Selectează o Pagină

Propunere:ZI INTERNAȚIONALĂ DE POST ȘI RUGĂCIUNE vineri 30.octombrie.2020
ÎMPOTRIVA RĂULUI ”Ocultei Malefice Mondiale”,împotriva tuturor dușmanilor și răufăcătorilor noștri,a bisericii,a țării și a întregii omeniri și convertirea lor.

Dragi frați creștini, facem un NOU APEL LA RUGĂCIUNE ȘI UNITATE!!!

ZI INTERNAȚIONALĂ de ISPĂȘIRE,POST&RUGĂCIUNE VINERI 30 OCTOMBRIE 2020 ÎMPOTRIVA RĂULUI ȘI LA INTENȚIA SFINTEI FECIOARE MARIA-REGINA UNIVERSULUI ȘI CONVERTIREA OMENIRII!DRAGII MEI,ESTE FOARTE IMPORTANT SĂ NE RUGĂM PENTRU CONVERTIREA OMENIRII!

VĂ ÎNCURAJEZ ȘI VĂ ÎNDEMN SĂ NE RUGĂM ȘI SĂ NE UNIM CÂT MAI MULȚI ÎN RUGĂCIUNE, SĂ-I OFERIM DOMNULUI NOSTRU ISUS HRISTOS PE TOȚI DUȘMANII NOȘTRI VĂZUȚI ȘI NEVĂZUȚI ȘI PE TOȚI RĂUFĂCĂTORII ȚĂRII,A BISERICII ȘI A ÎNTREGII OMENIRI.

CEREM IERTARE ȘI ÎNDURARE DE LA TATĂL CERESC ȘI NE RUGĂM CA SĂ OPREASCĂ CA CEI RĂI”OCULTA MALEFICĂ MONDIALĂ” SĂ CONTINUE SĂ-ȘI DUCĂ LA ÎNDEPLINIRE PLANURILE MALEFICE.

CU DUMNEZEU ÎNAINTE!!!

Ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să se îndure de sufletele fraților noștri aflați sub stăpînirea celui rău pervers și viclean,cerem ca să-i lumineze,să-i elibereze și să le salveze sufletele.
Ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să împiedice ca cel rău să se folosească în continuare de ei ca să-și ducă la îndeplinire planurile diabolice,să oprească această Pandemie COVID 19 și să se îndure de sufletele celor bolnavi și deznădăjduiți.

Este foarte important în special acuma în aceste vremuri foarte dificile și de mari încercări,să ne unim căt mai mulți în rugăciune&post și să cerem îndurare și ajutor de la Bunul Dumnezeu,Sfânta Treime,Fecioara Maria,Îngeri,Sfinți pentru
eliberarea semenilor,a țării,bisericii,omenirii din măinile și puterea răului și a celor dominați de el.

Intențiile speciale rugăciune:

STOP RĂULUI ÎN LUME-”OCULTEI MALEFICE MONDIALE!”

–CONVERTIREA FAMILIILOR,A TUTUROR SEMENILOR, CHIAR ȘI A RĂUFĂCĂTORILOR NOȘTRI

ELIBERAREA ȚĂRILOR DE SUB PUTEREA ȘI DOMINAȚIA RĂULUI ȘI CONVERTIREA POPOARELOR ȘI A ÎNTREGII OMENIRI

UNITATE-RESPECT-IUBIRE ÎNTRE TOȚI SEMENII ÎN ȚARĂ ȘI ÎN LUME

OPRIREA PANDEMIEI „COVID 19”

ÎNLĂTURAREA DE LA PUTERE ȘI CONDUCEREA ȚĂRII A CELOR RĂI (FORȚELE MALEFICE OCULTE).
Să fie UNITATE-RESPECT-IUBIRE între toții cetățenii țării.
România să se elibereze de sub puterea și dominația celui rău ca să-și poată continua misiunea spirituală.
România să fie condusă de oameni credincioși,drepți și cinstiți cu bun simț și iubire de Dumnezeu și de oameni,adevărați patrioți.
Pentru viitorul țării.
Pentru toate sufletele care vor cădea victimă în timpul Revoluției care va avea loc în România,ca să fie salvate de la osănda veșnică.

