Selectează o Pagină

MESAJE CEREȘTI FOARTE IMPORTANTE, TRANSMISE LA MEDUGORJE IN LUNA SEPTEMBRIE 2021, prin Emilia Mezei

Mesaj de la Domnul Isus, prima joi, 2 septembrie 2021, Medugorje, transmis prin Emilia Mezei
(tradus din limba maghiară) în special pentru Preoți și Episcopi

Mesaj de la Domnul Isus, prima joi, 2 septembrie 2021, Medugorje, în Capela Adorației Euharistice, în jurul orei 16.00

LINK MESAJ :https://emilia.ro/mesaj-de-la-domnul-isus-prima-joi-2-septembrie-2021-medugorje-transmis-prin-emilia-mezei-special-pentru-episcopipreoti/

După ce m-am rugat cele 2 rozare, Rozarul Îndurării Divine, urmat de Rozarul Flăcării de Iubire, L-am întrebat pe Domnul Isus dacă dorește să-mi transmită mesaj și mi-a comunicat un mesaj în limba maghiară.

     Domnul Isus transmite:
  Draga mea copilă, te rog , din nou, să-i atenționezi pe preoți și episcopi ca să NU MAI DEA SFÂNTA IMPĂRTĂȘANIE ÎN MĂINILE ENORIAȘILOR PENTRU CĂ DIN ACEASTĂ CAUZĂ VOR PĂTIMI ȘI SUFERI FOARTE MULT. ACESTA ESTE UN MARE SACRILEGIU ȘI EU DIN ACEASTĂ CAUZĂ  SUFĂR FOARTE MULT. ȘI DACĂ ÎN CONTINUARE NU VOR SĂ IA ÎN CONSIDERARE ATENȚIONĂRILE NU VOR MAI AVEA NICI O SCUZĂ ÎN FAȚA LUI DUMNEZEU. ACESTA ESTE ULTIMUL AVERTISMENT FOARTE SERIOS DAT PREOȚILOR.
  CER CA CREȘTINII CARE MĂ IUBESC SINCER SĂ NU MAI ACCEPTE ÎMPĂRTĂȘANIA ÎN MÂNĂ.

ÎN SPECIAL ACUM VREAU SĂ TRANSMIT NAȚIUNII MAGHIARE SĂ IA ÎN SERIOS CONVERTIREA ȘI CĂINȚA SINCERĂ ȘI LE CER CA SĂ LUPTE PENTRU DREPTATE, PENTRU BISERICĂ ȘI PENTRU SUFLETE. DEOARECE ÎN CURÂND VA FI LA BUDAPESTA (5-12 SEPT.) CONGRESUL INTERNAȚIONAL EUHARISTIC ÎI ATENȚIONEZ PE EPISCOPI ȘI PE PREOȚI CA URGENT SĂ REPARE RĂUL FĂCUT ÎN BISERICĂ: SĂ FIE APĂ SFINȚITĂ ÎN TOATE BISERICILE ȘI CU UMILINȚĂ, CREDINȚĂ ȘI IUBIRE SĂ MĂ PRIMEASCĂ ÎN INIMI ATÂT PREOȚII CÂT ȘI ENORIAȘII.
VĂ CER SĂ LUPTAȚI PENTRU DREPTATE ȘI ATUNCI TOTUL VA FI BINE.
NU FIȚI INDIFERENȚI PENTRU CĂ ASTFEL ÎI DAȚI PUTERE FORȚELOR MALEFICE ASUPRA BISERICII ȘI ASUPRA SUFLETELOR. LUPTAȚI PENTRU BISERICĂ CA SĂ SE REÎNNOIASCĂ ȘI SĂ SE ÎNTĂREASCĂ ÎN CREDINȚĂ ȘI IUBIRE.
NU UITAȚI CĂ EU SUNT DUMNEZEU ȘI MIE ÎMI SLUJIȚI. DE ACEEA FIȚI CURAJOȘI ȘI PUTERNICI SUFLETEȘTE.

 Fiți binecuvântați!

Și nu vă temeți ci rugați-vă, postiți și ispășiți.

Iubitul vostru Mântuitor, Isus Regele Tuturor Națiunilor
Vă muțumesc
!

