indispensabil ca Mijlocitoare, Canalul tuturor Harurilor Mele pentru omenire. Numai atunci când această dogmă va fi proclamată oficial de Biserica Mea se va întrona, cu adevărat, Împărăţia Mea pe pământ!” (Jurnal 239)
Maica noastră a apărut apoi lângă Domnul nostru Isus Cristos şi a spus: „Fiică, să ştii că eu am obţinut această rugăciune pentru copiii mei de la Inima Fiului meu Dumnezeiesc.”

Apoi Isus a revelat Rugăciunea de Consacrare la Maria, Mijlocitoarea Tuturor Harurilor:

O, Marie, Preasfântă şi Neprihănită Maică a Lui Dumnezeu, a lui Isus, Marele nostru Preot Jertfit, Profet Adevărat şi Rege Suveran, eu vin la tine, ca la Mijlocitoarea Tuturor Harurilor, pentru că aceasta eşti tu, cu adevărat! O, Fântână al Tuturor Harurilor! O, cel mai Frumos Trandafir! Izvor Preacurat! Canal Sfânt prin care se revarsă asupra noastră toate Harurile lui Dumnezeu! Primeşte-mă, Preasfântă Mamă! Prezintă-mă Preasfintei Treimi pe mine şi toate nevoile mele! Purifică şi sfinţeşte cererile mele. Fă-le plăcute în faţa lui Dumnezeu, oferă-I-le prin mâinile tale, ca ele să se întoarcă la mine, prin tine, ca Haruri şi binecuvântări! Eu mă dăruiesc şi mă consacru ţie, Marie, Mijlocitoarea Tuturor harurilor, pentru ca Isus, Unul şi Adevăratul Mijlocitor, care este Regele Tuturor Naţiunilor, să domnească în fiecare inimă. Amin.

Isus a mai dat şi acest frumos mesaj: 

„Copiii Mei, Eu doresc pentru voi doar pace şi fericire! Preasfânta Mea Mamă v-a implorat în repetate rânduri!…Şi ea încă vă imploră…..Copii, ascultaţi-o pe Mama voastră Cerească! Există oare o ambasadoare mai tandră şi mai iubitoare decât propria Mea Mamă? Vedeţi, copiii Mei, dacă aş fi venit în toată Slava şi Puterea Mea, înainte ca Preasfânta Mea Mamă să vină la voi cu o mare tandreţe şi blândeţe, voi nu aţi fi putut îndura aceasta din cauza fricii care v-ar fi cuprins. Copiii Mei, timpul a sosit!Domnul vostru vine la voi cu mare Slavă şi Putere! Preasfânta Mea Mamă a pregătit Calea Mea, cu cea mai mare grijă. Copiii Mei, datoraţi foarte, foarte mult, Mamei voastre Cereşti!”

NOVENA SFINTELOR ÎMPĂRTĂŞANII -(IMPORTANT!!!)

Ioan 6:54 – “Dar Isus le-a zis: ‘Adevăr, adevăr vă spun vouă: dacă nu mâncați trupul Fiului Omului și nu beți sângele lui, nu aveți viață în voi. ’”

Această novenă constă în oferirea a nouă Sfinte Împărtăşanii succesive, în onoarea lui Isus, Regele Tuturor Naţiunilor.
Isus a spus:„ Eu doresc ca sufletele credincioase care îmbrăţişează această devoţiune către Mine… să facă o novenă de Sfinte Împărtăşanii. Deci, vreau ca ele să-Mi ofere 9 Sfinte Împărtăşanii succesive în onoarea Mea, a lui Isus, Rege al Tuturor Naţiunilor şi să se spovedească în timpul novenei dacă e posibil.
Isus a indicat faptul că prin cuvântul „succesive” vrea să spună: 9 Sfinte Împărtăşanii oferite doar la această intenţie (în onoarea lui Isus, Rege al Tuturor Naţiunilor), primite una după alta, dar nu neapărat în 9 zile calendaristice succesive.
Efectele puternice şi fără precedent ale aceste Novene au fost arătate „slujitoarei” lui Isus într-o viziune. Ea L-a văzut pe Isus privind în sus, spre Cer. De 9 ori, El a dat o poruncă şi, de fiecare dată, un Înger se cobora pe pământ. Isus a explicat: „ Fiica Mea, acelui suflet care Îmi va oferi această Novenă, Eu îi voi trimite Îngeri din Cele Nouă Coruri Cereşti, câte unul la fiecare Sfântă Împărtăşanie, pentru a-l proteja în tot restul vieţii sale de pe pământ.”
Isus vrea ca noi să ne rugăm (să oferim) Novena şi pentru alţii şi explică necesitatea ei în aceste timpuri: „ Această Novenă poate fi oferită şi pentru un alt suflet, iar acel suflet va primi şi el protecţia din partea Îngerilor. Eu îi îndemn pe credincioşii Mei să Îmi ofere această Novenă în repetate rânduri pentru ca Eu să pot continua să trimit Sfinţii Mei Îngeri pentru a ajuta şi a proteja alte suflete, care nu pot face aceasta pentru ele însele. În aceste timpuri din urmă,puterea duşmanului a sporit foarte mult. Eu văd cât de multă nevoie au copiii Mei de protecţia Mea.”
În marea Sa Generozitate, Isus a promis că, pe lângă protecţia Îngerilor, mai acordă o favoare: cei care se roagă Novena pot să formuleze şi o dorinţă personală! „ Ceea ce Îmi vor cere prin această Novenă, cu siguranţă le voi acorda, dacă este în acord cu Voinţa Mea Preasfântă.Aceste suflete pot să Îmi ceară orice, fără rezerve.”