MUNTELE SFINTEI TREIMI(NUȘFALĂU,jud Sălaj) SĂ-ȘI CONTINUE MISIUNEA CARE I-A FOST ÎNCREDINȚATĂ DE SFÂNTA TREIME:UNITATE-RESPECT-IUBIRE ÎNTRE TOȚI CREȘTINII DIN ȚARĂ ȘI ÎN LUME,SĂ FIE CURĂȚATĂ ȘI PURIFICATĂ DE ORICE RĂU.

ELIBERAREA BISERICILOR DE SUB PUTEREA ȘI DOMINAȚIA FORȚELOR MALEFICE:
REINTRODUCEREA APEI SFINȚITE-AVEM NEVOIE SĂ NE PURIFICĂM SUFLETELE DE RĂU
INTERZICEREA SFINTEI ÎMPĂRTÂȘANII ÎN MÂNĂ-ESTE ”UN ATAC DIABOLIC” ASUPRA EUHARISTIEI

PENTRU TOTI DUȘMANII NOSTRI A ȚĂRII ȘI A BISERICII VĂZUȚI ȘI NEVĂZUȚI

-PENTRU SUFLETELE CELOR CARE VOR MURI ÎN TIMPUL MARELUI AVERTISMENT

-LA INTENȚIA SFINTEI FECIOARE MARIA-REGINA PĂCII

–VICTORIA BINELUI ȘI TRIUMFUL INIMII NEPRIHĂNITE A SFINTEI FECIOARE MARIA

-Consfintirea lumii la cele doua Inimi Unite

RUGĂCIUNE LA INTENȚIA SFINTEI FECIOARE MARIA-REGINA UNIVERSULUI PENTRU CONVERTIREA OMENIRII!

Rugăciune pentru pace în toată lumea,o pace născută din iubire și respect pentru Dumnezeu!

Rugăciune simplă:

VINO ISUSE,SALVEAZĂ OMENIREA DIN MĂINILE RĂULUI!!!

Fecioara Maria ne oferă Inima Sa ca un refugiu sigur, în timp ce ne arată cum, în aceste vremuri particulare, Dumnezeu a dorit ca triumful să vină prin Ea:
„Spune tuturor lumii că harurile mari vin prin Inima Neprihănită a Mariei” și „că Dumnezeu a încredințat Inimii Neprihănite pacea și convertirea lumii! ”

Fecioara Maria a transmis la Fatima:„La sfârşit inima mea neprihănită va triumfa şi va da lumii un timp de pace”.

MARANATHA ISUSE!!!

Ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să purifice Biserica și pe toți preoții,cardinalii,episcopii,călugări,persoane consacrate,etc,să-i întărească în credință,iubire,să rămână fideli Bisericii și Sfintei Treimi până la moarte.
Ne rugăm pentru toți oamenii aflați în suferință,ca Bunul Dumnezeu să se îndure de ei,să-i purifice de păcate și să le salveze sufletele.
Convertirea celor care încă nu au cunoscut iubirea lui Dumnezeu.

Credincioșii trebuie să ia „OSTIA CONSACRATĂ” cu umilință,încredere și iubire,este vorba de TRUPUL ȘI SĂNGELE DOMNULUI NOSTRU ISUS CRISTOS…NU este un aliment oarecare.
Noi creștinii adevărați avem încredere deplinâ în Dumnezeu,Biserică,și ne simțim obligați să luăm atitudine și să apărăm SFÂNTA BISERICĂ ȘI SFÂNTUL TRUP AL SCUMPULUI NOSTRU MÂNTUITOR-”SFÂNTA EUHARISTIE”

Matei 16:24-27
24 Atunci Isus a spus discipolilor săi: „Dacă cineva vrea să vină după mine, să renunţe la sine, să-şi ia crucea şi să mă urmeze.
25 Căci cine vrea să-şi salveze viaţa, o va pierde; cine însă îşi pierde viaţa pentru mine, acela o va afla. 26 Aşadar, ce i-ar folosi omului de-ar câştiga lumea întreagă, dacă şi-ar pierde sufletul?
Sau ce va da omul în schimb pentru sufletul său? 27 Căci Fiul Omului va veni în gloria Tatălui cu îngerii săi şi atunci va da
fiecăruia după ceea ce a făcut.