Mesaj de la Domnul Isus, prima vineri, 3 septembrie 2021, după Sfânta Liturghie, în timpul Venerării Sfintei Cruci.

Domnul Isus transmite:

Draga mea copilă, Inima Mea este zilnic foarte rănită de păcatele omenirii. Oamenii își complică singuri viața și existența când ar fi foarte simplu să aleagă binele, adevărul, să iubească și să respecte legile divine (cele 10 porunci). Din păcate oamenii preferă răul și astfel își complică viața și devin propriii lor dușmani.

Eu am făcut TOTUL DIN IUBIRE pentru Salvarea și Mântuirea întregii omeniri, dar oamenii sunt nerecunoscători și nepăsători.

Eu sufăr împreună cu Iubita Mea Mamă și cu Tatăl Ceresc după fiecare suflet osândit și pierdut.

Încă STRIG de pe CRUCE: Veniți la Mine dragii mei, veniți să aveți Pace, Speranță, Fericire și Viață Veșnică, veniți acum cât mai ține Timpul de Har, abandonați tot răul, calea păcatului, căiți-vă sincer de păcate și convertiți-vă pe deplin.

Încă Strig de pe Cruce, veniți, vă aștept pe toți cu multă iubire, să vă purific de orice rău și să vă redau o viața nouă.

VENIȚI!!!

Nu uitați că Prețul Plătit pentru Răscumpărarea Sufletelor Voastre a fost un PREȚ URIAȘ, dar eu am acceptat totul din iubire pentru voi că vreau să fiți salvați și fericiți pentru totdeauna. Încă aștept să vă decideți, acum pe ultima sută de metri, dacă doriți să vă salvați sufletele de la osânda veșnică.

Nu neglijați acest timp, să vă preocupați mai mult de sufletele voastre, este cel mai important lucru și este pentru veșnicie, restul este foarte trecător, dar sufletul este etern și este adevărata voastră comoară. Aveți grijă de ea, de sufletul vostru.

Rămâneți în Pace, Credință și Iubire. Rugați-vă, rugați-vă, rugați-vă.

Iubitul vostru Domn și Mântuitor, Isus, Regele Universului

Comentariu la mesaj – Emilia Mezei

Dragii mei, vreau să știți că Domnul Isus suferă foarte mult pentru voi și așteaptă să vă decideți pentru mântuirea sufletelor voastre și să abandonați răul SĂ FACEȚI PACE CU DUMNEZEU ȘI CU SEMENII.

Decideți-vă urgent și acceptați-l acum pe Domnul Isus în sufletele și viața voastră ca să fiți salvați și viitorul asigurat. Nu amânați convertirea că veți regreta foarte mult și va fi târziu. Rugați-vă și căiți-vă din inimă și va fi bine.

Cu mult respect, Emilia Mezei

Mesaj de la Domnul Isus, vineri 10 septembrie 2021 Medugorje,transmis prin Emilia Mezei

Am fost pe Krizevac, am făcut Calea Crucii și sus la Cruce m-am rugat în Cinstea celor 5 Răni ale Domnului Isus, Tatăl nostru, Bucură-te Marie și Slavă Tatălui și am văzut cu ochii sufletului că Tatăl Ceresc PLÂNGE. Am început și eu să plâng, am preluat starea îndurerată a Tatălui Ceresc. Mi-a spus că suferă din cauza omenirii, că sunt foarte puține suflete curate pe pământ. Mi-a mai spus că SUFERĂ CĂ ESTE NEVOIT SĂ PEDEPSEASCĂ OMENIREA din cauza păcatelor și a răului. Pe urmă m-am dus la Liturghia de seară și după Sfânta Liturghie, în timpul Venerării Sfinte Cruci, am văzut cu ochii sufletului că și Domnul Isus plânge și suferă.

