Selectează o Pagină

Mesaj Important de la Domnul Isus, 30 octombrie 2022,Medugorje,transmis prin Emilia Mezei

Mesaj de la Domnul Isus, duminică 30 octombrie 2022, în Capela Adorației din Medugorje, în jurul orei 15:35, Domnul Isus ne transmite:

Dragii mei, ca de obicei vă încurajez și vă îndemn, în special ACUM, în acest timp foarte prețios de mari haruri și binecuvântări, dar totodată și de mari încercări, să vă rugați mai intensiv din inimă, să abandonați calea păcatului, ca să nu aveți posibilitatea să-i dați șansă și putere celui rău, asupra voastră și a vieților voastre.
DECIDEȚI-VĂ ACUM, ÎN SPECIAL PENTRU SFINȚENIE…NU VĂ TEMEȚI, DOAR RUGAȚI-VĂ, FIȚI MAI BUNI, FACEȚI FAPTE BUNE DIN IUBIRE, IERTAȚI ȘI IUBIȚI SINCER…LUPTAȚI ÎMPOTRIVA RĂULUI ȘI A SLĂBICIUNILOR VOASTRE.
DRAGII MEI, NU VĂ TEMEȚI DE VIITOR…DE MOARTE…DOAR DE PĂCATE SĂ VĂ TEMEȚI, CĂ PRIN PĂCATE ÎI DAȚI PUTERE CELUI RĂU ASUPRA VOASTRĂ ȘI A VIEȚILOR VOASTRE. VENIȚI ACUM LA MINE CU O INIMĂ SINCERĂ ȘI PLINĂ DE CĂINȚĂ, CA SĂ VĂ POT AJUTA, PURIFICA, ÎNTĂRI ÎN CREDINȚĂ ȘI IUBIRE, CA SĂ PUTEȚI FACE FAȚĂ TUTUROR ÎNCERCĂRILOR, ISPITELOR, SUFERINȚELOR…
NU VĂ TEMEȚI DE VIITOR…ABANDONAȚI-VĂ PE DEPLIN VIAȚA ȘI SUFLETUL VOSTRU ÎN MÂINILE LUI DUMNEZEU…ȘI DECIDEȚI-VĂ, DACĂ ÎNTR-ADEVĂR DORIȚI SĂ AJUNGEȚI ÎN PARADIS, ȘI SĂ LUPTAȚI PENTRU A AJUNGE ÎN PATRIA CEREASCĂ.
FIȚI BUNI ȘI CU INIMA SMERITĂ, ȘI ȚINEȚI CONT DE CELE ZECE PORUNCI, DUPĂ CARE VEȚI FI JUDECAȚI.
NU VĂ TEMEȚI…DUMNEZEU ESTE BUN ȘI ÎNDURĂTOR…DUMNEZEU ESTE IUBIRE…ȘI TOT CE VĂ CER, ESTE SĂ IUBIȚI SINCER ȘI SĂ FACEȚI TOTUL DIN IUBIRE…NU VĂ TEMEȚI!!!
RUGAȚI-VĂ ȘI AVEȚI ÎNCREDERE DEPLINĂ ÎN MINE ȘI ÎN ATOTPUTERNICIA MEA.
DIN NOU VĂ REAMINTESC, CĂ EU SUNT DUMNEZEU, ȘI MIE MI-A FOST DATĂ TOATĂ PUTEREA, ATÂT ÎN CER CÂT ȘI PE PĂMÂNT (Matei 28:18)…CURAJ…NU VĂ TEMEȚI.
EU SUNT CU VOI DUPĂ CUM V-AM PROMIS ÎN TOATE ZILELE PÂNĂ LA SFÂRȘITUL VEACULUI. (Matei 28:19)SUNT CU VOI, CĂ VĂ IUBESC NESPUS DE MULT ȘI DORESC SĂ VĂ AJUT, SĂ VĂ SALVEZ, ȘI SĂ VĂ DUC PE TOȚI ÎN BRAȚELE IUBITOARE ALE TATĂLUI CERESC, ÎN PARADIS…CA SĂ FIȚI LIBERI ȘI FERICIȚI PENTRU TOTDEAUNA.
DECIDEȚI-VĂ URGENT…ȘI NU MAI PĂCĂTUIȚI…NU MAI FACEȚI RĂU!!!
RUGAȚI-VĂ ȘI CEREȚI HARURI PENTRU VOI, PENTRU FAMILIA VOASTRĂ, DUȘMANII VOȘTRI ȘI PENTRU ÎNTREAGA OMENIRE, ÎN SPECIAL PENTRU CEI CARE ÎNCĂ NU MĂ CUNOSC PE MINE, ȘI IUBIREA INFINITĂ A TATĂLUI CERESC.
CEREȚI ȘI VEȚI PRIMI, CĂUTAȚI ȘI VEȚI GĂSI…BATEȚI ȘI VI SE VA DESCHIDE. (Matei 7: 7-8)
LUPTAȚI CA SĂ ÎNFRÎNGEȚI RĂUL, SLĂBICIUNILE VOASTRE…LUPTAȚI PENTRU PARADIS-FERICIREA ETERNĂ…LUPTAȚI PÂNĂ LA CAPĂT, LUPTAȚI CĂ EU SUNT CU VOI ȘI LUPT ALĂTURI DE VOI…LUPTAȚI… ȘI VEȚI REUȘI SĂ CÂȘTIGAȚI COROANA FERICIRII ETERNE…LUPTAȚI PÂNĂ LA CAPĂT…RĂBDAȚI PÂNĂ LA CAPĂT, (Matei 24:13) CĂ VĂ AȘTEAPTĂ O RĂSPLATĂ URIAȘĂ, ȘI ESTE PENTRU TOTDEAUNA.

FIȚI HOTĂRÂȚI ȘI LUPTAȚI!!!
Rămâneți în Pace și Iubire.
Vă iubesc pe toți!
Iubitul vostru Domn și Salvator,
Isus, Regele Omenirii

UN MESAJ FOARTE FRUMOS,ÎNCURAJATOR, PLIN DE SPERANȚĂ ȘI IUBIRE!

Vă rog Distribuiți!

Vă mulțumesc!

Fiți binecuvântați,Emilia Mezei