38Cine nu-și ia crucea lui și nu vine după Mine nu este vrednic de Mine. 39 Cine își va păstra viaţa o va pierde și cine își va pierde viaţa pentru Mine o va câștiga.

STOP ABUZURILOR ȘI BATJOCORII BISERICII ȘI A SFINTEI EUHARISTII!!!

LA DUMNEZEU CU DUMNEZEU TOATE SUNT POSIBILE!!!

Iubitul nostru Domn Isus Cristos a făcut TOTUL pentru noi,pentru salvarea și mântuirea sufletelor noastre,consider că este datoria noastră să luptăm,să luăm atitudine cu mult curaj și demnitate,SĂ APĂRĂM BISERICA -SFÂNTA EUHARISTIE
„HRANA ȘI BUCURIA NOSTRĂ SPIRITUALĂ”

Fecioara Maria a transmis
Vă spun: Numai mâinile sfințite ale iubiților mei preoți pot atinge Potirul cu Ostiile consacrate și numai mâinile lor pot împărtăși Împărtășania!

Haideți să luptăm pentru Dumnezeu,Dreptate,Adevăr.Biserică!!!

Dragii mei frați creștini,dragi preoți,episcopi,cardinali,călugări,călugărițe,persoane consacrate,vă rog să luptați și să luați ATITUDINE împotriva răului și a ABUZURILOR DIN BISERICĂ.
Nu puteți sta nepăsători și să permiteți BATJOCORIREA ȘI DISTRUGEREA BISERICII ȘI A TRUPULUI DOMNULUI NOSTRU ISUS CRISTOS-REGELE UNIVERSULUI.

Nu uitațI în Sfânta Biblie scrie:
Matei 10:30-31
Vouă însă, vă sunt numărate toate firele de păr de pe cap.
31 Aşadar, nu vă temeţi!
DOAR SINGUR DUMNEZEU ȘI DOMNUL NOSTRU ISUS ARE PUTERE ABSOLUTĂ ATĂT ÎN CER CĂT ȘI PE PĂMÂNT.
Matei 28:18 „Toată puterea Mi-a fost dată în cer și pe pământ…..

Si ca răul să triumfe este de ajuns ca binele să nu facă nimic.
De aceea „TRIUMFĂ RĂUL” că noi nu facem nimic,ne lăsăm batjocoriți,mințiți,umiliți,etc…..,otrăviți de virusul celui rău„ FRICA” deznădejdea,minciuna…..

Nu,dragii mei frați creștini,acuma noi trebuie să ne arătăm loialitatea și iubirea față de Domnul nostru Isus Cristos,prin faptele noastre,să fim gata,pregătiți să-L apărăm chiar și cu prețul vieții noastre.
Pentru că casa noastră este în Cer și Bunul Dumnezeu ne va răsplăti.
Dacă îl iubim pe Domnul nostru Isus Cristos,să fim pregătiți să ne dăm și viața la nevoie pentru a-l apăra.
Dacă noi îl vom apăra,fiți siguri că la nevoie și Domnul Isus ne va apăra de cel rău și va trimite îngeri puternici din cer să ne ajute și să ne protejeze.

Haideți toți CREȘTINII SĂ NE UNIM ÎN POST&RUGĂCIUNE,SĂ NE ARĂTĂM LOIALITATEA,IUBIREA ȘI RECUNOȘTINȚA, SĂ NE RIDICĂM PRIVIRILE SPRE CER,PLINI DE SPERANȚĂ ȘI ÎNCREZĂTORI ÎN VICTORIA BINELUI-A DREPTĂȚII-A SFINTEI EUHARISTII.
VICTORIA IUBIRII ASUPRA URII ȘI A RĂULUI.

CU DUMNEZEU ÎNAINTE!!!
Distribuiți URGENT LA TOATĂ LUMEA…..