LITANIA ÎN CINSTEA LUI ISUS, REGE AL TUTUROR NAŢIUNILOR (VOM SPUNE ZILNIC CELE 9 ZILE)

Isus a spus slujitoarei Sale: „Eu promit că cei care se vor ruga această Litanie în cinstea Mea vor muri în braţele Mele, cu zâmbetul Meu asupra lor. Înaintea morţii lor Eu Însumi voi apărea acestor suflete ca Rege al Tuturor Naţiunilor. “

Răspunsurile Litaniei sunt indicate cu litera „R” şi se adaugă după fiecare invocaţie.

Doamne, miluieşte-ne!
Cristoase, miluieşte-ne!
Doamne, miluieşte-ne!

Dumnezeu, Tatăl nostru Ceresc, care ai întărit Tronul Fiului Tău pentru veşnicie,
R: ai milă de noi! (*)
Dumnezeu Fiule, Isuse, Marele nostru Preot Jertfit, Profet Adevărat şi Rege Suveran, *
Dumnezeu Duhule Sfânt, ce Te reverşi asupra noastră pentru a ne reînnoi neîncetat, *
Sfântă Treime, Trei Persoane într-un singur Dumnezeu în Frumuseţea Unităţi Tale Veşnice, *
O, Isuse, Regele nostru Veşnic, R: Domneşte în inimile noastre! (*)
O, Isuse, Rege Preamilostiv, * 
O, Isuse, care ne întinzi Sceptrul de aur al Milostivirii Tale, * 
O, Isuse, din a cărui Mare Îndurare am primit Sacramentul Spovezii,*
O, Isuse, Rege iubitor, Care ne dăruişti harul Tău vindecător, * 
O, Isuse, Regele nostru Euharistic, * 
O, Isuse, Rege prevestit de profeţi, *
O, Isuse, Rege al Cerului şi al Pământului, *
O, Isuse, Rege şi Conducător al Tuturor Naţiunilor, *
O, Isuse, Desfătarea Curţii Cereşti, *
O, Isuse, Rege preamilostiv faţă de supuşii Tăi, *
O, Isuse, Rege de la Care provine toată Autoritatea, *
O, Isuse, în Care, cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt, suntem Una, *
O, Isuse, Rege al cărui Regat nu este din această lume, *
O, Isuse, Rege a Cărui Inimă Sfântă arde de iubire pentru întreaga omenire, *
O, Isuse, Rege Care Eşti Începutul şi Sfârşitul, Alfa şi Omega, *
O, Isuse, Care ne-ai dat-o pe Maria, Regină, pentru a fi Mama noastră dragă, *
O, Isuse, Rege Care vei veni pe norii Cerului cu Putere şi Mare Slavă, *:
O, Isuse, Rege de al Cărui Tron ne apropiem cu încredere, *
O, Isuse, Rege cu adevărat prezent în Preasfântul Sacrament, *
O, Isuse, Rege care ai făcut-o pe Maria Mijlocitoarea Tuturor Harurilor, *
O, Isuse, Rege care ai făcut-o pe Maria Co-Mântuitoare, Partenera Ta în planul de Mântuire*
O, Isuse, Rege Care doreşti să ne vindeci de toate dezbinările şi lipsa de unitate, *
O, Isuse, Rege rănit de indiferenţa lumii, *
O, Isuse, Rege Care ne dăruieşti mângâierea Iubirii Tale, cu care să consolăm Inima Ta Rănită, *
O, Isuse, Rege Care eşti Marele EU SUNT din noi, Izvorul Bucuriei Pure, *
Isuse, Rege al Tuturor Naţiunilor, Adevăratul Stăpân al tuturor puterilor pământeşti,R:îngăduie-ne să Te slujim!(*)
Isuse, Rege al Tuturor Naţiunilor, Care supui sub picioarele Tale puterile iadului, pentru totdeauna,*
Isuse, Rege al Tuturor Naţiunilor, Lumină mai presus de orice lumină, Care ne luminezi în întunericul ce ne înconjoară,*
Isuse, Rege al Tuturor Naţiunilor, a cărui Milostivire este atât de Mare încât îmblânzeşte pedepsele pe care le merităm pentru păcatele noastre, *
