Selectează o Pagină

3 ZILE INTERNAȚIONALE DE POST (pâine&apă) RUGĂCIUNE ȘI ISPĂȘIRE 13-14-15 OCTOMBRIE 2021

Dragi frați creștini, facem un NOU APEL LA RUGĂCIUNE, POST, ISPĂȘIRE ȘI UNITATE!!!

ÎN PERIOADA 13-14-15 OCTOMBRIE vă propun TREI ZILE INTERNAȚIONALE de Post (pâine&apă), Rugăciune și Ispășire. Vom oferi și aceste 3 zile internaționale tot la intențiile pentru care am oferit și Novena. (1-9 octombrie 2021) Link: https://emilia.ro/novena-la-isus-regele-tuturor-natiunilor1-9-octombrie-2021-si-3-zile-internationale-de-post-si-rugaciune13-15-octombrie-2021-la-intentiile-sfintei-fecioare-si-p

LINK VIDEO:IMPORTANT: https://youtu.be/LM1yKPBIhWA
Ziua de rugăciune, ispășire și post (pâine&apă), miercuri, 13 octombrie 2021 o vom oferi în Cinstea și la Intențiile Sfintei Fecioare, Regina Universului și pentru Triumful Inimii Ei Neprihănite
Ziua de rugăciune, ispășire, post (pâine&apă) joi 14 octombrie o vom oferi în Cinstea Domnului Isus, Regele Tuturor Națiunilor și a Universului
Ziua de rugăciune, ispășire, post (pâine&apă) vineri 15 octombrie o vom oferi în Cinstea Sfintei Treimi.
Laudă și mulțumire
Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt acum și pururea și în vecii vecilor pentru acest Timp de Har, în special pentru prezența pe pământ a Sfintei Fecioare Maria, Regina Păcii și a Universului.

Dragii mei, este foarte important să oferim mai mult timp rugăciunii pentru că situația din lume este critică. Doar în acest fel mai putem ajuta la Salvarea și Eliberarea Omenirii din mâinile răului. Nu uitați că doar prin post, rugăciune și ispășire mai putem diminua răul din lume și ajuta la Triumful Inimii Neprihănite a Sfintei Fecioare Maria și a Celor Două Inimi Sfinte.

Fecioara MARIA NE OFERĂ INIMA SA, CA UN REFUGIU SIGUR, ÎN TIMP CE NE ARATĂ CUM, ÎN ACESTE VREMURI PARTICULARE, DUMNEZEU A DORIT CA TRIUMFUL SĂ VINĂ PRIN EA:”SPUNE TUTUROR CĂ HARURILE MARI VIN PRIN INIMA NEPRIHĂNITĂ A MARIEI” ȘI ”CĂ DUMNEZEU A ÎNCREDINȚAT INIMII NEPRIHĂNITE PACEA ȘI CONVERTIREA LUMII”

De asemenea, ESTE FOARTE IMPORTANT SĂ-I MULȚUMIM SFINTEI TREIMI pentru prezența Sfintei Fecioare Maria, Regina Păcii, pentru cei 40 ani de apariții zilnice pe Pământ, PENTRU TOATE HARURILE, BINECUVÂNTĂRILE, MESAJELE ȘI TOT AJUTORUL PRIMIT DIN MILA, BUNĂTATEA ȘI IUBIREA INFINITĂ A TATĂLUI CERESC ÎN TOT ACEST TIMP DE HAR.

S.0.S.!!! RUGAȚI-VĂ, RUGAȚI-VĂ, RUGAȚI-VĂ pentru că Timpul de Har se apopie de SFÂRȘIT și zilele sunt numărate de aceea să încercăm cât mai avem timp să facem tot ce mai putem ca să diminuăm răul în lume si să ajutăm la salvarea omenirii și oprirea tuturor planurilor malefice!

UNDE ESTE UNITATE ACOLO ESTE PUTERE, VICTORIE ȘI LIBERTATE!