Dacă ar trebuii să mă jertfesc pentru Domnul Isus cu mare bucurie aș accepta,pentru că știu și sunt conștientă ce mare fericire și ce răsplată uriașă mă așteaptă în Paradis.
.Așa că nu mă tem de moarte,aștept cu mare bucurie să ajung acasă în Fericirea Veșnică.

Epistola catre Filipeni a Sfantului Apostol Pavel
Capitolul 1:21 Căci pentru mine viaţă este Hristos şi moartea un câştig.

Dragii mei,fiți curajoși și dacă îl iubiți cu adevărat pe Domnul Isus,luptați și fiți alături de El,….Nu-L ABANDONAȚI,NU-L TRĂDAȚI CA ȘI IUDA,APĂRAȚI BISERICA ȘI TRUPUL DOMNULUI NOSTRU LA NEVOIE,CHIAR ȘI CU PREȚUL VIEȚII VOASTRE!!!

Cerem INTRODUCEREA APEI SFINȚITE ÎN BISERICĂ,AVEM NEVOIE SĂ NE „DEZINFECTĂM DE RĂU”,DE ATACURILE MALEFICE ȘI SĂ NE PURIFICĂM.

DE DUHURILE MALEFICE,ENERGIILE NEGATIVE,SUFLETUL, CINE NE DEZINFECTEAZĂ(PURIFICĂ)…..DACĂ NU APA SFINȚITĂ!

Dragi preoți,episcopi,cardinali,etc….ați uitat că „APA SFINȚITĂ” ne purifică,anihilează energiile malefice……ȘI ÎL ARDE PE DIAVOL!!!

NU PERMITEȚI SCOATEREA APEI SFINȚITE DIN BISERICĂ,CĂ ASTFEL DAȚI PUTERE DIAVOLULUI!!!

ACELA CARE SĂVĂRȘEȘTE ADEVĂRUL VINE LA LUMINĂ-OARE NU DUMNEZEU ARE ÎN MĂNÂ SOARTA ȘI SUFLETUL FIECĂRUI OM?

Dragii mei,CREDINȚA NOASTRĂ TREBUIE DOVEDITĂ PRIN FAPTE,ASTFEL CREDINȚA NOASTRĂ ESTE FĂRĂ VALOARE.
“Căci precum trupul fără suflet mort este, astfel şi credinţa fără de fapte, moartă este.” (Iacob 2-26)

De aceea dragii mei,nu stați nepăsători,acum mai mult ca niciodată să ne unim cu toții și să SALVĂM BISERICA DE SUB INFLUENȚA ȘI MĂINILE RĂULUI.
DOMNUL ISUS A FĂCUT TOTUL PENTRU NOI,ESTE RĂNDUL NOSTRU SĂ FACEM TOT CE PUTEM PENTRU BISERICĂ ȘI DOMNUL NOSTRU ISUS CRISTOS.

Cerem ca Papa să lase BISERICA SĂ RESPIRE NORMAL ȘI CURAT:
-REINTRODUCEREA APEI SFINȚITE
-INTERZICEREA SFINTEI ÎMPĂRTĂȘANII ÎN MĂNÂ

Dacă NU VREA SĂ ACCEPTE aceste cereri,care sunt pentru binele și folosul semenilor și a bisericii,toți preoții,cardinalii,episcopii,etc…sunt nevoiți să ia mâsuri și să lupte pentru BINELE BISERICII ȘI APĂRAREA SFÂNTULUI SACRAMENT!

-DOAMNE DUMNEZEULE,TATĂ CERESC,AJUTĂ-NE ȘI ELIBEREAZĂ BISERICA DE SUB VICLENIA,DOMINAȚIA ȘI PUTEREA FORȚELOR MALEFICE!
-TE ROG TATĂ CERESC-DUMNEZEU ATOTPUTERNIC,TRIMITE ÎNGERI PUTERNICI,PE SFÂNTUL ARHANGHEL MIHAIL SĂ LEGE ȘI SĂ AZVĂRLE ÎN FUNDUL IADULUI TOATE FORȚELE MALEFICE,
ȘI SĂ PURIFICE BISERICA DE RĂU. TE RUGĂM ÎN NUMELE DOMNULUI NOSTRU ISUS CRISTOS.
Amin!

