Selectează o Pagină

Inspiraţie divină 18.02.2019

Nimeni nu-l poate iubi cu adevărat pe DUMNEZEU, dacă NU își iubește sincer aproapele!
(tradus din limba maghiară)

Dacă zice cineva: „Eu iubesc pe Dumnezeu” şi urăşte pe fratele său este un mincinos, căci cine nu iubeşte pe fratele său pe care-l vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu pe care nu-L vede? (Ioan 4:20)


În Ioan Cap 13:34 ATENȚIE ISUS NE PORUNCEȘTE!!!
Vă dau o poruncă nouă: să vă iubiţi unii pe alţii! Aşa cum v-am iubit Eu, tot aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii.

Nici un om nu poate fi plăcut în faţa lui Dumnezeu dacă nu-şi iubeşte sincer aproapele, dacă-l urăşte, îl invidiază, dacă-i doreşte răul.

Orice ar face dacă NU IUBEŞTE SINCER nu poate fi plăcut în faţa lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu este IUBIRE şi asta cere şi de la noi: SĂ IUBEŞTI, SĂ FII BUN ŞI SĂ-ŢI AJUŢI APROAPELE!

Ştiu că nu putem să iubim pe toată lumea dar măcar să nu gândim şi să dorim răul celorlalţi.

Mai bine să ne rugăm pentru toată lumea din inimă, pentru că noi cu toţii suntem fraţi, Dumnezeu este UNUL şi ACELAŞI pentru TOŢI!!!


DUMNEZEU MĂREŢ, DUMNEZEU ATOTPUTERNIC, DUMNEZEUL IUBIRII!

(Imnul Iubirii)1 Corinteni Cap 13
1 Chiar dacă aş vorbi în limbi omeneşti şi îngereşti, şi n-aş avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor.
2 Şi chiar dacă aş avea darul prorociei şi aş cunoaşte toate tainele şi toată ştiinţa, chiar dacă aş avea toată credinţa, aşa încât să mut şi munţii, şi n-aş avea dragoste, nu sunt nimic.
3 Şi chiar dacă mi-aş împărţi toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aş da trupul să fie ars, şi n-aş avea dragoste, nu-mi foloseşte la nimic.
4 Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate, dragostea nu pizmuieşte, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie,
5 nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândeşte la rău,
6 nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr,
7 acoperă totul, crede totul, nădăjduieşte totul, suferă totul.
8 Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârşi; limbile vor înceta; cunoştinţa va avea sfârşit.
9 Căci cunoaştem în parte şi prorocim în parte,
10 dar, când va veni ce este desăvârşit, acest „în parte” se va sfârşi.
11 Când eram copil, vorbeam ca un copil, simţeam ca un copil, gândeam ca un copil; când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc.
12 Acum, vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos; dar atunci, vom vedea faţă în faţă. Acum, cunosc în parte; dar atunci, voi cunoaşte deplin, aşa cum am fost şi eu cunoscut pe deplin.
13 Acum dar rămân acestea trei: credinţa, nădejdea şi dragostea, dar cea mai mare dintre ele este dragostea.

Iubirea este singura armă şi forţă supremă care poate să învingă răul şi să deschidă Porţile Cerului.

NU UITAȚI CEL MAI IMPORTANT LUCRU ESTE:

SĂ NE IUBIM SINCER UNII PE ALȚII,SĂ NE AJUTĂM LA NEVOIE,SĂ FACEM FAPTE BUNE,SĂ DORIM BINELE APROAPELUI,SĂ IERTĂM DIN INIMĂ,SĂ FIM BUNI,SINCERI ȘI CINSTIȚI!


Nimeni nu-l poate iubi cu adevărat pe DUMNEZEU, dacă NU își iubește sincer aproapele!


În această perioadă sfântă de post doresc ca iubirea să ardă ca o flacără puternică în inimile tuturor, din iubire faţă de Dumnezeu,Isus,Maica Domnului şi faţă de semeni!

POST BINECUVÂNTAT!!!

Emilia Mezei