Domnul Isus transmite:

Plâng din cauza stării jalnice în care a ajuns omenirea, SUFĂR CĂ NU SUNT IUBIT CU ADEVĂRAT ȘI RESPECTAT, SUFĂR CĂ ZILNIC PIERD MULTE SUFLETE, SUFĂR CĂ OAMENII NU VOR SĂ MĂ ACCEPTE CA DOMN ȘI SALVATOR ȘI SE ÎNDREAPTĂ SPRE CALEA PIERZĂRII ȘI A SUFERINȚEI VEȘNICE. Din nou Strig de pe Cruce, dragii mei, veniți la Mine, abandonați definitiv calea păcatului, căiți-vă sincer de păcate ca astfel să vă pot salva și elibera de rău și să vă redau pacea, speranța și iubirea, să vă întăresc în credință și iubire ca să puteți fi pe deplin liberi și cu sufletul salvat, mântuit.

Dragii mei, nici nu bănuiți ce plan malefic a pus cel rău la cale, prin slugile lui, ca să vă domine, badjocorească, să vă stăpânească și să vă distrugă.

Voi uitați că Eu sunt Dumnezeu și eu POT TOTUL și doar Mie mi-a fost dată toată puterea atât în cer cât și pe pământ. Dacă vă rugați, vă convertiți și vă lepădați de rău, sunteți salvați atât voi, cât și familiile voastre și toți cei dragi pentru care vă rugați.

EU POT TOTUL, nu uitați, voi trebuie să credeți și să vă rugați și pentru dușmanii voștri, răufăcătorii voștri și pentru cei răi care acționează împotriva voastră, a lui Dumnezeu și împotriva Legilor Divine.

Rugați-vă, postiți, ispășiți și bucurați-vă că încă ține Timpul de Har, că încă Iubita Mea Mamă este prezentă cu voi, ca să vă ajute, să vă mijlocească haruri, bucurați-vă și fiți recunoscători Tatălui Ceresc pentru acest Timp Prețios de Har dat din mila, bunătatea și îndurarea Tatălui Ceresc.

Rugați-vă și nu vă temeți, din nou vă repet, Eu sunt mereu cu voi, în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Voi sunteți cu Mine? Dacă veți fi cu mine, vă rugați și respectați poruncile și în special noua poruncă care v-am dat-o: “Așa cum v-am iubit Eu pe voi, așa să vă iubiți și voi unii pe alții” nu aveți motive de îngrijorare privind viitorul, important este CA SUFLETUL VOSTRU SĂ FIE MÂNTUIT.

Vă iubesc pe toți și aștept să veniți la Mine, să fiți cu Mine ca să fiți în siguranță și protejați de atacurile celui rău.

Vreau să le mulțumesc, din nou, tuturor ispășitorilor, tuturor celor care se roagă, postesc, și luptă pentru biserică, pentru binele semenilor. Să continuați să vă rugați și să postiți că astfel veți putea diminua răul din lume și ajuta la salvarea sufletelor și a reduce din pedepsele drastice prin care va trebui să treacă întreaga omenire.

Rugați-vă cât mai ține timpul de har.

Rămâneți în pace.

Aveți încredere în Bunătatea și Iubirea infinită a Tatălui Ceresc.

Rugați-vă și va fi bine.

Vă iubesc pe toți și vă aștept, fiți binecuvântați,

Iubitul vostru Domn și Mântuitor, Isus, Regele Universului

Îndemnuri și sfaturi de la Domnul Isus, 16 septembrie 2021 ( despre Chemtrails și Binecuvântare), Medugorje, transmise prin Emilia Mezei

După Sfânta Liturghie, în timpul Adorației Euharistice Domnul Isus, îmi transmite aceste gânduri, cum să binecuvântăm pe cei care aruncă cu soluții toxice din aer, cu virusuri și cu tot felul de substanțe dăunătoare

Să spunem astfel: În numele Sfintei Treimi, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, tot ce este toxic și dăunător omului și tuturor ființelor vii să se anihileze în totalitate, (facem semnul crucii) ca să nu mai poată dăuna și distruge tot ce a creat Tatăl Ceresc cu multă Iubire pentru binele și folosul oamenilor și a întregii omeniri.

Sau mai simplu: În Numele Sfintei Treimi, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, (facem semnul crucii) TOT CE ESTE TOXIC ȘI DĂUNĂTOR SĂ SE ANIHILEZE ÎN TOTALITATE (facem din nou semnul crucii) În Numele Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt, Amin!