INTENȚIILE PRINCIPALE PENTRU CARE NE RUGĂM TATĂLUI CERESC ÎN ACESTE 3 ZILE:

- LA INTENȚIILE SFINTEI FECIOARE MARIA, REGINA PĂCII, VICTORIA BINELUI ȘI PENTRU TRIUMFUL INIMII EI NEPRIHĂNITE CARE ESTE DOMNUL ISUS ÎN PRESFÂNTUL SACRAMENT
- TRIUMFUL CELOR 2 INIMI SFINTE, A SFINTEI FECIOARE MARIA ȘI A DOMNULUI ISUS
     - CONVERTIREA ÎNTREGII OMENIRI ÎN SPECIAL A CELOR CARE NU AU CUNOSCUT ÎNCĂ IUBIREA INFINITĂ A LUI DUMNEZEU
- ELIBERAREA ȘI SALVAREA OMENIRII DIN MÂINILE OCULTEI MALEFICE MONDIALE
- ÎNLĂTURAREA DE LA PUTERE ȘI CONDUCEREA ȚĂRILOR A SLUGILOR CELUI RĂU (FORȚELE MALEFICE OCULTE).
- SĂ ELIBEREZE ȘI SĂ SALVEZE BISERICA DIN MÂINILE RĂULUI
 - SĂ SE REINTRODUCĂ DE URGENȚĂ APA SFINȚITĂ ÎN BISERICĂ ȘI SĂ SE OPREASCĂ BATJOCORIREA SFINTEI EUHARISTII PRIN ÎMPĂRTĂȘANIA ÎN MÂNĂ

SĂ OPREASCĂ PLANURILE DE DISTRUGERE A OMENIRII OPRIREA FALSEI PANDEMII COVID ȘI A TUTUROR MINCIUNILOR
-OPRIREA VACCINĂRII OBLIGATORII ( este modificatoare de ADN uman și periculos pentru trup și suflet)
A TESTELOR PCR (este un test traumatizant, FALS, periculos, un abuz făcut pe banii noștri)
SĂ NU SE INTRODUCĂ
OBLIGATIVITATEA VACCINĂRII PENTRU CĂ ESTE GENOCID
SĂ NU SE INTRODUCĂ
CARTEA VERDE (privare de libertate)
SĂ SE RENUNȚE LA
OBLIGATIVITATEA PURTĂRII MĂȘTILOR (traumă psihică în special la copii, pe lângă faptul că nu protejează, din contră dăunează sănătății)


TREZIREA ÎNTREGII OMENIRI LA REALITATE ȘI ADEVĂR
OPRIREA ȘI DEZINSTALAREA TUTUROR EMIȚĂTOARELOR DE RADIAȚII DE ÎNALTĂ FRECVENȚĂ 5G
OPRIREA INTOXICĂRII POPULAȚIILOR PRIN
CHEMTRAILS
OPRIREA MANIPULĂRII VREMII PRIN
TEHNOLOGIA HAARP
OPRIREA TUTUROR MIJLOACELOR DE ÎMBOLNĂVIRE ȘI DISTRUGERE A OMENIRII

Deoarece situația în lume devine tot mai critică și dramatică ne rugăm și cerem de la Iubitul nostru Tată Ceresc, Iertare, Îndurare și Ajutor ca să oprească ca slugile celui rău, Oculta Malefică Mondială să continue să-și ducă la îndeplinire planurile malefice de înrobire și distrugere a întregii omeniri.

VĂ IMPLOR ÎN NUMELE DOMNULUI SĂ DISTRIBUIȚI URGENT peste tot, în întreaga lume și în special să vă faceți timp pentru rugăciune atât cât mai ține Timpul de Har ca să nu regretăm pe viitor și cu inimile pline de speranță, credință, încredere și iubire să ne rugăm, să postim cu pâine și apă în cele 3 zile, miercuri, joi și vineri pentru că doar în acest fel omenirea mai are șansă de salvare.

