Selectează o Pagină

Mesaj de la Domnul Isus, 16 aprilie 2023, Duminica Divinei Îndurări”, Medugorje, transmis prin Emilia Mezei

Mesaj de la Domnul Isus, 16 aprilie 2023,Duminica Divinei Îndurări,Medugorje,transmis prin Emilia Mezei

Mesaj de la Domnul Isus, 16 aprilie 2023, Duminica Divinei Îndurări, în Capela Adorației Euharistice din Medugorje, în jurul orei 16:30, Domnul Isus ne transmite:

Dragii mei, niciodată să nu vă descurajați, și aveți încredere în Iubirea Mea Infinită și în Milostivirea Mea pentru voi și întreaga omenire. Nu uitați, că EU SUNT IUBIRE ȘI AM FĂCUT TOTUL DIN IUBIRE PENTRU VOI, LA FEL VĂ CER ȘI VOUĂ, SĂ IUBIȚI, SĂ FIȚI BUNI, BLÎNZI, ÎNDURĂTORI, MILOSTIVI PRECUM ESTE TATĂL CERESC.
Dragii mei, dacă vreți să aveți PACE CU ADEVĂRAT ȘI SĂ FIȚI LIBERI PE DEPLIN ȘI FERICIȚI, DIN NOU VĂ CER SĂ RESPECTAȚI PORUNCILE CEREȘTI, SĂ IUBIȚI SINCER ȘI SĂ IERTAȚI DIN INIMĂ.
EU SUNT CU VOI MEREU CA SĂ VĂ AJUT, SĂ VĂ ÎNTĂRESC ÎN CREDINȚĂ ȘI IUBIRE…SĂ VĂ AJUT CA SĂ VĂ PURTAȚI CRUCEA CU MULT CURAJ, DEMNITATE ȘI IUBIRE.
Fiți blînzi și cu inimile smerite, ca să fiți copii plăcuți Tatălui Ceresc, să dobândiți haruri mai mari (puternice) care să vă poată ajuta în lupta voastră zi de zi împotriva răului, păcatului, încercărilor și slăbiciunilor…NU VĂ TEMEȚI!!!

AVEȚI ÎNCREDERE DEPLINĂ ÎN BUNĂTATEA, IUBIREA ȘI ÎNDURAREA MEA ȘI A TATĂLUI CERESC, DUMNEZEU ATOTPUTERNIC.
Vă iubesc pe toți, și doresc să vă ajut, ca să vă puteți salva sufletele de la osânda veșnică.
VENIȚI ACUM LA MINE CU MULTĂ ÎNCREDERE, SPERANȚĂ ȘI IUBIRE…VENIȚI HOTĂRÂȚI ÎN A VĂ DECIDE PENTRU SUFLETUL VOSTRU, VIITORUL VOSTRU…PENTRU FERICIREA ETERNĂ.
SĂ NU VĂ ÎNDOIȚI NICIODATĂ DE MINE ȘI DE ÎNDURAREA MEA INFINITĂ, AVEȚI ÎNCREDERE DEPLINĂ ÎN MINE ȘI VENIȚI ACUM LA MINE CU INIMILE SINCERE ȘI VEȚI FI AJUTAȚI ȘI SALVAȚI.

Dragii mei, din nou vă îndemn să vă rugați, postiți, să faceți sacrificii pentru a ajuta la salvarea fraților voștri, care încă NU MĂ CUNOSC, NU-L CUNOSC PE TATĂL CERESC ȘI IUBIREA LUI INFINITĂ PENTRU ÎNTREAGA CREAȚIE. Ajutați și fiți făuritori de Pace.
Rugați-vă pentru Preoți, pentru Păstorii voștri ca să rămână fideli Bisericii, să rămână în iubire și credință și să lupte cu mult curaj pentru binele comun, pentru suflete, pentru dreptate și adevăr.

AVEȚI ÎNCREDERE, SPERANȚĂ, CREDINȚĂ ȘI IUBIRE…RUGAȚI-VĂ ȘI TOTUL VA FI BINE.
Fiți de asemeni recunoscători Tatălui Ceresc pentru acest timp prețios de Har și de Mari Binecuvântări, în special pentru Prezența Iubitei Mele Mame pe pământ alături de voi ca și REGINA PĂCII.

Rămâneți în Pace și Iubire!
Rugați-vă!
Fiți binecuvântați!

Vă iubesc pe toții!
Iubitul vostru Domn și Salvator
Isus, Regele Omenirii

Dragii mei, vă mulțumesc că ați citit acest Mesaj Important transmis de Domnul Isus în Duminica Divinei Îndurări.

Aveți încredere deplină în Domnul Isus și Rugați-vă zilnic, în special la ora 15:00,ROZARUL DIVINEI ÎNDURĂRI!

De fiecare dată cînd auzi ceasul bătînd ora trei, cufundă-te în Îndurarea Mea, venereaz-o şi preamăreşte-o.“ îi spunea Isus Sfintei Faustina. „La ora trei imploră-Mi Îndurarea, în special pentru păcătoşi.“

Rugăciune zilnică la ora 15:00: Isuse, Mă Încred în Tine!

RUGAȚI-VĂ ZILNIC CU MULTĂ CREDINȚĂ, ÎNCREDERE, SPERANȚĂ ȘI IUBIRE!

Fiți binecuvântați!

Vă rog Distribuiți!

Vă mulțumesc,Emilia Mezei