Selectează o Pagină

Mesaj Ceresc de la Domnul Isus 4.07.2019

În prima joi, în timpul Adoraţiei Euharistice, înainte de ora Îndurării Divine(14:45)

Mesajul principal:VENIŢI LA MINE!!!

VENIȚI LA MINE!!!
DOMNUL ISUS VĂ CHEAMĂ!


Iubita mea copilă, mulţumesc pentru prezenţa ta plină de iubire în faţa Sfăntului Sacrament şi mulţumesc pentru încrederea, iubirea şi rugăciunile tale.

Rămâi mereu statornică pe acestă cale…calea credinţei, iubirii şi a rugăciunii şi în acest fel să-ţi încurajezi semenii.

Nu uitaţi de Prezenţa Mea:Eu sunt viu şi omniprezent, pregătit să vă ajut şi să vă îndrum pe calea care vă duce în Paradis.

Aveţi încredere deplină şi nu vă fie frică de nimic, doar de păcate să vă feriţi.

Păcatele vă otrăvesc trupul şi sufletul şi vă despart de Dumnezeu.

Nu uitaţi: Eu am venit să vă răscumpăr de păcate, am acceptat TOTUL…. suferinţe, batjocori, umilinţe, etc ….CUMPLITA MOARTE PE CRUCE DIN IUBIRE PENTRU VOI ŞI PENTRU TATĂL CERESC.

Abandonaţi calea păcatului, căiţi-vă sincer, convertiţi-vă pe deplin, iertaţi din inimă ca să fiţi iertaţi, faceţi fapte bune ca să vă îmbogăţiţi sufleteşte şi să străngeţi căt mai multe comori în Cer, adevărate comori pentru veşnicie.

Mulţumiţi-I Tatălui Ceresc că încă mai permite să coboare zilnic la voi iubita Mea Mamă, ascultaţi de Mesajele Ei.

Veniţi la Mine şi iubiţi-mă în Sfântul Sacrament, vorbiţi cu Mine, Eu vă iubesc şi vă aştept pe toţi cu multă iubire.

Postiţi din inimă, citiţi Evanghelia,Veniţi la Mine şi iubiţi-mă în Sfântul Sacrament, vorbiţi cu Mine, Eu vă iubesc şi vă aştept pe toţi cu multă iubire.

Veniţi la Mine!!!

Nu vă fie frică, Eu vă aştept şi vreau să vă ajut, să vă eliberez din robia păcatului, să vă curăţ de rău şi să vă dau o INIMĂ NOUĂ CURATĂ,VREDNICĂ DE ÎMPĂRĂŢIA RAIULUI,VENIŢI, VĂ CHEM DIN NOU ŞI VĂ AŞTEPT!!!


Iubitul vostru Măntuitor, Isus, Regele Universului.

Dragii mei fraţi,veniţi la Isus, abandonaţi calea păcatului,
respectaţi Legile Divine (cele zece porunci) iubiţi şi iertaţi sincer din inimă.
SALVAȚI-VĂ SUFLETELE!!!

Rugaţi-vă şi pentru răufăcătorii vostri.

Trăiţi curat în pace şi armonie cu Dumnezeu şi cu semenii.

Aveţi încredere deplină în Dumnezeu şi fiţi recunoscători pentru tot, chiar şi pentru suferinţe şi încercări, toate acestea sunt pentru binele, evoluţia şi măntuirea sufletelor noastre.

Nu uitaţi, noi aici cu toţii pe acest pământ suntem trecători, casa noastră nu este aici.

Pregătiţi-vă pentru Fericirea Veșnică.

Doamne ajută-ne şi apără-ne de cursele celui rău. Amin

Vă mulțumesc!