Este foarte important ca să ne UNIM cât mai mulți în Post, Rugăciune și Ispășire (putem face fiecare dintre noi un mic sacrificiu, postind doar cu pâine și apă, trebuie doar să ne dorim cu adevărat ținând cont că Miza este Uriașă, să mai facem tot ce putem acum pentru binele nostru și al întregii omeniri ca să nu regretăm pe viitor).

NU UITAȚI CĂ ESTE VORBA DE SALVAREA OMENIRII ȘI PRIN RUGĂCIUNE, POST(pâine&apă) și ISPĂȘIRE PUTEM ÎNVINGE ORICE RĂU.
LA DUMNEZEU TOATE SUNT CU PUTINȚĂ!!!

Foarte important: SĂ OFERIM RUGĂCIUNILE NOASTRE ȘI LA INTENȚIA SFINTEI FECIOARE MARIA, ÎN ACEST FEL VOM PUTEA AJUTA ȘI SALVA MULTE SUFLETE!!!

VĂ RECOMAND CĂTEVA RUGĂCIUNI IMPORTANTE!!!

„Ocroteşte naţiunea noastră de cel rău”

O, Tată, în numele Fiului Tău, salvează-ne de sub dominația celui rău. Protejează țara noastră de păgânism. Protejează-i pe copiii de tot răul.
Ajută-ne să vedem Lumina lui Dumnezeu. Deschide-ne inimile față de învățăturile Fiului Tău. Ajută toate Bisericile să rămână fidele Cuvântului lui Dumnezeu.
Te rugăm să protejezi țările noastre de persecuție. Domnul nostru preaiubit, privește către noi cu îndurare, indiferent cât de mult Te rănim.
Isuse, Fiul Omului, acoperă-ne cu Preasfântul Tău Sânge. Salvează-ne de capcanele celui rău. Te implorăm, Dumnezeule Drag, să intervii și să oprești răul care în
aceste vremuri e pe cale să acopere lumea.
Amin!

Rugăciune pentru a învinge răul în ţara noastră:

O Mamă a salvării, vino în mijlocul nostru şi acoperă ţara noastră cu protecţia ta. Zdrobeşte capul fiarei şi alungă influenţa sa diabolică dintre noi.
Ajută-i pe bieţii tăi copii rătăciţi să se ridice şi să spună Adevărul atunci când sunt înconjuraţi de minciuni. Te rugăm, o Maică a lui Dumnezeu, ocroteşte ţara
noastră şi păstrează-ne puternici, pentru a putea rămâne loiali Fiului tău în timpul persecuţiei noastre. Amin.

RUGĂCIUNE PENTRU PACE ÎN TOATĂ LUMEA, O PACE NĂSCUTĂ DIN IUBIRE ȘI RESPECT PENTRU DUMNEZEU!

Rugăciunea Păcii pentru naţiuni:

O, Isuse, adu-mi Pace. Adu Pace naţiunii mele şi tuturor acelor ţări sfâşiate în bucăţi din cauza războiului şi a divizării. Sădeşte seminţele păcii printre cei cu inimile împietrite, care provoacă suferinţă celorlaţi în numele dreptăţii.
Dă tuturor copiilor lui Dumnezeu Harurile de a primi Pacea Ta, pentru ca iubirea şi armonia să înflorească;
pentru ca iubirea pentru Dumnezeu să triumfe asupra răului şi pentru ca sufletele să poată fi salvate de putregaiul minciunilor, cruzimii și ambițiilor diabolice.
Fie ca pacea să domnească şi asupra tuturor celor care şi-au dedicat viaţa Adevărului Sfântului Tău Cuvânt, şi asupra celor care nu Te cunosc deloc.
Amin.

