Selectează o Pagină


Egy lelkész találkozása egy angyallal aki egy nagyon fontos és sürgős üzenetet adott az egész világnak.

Egy lelkész autóval utazott valahova, amikor megpillantott egy öregembert az út szélén. Felvette, és miközben mentek, az öreg a lelkészhez fordult és így szólt: Fiam, hallottad, mi történt a Mennyben tegnap este?

A lelkész megdöbbent a kérdésen, leparkolt az autóval és megkérdezte: Valami baja van, uram?

Honnan tudhat ön arról, mi történik a Mennyben?
Az öregember ekkor így szólt: tegnap este a Mennyben Isten nagyon dühös lett az emberekre, és megparancsolta angyalainak, hogy fújják meg a trombitáikat.

Az angyalok felvették a trombitákat és már meg akarták fújni, amikor Jézus térdre esett Isten előtt és könnyek között kezdett esedezni. Kezéből és testéből friss vér folyt ki.

Azt mondta Istennek, hogy nem lehet, hogy halála hiábavaló legyen.

Isten nem nézhette Szentje fájdalmait, de a gonoszok romlottságát sem, ezért ezt mondta: MÉG EGY UTOLSÓ ESÉLYT ADOK NEKIK!


A VÉG KÖZEL, JÉZUS NAGYON HAMAR VISSZAJÖN!

UTOLSÓ ESÉLY !!!

Akkor Jézus odafordult az angyalokhoz és megparancsolta nekik, hogy szálljanak le nagy számban a Földre és mondják el az embereknek: A VÉG KÖZEL, JÉZUS NAGYON HAMAR VISSZAJÖN!

A lelkész leizzadva és sírva ezt kérdezte az öregembertől: Uram, honnan tudja ön ezt?

Az öregember így válaszolt: Én egyike vagyok azoknak az angyaloknak, akik elküldettek a Földre.

Használd a rendelkezésedre álló csatornákat, hogy minél többekhez eljusson ez az üzenet. Nincs vesztegetni való idő! Kérlek!

Azzal az öregember eltűnt a szeme elől.

Jezus hiv!!!
Térjetek meg!

Will YOU GO TO HEAVEN OR HELL? SAVE YOUR SOUL NOW!!!

Nagyon fontos imádságot ajánlók!


Imádkozatok !!!
Minden Népek Asszonyának 😍
Úr Jézus Krisztus az Atya Fia,
küldd el most lelkedet az egész földre.
A Szentlélek éljen minden nép szivében,
hogy megmeneküljetek a romlástól,
a pusztulástól és a háborútól.
A Minden népek Asszonya , aki egykor Mária volt.
legyen a mi Közbenjárónk.
Amen.

Terjesszétek minél többen!

Köszönöm,Emilia Mezei😍