HAIDEȚI SĂ LEGĂM ȘI SĂ SLĂBIM FORȚELE ÎNTUNECATE-MALEFICE DIN LUME, SĂ CEREM AJUTOR ȘI ÎNDURARE DE LA IUBITUL NOSTRU TATĂ CERESC, ȘI CU SIGURANȚĂ BUCUROS NE VA AJUTA ȘI VA SALVA OMENIREA DIN GHEARELE RĂULUI.

Nu uitați de prezența Îngerilor, să cerem protecția și ajutorul lor zilnic.

Nu uitați că Iubita noastră Mamă Cerească încă este prezentă cu noi pe Pământ să ne ajute și DOMNUL NOSTRU ISUS ESTE MEREU PREZENT ÎN SFÂNTA EUHARISTIE.

Rugați-vă cu multă încredere, iubire și recunoștință.

Foarte important: SĂ OFERIM RUGĂCIUNILE NOASTRE ȘI LA INTENȚIA SFINTEI FECIOARE MARIA, ÎN ACEST FEL VOM PUTEA AJUTA ȘI SALVA MULTE SUFLETE!!!

VĂ RECOMAND CĂTEVA RUGĂCIUNI IMPORTANTE!!!

„Ocroteşte naţiunea noastră de cel rău”

„O, Tată, în numele Fiului Tău, salvează-ne de sub dominația celui rău. Protejează țara noastră de păgânism. Protejează-i pe copiii de tot răul.
Ajută-ne să vedem Lumina lui Dumnezeu. Deschide-ne inimile față de învățăturile Fiului Tău. Ajută toate Bisericile să rămână fidele Cuvântului lui Dumnezeu.
Te rugăm să protejezi țările noastre de persecuție. Domnul nostru preaiubit, privește către noi cu îndurare, indiferent cât de mult Te rănim.
Isuse, Fiul Omului, acoperă-ne cu Preasfântul Tău Sânge. Salvează-ne de capcanele celui rău. Te implorăm, Dumnezeule Drag, să intervii și să oprești răul care în
aceste vremuri e pe cale să acopere lumea. Amin!

Pentru a învinge răul în ţara nostră”

“O Mamă a salvării, vino în mijlocul nostru şi acoperă ţara noastră cu protecţia ta. Zdrobeşte capul fiarei şi alungă influenţa sa diabolică dintre noi.
Ajută-i pe bieţii tăi copii rătăciţi să se ridice şi să spună Adevărul atunci când sunt înconjuraţi de minciuni. Te rugăm, o Maică a lui Dumnezeu, ocroteşte ţara
noastră şi păstrează-ne puternici, pentru a putea rămâne loiali Fiului tău în timpul persecuţiei noastre. Amin.

Rugăciunea Păcii pentru naţiuni (şi pentru România – n. tr)

O, Isuse, adu-mi pace. Adu pace naţiunii mele şi tuturor acelor ţări sfâşiate în bucăţi din cauza războiului şi a divizării. Sădeşte seminţele păcii printre cei cu inimile împietrite, care provoacă suferinţă celorlaţi în numele dreptăţii.
Dă tuturor copiilor lui Dumnezeu Harurile de a primi Pacea Ta, pentru ca iubirea şi armonia să înflorească;
pentru ca iubirea pentru Dumnezeu să triumfe asupra răului şi pentru ca sufletele să poată fi salvate de putregaiul minciunilor, cruzimii și ambițiilor diabolice.
Fie ca pacea să domnească şi asupra tuturor celor care şi-au dedicat viaţa Adevărului Sfântului Tău Cuvânt, şi asupra celor care nu Te cunosc deloc.
Amin.

Sfântă Treime un singur Dumnezeu, cu umilință Te rugăm dă-ne acel mare har, ca prin mijlocirea Sfintei Fecioare Maria, a Sfântului Arhanghel Mihail, a tuturor îngerilor și sfinților să putem învinge puterile întunericului în România
și în întreaga lume, pentru meritele Domnului nostru Isus Cristos obţinute prin Pătimirea pe Calea Crucii,
pentru vărsarea Preasfântului Său Sânge pentru noi, pentru Sfintele Sale Răni, pentru Patima Sa de pe Cruce, pentru toate suferințele îndurate de Mântuitorul nostru Isus Cristos în timpul Pătimirii Sale și a vieții Sale de pe Pământ.