RUGĂCIUNE CU O MARE PUTERE DE EXORCIZARE PE CARE ÎNSUȘI ARHANGHELUL MIHAIL A DAT-O POLONIEI ȘI ÎNTREGII LUMI

Sfântă Treime un singur Dumnezeu, cu umilință Te rugăm dă-ne acel mare har, ca prin mijlocirea Sfintei Fecioare Maria, a Sfântului Arhanghel Mihail, a tuturor îngerilor și sfinților să putem învinge puterile întunericului în România și în întreaga lume, pentru meritele Domnului nostru Isus Cristos obţinute prin Pătimirea pe Calea Crucii,
pentru vărsarea Preasfântului Său Sânge pentru noi, pentru Sfintele Sale Răni, pentru Patima Sa de pe Cruce, pentru toate suferințele îndurate de Mântuitorul nostru Isus Cristos în timpul Pătimirii Sale și a vieții Sale de pe Pământ.

Doamne Isuse Cristoase Te rugăm, trimite-i pe Sfinții Tăi Îngeri, să alunge în iad, la osândă veșnică, forțele întunericului, pentru ca să vină Împărăția lui Dumnezeu, iar harul Lui să umple toate inimile și pacea Ta să se reverse în România și în toate țările din lume.

Preasfântă Marie, Mama și Regina noastră, din toată inima te implorăm trimite Sfinții Tăi Îngeri să alunge în iad și la osânda veșnică, toate duhurile rele care trebuie să se piardă.

Sfinte Arhanghele Mihail, conducătorul oștirilor cerești, Domnul te-a trimis să înfăptuiești această mare lucrare, pentru ca harul Domnului să rămână pururea cu noi. Condu oștirile tale cerești pentru ca puterile întunericului să ajungă definitiv în locul de osândă. Unește-ți toate puterile ca să-l învingi pe Lucifer și pe îngerii lui căzuți care s-au răzvrătit împotriva Voinței lui Dumnezeu, iar acum se străduiesc să ducă sufletele la pieire. Fii victorios pentru că ai putere și autoritate și cere de la Dumnezeu pentru noi harul Păcii și Iubirii Sale, ca întotdeauna să-l urmăm pe Domnul nostru spre Împărăția lui Dumnezeu. Amin.

„Fiecare rugăciune trimite în iad 50.000 de demoni. Este un har uriaș, așadar rugați-vă cât mai des! Acesta este un mare dar de la Dumnezeu dat cu ocazia sărbătorii mele. Prin această rugăciune puteți obține foarte multe eliberări pentru țara voastră. Puterile întunericului tremură în fața acestei rugăciuni pentru că vor trebui să dispară pentru totdeauna.”Sf. Arhanghel Mihail, 29 septembrie 2011

Rugați-vă zilnic la Sfântul Arhanghel Mihail:

Sfinte Arhanghel Mihail
“Sfinte Mihail Arhanghelul, apără-ne în luptă, ocrotește-ne împotriva răutăţii şi curselor Diavolului; ne rugăm cu smerenie ca Dumnezeu să-l pedepsească;
iar tu, prinţ al oştirilor cereşti, prin puterea dumnezeiască, aruncă-l în Iad pe Satana şi pe celelalte duhuri rele, care rătăcesc prin lume căutând să ruineze sufletele. Amin.”

RUGĂCIUNI PUTERNICE DE PROTECȚIE PENTRU ACESTE VREMURI LA SÂNGELE PREAPREȚIOS

Sfânta Fecioară Maria i-a apărut vizionarei Antonia Lamberger în Klagenfurt ca Regina Prețiosului Sânge și i-a spus:
Puneți ca o bandă de protecție a Preasfântului Sânge în jurul vostru, casei voastre, localității voastre, țării voastre. Peste Preasfântul Sânge, vrăjmașul nu poate trece”: Mama cerească dorește oferirea deasă a Preasfântului Sânge cu următoarea rugăciune:

