Selectează o Pagină

„Minden Népek Asszonya“

Ima az emberiség megmentéséért!!!

1996 május 31-én Mons. Henrik Bomers
haarlemi püspök Mons. Jozef M. Punt akkori
segédpüspökkel együtt a Hittani Kongregáció
beleegyezésével engedélyezte Szűz Máriának a
„Minden Népek Asszonya“ néven való tiszteletét.*
Ezzel a titulussal jelent meg Szűz Mária
Amszterdamban 1945-1959 között, és egy
egyszerű asszonynak, Ida Peerdemannak tudtára
adta azt a kívánságát, hogy mindenki úgy ismerje
és szeresse, mint „Minden Népek Asszonyát“
vagy „Minden Népek Anyját“.
Egy prófétai látomásban meghatóan mutatja meg
az Egyház és a világ helyzetét a mai korban.
Üzeneteiben Szűz Mária kinyilatkoztatja azt a
tervet, mellyel Isten az Anyán keresztül meg
akarja menteni a világot.

Ehhez egy képet és egy
imát ad az embereknek és népeknek.

A kép a Minden Népek Asszonya a földgömbön
állva, Isten fényességével átragyogva ábrázolja,
Megváltó Fia keresztje előtt, amellyel
elválaszthatatlanul egyesült.
Szűz Mária kezéből három sugár indul ki: a
kegyelem, a megváltás és a béke sugara, melyeket
mindenkinek közvetíthet, aki őt Közbenjáróként
kéri erre. A juhnyáj az egész világ népeit jelképezi,
melyek nem találnak nyugalmat addig, amíg nem
néznek fel a keresztre, e világ középpontjára.

A Minden Népek Asszonya egy rövid, nagy erejű
imát
hagyott ránk, hogy megmentsen a romlástól,
a fenyegető pusztulástól és a háborútól.

„Korunk népei, legyetek tudatában, hogy a Minden
Népek Asszonyának oltalma alatt álltok!
Kérjétek őt mint Közbenjárót, hogy hárítson
el minden katasztrófát! Kérjétek, hogy elűzze
a romlást a világból! A romlásból származik a
pusztulás. A romlásból származnak a háborúk.
Ezzel az imádsággal kérjétek, hogy mindez
elkerülje a világot. Ti nem tudjátok, milyen
hatalmas és nagy jelentőségű Isten előtt ez az
imádság.“
(1955. május 31.)

Arra kér bennünket, hogy mindannyian legalább
naponta egyszer elimádkozzuk ezt az imádságot.

Imádkozatok !!!
Nagyon fontos imádságot ajánlók!

https://www.de-vrouwe.info/the-prayer


Biztosítalak, hogy a világ meg fog változni.“ (1951. április 29.)

Az Atya és a Fiú őt mint a Minden
NépekAsszonyát küldte el, hogy egységet és békét
hozzon a világnak, és „hogy ezen a néven és ezzel
az imádsággal megszabadíthassa a világot egy
nagy világkatasztrófától.“
(1953. május 10.)
Ezért a Minden Népek Anyja nyomatékkal kér
egy nagy világmegmozdulásra, az imádság és a
kép terjesztésére.

„Segítsetek minden eszközzel
és terjesszétek a képet, mindenki a maga módja
szerint!“
(1952. június 15.)

Még több nagyon fontos infó; https://www.de-vrouwe.info/index_hu.html

Forrás: https://www.de-vrouwe.info/

„Minden Népek Asszonya“?
Ima az emberiség megmentéséért!
Nagy szeretettel készítettem ezt a videoklipet hogy imádkozzunk együtt!
Köszönöm
Emilia Mezei?


Legyetek áldottak !