RUGĂCIUNE CU O MARE PUTERE DE EXORCIZARE PE CARE ÎNSUȘI ARHANGHELUL MIHAIL A DAT-O POLONIEI ȘI ÎNTREGII LUMI

Doamne Isuse Cristoase Te rugăm, trimite-i pe Sfinții Tăi Îngeri, să alunge în iad, la osândă veșnică, forțele întunericului, pentru ca să vină Împărăția lui Dumnezeu, iar harul Lui să umple toate inimile și pacea Ta să se reverse în România și în toate țările din lume.

Preasfântă Marie, Mama și Regina noastră, din toată inima te implorăm trimite Sfinții Tăi Îngeri să alunge în iad și la osânda veșnică, toate duhurile rele care trebuie să se piardă.

Sfinte Arhanghele Mihail, conducătorul oștirilor cerești, Domnul te-a trimis să înfăptuiești această mare lucrare, pentru ca harul Domnului să rămână pururea cu noi. Condu oștirile tale cerești pentru ca puterile întunericului să ajungă definitiv în locul de osândă. Unește-ți toate puterile ca să-l învingi pe Lucifer și pe îngerii lui căzuți care s-au răzvrătit împotriva Voinței lui Dumnezeu, iar acum se străduiesc să ducă sufletele la pieire. Fii victorios pentru că ai putere și autoritate și cere de la Dumnezeu pentru noi harul Păcii și Iubirii Sale, ca întotdeauna să-l urmăm pe Domnul nostru spre Împărăția lui Dumnezeu. Amin.

Rugăciune dată prin Duhul Sfânt. Rugați-vă așa pentru păcătoși:

Dragul meu Isus! Pentru scumpul Tău Sânge vărsat pentru noi, pentru cumplitele Tale patimi și moartea Ta pe cruce, Te rog salvează sufletele! Smulge păcătoșii din ghearele satanei! Ascunde-i în Inima Ta îndurătoare! Spală-i cu scumpul Tău Sânge vărsat pentru ei și astfel condu-i în fața Preasfântului Tău Tată! Iubitul meu Isus! Tu poți totul. Împiedică toate păcatele, zădărnicește toate ocaziile ce duc la păcat! Îndeamnă-i pe toți păcătoșii să aibă repulsie față de toate păcatele! Doar spre Tine să năzuiască, Cel care i-ai răscumpărat pe cruce! Scumpul meu Isus! Fă-ne sfinți, pentru a fi vrednici să Te primim cu inima curată în Preasfânta Euharistie. Sfântul meu Isus iubit! Implorând Te rog, mântuiește fiecare om! Amin.”

Domnul Isus spune: ” Cu această rugăciune se vor mântui foarte multe suflete.”

Rugăciune de consfinţire a ţării

Tată Ceresc, în această clipă prezentă pe care Tu ai creat-o şi ai voit-o, eu (nume), consfinţesc prin aceasta, inima acestei ţări, (nume…,în speţă aici România), Inimilor Unite ale Sfintei Treimi, în unire cu Inima Neprihănită a Mariei. AMIN.

Rugați-vă zilnic la Sfântul Arhanghel Mihail:

“Sfinte Mihail Arhanghelul, apără-ne în luptă, ocrotește-ne împotriva răutăţii şi curselor Diavolului; ne rugăm cu smerenie ca Dumnezeu să-l pedepsească;
iar tu, prinţ al oştirilor cereşti, prin puterea dumnezeiască, aruncă-l în Iad pe Satana şi pe celelalte duhuri rele, care rătăcesc prin lume căutând să ruineze sufletele. Amin.”

Consfinţire la inimile unite ale lui Isus şi Maria

„Isuse,Maria,Vă iubesc,Salvați Sufletele,Salvați România,Salvați Omenirea!“Să spunem această rugăciune simplă și foarte puternică zilnic din inima,și să repetăm de căt mai multe ori,pentru a salva căt mai multe suflete și țara și omenirea!