Atotputernice, Veșnice Părinte, Tată Ceresc, Îți oferim prin Mâinile și Inima Neprihănită și Îndurerată a Preasfintei Fecioare Maria, cu Lacrimile Ei, Preaprețiosul Sânge și Rănile Domnului nostru Isus Christos, pentru ca Mama Cerească să distrugă puterea satanei, cu Sfântul Arhanghel Mihael și cu toți Îngerii să alunge duhurile rele, să nimicească lucrările și planurile lor, mai ales acum și în acest ceas și în țara noastră. Amin.
„Jertfește și consacră fiecare activitate a ta, să o faci cu și pentru iubitul nostru Mântuitor Isus, să o oferi ca ispășire pentru păcatele ce Îi rănesc Inima Preasfântă; vei dobândi meritele Dragostei Preasfinte pentru acum și în veșnicie.

RUGĂCIUNE PENTRU VRĂJMAȘII NOȘTRI.

Totodată TATĂL CERESC i-a mai transmis vizionarei Antonia Lamberger „Voi, oameni ai sfârșitului timpului, sunteți supuși multor atacuri. Acestea vor crește în așa măsură, încât fără ajutorul meu veți fi doborâți. Din această cauză, vreau să vă învăț cum să faceți față și să învingeți ușor toate aceste atacuri cu ajutorul Harului Meu. Așadar, luați aminte: Cine se roagă pentru vrăjmașii săi, acela le ia acestora posibilitatea să-i dăuneze, să-i facă rău. Rețineți că trebuie să fie o rugăciune sinceră, în Duh și Adevăr. Această rugăciune are puterea să înfrângă întunericul absolut . Să vă rugați astfel:

Atotputernice, Veșnice Părinte, Doamne Dumnezeule, Te rugăm prin Fiul Tău Preaiubit, Isus Christos, Mântuitorul și Răscumpărătorul nostru, trimite Dragostea și Grija Ta Părintească peste tot întunericul, toată întunecimea, pentru convertirea sau îndepărtarea acestuia.
Părinte Ceresc, Te rugăm, trimite Iubirea Ta Părintească asupra tuturor celor care ne prigonesc, ne persecută, ne trădează, ne vor răul, ca prin Sfânta Ta Prezență să fie împiedecați și zădărniciți în planurile și lucrările lor.
Atotputernice, Veșnice Părinte, Te rugăm fierbinte, trimite Focul Iubirii Tale Preasfinte asupra tuturor înșelătorilor, demagogilor, perverșilor, să-i putem recunoaște, și apără-ne cu puterea Ta Preasfântă de ei și lucrările lor.
Atotputernice, Veșnice Părinte, Te rugăm să reverși Iubirea Ta asupra tuturor răufăcătorilor și lucrărilor lor, asupra tuturor violențelor, crimelor (avorturi, genocide), dorinței oarbe de putere, ca să nu ne poată dăuna nouă și omenirii.
Atotputernice, Veșnice Părinte, Te rugăm, trimite Puterea Sfinte Tale Iubiri ca un fulger asupra întregului pământ, când asasinii vor împânzi pământul și vor vrea să piardă toate popoarele.
Preaiubite, Veșnice Părinte, Te rugăm fii cu noi, fii Tu Apărătorul nostru, Domnul nostru Preaputernic, Conducătorul nostru, fii Tu Apărarea noastră, Puterea și Tăria noastră.
Preaiubite, Veșnice Părinte, Te rugăm să reverși Dragostea Ta Părintească peste toate popoarele, revarsă asupra acestora Focul Tău Sfânt, ca să recunoască pericolele timpurilor ce au fost provocate de viclenia șarpelui din vechime.
Atotputernice, Veșnice Părinte, fii Tu pretutindeni adevăratul Conducător al tuturor. Te rugăm să poruncești întunericului și hoardelor sale să plece la locul răutății lor și să cruțe oamenii.
Preaiubite, Veșnice Părinte, Te rugăm să înfăptuiești pretutindeni și în toți ceea ce Dragostea Ta Părintească consideră a fi în toate bun, adevărat și pentru mântuire. Aceasta este credinta noastră, siguranța dragostei noastre sfinte.”