Cerem Tatălui Ceresc ca să oprească ca cei răi, slugile celui rău, pervers viclean și mincinos să-și continue planurile malefice de distrugere a omului prin tehnologia Haarp, prin chemtrails, vaccinuri, antenele 5G, prin apă, prin aer, prin alimente. Cerem ca să oprească ca cei răi să nu mai facă victime, cerem să lumineze întreaga omenire și oamenii să lupte împotriva răului, a minciunii și a tuturor abuzurilor.

Domnul Isus transmite, că din păcate, cel rău zi de zi face mii de victime. Feriți-vă de spitale că cei care ajung acolo au puține șanse să se salveze. Cel rău a pus la cale un mare plan diabolic și mulți pentru bani, putere și-au vândut sufletele și execută protocolul pus la cale de cei răi, Oculta Malefică Mondială.

Rugați-vă și va fi bine. Rugați-vă pentru toți cei care au ajuns sub influența răului, pentru toți cei care si-au vândut sufletele, să nu mai poată să facă rău și vătăma aproapele. Rugați-vă pentru ei, căci ei nu mai au discernământ și nu mai pot să facă diferența dintre bine și rău. Să ne rugăm pentru ei.

Domnul Isus mai recomandă să binecuvântăm alimentele, apa, când vedem pe cer, să binecuvântăm dâra morții, chemtrails, să-i binecuvântăm pe oameni, pe dușmanii noștri, pe toți pentru că prin semnul crucii, prin binecuvântare anihilați mult din forțele, puterea celui rău, din energiile malefice, din tot ce este dăunător trupului și sufletului. Să binecuvântăm în continuu, să binecuvântăm că prin semnul crucii vom putea anihila și reduce din puterea forțelor malefice. Deci binecuvântați tot, înainte de a mânca alimentele, apa.

Prin TOT, alimente, apă, aer cel rău vrea să îmbolnăvească și să distrugă întreaga omenire.

Să binecuvântăm în continuu.

Mesaj de la Domnul Isus, vineri 17 septembrie 2021, Medugorje transmis prin Emilia Mezei
(tradus din limba maghiară scris și vocal)

Mesaj de la Domnul Isus, vineri 17 septembrie 2021, după Sfânta Liturghie, în timpul Venerării Sfintei Cruci

Domnul Isus ne transmite:

Draga mea copilă, Sunt Însetat după Suflete, dar din păcate sufletele nu vor să audă Chemarea Mea, nu vor să-și deschidă sufletul și nu vor să mă Accepte ca Domn și Mântuitor. De aceea sufăr foarte mult și sunt însetat după ele.

Eu, ca Fiul lui Dumnezeu, M-am sacrificat cu multă iubire pentru toți oamenii, dar din păcate, foarte puțini oameni vor să ia în serios convertirea.
Te rog să-i atenționezi din nou:
să vină la Mine cu multă credință, speranță, încredere și iubire și Eu cu multă iubire îi voi ajuta, îi voi purifica și le voi dărui speranță, credință, iubire și un viitor fericit.

Veniți acum pentru că Timpul de Har în curând se apropie de sfârșit și pe urmă nu mai este cale de întoarcere. Veniți acum ca să fiți pe deplin liberi și fericiți pentru că adevărata fericire doar Dumnezeu v-o poate da.

Veniți dragii mei copii, veniți fără frică, veniți la Mine.

Rugați-vă și luați în serios convertirea dacă vreți să vă salvați sufletele de la osânda veșnică.

Vă aștept… sunt însetat după sufletele voastre…
Hotărâți-vă dacă doriți să vă salvați sufletele și convertiți-vă.

Nu uitați că Eu vă iubesc foarte mult. Uitați-vă la Cruce, nimeni nu are iubire mai multă decât cel care își dă viața pentru prietenul său. Dar Eu Mi-am dat Viața și M-am Sacrificat pentru întreaga omenire. Am acceptat toate suferințele doar ca să vă salvez pe voi, să vă eliberez de cel rău, să vă purific și să vă conduc în Paradis, ca să fiți din nou liberi și fericiți pentru totdeauna.

