Selectează o Pagină

Am să vă explic De ce SATANA incearcă să domine oamenii in special prin FRICĂ.

În realitate el este plin de frică(de aceea se ascunde si minte) Diavolul se teme tot timpul să nu fie deconspirat, să nu se afle adevărul, oamenii să nu se destepte, fiindcă ii este FRICĂ!!! De aceea preferă să domine el pe oameni prin frică…decăt să-i fie lui frică de oameni…de ADEVĂR….

Satanei îi este frică de Dumnezeu și vrea să ne transmită virusul său!

 Sfântul Arhanghel Mihail „Eu sunt conducătorul oştirilor cereşti“ (Iosua Navi 5, 13-14).

VĂ ROG SĂ ÎNTELEGETI!! Dacă oamenii s-ar ruga si ar respecta Legile Divine , Cele Zece Porunci, atunci nu le-ar fi frică de ziua de măine, de viitor de diavol, de moarte…de Dumnezeu
Cel rău este foarte puternic si domină omul in special prin frica……dar credeti-mă, daca ne rugăm si cerem ajutor de la Bunul Dumnezeu,Tatăl nostru Ceresc (exact ca si un copil care cere sprijin si ajutor de la Tatăl lui) cel rău nu ar putea să-i facă rău omului si nu ar avea atăta putere pe pămănt si nici să-l domine pe om.

Nu uitati: Satana este minciuna însăși și părintele minciunii!

Problema noastră este că trăim pe acest pămănt fără rugăciune (dialogul continuu cu Dumnezeu), fără să respectăm Legile Divine, fără iubire si respect fată de semenul nostru….si de aceea cel rău este puternic, ne domină…iar noi suntem plini de FRICĂ si fără sperantă.

Treziti-vă la realitate, la ADEVĂR si intoarceti-vă în bratele iubitoare ale Tatălui Ceresc.

NU VĂ FIE FRICĂ!!!

Îngerii-Cei mai puternici Bodyguarzi invizibili! Nu vă temeti! Rugati-vă si cereti ajutor si protectie!

 

Doar avem Îngerii lîngă noi care sunt mereu pregătiti să ne ajute si să ne apere de cel rău.
Isus, Regele si Mîntuitorul sufletelor noastre, a promis că este cu noi pănă la sfărsitul veacului.
Isus a Învins Moartea si ne-a deschis Portile Raiului….MOARTE NU MAI EXISTĂ!!!
Doar ÎNCEPUTUL FERICIRII VESNICE ÎN PARADIS pentru toti cei care doresc din inimă acest lucru si luptă pănă la capăt ca să CĂȘTIGE COROANA FERICIRII VEȘNICE!

NU VĂ TEMEȚI!!!

Domnul Iisus a venit în lume să strice lucrurile diavolului (I Ioan 3, 8). Între aceste lucruri ce trebuia stricate, era şi frica. Pentru că şi frica este un lucru al lui Satana. Prin frică, Satana fură credinţa şi încrederea omului în Dumnezeu. Şi, pe urmă, îl duce şi la lepădarea de Dumnezeu.

De aceea şi Mântuitorul a venit în lume cu solia: „Nu vă temeţi!“. Începând de la acel „nu te teme, Iosife!“ din începutul Evangheliei de la Matei (Matei 1, 20), toate evangheliile sunt pline cu acest preadulce „nu te teme!“.

Cu toate prilejurile, Mântuitorul le spunea învăţăceilor că Satana va răscula în capul lor toată lumea şi toate prigoanele, să-i facă să se teamă şi să piardă mântuirea. „Din pricina Mea – le zicea Iisus – veţi fi daţi în judecata soboarelor… şi veţi fi duşi în faţa dregătorilor… vă vor da în mâinile lor… veţi fi urâţi de toţi din pricina Numelui Meu, dar voi să nu vă temeţi de ei!
Nu vă temeţi de cei ce ucid trupul, dar nu pot ucide sufletul, ci temeţi-vă mai degrab de cel ce poate să piardă şi sufletul şi trupul în gheenă! (Matei 10, 17-28).

              Matei10:28

Iată, Mântuitorul ne-a spus aici lămurit de cine să ne temem. De un singur lucru să ne temem în lumea aceasta: de păcat şi de diavolul, care e tatăl păcatului. Pentru că păcatul are puterea să omoare şi trupul şi sufletul omului.

