Selectează o Pagină

Inspirație Divină, FOARTE IMPORTANTĂ, 11 iunie 2022, Medugorje, Emilia Mezei
(înregistrat vocal 7 minute:22 secunde )

Inspirație Divină, sâmbătă, după sfânta liturghie de seară, 11 iunie 2022, de aici de la Medugorje, sunt Emilia Mezei, vă salut pe toți cu mare drag.

Dragii mei, acum este timpul ca întreaga omenire să se întoarcă la Dumnezeu pentru că este Tatăl nostru, Creatorul cerului și al pământului și să-i redea Bunului Dumnezeu tot respectul și toată iubirea pe care o merită.
Pentru că Dumnezeu ne-a creat din iubire, nu pentru ca să ne distrugă ci pentru ca să fim fericiți cu El pentru totdeauna în Paradis.

Dacă întreaga omenire se întoarce la Dumnezeu, se căiește de păcate, întoarce spatele răului și respectă cele 10 Porunci care sunt date pentru binele nostru și fericirea noastră, toate se referă la iubire… iubirea față de Dumnezeu și față de aproapele, iubirea care ne face fericiți, liberi, ne dă pace, speranță, ne ajută să evoluăm spiritual și ne ajută să ajungem acasă pentru totdeauna în brațele iubitoare ale Tatălui ceresc prin Domnul nostru Isus Cristos.

Este foarte important ca omenirea să fie recunoscătoare în primul rând pentru tot ce a făcut Dumnezeu din iubire pentru noi.

A FĂCUT MAXIMUM!!!


A dat pe Domnul Isus , Fiul Lui, ca să se sacrifice în chinuri groaznice pentru noi. Este cu noi zi de zi. (Matei 28,19)

Ne-a trimis Duhul Sfânt, Duhul mângâietor care să ne ajute, Duhul iubirii.

E aici cu noi iubita noastră Mamă cerească., Regina Păcii, care are misiunea să zdrobească capul șarpelui și să ne pregătească pentru o nouă eră de pace și fericire.

Este timpul ca întreaga omenire să se întoarcă acum, la Dumnezeu, cu inimile pline de căință sinceră și recunoștință pentru că în primul rând că ne-a creat din iubire și ne respectă liberul arbitru… noi suntem răspunzători de alegerile noastre, ne-a
dat acest liber arbitru. Ne-a făcut liberi și acum, dar ne-a făcut liberi pentru eternitate.

Cel rău, diavolul se folosește de această libertate , liberul arbitru , pentru ca să ne îndepărteze de Dumnezeu , să ne batjocorească, să se folosească de noi, de slăbiciunile noastre și la sfârșit să ne distrugă, să ne ducă sufletul în focul iadului.

Dragii mei frați, ESTE MOMENTUL DECISIV PENTRU SUFLETUL NOSTRU,PENTRU BISERICĂ ȘI PENTRU ÎNTREAGA OMENIRE!!!


Să ne rugăm, pentru că rugăciunea, postul , ispășirea salvează omenirea!

Să ne rugăm pentru toți dușmanii noștri, în special pentru cei care încă nu au cunoscut iubirea infinită a lui Dumnezeu.

Să ne rugăm din inimă, cu multă speranță, încredere și iubire în victoria binelui și a iubirii și a Sfintei Fecioare Maria, pentru Triumful Inimii Ei, care nu este altceva decât Domnul Isus în Preasfântul Sacrament, pe care cel rău vrea să-l distrugă prin toate mijloacele posibile… Vrea să distrugă Biserica, în special pe Domul Isus, Sfântul Sacrament. Să ne rugăm, că cel rău încearcă prin toate mijloacele posibile să distrugă.

Să ne unim cu toții în post, rugăciune, ispășire și să nu uităm că noi avem un Tată ceresc, Dumnezeu Atotputernic care are întotdeauna ultimul cuvânt.


Și să nu uităm că doar prin iubire vom putea învinge răul, hrănind binele, gândind pozitiv și să fim cu inimile pline de recunoștință, speranță, iubire.


Să continuăm să ne rugăm pentru biserică, salvarea ei și a întregii omeniri, la intențiile Sfintei Fecioare Maria și pentru Triumful Inimii Ei Neprihănite, pentru convertirea celor care nu au cunoscut iubirea lui Dumnezeu și pentru cei de care cel rău se folosește de slăbiciunile lor, de oculta malefică mondială, slugile celui rău care din păcate sunt și ei frații noștri și nu sunt conștienți că bietele suflete sunt slugile celui rău, slugile dușmanului lor, care nu vrea decât să se folosească de ei și să le ducă sufletele în focul iadului. Să ne rugăm pentru ei, cu inimile pline de îndurare, și dacă ne vom ruga din inimă, cu multă compasiune și iubire față de ei… să nu-i judecăm, pentru că are cine să-i judece, să ne rugăm pentru ei cu multă iubire, compasiune… și credeți-mă, că dacă ne vom ruga astfel pentru ei, pentru elita malefică mondială, să se convertească și ei, să se îndure Dumnezeu și de sufletele lor , puterea celui rău va slăbi, pentru că nu vom putea învinge răul decât prin iubire,bunătate, compasiune și prin iertare. Să ne rugăm pentru ei și astfel forțele malefice vor slăbi și Tatăl ceresc se va îndura și de ei.

Să avem credință, încredere și iubire. Și vom reuși să învingem răul și să redăm acestei lumi pace, speranță și iubire.

Să ne rugăm cu multă speranță, iubire și încredere în victoria binelui, a adevărului , a bisericii și a iubirii. Să ne rugăm și va fi bine.
Fii binecuvântați cu toții!
Vă salut de la Medjugorje.
Rămâneți în pace și iubire și rugați-vă.
Vă mulțumesc.
Vă rog să distribuiți,Emilia Mezei