Rugăciune dată prin Duhul Sfânt, rugați-vă așa pentru păcătoși:

Dragul meu Isus! Pentru scumpul Tău Sânge vărsat pentru noi, pentru cumplitele Tale patimi și moartea Ta pe cruce, Te rog salvează sufletele! Smulge păcătoșii din ghearele satanei! Ascunde-i în Inima Ta îndurătoare! Spală-i cu scumpul Tău Sânge vărsat pentru ei și astfel condu-i în fața Preasfântului Tău Tată! Iubitul meu Isus! Tu poți totul. Împiedică toate păcatele, zădărnicește toate ocaziile ce duc la păcat! Îndeamnă-i pe toți păcătoșii să aibă repulsie față de toate păcatele! Doar spre Tine să năzuiască, Cel care i-ai răscumpărat pe cruce! Scumpul meu Isus! Fă-ne sfinți, pentru a fi vrednici să Te primim cu inima curată în Preasfânta Euharistie. Sfântul meu Isus iubit! Implorând Te rog, mântuiește fiecare om! Amin.”

Consfinţire la inimile unite ale lui Isus şi Maria
Consfinţire la Inimile Unite ale lui Isus şi Maria
„Inimi unite ale Lui Isus şi Maria, vă consfinţesc şi vă încredinţez toate sufletele – în mod deosebit ale membrilor familiei mele şi familiilor rudelor noastre;
vă consfinţesc şi vă încredinţez sufletele episcopului şi preoţilor eparhiei noastre şi ale tuturor persoanelor consacrate;
vă consfinţesc şi vă încredinţez sufletele
vecinilor, cunoştinţelor, prietenilor, binefăcătorilor şi duşmanilor mei (dacă ei există); vă consfinţesc şi vă încredinţez sufletele cele mai abandonate şi părăsite pentru care nimeni nu se roagă; vă consfinţesc şi vă încredinţez sufletele finilor de botez şi cununie; vă consfinţesc şi vă încredinţez toate problemele mele de
fiecare zi; vă consfinţesc şi vă încredinţez voinţa mea, viaţa şi moartea mea. Vă consfinţesc şi vă încredinţez țara. … ( aici, înşiruire de persoane, probleme, boli, preocupări etc.)

Spuneți aceste 2 Rugăciuni scurte, dar foarte puternice, zilnic:

-PREASFĂNTĂ INIMĂ A LUI ISUS, MILUIEȘTE-NE PE NOI!
-PREASFINTE
INIMI UNITE A LUI ISUS ȘI A MARIEI, CĂLĂUZIȚI-NE ȘI APĂRATI-NE!

RUGĂCIUNE DE CONSACRARE

O, Inimilor Unite ale lui Isus şi Maria, arzînd de iubire, Vouă Vă aparţinem de acum înainte şi în veşnicie. Vă rugăm puneţi-Vă Preasfintele Voastre Inimi în locul
inimilor noastre nenorocite, şovăielnice, înclinate spre păcat, pentru ca, trăind şi murind în Voi, toate gîndurile noastre, toate acţiunile noastre să fie sfinţite
prin Voi, cu Voi şi în Voi. Fiecare zi, fiecare oră, fiecare minut, fiecare secundă Vă aparţin. Faceţi din noi ceea ce doriţi, numai nu ne retrageţi niciodată
iubirea voastră, ca niciodată să nu mai păcătuim şi astfel viaţa noastră să contribuie la preamărirea Voastră. Amin.

Consacrarea la Inimile Unite

Preavrednice de lauda Inimi Unite ale lui Isus si Maria, ma consacru Voua, de bunavoie, astazi. Va incredintez tot ceea ce am, atat in interiorul meu cat si in afara mea. Viata mea sa fie un imn continuu de lauda adus preasfintelor voastre Inimi Unite! Primiti fiecare victorie si fiecare infangere ale fiecarui moment in Inimile Voastre. Folositi-le dupa nevoile Voastre, pentru venirea Domniei Voastre Triumfatoare! Amin.
Ps. Obtinem o victorie atunci cand alegem sa gandim si sa actionam respectand porunca iubirii.