Decideți-vă dragii mei, pentru Mine, pentru că sunt foarte însetat după sufletele voastre. Veniți la Mine cu Iubire. Veniți cu încredere, nu vă temeți, veniți cât mai ține Timpul de Har, veniți dragii mei copii ca să aveți viitorul asigurat și sufletul vostru să fie salvat de la osânda veșnică. Veniți că Timpul de Har se apropie de sfârșit. Nu mai aveți mult timp, acum trebuie SĂ DECIDEȚI CE DORIȚI. Luați în serios convertirea, rugați-vă, convertiți-vă și atunci viitorul vă este asigurat.

Dragii mei copiii uitați ce Plan Diabolic a pus la cale cel rău, ca să vă ruineze și să vă distrugă. VENIȚI LA MINE CĂ EU SUNT DUMNEZEU, DOAR EU VĂ POT AJUTA. VENIȚI LA MINE CA SĂ FIȚI DIN NOU LIBERI ȘI FERICIȚI.


Cel rău vrea să vă ia în stăpânire, să vă domine, să vă ia libertatea ce ați primit-o de la Dumnezeu, ca să vă ruineze și să vă distrugă complet.

De aceea veniți la Mine dragii mei copii, veniți, rugați-vă. Nu uitați că EU SUNT DUMNEZEU ȘI EU POT TOTUL ȘI DOAR MIE MI-A FOST DATĂ TOATĂ PUTEREA ATÂT ÎN CER CÂT ȘI PE PĂMÂNT. „Toată puterea Mi-a fost dată in cer și pe pământ” (Matei 28:18)

Voi nu vă rugați, trăiți în frică, în păcate, de aceea cel rău poate să vă domine și să vă stăpânească pentru că trăiți în minciună, frică, fără credință și fără Dumnezeu.
Convertiți-vă acum până nu este prea tărziu, salvați-vă sufletele de la Osânda Veșnică.
Veniți la Mine, fără frică și atunci totul va fi bine.

Vă mulțumesc, fiți binecuvântați.

Vă aștept, Iubitul vostru Mântuitor, Isus Regele Tuturor Națiunilor

Comentariu la mesaj:Emilia Mezei
Dragii mei este un mesaj foarte frumos, plin de iubire de la Iubitul nostru Mântuitor. Ați citit că cuvântul VENIȚI apare de multe ori în acest mesaj. Domnul Isus, în ciuda păcatelor și răutăților noastre nu încetează să ne iubească și să ne cheme la El pentru că ne dorește binele și vrea să fim salvați, liberi și fericiți.
Dacă ne rugăm, ne convertim, respectăm poruncile lui Dumnezeu, ne întărim în credință și iubire atunci cel rău nu va mai avea putere asupra noastră.
Totodată Domnul Isus ne avertizează de pericolul în care se află întreaga omenire.
Dragii mei, nu mai acceptați minciunile
(Plandemia Ocultei Malefice), alungați frica, deznădejdea și veniți acum cu o inimă plină de căință și speranță la Salvatorul sufletelor noastre care este izvorul vieții și a fericirii eterne.
Acum este momentul
să schimbăm scenariul pus la cale de Oculta Malefică și să acceptăm Planul Lui Dumnezeu de salvare și mântuire a întregii omeniri.
Rugați-vă și încredeți-vă pe deplin în iubirea și bunătatea infinită a Tatălui Ceresc și veniți așa cum sunteți la Domnul Isus care este Calea, Adevărul și Viața.
(Ioan 14:1-14)

Mesaj de la Domnul Isus, sâmbătă 18 septembrie 2021, după Sfânta Liturghie, în timpul Adorației Euharistice.

Domnul Isus transmite:

Draga mea copilă, te rog din nou să le transmiți tuturor și să-i îndemni la convertire deplină și căință sinceră, dacă doresc să-și salveze sufletele de la osânda veșnică pentru că ZILELE de HAR SUNT PE SFÂRȘITE ȘI NUMĂRATE.

Te rog draga mea copilă să transmiți ca oamenii să nu mai accepte să se vaccineze în nici un fel, că este un lucru nociv, atât pentru trup cât și pentru suflet.

Rugați-vă, postiți, ispășiți și nu mai acceptați să fiți conduși, mințiți, manipulați, batjocoriți și distruși de cei răi, Oculta Malefică Mondială.

