Selectează o Pagină

Inspiratie Divina 17.05.2019 IUBIȚI!!! 😍 .

Cea mai mare PORUNCĂ dată de Bunul Dumnezeu este IUBIREA.

Iubirea față de Dumnezeu și față de aproapele nostru.

ATENȚIE ESTE PORUNCĂ!!!

„Să-l iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi“ (versetul 31; Leviticul 19:18). Iubirea pentru Dumnezeu şi iubirea pentru semeni sunt într-o strânsă legătură.

Dacă îl iubim pe Dumnezeu, ne vom iubi şi semenii (1 Ioan 4:20, 21).

Iar dacă ne iubim semenii ca pe noi înşine, ne vom purta cu ei aşa cum am dori să se poarte ei cu noi (Matei 7:12).

În acest fel dovedim că îl iubim pe Dumnezeul care ne-a creat după imaginea sa atât pe noi, cât şi pe ei (Geneza 1:26).

Isus ne-a dat poruncă nouă: Să vă iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii.(Ioan 13:34)

Fecioara Maria,Maica lui Dumnezeu și Mama noastră în toate mesajele transmise de atăția ani ne cere SĂ IUBIM!!!

Și totuși în inimile noastre LIPȘEȘTE IUBIREA SINCERĂ ȘI CURATĂ FAȚĂ DE DUMNEZEU ȘI FAȚĂ DE SEMENI!
În loc să iubim,să fim buni,să facem bine,și să ne ajutăm reciproc,…NE URĂM,NE DUȘMĂNIM,NE BĂRFIM,NE INVIDIEM UNII PE ALȚII,etc….și ne mărim că lumea este așa cum este.
Dacă în lume DOMNEȘTE RĂUL: ura,minciuna,dezfrănarea,etc…Și din păcate majoritatea oamenilor este infectată cu cel mai mare și periculos VIRUS:Ura-Invidia,
care roade sufletele multor oameni de pe pămănt,și fiind infectați de acest virus,Satana domnește TRIUMFĂTOR ÎN LUME ȘI ÎN SUFLETELE OAMENILOR.

LIPSA IUBIRII SINCERE ȘI CURATE DIN INIMILE OAMENILOR ESTE CEA MAI GRAVĂ BOALĂ A ACESTUI SECOL!!!

Chiar dacă omul a ales să renunţe la iubirea lui Dumnezeu, Dumnezeu nu a renunţat la om, ci a continuat să-i arate iubire. Mai mult, „Dumnezeu aşa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică. Căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca să se mântuiască, prin El, lumea” (Ioan 3, 16-17).

IUBIREA LUI DUMNEZEU PENTRU ÎNTREAGA OMENIRE!!! 😍 .
(IOAN 3,16-17)

Unde este Iubire acolo este Dumnezeu pentru că „Dumnezeu este iubire”

(I Ioan 4, 16).
Unde-I credinţă, acolo e iubire,
Unde-I iubire, acolo e pace,
Unde-I pace, acolo e binecuvântare,
Unde-I binecuvântare, acolo e Dumnezeu,
Unde-I Dumnezeu, NIMIC NU LIPSEŞTE.

Dumnezeu IUBEȘTE OMUL ,l-a creat din iubire și vrea DOAR BINELE OMULUI.

Ne-a dat „Liber Albitru” ,NE LASĂ SĂ ALEGEM SINGURI CE CALE DORIM SĂ URMĂM.

Satana se folosește de acest lucru „Liberul Albitru” ca să îl îndemne pe om la rău,păcate,autodistrugere!!!
Și astfel Omul devine PROPRIUL LUI DUȘMAN,își pierde PACEA,liniștea sufletească,este plin de frici,devine răutăcios,invidios,etc….devine SLUGA RĂULUI.

Din nou vă îndemn să faceți PACE CU DUMNEZEU ȘI CU SEMENII!

Iezechiel 18:32
Căci Eu nu voiesc MOARTEA PĂCĂTOSULUI,zice DOMNUL DUMNEZEU;
ÎNTOARCEȚI-VĂ DECI ȘI TRĂIȚI!

IUBIȚI 😍 CĂ DUMNEZEU ESTE IUBIRE-PACE-BUCURIE ȘI VIAȚĂ VEȘNICĂ FERICITĂ!

Nu uitați:DOAR IUBIREA ÎN LUME POATE ÎNVINGE RĂUL!

Și iubirea trebuie să înceapă să se aprindă în sufletele oamenilor,în familii,comunități și în lume.


Rugați-vă și cereți iubire ca să puteți învinge orice rău,să deveniți puternici în fața răului(încercărilor,suferințelor,ispitelor) și să vă salvați odată pentru totdeauna sufletele și victorioși să ajungeți acasă în paradis.


Asta vă doresc tuturor cu mare drag!

Luptați împotriva răului,împotriva propriilor voastre slăbiciuni,cu armele iubirii și astfel veți devenii foarte puternici (sufletește) și veți reuși să Căștigați MARELE TROFEU:COROANA VIEȚII FERICIRII ETERNE!!!
Nu uitați:SCOPUL NOSTRU PE ACEST PĂMÂNT ȘI LUPTA PENTRU ȚELUL FINAL!

Nu uitați:SCOPUL NOSTRU PE ACEST PĂMĂNT ȘI LUPTA PENTRU ȚELUL FINAL!
SĂ CĂȘTIGĂM MARELE TROFEU: COROANA VIEȚII FERICIRII ETERNE!!!

DOAMNE AJUTĂ-NE!

Cu multă iubire în inimă față de Bunul Dumnezeu,Domnul nostru Isus Hristos,Fecioara Maria și pentru voi dragii mei frați am pregătit acest articol,în speranța să vă lumineze și să vă ajute!

Cu mare drag vă recomand să vizionați aceste videoclipuri,
MESAJE CEREȘTI realizate cu multă iubire pentru voi!
Vă mulțumesc!😍

Fiți binecuvăntați!!! Emilia Mezei 😍 .