Mântuitorul umbla neîncetat să scoată frica din Apostolii Lui. „Până şi perii capului vostru sunt număraţi – le zicea Iisus – deci să nu vă temeţi! (Matei 10, 31). Adică, voi sunteţi în grija Tatălui Ceresc, deci nu vă temeţi! El va purta grijă de voi ca de nişte copii ai Lui.
Un leac al fricii acesta este: să avem întotdeauna ştiinţa şi conştiinţa că noi trăim în grija Tatălui Ceresc ca nişte copilaşi ai Lui.

Altădată, Mântuitorul i-a lăsat pe Apostoli să-i cuprindă furtuna pe mare. Şi pentru frica lor i-a mustrat blând, zicându-le: „Pentru ce sunteţi aşa de fricoşi? Tot n-aveţi încă credinţă? (Marcu 4, 40).

Adică, iată, aici Mântuitorul pune frica alături de necredinţă. Frica omoară credinţa. Fricoşii sunt alături de necredincioşi, de aceea Iisus îi zicea lui Iair: „Nu te teme, crede numai!“ (Marcu 5, 36), adică frica s-aşezase în drumul credinţei şi trebuia alungată.

Noi, de regulă, ştim că păcatul ne desparte de Domnul, dar uităm că şi frica face acelaşi lucru. Şi ea ne rupe legătura cu Dumnezeu. Un vestit predicator spunea că necredinţa noastră îi leagă mâinile lui Dumnezeu, să nu ne poată da ajutor şi mântuire. Acelaşi lucru îl face şi frica. Şi ea Îi leagă mâinile lui Dumnezeu, să nu ne poată ajuta.

De aceea, Mântuitorul stăruia mereu să scoa¬tă frica din Apostolii Lui şi să-i umple de credinţă, de încredere şi curaj. „În lume, necaz veţi avea – zicea Mântuitorul – dar îndrăzniţi, căci Eu am biruit lumea“ (Ioan 16, 33).
„Să nu se tulbure inima voastră, aveţi încredere în Mine!“
(Ioan 16, 1-27), căci Eu sunt cu toţi copiii Mei şi le asigur biruinţa. „Nu te teme, turmă mică!“ (Luca 12, 32), nu vă temeţi, copiii Domnului, căci Domnul e cu noi!

Nu te teme,crede numai!( Marcu 5,36) „Nu vă temeţi… căci, iată, Eu cu voi sunt până la sfârşitul veacului acestuia!“ (Matei 28, 10; 20).

 

Mântuitorul a făcut o şcoală cu învăţăceii Lui, să-i întărească în acel „nu te teme!“ de care are nevoie orice creştin luptător şi biruitor.
Mântuitorul a ştiut cât suntem noi de slabi şi cât de mare este ispita fricii, de aceea ne-a lăsat tuturor acel preadulce testament: „Nu vă temeţi… căci, iată, Eu cu voi sunt până la sfârşitul veacului acestuia!“ (Matei 28, 10; 20).

 

Iată, iubiţii mei fraţi, acesta este leacul contra fricii; aceasta este moartea fricii.

Domnul Iisus Hristos ne dă siguranţa că va fi cu noi în toate zilele – şi, dacă El e cu noi, frica nu mai poate trăi. Căci frica nu poate petrece la un loc cu Domnul. Ori Domnul omoară frica, ori frica Îl alungă pe Domnul. Un creştin adevărat a scăpat de frică.

Domnul Iisus Şi-a crescut învăţăceii în şcoala îndrăznelii. I-a învăţat să nu se teamă. I-a învăţat şi prin pilda vieţii Sale. Mântuitorul nu S-a ocupat niciodată cu frica şi teama zilei de mâine. Şi aşa erau şi învăţăceii Lui. Doisprezece oameni simpli păşeau să întoarcă la Dumnezeu o lume întreagă. Intrau într un război cu o lume întreagă. Şi nu se temeau.

Nu uitati noi avem putere prin Iisus,asupra răului!

                                 ROMANI12:21- „Nu te lăsa învins de rău, ci învinge răul prin bine.“

Mă simt în siguranță cu Isus!