Nu uitați că voi sunteți copiii lui Dumnezeu și moștenitorii Paradisului. Ați fost creați liberi, ați primit în DAR de la Tatăl Ceresc Liberul Arbitru să alegeți singuri și liber pentru binele vostru și al semenilor. Nu acceptați ca să vi se ia accest drept.

Rugați-vă și cereți ajutor de la Tatăl Ceresc.

Rugăciunea și convertirea este singura voastră șansă de a scăpa din ghearele răului. Eu sunt cu voi și aștept să veniți la Mine ca să vă redau Pacea, Speranța și Fericirea Veșnică. Veniți acum ca să fiți salvați.

Rugați-vă! Nu uitați că Iubita Mea Mamă încă este cu voi tocmai ca să vă ajute și să vă elibereze de cel rău. Rugați-vă și oferiți rugăciunile la Intențiile Ei ca să poată salva cât mai multe suflete. Rugați-vă și nu vă temeți. Dacă vă rugați sunteți Salvați.

Luptați pentru Adevăr, Libertate și pentru Sufletul vostru. Luptați cu curaj și nu vă temeți că voi nu suneți singuri, cereți mereu protecția și ajutorul Îngerilor voștri și a Sfinților și nu vă temeți de moarte, că moarte nu mai există.

Eu am învins moartea prin SACRIFICIUL SUPREM făcut din IUBIRE pentru Salvarea și Mântuirea sufletelor voastre.

Luptați în special pentru a câștiga Coroana Vieții și Fericirii Eterne pentru care ați fost creați. Luptați pentru Paradis!

Luptați și nu mai îngenuncheați în fața răului, acceptând minciuna și tot ce este toxic și dăunător trupului și sufletului.

Eu sunt mereu cu voi și lupt alături de voi.

Vă iubesc.

Iubitul vostru Domn și Mântuitor, Isus Regele Universului

Omenirea va putea fi salvată dacă se roagă, abandonează răul și se convertește pe deplin.

Mesaj Ceresc de la Fecioara Maria, 19.09.2021, Medugorje transmis prin Emilia Mezei
(tradus din limba maghiară)

Mesaj filmat și transmis în direct în limba maghiară

LINK VIDEO: https://youtu.be/yM0s6UZXZl4

Vă salut, sunt Emilia Mezei din Oradea și astăzi, duminică, 19 septembrie 2021, iubita noastră Mamă Cerească, Regina Păcii, dorește să ne transmită un mesaj, prin mine, de aici din Medugorje.
Draga mea copilă, te rog frumos, ca din nou să-i atenționezi pe frați tăi dragi ca să ia foarte în serios convertirea și căința, să se convertească și
să se decidă pentru Dumnezeu și să îl accepte pe Iubitul Meu Fiu, ca Domn și Mântuitor ca să-si salveze sufletele de la osânda veșnică.
Vedeți că cel rău, ce plan diabolic a pus la cale, ca să distrugă întreaga omenire.
Eu tocmai de aceea sunt aici, de atâta timp, dragii mei copii, ca să vă ajut, dar
voi nu vreți să ascultați, nu luați în serios mesajele, avertismentele.

Așa de ușor aceeptați răutățile, minciunile prin care cel rău vrea să vă stăpânească în totalitate, să vă manipuleze și să vă distrugă, să vă îndepărteze de Dumnezeu și sufletele să le ducă la osândă.
Dar Eu încă sunt aici cu voi. Rugați-vă, luați în serios convertirea, căința sinceră.
Rugați-vă pentru că timpul de har se apropie de sfârșit. Luați în serios și decideți-vă dragii mei copii,
DECIDEȚI-VĂ PENTRU DUMNEZEU și CONVERTIȚI-VĂ CA SĂ FIȚI LIBERI și cu adevărat fericiți și sufletele voastre să fie salvate de la osânda veșnică,
Chiar de azi, decideți-vă pentru Dumnezeu.
Iubita voastră Mamă Cerească, Regina Omenirii.