Isuse, Rege al Tuturor Naţiunilor, recunoscut de Magi ca Adevăratul Rege,*
Isuse, Rege al Tuturor Naţiunilor, Singurul Remediu pentru o lume atât de bolnavă, *
Isuse, Rege al Tuturor Naţiunilor, Care binecuvântezi cu Pace acele suflete şi naţiuni ce Te recunosc ca Rege Adevărat, *
Isuse, Rege al Tuturor Naţiunilor, Care cu Milostivire ne trimiţi pe Sfinţii Tăi Îngeri să ne ocrotească,*
Isuse, Rege al Tuturor Naţiunilor, Care L-ai pus pe Sfântul Arhangel Mihail, Prinţ al Oştirilor Cereşti, *
Isuse, Rege al Tuturor Naţiunilor, Care ne înveţi că a domni înseamnă a sluji, *
Isuse, Rege al Tuturor Naţiunilor, Judecătorul Drept Care va separa pe cei răi de cei buni, *
Isuse, Rege al Tuturor Naţiunilor, înaintea Căruia toţi genunchii se vor pleca, *
Isuse, Rege al Tuturor Naţiunilor, a Cărui Împărăţie este veşnică, *
Isuse, Rege al Tuturor Naţiunilor, Mielul Care ne va fi Păstor, *
Isuse, Rege al Tuturor Naţiunilor, Care, după ce vei distruge orice altă suveranitate, autoritate şi putere, vei preda Împărăţia Dumnezeului şi Tatălui Tău,
Isuse, Rege al Tuturor Naţiunilor, a Cărui Domnie este fără de sfârşit, *
Isuse, Rege al Tuturor Naţiunilor, a Cărui Bunătate faţă de noi este de neclintit şi a Cărui Fidelitate durează veşnic, *
Veşnice Părinte, Care ni L-ai dat pe Fiul Tău Unul Născut, să fie Mântuitorul nostru, Unul Mijlocitor Adevărat şi Rege Suveran, R:Te lăudăm şi Îţi mulţumim! (*)
Isuse, Iubitorule de oameni, Rege Suveran, Care din Iubire Te-ai umilit pentru noi, luând chip de slujitor, *
Duhule Sfinte, a Treia Persoană a Preasfintei Treimi, Iubire a Tatălui şi a Fiului, Care ne sfinţeşti şi ne dai Viaţă, *
Marie, Regina şi Mama noastră, care mijloceşti la Isus în numele nostru,roagă-te pentru noi.
Marie, Regina şi Mama noastră, prin care vin la noi toate Harurile, roagă-te pentru noi.
Maria, Regina şi Mama noastră, Giuvaer nepereche al Sfintei Treimi, roagă-te pentru noi.
Sfinţi Îngeri şi Sfinţi ai Regelui nostru Dumnezeiesc, vă iubim, rugaţi-vă pentru noi şi ocrotiţi-ne.

BINECUVÂNTAREA SPECIALĂ!

Binecuvântarea Specială a lui Isus, Rege al Tuturor Naţiunilor, a fost revelată de către Maica noastră atunci când ea a apărut „mamei spirituale” a slujitoarei lui Isus. Maica noastră Îl ţinea în braţe pe Pruncul Isus care scotea trandafiri, unul câte unul, din Inima Sa Sfântă, îi săruta şi-i ducea la buzele Mamei Sale. Maica Domnului îi săruta pe fiecare, îi lua din mâinile lui Isus, îi atingea de Inima ei, apoi îi dădea „maicii spirituale”, care punea fiecare trandafir în Inima Neprihănită a Sfintei Fecioare. De acolo, trandafirii erau împărţiţi oamenilor din toate naţiunile, din toate timpurile – miliarde şi miliarde de trandafiri. Trandafirii sunt Harurile Binecuvântării Speciale, iar trecerea Harurilor de la Isus la Maria, iar apoi către copiii ei, ilustrează rolul Maicii Domnului ca Mijlocitoare a Tuturor Harurilor.