Consacrarea Inimii lumii la Inimile Unite

Preamilostive Inimi Unite ale Preasfintei Treimi cu Inima Neprihanita a Mariei, primiti aceasta rugaciune pe care o fac in numele Inimii Lumii. Treziti inima lumii la Adevar, ca sa poata discerne intre bine si rau. Inspirati fiecare suflet sa isi consacre inima si viata Inimilor Voastre Unite, intarind astfel inima lumii in aceasta hotarare. Va implor, scumpe Inimi Unite, revarsati harul inspiratiei Voastre in inima lumii, intarind-o in Adevar si in Iubirea Sfanta. Prin aceasta inspiratie cereasca, atrageti inima lumii la unirea cu Vointa lui Dumnezeu! Amin.
PS Iubirea Sfanta este porunca iubirii – sa-l iubesti pe Domnul Dumnezeu mai presus de orice, si pe aproapele ca pe tine însuți
PS” inima lumii – Include toate sufletele celor ce traiesc in lume, de la conceptie pana la moartea naturala; pruncii din sanul mamelor, necedinciosii atei, si sefii guvernelor, conducatorii bisericilor, toate familiile. Nimeni nu este exclus cand va rugati astfel.”

Rugăciune la Inimile Unite a lui Isus și a Mariei

O, Inimi Unite a lui Isus și a Mariei, Voi sunteți numai har, milostivire și iubire! Uniți inima mea cu INIMILE VOASTRE, pentru ca fiecare nevoie a mea să fie prezentă în Inimile Voastre Unite! Mai ales, revărsați harul Vostru asupra acestei nevoi speciale:
pentru Victoria Inimilor Unite în inima lumii

Ajutați-mă să recunosc și să accept Voința Voastră plină de iubire în viața mea!
Isuse, Marie, pentru Meritele Sfintelor Răni ale Inimilor Voastre Unite, răspundeți rugăciunii mele! Amin!


Isuse, Maria, Vă iubesc, Salvați Sufletele, Salvați România,Salvați Omenirea!“
Să spunem această rugăciune simplă și foarte puternică zilnic din inima și să o repetăm de mai multe ori, pentru a salva căt mai multe suflete,țara și întreaga omenire!

ESTE FOARTE IMPORTANT CA ÎN ACESTE 3 ZILE PE LÂNGĂ RUGĂCIUNILE RECOMANDATE MAI SUS SĂ NE MAI RUGĂM:

- ROZARUL ÎNDURĂRII DIVINE (ora 15.00) De fiecare dată cînd auzi ceasul bătînd ora trei, cufundă-te în Îndurarea Mea, venereaz-o şi preamăreşte-o.“ îi spunea Isus Sfinte Faustina. „La ora trei imploră-Mi Îndurarea, în special pentru păcătoşi.“ 
-  urmat de ROZARUL FLĂCĂRII DE IUBIRE
- ROZARUL CU CELE 20 DE MISTERE
- MEDITĂM CALEA SFINTEI CRUCI (15 octombrie)

IMADKOZATOK A ROSZAFUZERT
ACUM MAI MULT CA NICIODATĂ, ESTE FOARTE IMPORTANT SĂ NE UNIM CU TOȚII ÎMPOTRIVA RĂULUI ȘI PRIN POST-RUGĂCIUNE, DACĂ FOLOSIM ARMA NOASTRĂ ROZARUL SLĂBEȘTE PUTEREA RĂULUI, FORȚELE ÎNTUNECATE URLĂ DE DURERE DE CĂTE ORI VĂ RUGAȚI ROZARUL DIN INIMĂ!

