Selectează o Pagină

Mennyei sugallat – 2019. február 18.

Senki nem képes ISTENT teljes szívvel szeretni, ha NEM SZERETI őszintén embertársait! (a Szentírás ezt mondja: Ha valaki azt mondja: „Szeretem Istent”, a testvérét viszont gyűlöli, az hazug, mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát. Jn 4,20)

Egyetlen ember sem lehet kedves Isten előtt, ha nem szereti őszintén embertársait, ha utálja, irigykedik rá, rosszat gondol, kíván és akar neki. Bármit is tesz, ha nem SZERET ŐSZINTÉN, hiába tesz bármit, akkor sem lehet kedves Isten előtt, mert ISTEN A SZERETET és csak ezt kéri tőlünk.:

SZERESS, LÉGY JÓ, ÉS TEGYÉL MEG SOK JÓT EMBERTÁRSADNAK!

Tudom, hogy nem szerethetünk mindenkit, de legalább ne legyünk rossz akarók, ne kívánjunk rosszat … inkább, mindenkiért szívből imádkozzunk, mert mi mindannyian testvérek vagyunk, hiszen egy a Mi Atyánk.

Hatalmas Isten, Mindenható Isten, SZERETET AZ ISTEN.

A Szeret Himnusza (a Szentírásban: 1 Kor, 13) és a SZERETET az egyetlen hatalmas erő ami teljesen le tudja győzni a rosszat, valamint minden gonoszt és gonoszságot.

A SZERETET LÁNGOLJON MINDEN EMBER SZÍVÉBEN, ISTEN ÉS EMBERTÁRSAI IRÁNT!

Pál apostol első levele a korintusiakhoz 1-13
A szeretet himnusza.
Szóljak bár emberek vagy angyalok nyelvén,
Ha szeretet nincs bennem,
Csak zengő érc vagyok vagy pengő cimbalom.
Legyen bár prófétáló tehetségem,
Ismerjem bár az összes titkokat és minden tudományt,
Legyen akkora hitem, hogy hegyeket mozgassak,
Ha szeretet nincs bennem,
Mit sem érek.
Osszam el bár egész vagyonom a szegényeknek
S vessem oda testem, hogy elégessenek,
Ha szeretet nincs bennem,
Mit sem használ nekem.
A szeretet türelmes, a szeretet jóságos,
A szeretet nem féltékeny,
Nem kérkedik, nem gőgösködik,
Nem tapintatlan, nem keresi a magáét,
Haragra nem gerjed, a rosszat föl nem rója,
Nem örül a gonoszságnak,
De együtt örül az igazsággal.
Mindent eltűr, mindent elhisz,
Mindent remél, mindent elvisel.
A szeretet soha el nem múlik.
A prófétálás megszűnik,
A nyelvek elhallgatnak,
A tudomány elenyészik.
Tudásunk csak töredékes,
Töredékes a prófétálásunk is.
Mikor azonban eljön a beteljesedés,
Ami töredékes, véget ér.
Amikor még gyermek voltam, úgy beszéltem, mint a gyermek,
Úgy gondolkodtam, mint a gyermek, úgy itéltem, mint a gyermek.
De mikor férfivá nőttem, elhagytam a gyermek szokásait.
Ma még csak tükörben, homályosan látunk,
Akkor majd színről-színre.
Most csak töredékes a tudásom,
Akkor majd úgy ismerek,
Ahogy én is ismert vagyok.
Most megmarad a hit, remény, szeretet,
Ez a három,
De köztük a legnagyobb a szeretet.


1-13. A rendkívüli lelki adományoknál értékesebb isteni ajándék a szeretet. Isten és a felebarát szeretete a keresztény tökéletesség veleje. Nélküle a tudás, a jótett és a legnagyobb áldozat is értéktelen (1Kor. 13,1-3). Az Apostol elsorolja a szeretet különböző tulajdonságait (1Kor. 13,4-7) és megállapítja, hogy a rendkívüli lelki adományok a földi élettel megszűnnek, a hit és a remény Isten színelátásában beteljesül, a szeretet azonban a mennyei boldogságban örökre megmarad (1Kor. 13,8-13).

Senki sem lehet kedves Isten előtt ha nem szeret,bar mit is tesz.


„Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez a legnagyobb, az első parancs. A második hasonló hozzá: Szeresd felebarátodat, mint saját magadat” (Mt 22,37-39).

Ezzel kapcsolatban meg kell fontolnunk, hogy aki ezt megtartja, az az egész törvényt betölti.

Az Apostol mondja: „A törvény teljesítése tehát a szeretet.” (Róm 13,10)

Áldott Böjti időszakot kívánok mindenkinek sok szeretettel,ezekkel a gondolatokkal!

Emilia Mezei