Pentru a da Binecuvântarea Specială:(VOM SPUNE)

 
Binecuvântarea Specială poate fi transmisă prin rugăciune, de către oricine, către orice altă persoană, sau la distanţă. Dacă se transmite personal, puneţi mâinile voastre pe capul persoanei respective, cu degetul vostru mare de la mâna dreaptă pe fruntea sa. Dacă se face la distanţă, puneţi mânile peste, sau în direcţia persoanei sau a grupului de persoane şi rugaţi-vă astfel:
Fie ca Domnia lui Isus, Rege al Tuturor Naţiunilor, să fie recunoscută în inima ta!
Fie ca Domnia lui Isus, Rege al Tuturor Naţiunilor, să trăiască în inima ta!
Fie ca Domnia lui Isus, Rege al Tuturor Naţiunilor, să fie dată prin inima ta altor inimi!
Pentru ca Domnia lui Isus, Rege al Tuturor Naţiunilor, să fie trăită în fiecare inimă, în lumea întreagă.
Eu cer această Binecuvântare Specială, prin Maica noastră, Mijlocitoarea Tuturor Harurilor, care în calitatea sa de Regină şi Mamă a Tuturor Naţiunilor, a obţinut-o pentru tine, ca un Har extraordinar, de la Preasfânta Inimă a Dumnezeiescului ei Fiu, în numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin.
Cu degetul mare, faceţi semnul crucii pe fruntea persoanei, sau cu mâna faceţi semnul crucii în direcţia ei (dacă este vorba despre o persoană aflată la distanţă – n.r.).

Darurile Binecuvântării Speciale sunt: 

1.Darul de a primi, a înţelege şi a trăi Cuvântul lui Dumnezeu din Sfânta Scriptură;
2.Darul intimităţii cu Isus, cu Maria şi cu toate sufletele care sunt părtaşi în Trupul lui Cristos;
3.Darul de a cunoaşte tainele Iubirii lui Dumnezeu.

De asemenea, Binecuvântarea aduce vindecări sufleteşti şi trupeşti precum şi unitatea Trupului lui Cristos, care este Biserica.

Isus doreşte ca toţi să primească Harurile acestei Binecuvântări Speciale Regeşti.

Spuneţi-o pentru familia voastră, pentru prietenii voştri, pentru preoţii voştri, pentru toţi cei care s-auîndepărtat de Dumnezeu, pentru bolnavi şi muribunzi şi pentru oricine care are nevoie de Îndurarea lui Dumnezeu.

Nota:CITITI TOT ARTICOLUL CA SĂ INTELEGETI DESPRE CE ESTE VORBA SI TIMP DE 9 ZILE VOM SPUNE DOAR RUGĂCIUNILE CARE SUNT CU CULOARE ROSIE,VOM MERGE ZILNIC LA BISERICA SI VOM OFERII SFĂNTA ÎMPĂRTĂSANIE  ÎN CINSTEA LUI ISUS REGE AL TUTUROR NATIUNILOR.!

„O Isuse, rege al Tuturor Naţiunilor, fie ca Împărăţia Ta să fie recunoscută pe pământ!”

   La ora 15 ne vom ruga Rozarul Îndurării Divine!

rugăciune zilnică la ora 15:00: Isuse, mă încred în tine

Rugati-vă pentru Romănia!

Este foarte important pentru Romănia să ne unim cu totii in rugăciune+post,în acest fel vom ajuta foarte mult să se implineasca Vointa lui Dumnezeu.
Cu Dumnezeu inainte si vom căstiga si se va elibera țara odată pentru totdeauna de sub dominatia si puterea răului.
Doamne ajută-ne!

Romănia este Grădina Maicii Domnului-Regina Cerului,va fi salvată și curățată de tot răul.Rugați-vă cu credință din inimă și va fi bine.NU VĂ FIE FRICĂ!!! Romănia este o țară protejată de Dumnezeu,Isus,Fecioara Maria și de Îngeri puternici.RUGAȚI-VĂ!!!

Transmite-ti mai departe tuturor,la toti preotii,in toată țara!!!

Cu DUMNEZEU înainte!!!

Vă multumesc!