Luați în serios acest mesaj și toate mesajele și convertiți-vă, rugați-vă și postiți miercuri și vineri cu pâine și apă, ispășiți și oferiți rugăciunile voastre la intențiile Mele ca să vă pot ajuta pe voi și pe cât mai mulți oameni să-i pot ajuta, elibera și salva din ghearele răului.
Decideți-vă pentru Dumnezeu și întoarceți spatele definitiv răului și tuturor minciunilor. Luptați! Luptați pentru dreptate, pentru biserică, pentru sufletele voastre.
Luptați pentru că
Eu încă sunt aici cu voi, Dumnezeu este cu voi, Iubitul Meu Fiu este în fiecare zi cu voi.

LUPTAȚI ȘI NU VĂ TEMEȚI PENTRU CĂ VOI SUNTEȚI COPIII LUI DUMNEZEU ȘI MOȘTENITORII PARADISULUI. De aceea luptați și fiți curajoși.
Vă iubesc, dragii mei copii.
Fiți recunoscători, foarte recunoscători lui Dumnezeu pentru că ÎNCĂ SUNT AICI CU VOI, încă mai este timp de har ca să vă pot ajuta.


Vă mulțumesc. Fiți binecuvântați, Iubita voastră Mamă Cerească, Regina Omenirii

De aici de la Medugorje, sunt Emilia Mezei, astăzi, duminică 19.09.2021. Acesta este mesajul transmis de Sfânta Fecioară.
Vă rog să luați în serios și să distribuiți acest mesaj transmis de Iubita noastră Mamă.
Vă mulțumesc, fiți binecuvântați!
Vă salut din nou
Rugați-vă, ispășiți, postiți și nu vă temeți că Dumnezeu este cu noi.
Luați în serios acest mesaj.
Fiți binecuvântați, de aici de la Medugorje vă transmit, cu multă iubire, salutări.

Mesaj de la Domnul Isus, în timpul Adorației Euharistice, sâmbătă 25 septembrie 2021 la ora 23.25. în Biserica din Medugorje,transmis prin EmilIa Mezei

Domnul Isus ne transmite:

Dragii mei, dacă doriți să fiți liberi, să aveți pace, sufletul vostru să fie salvat și mântuit, o singură șansă aveți, acum să vă convertiți, să abandonați răul definitiv, să vă rugați și să încercați să reparați răul pe care l-ați făcut.

Decideți-vă urgent că timpul de har se apropie de sfârșit și dacă sunteți surzi la chemarea Mea, nu vreți să luați în serios tot ce v-am cerut, Eu nu vă voi mai putea ajuta și salva.

Vă las pe mâna răului și veți suporta consecințele faptelor și a alegerilor voastre.

Nu mai amânați convertirea, că veți regreta amarnic. Eu aștept să vă decideți ca să vă pot salva!!!

Veniți acum la Mine și veți fi salvați. Dacă nici acum nu vă decideți și continuați să înaintați pe calea păcatului când vedeți situația critică din lume, nu poate decât să-mi fie milă de voi și de sufletele voastre. Dar Eu, cu toate că POT TOTUL, am primit putere maximă atât în cer cât și pe pământ, M-am Sacrificat pentru voi din Iubire, la fel ca și Tatăl Ceresc respect dorința și alegerea voastră.

Nu uitați că Eu vă iubesc așa cum sunteți și aștept să veniți la Mine pentru că vă vreau binele, vreau să fiți liberi, să aveți pace, liniște sufletească, să fiți fericiți și sufletul vostru să fie salvat și să ajungeți in Paradis, în Fericirea veșnică.

Aștept să vă deschideți inimile și să veniți la Mine.

Fiți binecuvântați cu toții.

Iubitul vostru Domn și Salvator, Isus Regele Universului.

Amin.

