Selectează o Pagină

Üzenet a SZŰZANYÁTÓL péntek 13.03.2020 18:45 óra(magyar nyelven)
Szentségimádás után, és Szentmise előtt a Templomba.

Drága gyermekeim,

A VÉGÉN AZ ÉN SZEPLŐTELEN SZIVEM FOG GYŐZNI

Ne féljetek, imádkozzatok,buzgón imádkozzatok a RÓZSAFÜZÉRT hogy kötözzétek le a gonosz erőket a világba.
Ne féljetek, imádkozzatok és bizzatok Istenben és az Én Drága Szerető Fiamba.
Legyetek áldottak és készüljetek A NAGYFIGYELMEZTETÉSRE.
Vegyétek nagyon komolyan ezt a böjti időt.
És ne féljetek a jövőtől,csak hittel és bizalommal imádkozzatok és tartsátok be ISTEN PARANCSAIT.

SZERETŐ ÉGI ÉDESANYÁTOK VILÁG KIRÁLYNŐJE

A Szűz Mária üzenete 2020.03.13-án, 20:10 – a templomban kaptam a Szent Liturgia után.
Miután imádkoztam, a Szűz Mária újabb üzenetet küldött nekem.

Kedveseim, az EMBERISÉG NAGY VESZÉLYBEN VAN!!!!

A Gonosz, a Bukott angyalokkal (démonokkal) és földi szolgáival együtt, nagy ördögi tervet dolgoztak ki, hogy elpusztitsák az Emberiséget.
De drága gyermekeim, ne féljetek !!!
Most, jobban mint valaha, kell hogy egyesüljetek és imádkozzatok a Gonosz és annak seregei ellen.


IMADKOZZATOK ÉS NE FÉLJETEK, NE ESSETEK KÉTSÉGBE, IMÁDKOZZATOK, HOGY A MENNYEI ATYÁNK MEG TUDJA ÁLLITANI A GONOSZ KEZÉT.


KÉSZÜLJETEK FEL A NAGY FIGYELMEZTETÉSRE!

Legjoban FÉLJETEK A BŰNÖKTŐL és attól, hogy meghaltok anélkül, hogy megtisztitsátok a lelketeket minden rossztól.


EZÉRT ÚJRA BUZDITTALAK, HOGY TÉRJETEK MEG ÉS TARTSATOK BŰNBÁNATOT.

És akkor már nem kell aggódnotok a jövőért. 

Ne feledjétek, hogy ti mind testvérek vagytok és Isten gyermekei és hogy itt a földön haladok vagytok.

DE AZ ÖRÖK ÉLET ÉS A BOLDOGSÁG A TI VÁLASZTÁSOTOK, MINDEGYIKETEKÉ, IMADKOZZATOK ÉS NE FÉLJETEK!!!

Szeressétek egymást, segitsetek egymásnak és ne féljetek semmilyen virustól.

NE VÉTKEZZETEK ÉS KERÜLJÉTEK MINDEN BŰNRE VEZETŐ ALKALMAT.

Legyetek Áldottak! 

AZ ÉN SZERETET FIAM VELETEK VAN ÉS MINDNYÁTOTOKAT VÁR HOGY HOZZÁ MENJETEK, HOGY SEGITSEN ÉS HOGY MEGMENTSEN A GONOSZ KARMAIBÓL!


Imádkozzatok az egyházért, a papokért, akik most nagy probákon mennek kersztül, hogy továbbra is erős és állhatatosak maradjanak a hitben.
Imádkozzatok az egyház megmentéséért a Gonosz kezéből.

Én most is veletek vagyok.

NE HAGYJÁTOK EL AZ EGYHÁZAT, A HITETEKET ÉS NE FÉLJETEK!

HA KOMOLYAN VESZITEK AZ IMÁT ÉS A MEGTÉRÉST, AKKOR ISTEN MEG FOGJA ÁLLITANI ENNEK A PÁNDÉMIA-KORONAVIRUSNAK ATERJEDÉSÉT.

Mindig arra buzditalak, hogy imádkozzatok, a böjt és az ima révén meg tudtok állítani minden rosszat.


ISTEN PROBÁRA TESZI AZ EGÉSZ EMBERISÉGET – VÁRJA IMÁITOKAT A MENGMENTÉSHEZ!!!

Szeretlek mindnyájatokat, a szeretett Mennyei Anyátok-Békekirálynője.

Üzenetek a SZŰZANYÁTÓL péntek 13.03.2020

Publicată de Emilia Mezei pe Vineri, 27 martie 2020
Nagy szeretettel és bizalommal
készítettem ezt a videoklipet
Imádkozzatok,Bízzatok ISTEN Jósága és Ne féljetek!
Velünk az Isten!(Ez 34,11)
Legyetek áldottak!
Ne féljetek a gonosztól ,imádkozzatok’!!!
SÜRGŐSEN KÜLDJÉTEK TOVÁBB!!!

Imádkozzuk szivből a RÓZSAFÜZÉRT,hogy a gonosz ereje gyengüljön,hiszen ez a mi FEGYVERÜNK!
Nagyon fontos hogy imáinkat ajánljuk a Szúzanya szándékára,hogy minél több lelkeken tudjunk segiteni és megmenteni.
Jézus, Mária szeretünk benneteket,
Irgalmazzatok nekünk,
Mentsetek lelkeket,
Mentsétek meg a világot!
Mondjátok naponta ezt a rövid fohászt!
Minél többen egyesüljünk imában és böjtben,kérve Mennyei Atyánkat,hogy akadályozza meg a gonosz terveinek megvalósulását.
MEGÁLLITANI A ROSSZT A VILÁGBAN
MEGÁLLITANI A GONOSZ OKKULT SZERVEZETEKET A VILÁGBAN
MEGÁLLITANI AZ EGYHÁZ PUSZTITÁSÁT
Ne felejtsétek hogy az IMA CSODÁKAT TESZ ÉS MEGMENTI AZ EMBERISÉGET
Mindennap imádkozzuk az Irgalmasság Rózsafüzért ‘3 órakor’
Jézusom,bizom Benned
Imádkozzuk a Szeretetláng Rózsafüzért
Imádkozzuk a Béke Rózsafüzért Medjugorbol
Imádkozzuk a Fájdalmas Rózsafüzért
Imádkozzuk a Keresztutat elmélkedve Jézus szenvedésein.
Imádkozzuk és Kérjük Szent Mihály Arkangyalt és az Angyalok segitségét..

Szent Mihály arkangyal,
védelmezz minket a küzdelemben;
a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk!
Esedezve kérjük: „Parancsoljon neki az Isten!”
Te pedig, mennyei seregek vezére,
a sátánt és a többi gonosz szellemet,
akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban,
Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére!
Amen.

Gyertek hogy minél többen imádkozunk, és a ‘Rózsafüzérrel’ KÖTÖZZÜK MEG A GONOSZ ERŐKET A VILÁGBAN.
ÉS KÉRJÜNK A Drága Mennyei Atyánktól IRGALMAT és SEGITSÉGET

Kedveseim, kérlek, OSSZÁTOK MEG EZT AZ ÜZENETET !!!!
Nagyon sok nehézségekkel szembesülök, a gonosz folyamatosan támad, főleg itt az internetten, HOGY NE TUDJAK SEMMIT SE TENNI !!!!
EZÉRT KÉRLEK HOGY OLVASSÁTOK EL, OSSZÁTOK MEG ÉS NE FÉLJETEK

Legyetek Áldottak! 

Köszönöm, Emilia Mezei