Inimi unite ale Lui Isus şi Maria, vă consfinţesc şi vă încredinţez toate sufletele în mod deosebit ale membrilor familiei mele şi familiilor rudelor noastre;
vă consfinţesc şi vă încredinţez sufletele episcopului şi preoţilor eparhiei noastre şi ale tuturor persoanelor consacrate;vă consfinţesc şi vă încredinţez sufletele
vecinilor, cunoştinţelor, prietenilor, binefăcătorilor şi duşmanilor mei (dacă ei există); vă consfinţesc şi vă încredinţez sufletele cele mai abandonate şi părăsite
– pentru care nimeni nu se roagă; vă consfinţesc şi vă încredinţez sufletele finilor de botez şi cununie; vă consfinţesc şi vă încredinţez toate problemele mele de
fiecare zi; vă consfinţesc şi vă încredinţez voinţa mea, viaţa şi moartea mea. Vă consfinţesc şi vă încredinţez țara. … ( aici, înşiruire de persoane, probleme, boli,preocupări etc.)

RUGĂCIUNE DE CONSACRARE

O, Inimilor Unite ale lui Isus şi Maria, arzînd de iubire, Vouă Vă aparţinem de acum înainte şi în veşnicie. Vă rugăm puneţi-Vă Preasfintele Voastre Inimi în locul inimilor noastre nenorocite, şovăielnice, înclinate spre păcat, pentru ca, trăind şi murind în Voi, toate gîndurile noastre, toate acţiunile noastre să fie sfinţite prin Voi, cu Voi şi în Voi. Fiecare zi, fiecare oră, fiecare minut, fiecare secundă Vă aparţin. Faceţi din noi ceea ce doriţi, numai nu ne retrageţi niciodată iubirea voastră, ca niciodată să nu mai păcătuim şi astfel viaţa noastră să contribuie la preamărirea Voastră. Amin.

Consfinţire la inimile unite ale lui Isus şi Maria
Consfinţire la inimile unite ale lui Isus şi Maria

Spuneti aceste 2 Rugăciuni scurte,dar foarte puternice,zilnic:

-PREASFĂNTĂ INIMĂ A LUI ISUS,MILUIEȘTE-NE PE NOI!
-PREASFINTE INIMI UNITE A LUI ISUS ȘI A MARIEI,CĂLĂUZIȚI-NE ȘI APĂRATI-NE!

Dragii mei,vă mai recomand să ne rugăm și aceste rugăciuni importante,dar cel mai important să postim cu apă și păine,să participăm la Sfânta Liturghie,să ne spovedim,(ca să ne curățim sufletele) și cu multă iubire și recunoștință să ne împărtășim.

Ne vom ruga la ora 15:00 ROZARUL ÎNDURĂRII DIVINE!!!

Ne vom ruga ROZARUL FLĂCĂRII DE IUBIRE

ROZARUL PĂCII DE LA MEDJUGORJE

–ROZARUL DE DURERE

Ne vom ruga CALEA CRUCII ȘI VOM MEDITA LA SUFERINȚELE DOMNULUI NOSTRU ISUS HRISTOS.

ACUM MAI MULT CA NICIODATĂ,ESTE FOARTE IMPORTANT SĂ NE UNIM CU TOȚII ÎMPOTRIVA RĂULUI,ȘI PRIN POST-RUGĂCIUNE ,DACĂ FOLOSIM ARMA NOASTRĂ ROZARUL SLĂBEȘTE PUTERA RĂULUI,
FORȚELE ÎNTUNECATE URLĂ DE DURERE DE CĂTE ORI VĂ RUGAȚI ROZARUL DIN INIMĂ!

RUGATI-VĂ SI INCREDETI-VĂ IN DUMNEZEU TATĂL NOSTRU CERESC.SI NU VĂ TEMETI DE CEL RĂU!!!

STOP BATJOCORIRII SFINTEI EUHARISTII Emilia Mezei

VĂ ROG DISTRIBUIȚI PESTE TOT ÎN ÎNTREAGA LUME CÂT MAI URGENT!!

Fiți binecuvântati cu toții!

Vă mulțumesc anticipat,Emilia Mezei