Mesaj de la Domnul Isus pentru poporul român, duminică 26 septembrie 2021, în Capela Adorației din Medugorje,transmis prin Emilia Mezei

Dragii mei, în timp ce mă rugam și pentru poporul român, în special pentru eliberarea țării de sub puterea forțelor malefice oculte (masoni) ca să nu-și continue planurile de distrugere a țării și a poporului în special pentru aceste intenții:
să nu se introducă obligativitatea vaccinării populației pentru că este genocid
– să nu se introducă cartea verde ( privare de libertate)
– să se renunțe la obligativitatea purtării măștilor, (traumă psihică în special la copii, pe lângă faptul că nu protejează, din contră dăunează sănătății)
– să se renunțe la testarea PCR ( este un test traumatizant, FALS, periculos, un abuz făcut pe banii noștri)
– și altele…


Domnul Isus mi-a transmis:
Când TOT Poporul Român SE VA UNI și VA LUPTA și NU VA MAI ACCEPTA să fie condus, batjocorit, mințit, umilit și distrus de către cei care ne conduc, slugile răului (masoneria), ATUNCI VA FI LIBER CU ADEVĂRAT!

Dragii mei frați, soluția este SĂ NE UNIM CU TOȚII ȘI SĂ NU MAI ACCEPTĂM SĂ FIM MINȚIȚI, MALTRATAȚI, BATJOCORIȚI ȘI DISTRUȘI PENTRU CĂ NOI CU TOȚII SUNTEM FRAȚI ȘI TOTODATĂ VICTIMELE CELOR RĂI, FĂRĂ CREDINȚĂ, SUFLET, CONȘTIINȚĂ.
NU UITAȚI CĂ UNIȚI VOM FI PUTERNICI, VICTORIOȘI ȘI LIBERI.

Comentariu:
Dragii mei este trist că
acceptăm de peste 30 de ani să fim conduși de cei care sunt împotriva noastră. Pe lângă că au distrus țara, ne-au vândut resursele, au falimentat fabricile și uzinele, etc. acum se atentează, printr-o mare minciună mondială și un plan diabolic la sănătatea și viața noastră. Vă dați seama cât de falși, mincinoși și perverși sunt slugile celui rău, la fel ca și stăpânul lor. Priviți cum prin MINCIUNĂ, COVID 19, au reușit să batjocorească, să îngenuncheze și să ne distrugă tara și poporul și aproape întreaga omenire.


Este timpul să ne trezim și să nu mai acceptăm toate aceste minciuni și abuzuri, UNIȚI în
post, rugăciune, ispășire, demascând planurile celor răi și
refuzând răul învăluit în bine, cerând ajutor și îndurare de la Dumnezeu, Tatăl nostru Ceresc, vom reuși să învingem răul.


Rugați-vă!!!

Cu Dumnezeu Înainte.

Dragii mei acestea au fost Mesajele Cerești primite în luna septembrie,:O CHEMARE CONTINUĂ LA CĂINȚĂ SINCERĂ ȘI CONVERTIRE DEPLINĂ,ABANDONAREA ÎN TOTALITATE A RĂULUI…..

DOMNUL ISUS NE IMPLORĂ SĂ MERGEM LA EL CU O INIMĂ PLINĂ DE ÎNCREDERE ȘI IUBIRE ȘI ATUNCI VOM FI SALVATI ȘI SUFLETUL MÂNTUIT!!!

Totodată SUNTEM AVERTIZAȚI CĂ TIMPUL DE HAR SE APROPIE DE SFĂRȘIT ȘI TOCMAI DE ACEEA DOMNUL ISUS INSISTĂ ȘI NE CHEAMĂ LA EL CA SĂ NE POATĂ AJUTA ȘI SALVA SUFLETELE DE LA OSĂNDA VEȘNICĂ!!!

VOI POSTA ȘI INSPIRAȚIILE CEREȘTI DIN LUNA SEPTEMBRIE!!!

VĂ RECOMAND SĂ VIZIONAȚI ȘI ACEST VIDEOCLIP FOARTE IMPORTANT https://youtu.be/LM1yKPBIhWA

DACĂ DORIȚI VĂ ÎNDEMN SĂ VĂ ABONAȚI LA NOUL MEU CANAL: VOICE OF DIVINE LOVE, https://www.youtube.com/channel/UCVyq0sSIePsZ4B9wwPUgJcQ UNDE GĂSIȚI MULTE VIDEOCLIPURI ȘI INSPIRAȚII CEREȘTI FOARTE IMPORTANTE!!!

Fiți binecuvântati!

Vă rog să DISTRIBUIȚI!!!

Vă mulțumesc,Emilia Mezei