Selectează o Pagină

Idda Peerdeman (1905-1996), dintr-o familie cu cinci copii, a văzut-o pe Sfănta Fecioară de 56 de ori, in diferite locuri din Amsterdam, din 25 martie 1945 si pana la 31 mai 1959.

Mesajele ne cheamă la pace si convertire.


Sfânta Fecioară Maria apare la Amsterdam sub acest titlu între anii 1945-1959 şi îi revelează unei femei simple, Ida Peerdeman, că doreşte să fie cunoscută şi iubită de toţi oamenii drept „Maica tuturor popoarelor“.
Prin viziuni profetice, Fecioara prezintă în mod impresionant situaţia Bisericii şi a lumii în timpurile noastre. Prin mesajele ei, Sfânta Fecioară Maria revelează planul prin care Dumnezeu doreşte să salveze lumea prin intermediul Maicii Sale. În acest scop, ea dăruieşte popoarelor şi naţiunilor o imagine şi o rugăciune.”

La 11 februarie 1951, Sfănta Fecioară i-a spus:
„Eu sunt Mama, Mama tuturor popoarelor.”

Idda Peerdeman

„Pe 31 mai 1996, episcopul de Haarlem, E.S. Msgr. H. Bommers şi episcopul auxiliar, E.S. J.M. Punt, după consultări cu Congregaţia pentru Doctrina Credinţei, au permis venerarea publică a Sfintei Fecioare sub titlul:

„Maica tuturor popoarelor“.

„Eu sunt Mama, Mama tuturor popoarelor.”
RUGAȚI-VĂ ZILNIC ACEASTĂ RUGĂCIUNE FOARTE IMPORTANTĂ!
Fecioara Maria ne roagă pe toți să spunem zilnic această Rugăciune!
Te asigur că lumea se va schimba! (29 aprilie 1951)

RUGĂCIUNEA


Maica tuturor popoarelor a dat o rugăciune puternică pentru a ne apăra de pericolul unui război catastrofal. Ea a numit-o „Rugăciunea Mea” (31 mai 1955). Este o rugăciune pentru pace in lume, o rugăciune pentru venirea Spiritului Sfănt, singurul care poate da lumii adevărata pace.

Iată căteva dintre promisiunile pe care le face Doamna tuturor popoarelor celor care spun Rugăciunea Sa: „Doamna tuturor popoarelor va salva lumea: Ea o va salva prin aceasta rugaciune.” (10 mai 1953)

„Această rugăciune va permite să fie indepărtate din această lume: stricăciunea, calamitățile si războiul”. (11 octombrie 1953).

„Voi nu cunoasteți puterea și importanța pe care o are această rugăciune pe lângă Dumnezeu! El o va asculta pe Mama Sa pentru că Ea vrea sa fie Avocata voastra.” (31 mai 1955).

„Tu nici n-ai idee despre valoarea pe care o poate avea aceasta ( a spune această rugăciune in fiecare zi). Nu ști ce vă rezervă viitorul.” (15 aprilie 1951). „… Fiindca Ea (DOAMNA TUTUROR POPOARELOR) este trimisă de Domnul și Creatorul Său pentru ca, sub acest titlu și prin această rugăciune, să elibereze lumea de o mare catastrofă mondială… Prin această rugăciune, Doamna va salva lumea. Eu reinnoiesc, incă o dată, promisiunea.” (10 mai 1953).

Ce promisiune minunată: Ea va salva lumea de o catastrofă mondială!

Fără îndoială că astăzi înțelegem puțin mai bine care ar putea fi această catastrofă mondială.


„ACȚIUNEA MONDIALĂ DE MĂNTUIRE ȘI DE PACE .”

Această acțiune mondială este, după propriile Sale cuvinte, condiția de pregătire directă a unei noi dogme mariane, proclamarea unui adevăr de credintă, precum că Maria este, pentru toate popoarele, Co-măntuitoare, Mijlocitoare si Avocata. Această dogmă mariană, ultima și cea mai mare, ne va aduce noi Rusalii si va introduce popoarele intr-o nouă epocă de pace.

Trebuie, așadar, să punem intreaga noastră angajare pastorală în difuzarea imaginii și a rugăciunii de la Amsterdam pentru ca ea este cea care, in mod pașnic, pregătește inimile națiunilor să primească tripla dogmă mariană. De aceea Doamna tuturor popoarelor a spus: „Aceasta imagine va precede. Aceasta imagine trebuie sa fie difuzata in lumea intreaga. Ea este interpretarea si ilustrarea noii dogme.” (8 decembrie 1952)
Din acest motiv Doamna tuturor popoarelor dorește ca rugăciunea să fie tradusă in căt mai multe limbi și, prin intermediul tehnicilor moderne „… să fie răspândită în lume, printre toate popoarele. Căci toate au dreptul la aceasta. Te asigur că lumea se va schimba! (29 aprilie 1951)
„Înțelegeti bine că și Domnul avea nevoie de Mama sa pentru a se intrupa. Prin Mama vine Viața. Iată de ce trebuie s-o readuceți în Bisericile voastre și printre popoare; veți vedea atunci cum totul va reinflori. (25 martie 1973 – Mesajul euharistic al Domnului).

