Selectează o Pagină

RUGAȚI-VĂ ȘI CITIȚI BIBLIA!

Hrăniți-vă zi de zi SUFLETUL cu Cuvăntul lui DUMNEZEU!

Luați și Citiți!

Veți găsi RĂSPUNS la toate întrebările voastre

Iezechiel 18:32
Căci EU nu voiesc moartea păcătosului,zice Domnul Dumnezeu:întoarceți-vă deci și trăiți!
UN VERSET  DIN SFĂNTA BIBLIE FOARTE IMPORTANT!!!

Întoarceți-vă la Bunul Dumnezeu,căiți-vă de păcate…….SALVAȚI-VĂ SUFLETELE!!!


Supuneţi-vă dar lui Dumnezeu. Împotriviţi-vă diavolului, și el va fugi de la voi. Iacov 4:7


Iacov 4:7-10
Supuneţi-vă dar lui Dumnezeu. Împotriviţi-vă diavolului, și el va fugi de la voi. Apropiaţi-vă de Dumnezeu și El Se va apropia de voi. Curăţiţi-vă mâinile, păcătoșilor; curăţiţi-vă inima, oameni cu inima împărţită! Simţiţi-vă ticăloșia; tânguiţi-vă și plângeţi! Râsul vostru să se prefacă în tânguire, și bucuria voastră, în întristare: Smeriţi-vă înaintea Domnului și El vă va înălţa.

BIBLIA-Hrana Sufletului!
LUAȚI ȘI CITIȚI!!!

Marcu 1:15
El zicea: „S-a împlinit vremea și Împărăţia lui Dumnezeu este aproape.
Pocăiţi- vă și credeţi în Evanghelie.”

Stiți de cîte ori scrie în Sfînta Biblie NU TE TEME!
De 366 de ori……..Exact atătea zile sunt într-un an!

NU VĂ TEMEȚI!!!

RUGAȚI-VĂ, ÎNTĂRIȚI-VĂ ÎN CREDINȚĂ, RESPECATI LEGILE LUI DUMNEZEU(CELE ZECE PORUNCI), FIȚI BUNI, ÎNDURĂTORI, FACEȚI MULTE FAPTE BUNE NECONDIȚIONAT……IERTAȚI ȘI IUBIȚI!

NU UITAȚI SĂ CITIȚI SFĂNTA BIBLIE………

Fiți Binecuvăntați!