FIȚI ÎNCREZĂTORI, RUGAȚI-VĂ ȘI POSTIȚI CU MULTĂ ÎNCREDERE, SPERANȚĂ ȘI IUBIRE ÎN VICTORIA BINELUI ȘI PENTRU TRIUMFUL INIMII NEPRIHĂNITE A SFINTEI FECIOARE MARIA, IUBITA NOASTRĂ MAMĂ CEREASCĂ, REGINA UNIVERSULUI CARE ÎN CURÂND VA ZDROBI CAPUL ȘARPELUI (Satana).

Vă rog să luați în serios aceste 3 ZILE INTERNATIONALE DE RUGĂCIUNE, POST (PÂINE+APĂ) ISPĂȘIRE pentru că este o ȘANSĂ FOARTE MARE de a împiedica ca cel rău prin slugile lui, Oculta Malefică Mondială să-și instaleze Dictatura Totală de a Stăpâni și a pune STĂPÂNIRE pe LIBERUL ARBITRU al OMULUI și a-l PRIVA de toate LIBERTĂȚILE care i se cuvin.

Să nu uitați că Iubita Mamă noastră Cerească, Regina Păcii mereu ne îndeamnă la POST și RUGĂCIUNE pentru că acesta este modul de a salva și a diminua tot răul din lume și de a salva omenirea. Să folosim ROZARUL cât mai des cu putință, ARMA NOASTRĂ, ca să slăbim forțele malefice care sunt din ce în ce mai agresive și mai puternice.

RUGAȚI-VĂ ROZARUL DIN INIMĂ CU MULTĂ CREDINȚĂ ȘI IUBIRE! RUGAȚI-VĂ ÎN FAMILIE!

Precum TATĂL CERESC i-a transmis profetului Iona la Ninive că va distruge orașul dacă oamenii nu se convertesc și nu se roagă, la fel este și acum… și pentru că s-au căit și s-au rugat, Bunul Dumnezeu s-a îndurat de ei și i-a iertat și i-a salvat, la fel este și acum cu noi. Dacă ne rugăm, postim și ne căim suntem salvați! Suntem ajutați dacă îngenunchiem cu inimile pline de căință și ne rugăm, postim și cerem ca TATĂL CERESC să se îndure de noi, de întreaga omenire și să oprească toate planurile celui rău și SĂ NE SALVEZE din ghearele răului, pe noi și întreaga omenire.

Nu uitați că noi avem Îngeri și Sfinți puternici care ne ajută.
Sfântul Arhanghel Mihail spune mereu:
Cine este ca Dumnezeu? Când Dumnezeu poruncește și
diavolul se supune!

DUMNEZEU ARE ULTIMUL CUVÂNT, DAR ALEGEREA NE APARȚINE!

RUGAȚI-VĂ ȘI ÎNCREDEȚI-VĂ ÎN DUMNEZEU TATĂL NOSTRU CERESC ȘI NU VĂ TEMEȚI DE CEL RĂU!!!

VĂ IMPLOR, ÎN NUMELE DOMNULUI NOSTRU ISUS, SĂ DISTRIBUIȚI ACEST EVENIMENT, PESTE TOT, ÎN ÎNTREAGA LUME ȘI ÎN SPECIAL SĂ VĂ FACEȚI TIMP PENTRU RUGĂCIUNE, ATÂT CÂT MAI ȚINE TIMPUL DE HAR, CA SĂ NU REGRETĂM PE VIITOR.

   RUGAȚI-VĂ ÎN SPECIAL ROZARUL ÎN ACEASTĂ LUNĂ, RUGAȚI-VĂ, RUGAȚI-VĂ, RUGAȚI-VĂ!

VĂ MULȚUMESC, DISTRIBUIȚI, URGENT, DAR ÎN SPECIAL RUGAȚI-VĂ CA SĂ FIM SALVAȚI ȘI ELIBERAȚI DE SUB PUTEREA ȘI DOMINAȚIA FORȚELOR MALEFICE OCULTE.

CU DUMNEZEU ÎNAINTE!
Fiți binecuvântati cu toții,Emilia Mezei