URGENȚA MESAJELOR DE LA AMSTERDAM


Tinănd cont de situația internatională atăt de gravă, putem ințelege urgența și semnificația incomparabilă a mesajelor de la Amsterdam. Doamna tuturor popoarelor a făcut cereri numeroase și insistente. Noi avem datoria să punem aceste cereri în practică in viața noastră cotidiană, aceasta fiind contribuția noastră la edificarea unei lumi noi. Dar cel mai important lucru este propria noastră convertire. Este singurul mijloc de a ne apăra de calamitățile care ne amenință pe toți. Au trecut 68 de ani de cănd ne parvenea această implorare a Sfintei Fecioare: „Ascultați deci cuvintele pe care imi este permis să vi le spun in acest timp de tulburări… Vouă mă adresez cănd spun: Nu stiți căt de serios și de grav este acest timp!” (8 decembrie 1952). „Puterea cu care domnește Satana o cunoaște numai Dumnezeu!” (31 mai 1955). „Toate popoarele gem sub jugul Satanei.” (31 decembrie 1951). „Popoare, vă rogDoamna voastră vă roagă s-o ascultati. Niciodată incă Maica Domnului nu v-a rugat astfel!” (31 mai 1955).
Maria ne spunea asta incă de acum 68 de ani! Iar aceste cuvinte sunt cu atăt mai actuale astăzi! Este suficient să vedem modul alarmant in care s-a degradat situația in Biserică si in lume.

DOVEZI

Pentru a demonstra originea supranaturală a mesajelor de la Amsterdam, Dumnezeu a dat, în număr impresionant, fascinante dovezi de autenticitate.
Doamna tuturor popoarelor spune: „Semnele sunt conținute in cuvintele Mele” (31 mai 1955 si 31 mai 1957).

„Adevărul vă va fi descoperit pe parcursul anilor (3 decembrie 1949), adică Ea a dat dovezi de autenticitate revelănd evenimente care adeseori nu s-ar realiza decăt cu mulți ani mai tărziu. Dumnezeu a revelat catastrofe, dar n-a făcut-o decăt cu scopul de a impiedica cu orice preț amenințarea lor. Pasajul care urmează, extras din mesajele de la Amsterdam din data de 26 decembrie 1947, evoca marele pericol iminent al unui atentat terorist contra Americii si Europei cu arme chimice si biologice.

Vizionara Ida Peerdeman povesteste:


„Am simțit apoi o durere in mână și am văzut, una lăngă alta, Europa și America. Apoi au apărut scrise următoarele cuvinte: Război economic, Boicot, Devize, Calamităti. Am văzut atunci trecăndu-mi pe dinainte imagini înspăimântătoare ale unor ființe umane: fețe acoperite în intregime de ulcere înfiorătoare, s-ar putea spune de un soi de lepră, sau căzănd pradă altor cumplite boli mortale: holera, ciuma…
Toate acestea au dispărut la răndul lor și am văzut apoi niște minuscule puncte negre în suspensie, în jurul meu. Am incercat să simt ce pot fi dar n-am reusit; mi se părea a fi o materie foarte fină, dar ochii nu-mi permiteau să disting ce este. Apoi, privind în jos, am văzut minunate câmpii albe. Pe aceste câmpii am văzut din nou aceste puncte negre, dar de data asta mărite ca și cum ar fi fost vii. Neștiind să-mi explic toate acestea, am întrebat-o pe Sfănta Fecioară: < Este vorba de bacili? > Cu mare gravitate, ea a raspuns: „Este Diabolic!”
Am simțit atunci cum mi se umflă fața, precum și tot corpul. Aveam impresia că fața mi-a devenit enormă, că tot trupul mi-e umflat și țeapăn. Nu mă puteam mișca. Am auzit-o pe Sfănta Fecioară spunănd: „Iată ce au inventat!” Dupa care, pe un ton energic, ea a spus: „Popoare, sunteti prevenite!”

PUTEM ÎMPIEDICA O CATASTROFĂ MONDIALĂ!


Să învățăm din lecția de la Fatima pentru a nu comite aceeași greșeală acum, cănd cunoaștem mesajele de la Amsterdam! Căci la Amsterdam, Fecioara Maria a apărut – din nou la timp – pentru a avertiza popoarele asupra amenințărilor, nu numai ale unui război și ale unei ideologii atee ci, potrivit propriilor sale cuvinte, asupra unei mari catastrofe mondiale. Si, din nou, tocmai pentru că este o Mamă, Ea ne-a dat si mijloacele necesare pentru a împiedica nenorocirea. S-a manifestat sub un nou titlu: „Doamna tuturor popoarelor”;ne-a dat o imagine si o rugăciune despre care a spus:

NU UITAȚI!

„Sub acest titlu si prin această rugăciune, prin favoare divină, Eu am puterea de a salva lumea dintr-o mare catastrofă mondiala.” (10 mai 1953).

RUGAȚI-VĂ ZILNIC ACEASTĂ RUGĂCIUNE FOARTE IMPORTANTĂ!!!
https://www.de-vrouwe.info/

Dacă facem ceea ce ne cere Maria, vor veni asupra Bisericii și a lumii întregi, noi Rusalii. Doamna tuturor popoarelor a promis-o!

„Angajați-vă, plini de zel și de înflăcărare, în această lucrare de Măntuire și de Pace și veți vedea miracolul.” (1 aprilie 1951)

Iar națiunile vor putea să respire din nou ușurate și intre ele să domnească pacea deplină.Mai multe Informatii: https://www.de-vrouwe.info/

“The Lady of All Nations”
https://www.de-vrouwe.info/en/

Rugați-vă și aveți încredere în Bunul Dumnezeu și în Domnul nostru Isus Hristos,că vor asculta cu multă bucurie rugăciunile noastre și ne vor salva prin mijlocirea Mamei noastre cerești, și ne vor elibera de sub puterea și dominația răului.

Luați în serios Convertirea și Rugăciunea!

Doamne ajută-ne!

Dragii mei, cu multă încredere și iubire față de Sfănta Treime și Mama noastră cerească dar și față de voi,am pregătit acest articol,împreună cu rugăciunea.

Vă rog să vă rugați și să distribuiți.

Vă mulțumesc!